Náhlá únava během dne

Published:

Náhlá únava během dne může být pro mnoho zdravých lidí matoucím a frustrujícím problémem. Únava je často spojována s nedostatkem spánku nebo tlakem, ale za náhlou únavou během dne mohou být různé skryté příčiny. V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se budeme zabývat různými příčinami extrémní denní ospalosti a poskytneme strategie boje proti ní.

Prozkoumáme alergie, deprese, poruchy spánku a poruchy centrálního nervového systému jako možné příčiny náhlé únavy během dne. Dále probereme zdravotní potíže, jako je fibromyalgie, artritida, spánková apnoe a cukrovka, které mohou ovlivňovat úroveň energie během dne.

Abychom vám pomohli získat zpět vitalitu a bdělost během bdění, podělíme se s vámi o praktické tipy, jak si osvojit správnou spánkovou hygienu a jak si pravidelným cvičením udržet zdravou hmotnost. Nakonec vás provedeme identifikací možných základních zdravotních problémů způsobujících denní spavost, abyste mohli podniknout příslušné kroky k obnovení celkové pohody.

náhlá únava během dne

Příčiny náhlé únavy během dne

Náhlá únava během dne může mít různé příčiny, od alergií až po poruchy spánku. Porozumění těmto příčinám vám může pomoci rozpoznat potenciální spouštěče a podniknout kroky ke zmírnění vyčerpání během každodenní rutiny.

Poruchy spánku a denní spavost

Mezi časté příčiny únavy patří poruchy spánku, jako je nespavost, narkolepsie a obstrukční spánková apnoe. Obstrukční spánková apnoe je obzvláště znepokojující stav, který způsobuje krátké přerušení dýchání během spánku. Tyto poruchy vedou k nekvalitnímu odpočinku a nepřekonatelnému nutkání zdřímnout si během dne. Pokud máte podezření, že příčinou vaší náhlé únavy může být porucha spánku, obraťte se na specialistu na spánkovou medicínu, který vás vyšetří a nabídne možnosti léčby.

Alergie a chronická únava

Alergie mohou také přispívat k pocitu vyčerpání tím, že vyvolávají záněty a narušují normální tělesné funkce. Sezónní alergie, jako je senná rýma, způsobují příznaky, jako je kýchání, překrvení a svědění očí nebo krku, což lidem, kteří je prožívají, ztěžuje noční odpočinek. Tento nedostatek kvalitního spánku vede přímo k pocitu únavy i během bdění. Chcete-li účinně zvládnout ospalost spojenou s alergií, zvažte užívání volně prodejných antihistaminik nebo se v případě potřeby poraďte s alergologem ohledně léků na předpis.

Deprese a únava

Dalším faktorem, který může být příčinou náhlých záchvatů extrémní únavy během dne, jedeprese. Lidé trpící depresí často trpí poruchami spánku, jako je nespavost nebo hypersomnie (nadměrné spaní), což může vést k ospalosti během dne. Kromě toho může emocionální a fyzická zátěž způsobená depresí způsobit, že se jedinci cítí vyčerpaní i po celonočním odpočinku. Pokud se domníváte, že by vaše únava mohla souviset s depresí, vyhledejte pomoc odborníka na duševní zdraví.

Zdravotní stavy a únava

Mezi další možné příčiny náhlé únavy během dne patří syndrom posturální ortostatické tachykardie (POTS), diabetes 2. typu a špatné spánkové návyky. Nedostatečný nebo nepravidelný spánek narušuje přirozený cirkadiánní rytmus našeho těla, což vede k tomu, že se cítíme unavení i během dne. V některých případech mohou k pocitu vyčerpání přispívat i faktory životního stylu, jako je špatný výběr stravy nebo nedostatek pohybu - proto je nezbytné nejen řešit základní zdravotní potíže, ale také provést zdravé změny, pokud je to možné.

Jet Lag a denní únava

V neposlední řadě je to jet lag - při cestování mezi různými časovými pásmy se naše vnitřní hodiny snaží přizpůsobit novým časovým rozvrhům, což způsobuje narušení normálního spánkového režimu a vede k neustálé ospalosti, dokud se opět plně neaklimatizujeme v místním časovém pásmu cílové destinace. Chcete-li s těmito účinky bojovat, zvažte užívání doplňků stravy s melatoninem a dodržujte tipy pro rychlejší přizpůsobení, včetně vystavení se přirozenému světlu, pobytu během denních hodin v cílové destinaci a postupného posunu doby spánku několik dní před odjezdem.

Strategie pro boj s ospalostí během dne

Pocit únavy během dne může být nepříjemný, ale existují způsoby, jak s ním bojovat. Zde je několik strategií, které vám pomohou snížit náhlou únavu:

Výhody zdřímnutí

Rychlé zdřímnutí může dodat energii a zlepšit kognitivní funkce. Snažte se o 20-30minutové zdřímnutí, abyste se vyhnuli fázím hlubokého spánku, které by mohly způsobit, že se budete cítit ospalí. Abyste denní spánek využili co nejlépe:

 • Naplánujte si je na každý den ve stejnou dobu.
 • Vytvořte klidné a příjemné prostředí bez rušivých vlivů.
 • Před spaním se vyhněte konzumaci kofeinu nebo těžkých jídel.

Fyzické aktivity pro zvýšení hladiny energie

Pravidelná fyzická aktivita může zvýšit hladinu energie tím, že zlepšuje krevní oběh a průtok kyslíku celým tělem. Cvičení také uvolňuje endorfiny, které přispívají k pocitu štěstí a snížení únavy. Mezi účinné způsoby, jak zařadit fyzické aktivity do svého rozvrhu, patří např:

 • Každou hodinu si udělejte krátkou přestávku na protažení nebo procházku.
 • Naplánujte si cvičení během polední přestávky nebo po pracovní době, pokud je to možné.
 • Najděte si příjemné aktivity, jako je tanec nebo sportování s přáteli, které vás motivují.

Maximalizace expozice přirozenému světlu

Vystavení přirozenému světlu může pomoci regulovat cyklus spánku a bdění a snížit denní ospalost. Snažte se:

 • Každý den trávte nějaký čas venku, zejména v ranních hodinách.
 • Roztáhněte žaluzie a závěsy, abyste do svého pracovního prostoru vpustili přirozené světlo.
 • Pokud pracujete v prostředí bez oken, zvažte investici do světelného terapeutického boxu.

Pokud máte potíže s vážným vyčerpáním nebo CFS, určitě se poraďte s lékařem, zda jsou možné zdravotní příčiny.

Zdravotní stavy přispívající k náhlé únavě

Mezi běžné zdravotní problémy, které přispívají k extrémní únavě, patří fibromyalgie, artritida, spánková apnoe a cukrovka. Pokud pociťujete trvalou únavu, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, protože může svědčit o základních onemocněních, jako je obstrukční spánková apnoe, narkolepsie nebo porucha práce na směny.

Souvislost mezi fibromyalgií a chronickým vyčerpáním

Fibromyalgie je chronická bolestivá porucha charakterizovaná rozsáhlou bolestí pohybového aparátu, citlivostí ve specifických oblastech nazývaných citlivé body a celkovou únavou. Lidé s tímto onemocněním se často cítí vyčerpaní i po dostatečném nočním odpočinku. Přesná příčina fibromyalgie zůstává neznámá; odborníci se však domnívají, že může jít o abnormality ve způsobu, jakým mozek zpracovává signály bolesti z nervů.

 • Únava je jedním z nejčastějších příznaků fibromyalgie.
 • Lidé trpící tímto stavem mohou mít také potíže se soustředěním nebo zapamatováním si věcí kvůli své nepřekonatelné touze po spánku.
 • Ke zvládnutí únavy spojené s fibromyalgií lze použít léky a nefarmakologickou léčbu, například fyzikální terapii a techniky zvládání stresu.

Faktory související s artritidou způsobující náhlou únavu

Artritida je skupina onemocnění, která způsobují záněty kloubů, jež vedou k bolesti a ztuhlosti. Existuje několik typů artritidy, včetně osteoartritidy a revmatoidní artritidy. Únava může být častým příznakem u lidí s těmito onemocněními v důsledku různých faktorů:

 • Zánět: Imunitní reakce těla na zánět může vyvolat únavu.
 • Bolest: Chronická bolest způsobená artritidou může lidem ztěžovat noční spánek, což vede k ospalosti během dne.
 • Léky: Některé léky používané k léčbě artritidy mohou mít vedlejší účinky, jako je ospalost nebo letargie.

Možnosti léčby únavy související s artritidou zahrnují léky, jako jsou nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), chorobu modifikující antirevmatika (DMARD) nebo biologické léky, spolu se změnou životního stylu, jako je pravidelné cvičení a správná výživa.

Vliv spánkové apnoe na denní hladinu energie

Spánková apnoe je potenciálně závažná porucha spánku charakterizovaná opakovanými epizodami mělkého dýchání nebo pauzami v dýchání během spánku. Tyto poruchy často vedou k nekvalitnímu odpočinku, který má za následek nadměrnou ospalost během dne. Spánková apnoe se vyskytuje ve dvou formách - obstrukční spánková apnoe (OSA) a centrální spánková apnoe (CSA).

 • Obstrukční spánková apnoe: K OSA dochází, když se uvolní svaly podpírající měkké tkáně v krku, což způsobí částečné nebo úplné zablokování dýchacích cest během spánku. To vede k přerušovanému dýchání, které ovlivňuje celkovou kvalitu života a zároveň snižuje případy nadměrné denní ospalosti.
 • Centrální spánková apnoe: CSA je méně častá forma spánkové apnoe, ke které dochází, když mozek nevysílá správné signály k řízení dýchání během spánku. To může mít za následek náhlou únavu a potíže se soustředěním během dne.

Mezi možnosti léčby únavy spojené se spánkovou apnoe patří léčba kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách (CPAP), perorální přístroje, polohová terapie nebo změny životního stylu, jako je snížení hmotnosti a vynechání alkoholu před spaním.

Diabetes a jeho vliv na hladinu energie

Diabetes, zejména diabetes 2. typu, může přispívat k chronické únavě v důsledku faktorů, jako je vysoká hladina cukru v krvi, inzulínová rezistence a zánět. Kromě toho:

 • Špatně zvládnutá cukrovka může vést ke komplikacím, jako je poškození nervů nebo onemocnění ledvin, které dále zhoršují pocit vyčerpání.
 • Nárůst hmotnosti spojený s inzulinovou rezistencí může ztížit fyzickou aktivitu a vést ke snížení hladiny energie během dne.

Pro účinné zvládání únavy související s cukrovkou je pro osoby žijící s tímto onemocněním zásadní úzce spolupracovat se svými poskytovateli zdravotní péče s cílem udržet optimální kontrolu hladiny cukru v krvi pomocí léků, stravy, cvičení, technik zvládání stresu a dalších vhodných intervencí.

Změny životního stylu pro účinné zvládání příznaků

Poskytovatelé zdravotní péče mohou doporučit změny životního stylu, například cvičení přizpůsobené speciálně pro účinné zvládání příznaků spojených s těmito stavy. Pravidelné cvičení pomáhá udržovat zdravou hladinu hmotnosti, což může zabránit vzniku náhlých záchvatů vyčerpání vznikajících v důsledku fyzické námahy nebo jakýchkoli souvisejících základních faktorů, které je nepřímo vyvolávají.

Cvičení pro zlepšení energetické úrovně

Zařazení pravidelného cvičení do každodenního života je zásadní pro zlepšení hladiny energie a snížení případů náhlé únavy. Aktivitami, jako je chůze, běh, plavání nebo jóga, lze zvýšit krevní oběh a průtok kyslíku celým tělem a zlepšit tak celkový zdravotní stav a přirozené zvýšení energie. Toto zvýšení průtoku podporuje nejen lepší celkové zdraví, ale také pomáhá v boji proti únavě tím, že poskytuje přirozený příliv energie.

 • Aerobní cvičení: Aktivity jako rychlá chůze, jízda na kole a tanec jsou vynikajícími možnostmi, jak zvýšit tepovou frekvenci a zlepšit vytrvalost.
 • Cvičení mysli a těla: Jóga a tai-či podporují relaxaci a zároveň zvyšují sílu a flexibilitu, což jsou klíčové prvky pro boj s pocitem vyčerpání.
 • Silový trénink: Zařaďte alespoň dvakrát týdně posilovací trénink s činkami nebo cviky s vlastní vahou, abyste si vytvořili svalovou hmotu, která podporuje udržení energie po celý den.

Úloha regulace hmotnosti při snižování únavy

Udržování zdravé hmotnosti hraje důležitou roli v prevenci extrémní únavy během dne. Nadměrná hmotnost představuje další zátěž pro systémy vašeho těla - včetně kardiovaskulárního systému - a zvyšuje tak náchylnost k pocitu únavy i po minimální fyzické aktivitě. Kila navíc zvyšují riziko vzniku cukrovky 2. typu, srdečních onemocnění a dalších zdravotních potíží, které mohou vyvolat únavu.

Klíčem ke kontrole tělesné hmotnosti je zařazení komplexního režimu s výživově bohatými potravinami, libovými bílkovinami, prospěšnými lipidy a složitými škroby. Další pomoc při regulaci hmotnosti může přinést konzultace s odborníkem na výživu nebo dietologem, který vám sestaví individuální stravovací plán.

Přizpůsobení změn životního stylu individuálním zdravotním podmínkám

Je důležité si uvědomit, že zkušenosti s náhlou únavou mohou být u každého člověka jiné vzhledem k jeho jedinečnému zdravotnímu stavu. Například:

 • Osoby trpící spánkovou apnoe: Pokud trpíte spánkovou apnoe nebo máte podezření, že byste tímto onemocněním mohli trpět, obraťte se na specialistu na spánkovou medicínu, který vám doporučí vhodnou léčbu, jako je například léčba kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách (CPAP) nebo změna životního stylu, například snížení hmotnosti a vynechání alkoholu před spaním.
 • Pacienti s fibromyalgií: Pacienti s diagnózou fibromyalgie by měli úzce spolupracovat se svým poskytovatelem zdravotní péče na vypracování individuálního léčebného plánu, který by zahrnoval techniky léčby bolesti, jako je užívání léků, a jemná cvičení určená speciálně pro osoby trpící chronickou bolestí.
 • Diabetici 2. typu: Řízení hladiny cukru v krvi pomocí úpravy stravy - včetně omezení rafinovaných cukrů a zvýšení příjmu vlákniny - v kombinaci s pravidelnou fyzickou aktivitou je zásadní pro snížení pravděpodobnosti výskytu extrémní denní ospalosti související s kolísáním hladiny glukózy.

Kromě těchto cílených přístupů založených na konkrétních zdravotních problémech mohou náhlou únavu během dne pomoci zmírnit obecné strategie, jako je upřednostňování správných spánkových návyků stanovením konzistentní doby spánku/buzení a vytvoření optimálního prostředí pro spánek bez rušivých vlivů. Kromě toho je pro podporu celkové pohody a prevenci únavy zásadní naučit se zvládat stres pomocí praktik všímavosti, jako je meditace nebo cvičení hlubokého dýchání.

Nezapomeňte, že před provedením jakýchkoli významných změn ve vašem cvičení, stravování nebo spánkových návycích se musíte poradit se svým lékařem - zejména pokud máte nějaké zdravotní potíže. Ten vás bude schopen nasměrovat k nejúčinnějším strategiím pro zvládání příznaků náhlé únavy a zároveň zohlední vaše jedinečné okolnosti a potřeby.

Kdy vyhledat odbornou pomoc při náhlé únavě

Únava může signalizovat vážné zdravotní problémy, které vyžadují okamžitou pozornost. Neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc, pokud pociťujete nadměrnou denní ospalost, která narušuje vaše každodenní aktivity. Váš poskytovatel zdravotní péče vyloučí infekce, nemoci, onemocnění, nedostatek vitamínů a další problémy a zároveň vám doporučí vhodnou léčbu.

Rozpoznání červených signálů spojených s extrémní únavou

Pokud pociťujete náhlou únavu nebo extrémní vyčerpání, je důležité rozpoznat červené vlajky, které mohou naznačovat závažnější základní problém. Mezi varovné příznaky patří např:

 • Přetrvávající únava navzdory dostatečnému spánku a odpočinku
 • Potíže se soustředěním nebo problémy s pamětí
 • Nevysvětlitelný přírůstek nebo úbytek hmotnosti
 • výkyvy nálad, podrážděnost nebo deprese
 • potíže s dýcháním během spánku (možný příznak spánkové apnoe).
 • Poznámka: Tento seznam není úplný; pokud máte obavy o své zdraví, vždy se poraďte s lékařem.

Význam pravidelných kontrol pro odhalení potenciálních zdravotních problémů

Pravidelné prohlídky jsou klíčové pro udržení celkového zdraví a včasné odhalení potenciálních problémů. Při pravidelných návštěvách lékaře můžete sledovat případné změny příznaků a získat návod, jak účinně zvládat stres, který může být příčinou vaší únavy.

Poskytovatel zdravotní péče vám může doporučit různá vyšetření, například kontrolu hladiny cukru v krvi (pro zjištění případné cukrovky 2. typu), vyšetření funkce štítné žlázy (pro zjištění nerovnováhy, která přispívá k únavě) a vyšetření na srdeční onemocnění. Tato vyšetření mohou pomoci určit hlavní příčinu vaší únavy a poskytnout vhodné možnosti léčby.

Dostupné lékařské postupy pro řešení přetrvávající únavy

Pokud poskytovatel zdravotní péče zjistí, že náhlou únavu způsobuje základní onemocnění, může vám doporučit specifickou léčbu, která příznaky zmírní. Mezi běžné stavy a jejich léčbu patří:

 • Poruchy spánku: V případě spánkové apnoe nebo jiných problémů souvisejících se spánkem může specialista na spánkovou medicínu předepsat léčbu kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách (CPAP) nebo navrhnout změny životního stylu, které zlepší celkovou kvalitu spánku.
 • Fibromyalgie a chronický únavový syndrom: Váš lékař vám může doporučit léky, jako jsou léky proti bolesti, antidepresiva nebo léky proti záchvatům, a fyzikální terapii, která má snížit únavu a účinně zvládat úroveň stresu.
 • Anémie nebo nedostatek vitamínů: V případech, kdy k extrémní únavě přispívá nízká hladina železa, mohou lékaři předepsat doplňky železa spolu s úpravou stravy bohaté na základní živiny, jako jsou vitaminy B12 a kyselina listová.
 • Poznámka: Výše uvedený seznam není vyčerpávající; o individuálních radách ohledně zvládání náhlých záchvatů vyčerpání se vždy poraďte se zdravotníkem.

V některých případech může být vedle konvenční léčby užitečné i zařazení alternativních terapií, jako je akupunktura, masážní terapie nebo dokonce používání produktů CBD od renomovaných společností. Před vyzkoušením alternativních léčebných postupů, jako je akupunktura, masážní terapie nebo produkty CBD, je nezbytné je prodiskutovat s lékařem - zejména pokud již užíváte léky na zdravotní potíže.

Shrnuto a podtrženo - neignorujte přetrvávající pocity náhlé únavy během dne. Obraťte se na zdravotníka, který s vámi bude úzce spolupracovat na zjištění příčiny a doporučí vám vhodnou léčbu. Včasné přijetí opatření v těchto záležitostech může pomoci zvýšit vaši pohodu a snížit vliv únavy na vaše běžné činnosti.

Nejčastější dotazy týkající se náhlé únavy během dne

Co způsobuje náhlou únavu během dne?

Špatná kvalita spánku, poruchy spánku, zdravotní potíže, deprese, alergie a životní návyky mohou být příčinou náhlé únavy během dne.

Jak zvládnout náhlou únavu během dne?

Zlepšete spánkovou hygienu, pravidelně cvičte, udržujte zdravou stravu a váhu, dopřejte si zdřímnutí nebo se věnujte fyzické aktivitě, abyste zvýšili hladinu energie.

Existují nějaké změny životního stylu, které mohou pomoci snížit náhlou únavu během dne?

Zavedení důsledného spánkového režimu, vytvoření příznivého prostředí pro spánek, vyhýbání se užívání alkoholu a návykových látek před spaním, zvýšení expozice přirozenému světlu a účinné zvládání stresu.

Může za náhlou únavu během dne moje strava?

Ano, strava s nedostatkem základních živin nebo nadměrný příjem cukru, který vede k výkyvům hladiny cukru v krvi, může přispívat k denní únavě.

Existuje způsob, jak zabránit nebo zmírnit příhody náhlé únavy během dne?

Dodržujte správnou spánkovou hygienu, řešte základní zdravotní potíže, věnujte se pravidelné fyzické aktivitě, udržujte si zdravou váhu a stravu a poraďte se se zdravotníkem, který vám poskytne individuální doporučení.

Závěr

Na vině mohou být alergie, deprese, poruchy spánku a problémy nervového systému.

Bojujte proti ospalosti během dne pomocí zdřímnutí, cvičení a pobytu na přirozeném světle.

K únavě mohou přispívat také zdravotní potíže, jako je fibromyalgie, artritida, spánková apnoe a cukrovka.

Zlepšete kvalitu odpočinku dodržováním důsledného spánkového režimu, vytvořením příznivého prostředí pro spánek a vyvarováním se užívání alkoholu a návykových látek před spaním.

Pro správnou léčbu je zásadní identifikovat základní zdravotní problémy způsobující denní spavost.

Pravidelné cvičení je nezbytné pro optimální energii a udržení zdravé hmotnosti.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?