Jsou pozorní lidé obecně šťastnější?

Last updated:

Published:

Mindfulness se v posledních letech stala módním slovem. Ale co to vlastně je mindfulness? A opravdu vás všímavost činí šťastnějšími?

Jsou pozorní lidé obecně šťastnější?

Co je to všímavost?

Všímavost je praxe zaměřená na přenesení pozornosti a uvědomění si přítomného okamžiku. Zahrnuje naladění se na to, co vnímáte, cítíte a myslíte tady a teď, aniž byste cokoli soudili nebo se snažili změnit.

Když jste všímaví, jste plně zapojeni do toho, co děláte. Nemyslíte na minulost, budoucnost ani na seznam úkolů. Jednoduše si dovolíte být plně přítomní a pozorní.

Výhody všímavosti

Výzkum odhalil celou řadu výhod spojených s všímavostí a všímavými jedinci. Od zlepšení fyzického a duševního zdraví až po lepší soustředění a kreativitu.

Jedním z hlavních přínosů, které studie opakovaně zjistily, je, že všímavost skutečně zvyšuje úroveň štěstí.

Proč všímavost zvyšuje štěstí

Existuje několik klíčových důvodů, proč bývají pozorní lidé šťastnější:

1. Mindfulness snižuje stres

Když se neustále obáváme budoucnosti nebo se zabýváme minulostí, spouští to v našem těle stresovou reakci. Dlouhodobá aktivace stresové reakce narušuje hladinu hormonů a časem ovlivňuje mozek.

Všímavost pomáhá tento cyklus zkrátit tím, že se soustředíme pouze na přítomnost. To dává nervovému systému možnost resetovat se a vrátit se do klidného, vyrovnaného stavu.

2. Všímavost posiluje pozitivitu

Protože všímavost spočívá v nehodnotícím uvědomování, pomáhá nám plně ocenit příjemné zážitky, jak se dějí, aniž bychom se upínali na jejich nedokonalosti.

Ať už jíte chutné jídlo, objímáte milovanou osobu, nebo jen cítíte slunce na kůži, všímavost vám umožní nasávat a vychutnávat si tyto pozitivní okamžiky.

Postupem času se tak zvyšuje vděčnost, radost a životní spokojenost.

3. Mindfulness posiluje sebepřijetí

Meditace všímavosti spočívá v tom, že pozorujete své momentální prožívání se zvědavostí a soucitem, nikoli s kritikou.

To pomáhá rozpouštět negativní sebehodnocení a naopak budovat sebepřijetí, sebelásku a pocit vnitřního klidu. A výzkumy potvrzují, že vyšší sebepřijetí přímo přispívá k většímu štěstí.

Vyzkoušejte toto rychlé cvičení všímavosti

Chcete vyzkoušet mindfulness? Zde je velmi jednoduché cvičení, které zvládnete za pouhou minutu:

Najděte si pohodlnou polohu vsedě na podlaze nebo na židli. Zavřete oči a plně se soustřeďte na fyzické pocity ve svém těle. Všímejte si napětí, mravenčení, pulzování, tepla. Prostě jen zvědavě pozorujte.

Nyní věnujte pozornost svému dechu a vnímejte, jak se břicho zvedá a klesá s každým nádechem a výdechem. Opět si toho jen všímejte, aniž byste museli cokoli měnit.

Pokud se vaše mysl zatoulá, jemně se soustřeďte na dech.

I toto základní cvičení všímavosti může začít odbourávat vrstvy zbytečného myšlení a přivést vás k uvědomění si přítomného okamžiku. A nezapomeňte, že všímavost můžete použít kdykoli, ať už stojíte v zácpě, myjete nádobí, čistíte si zuby, popíjíte čaj CBD, jdete na procházku nebo si hrajete s dětmi či domácími mazlíčky.

Může CBD olej pomoci zvýšit pozornost a štěstí?

CBD (kanabidiolový) olej je v poslední době velmi populární díky svým širokým zdravotním a wellness přínosům. CBD se získává z rostlin konopí a nabízí vyrovnávací vlastnosti konopí bez opojení způsobeného THC.

Kromě fyzických výhod, jako je úleva od bolesti a zmírnění zánětu, první výzkumy ukazují, že CBD slibně podporuje také duševní a emocionální zdraví.

CBD může pomoci:

 • Snížení úzkosti a deprese
 • Regulace nálady
 • Snížení stresu
 • Zlepšení spánku
 • Zvýšení soustředění

Díky tomu je olej CBD užitečným doplňkem při práci na posílení vědomých, pozitivních stavů vědomí.

CBD podporuje praxi všímavosti

CBD může posilovat techniky všímavosti zejména následujícími způsoby:

 • Jeho uklidňující vlastnosti nám mohou pomoci méně reagovat na nepříjemné myšlenky a emoce během meditace. Když se objeví náročné stavy mysli, CBD pomáhá reagovat vyrovnaně a nenechat se vykolejit.
 • CBD snižuje úzkost a sklony k přemýšlení, které často vedou k uvíznutí v minulosti nebo v budoucnosti, místo aby se soustředily na přítomný okamžik.
 • CBD zlepšuje soustředění a usnadňuje začátečníkům udržet pozornost při cvičeních všímavosti pod vedením průvodce.
 • Stres a náladu regulující vlastnosti CBD pomáhají nastolit vnitřní pocit klidu a spokojenosti - základ pro rozkvět skutečného štěstí.

V rámci rutinního cvičení zaměřeného na zvyšování pocitu štěstí proto zvažte spojení praktik, jako je uvědomování si dechu, skenování těla, jóga, psaní deníků nebo procházky v přírodě, s každodenním užíváním CBD oleje. Společně posilují hlubší všímavost, propojení se sebou, vděčnost a radost.

Výběr z nabídky

Souhrnně řečeno, zdá se, že všímavost je z různých důvodů spojena s větším štěstím:

 • Zklidňuje stresovou reakci organismu
 • Buduje pozitivitu a vděčnost
 • Pěstuje sebepřijetí a vnitřní klid.

Pokud tedy hledáte drobné a jednoduché způsoby, jak zlepšit svou náladu a životní spokojenost, stojí za to prozkoumat praktiky všímavosti. A důsledná každodenní všímavost - i krátkodobá - může tyto výhody časem ještě znásobit.

Až příště pocítíte emocionální vzpruhu z vědomého vychutnávání výjimečného okamžiku, zastavte se a zpozorněte. Zjistěte, zda se můžete na této vlně pozitivity svézt o něco déle, když zůstanete ukotveni v přítomném okamžiku.

Často kladené otázky o všímavosti a štěstí

Níže jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se souvislosti mezi všímavostí a větším štěstím:

Jaké jsou jednoduché každodenní návyky všímavosti?

Existuje mnoho drobných způsobů, jak začlenit všímavost do své běžné rutiny. Například:

 • Začněte jíst s rozvahou tak, že před jídlem zavřete oči a na 5 sekund se soustředíte na vůně.
 • Když stojíte na červenou nebo čekáte ve frontě, raději se nalaďte na fyzické vjemy nebo zvuky, než abyste sahali po telefonu.
 • Při běžných úkonech, jako je mytí nádobí nebo čištění zubů, se plně soustřeďte na pohledy, zvuky a pocity spojené s danou činností.
 • Uvědoměle se napijte čaje nebo kávy, záměrně vnímejte jejich chuť a teplo.
 • Vyzkoušejte krátkou tříminutovou meditaci pozornosti po probuzení nebo před spaním pomocí aplikace, jako je Headspace.

Za jak dlouho si všimnu, že mi mindfulness zlepšuje náladu?

U každého člověka je to jiné, ale mnozí uvádějí, že se jim během několika týdnů každodenního cvičení mindfulness zlepší celková nálada. Zůstaňte trpěliví a snažte se zbavit očekávání. Prostě si stále uvědomujte každý přítomný okamžik bez předsudků. Soustřeďte se na proces, ne na vyžadování konkrétních výsledků. Postupem času má větší štěstí tendenci se organicky objevovat.

Které techniky všímavosti jsou nejlepší pro začátečníky?

Pro ty, kteří se s všímavostí teprve seznamují, jsou pro začátek vhodné řízené meditace, všímavé dýchání, skenování těla a neformální praxe.

Řízené meditace poskytují užitečné slovní pokyny, na co zaměřit pozornost. Aplikace jako Calm a Insight Timer nabízejí mnoho bezplatných možností již od 3 minut.

Další jednoduchou, ale účinnou technikou je vědomé dýchání - soustřeďte se na každý nádech a výdech.

Skenování těla zahrnuje postupné naladění se na pocity v různých oblastech těla a je skvělé pro kultivaci lepšího propojení mysli a těla.

Neformální praxe začleňuje všímavost do každodenních zážitků, jako je jídlo, chůze, čištění zubů atd.

Vyzkoušení různých přístupů může pomoci určit, co má nejlepší odezvu. Nejdůležitější je pamatovat na plnou přítomnost.

Jak mi může všímavost pomoci, i když formálně nemedituji?

Všímavost je nakonec o tom, abyste byli všímaví bez předsudků k tomu, co právě děláte. Naladění pozornosti na procházku kolem bloku, rozhovor s přítelem nebo čtení knihy se počítá stejně jako meditace vsedě.

Když si při každodenních činnostech vypěstujete vědomé soustředění a koncentraci, získáte sněhovou kouli. Věci, které vám dříve připadaly nudné, frustrující nebo vyčerpávající, se často stanou pozitivnějšími a energizujícími zážitky.

Malé životní okamžiky se stávají skvělou příležitostí k cvičení všímavosti.

Co když se mi nedaří soustředit se během meditace?

Je zcela normální, že vaše pozornost kolísá, zejména když se učíte poprvé. Není třeba se nechat odradit. Jen si jemně všimněte, kdy se vaše mysl odchýlila, a pak se v klidu znovu soustřeďte na dech nebo jinou smyslovou kotvu.

Určitá míra bloudění myslí se vždy objeví - je to lidská přirozenost. Místo toho, abyste se nutili k vyprázdnění mysli nebo pevně lpěli na jednom objektu pozornosti, prostě jemně vracejte pozornost do přítomnosti pokaždé, když si všimnete, že vám unikla. Tento "návrat" je podstatou praxe bdělé pozornosti.

Souhrn

Všímavost je praxe cílevědomého soustředění pozornosti na přítomný okamžik bez posuzování. Být všímavý znamená naladit se na pohledy, zvuky, myšlenky a pocity, které se odehrávají právě teď, místo abyste se zabývali minulostí nebo budoucností. Výzkumy ukazují, že všímaví lidé bývají šťastnější, méně vystresovaní a lépe přijímají sami sebe. Když si děláme starosti, aktivujeme v těle stresovou reakci, která narušuje hladinu hormonů a časem ovlivňuje mozek. Všímavost tento proces zkracuje tím, že nás přivádí do uklidňující přítomnosti. Buduje také pozitivní emoce tím, že nám pomáhá plně ocenit a vychutnat příjemné zážitky. Místo toho, abyste se ztráceli v sebekritice, meditace všímavosti zahrnuje pozorování vašich momentálních zkušeností se zvědavostí a soucitem. To rozpouští negativní sebehodnocení a místo toho buduje sebelásku a vnitřní klid, což přímo zvyšuje životní spokojenost. Z každodenního cvičení všímavosti může mít prospěch každý, i kdyby jen na několik minut. Mezi dobré techniky pro začátečníky patří vědomé dýchání, skenování těla, řízené meditace a neformální praktiky, jako je vědomé mytí nádobí, chůze, pití čaje atd. Začněte začleňovat mindfulness do své pravidelné rutiny a časem pravděpodobně zaznamenáte, že se vaše soustředění, pozitivita, pocit klidu, vděčnost a štěstí zvýší.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?