Zásady ochrany osobních údajů

Abychom zajistili bezpečné online prostředí a zaručili ochranu dat, přísně dodržujeme zákonné požadavky. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytujeme přehled o způsobu a účelu sběru dat, bezpečnostních opatřeních, době uchovávání dat a kontaktů.

 

ODDÍL 1 - JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE SBÍRÁME

1.1 Účet
Nákupy lze uskutečnit pouze v případě, že vlastníte osobní účet. Při vytvoření účtu nebo nákupu z našeho obchodu dochází v rámci tohoto procesu ke shromažďování následujících osobních informací:

• Jméno a Příjmení
• Dodací a Fakturační adresa
• Telefonní číslo
• Vaše pohlaví
• IP adresa
• Emailová adresa
• Datum narození

Tyto údaje jsou potřebné k provedení doručení. Navíc, při prohlížení našich webových stránek automaticky přijímáme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače. Na základě těchto informací můžeme optimalizovat vaši online zkušenost a zároveň chránit naše online prostředí.

Účel sběru údajů
Shromažďujeme a ukládáme data týkající se vašeho účtu k následujícím účelům:
a. Splnění našich závazků, vyplývajících z jakýchkoliv smluv mezi vámi a námi a také k poskytnutí informací, produktů a služeb, které od nás požadujete;
b. Nastavení, spravování a kontaktování vašeho účtu a objednávek;
c. Provedení průzkumu trhu a analýz;
d. Potvrzení vašeho věku a identity a k identifikaci a zabránění podvodům;

1.2 Newslettery
S vaším výslovným svolením vám můžeme zasílat novinky o našem obchodě, nových produktech a dalších aktualizacích. Novinky zasíláme pouze na základě vašeho vyjádřeného souhlasu. Následující informace jsou shromažďovány v souvislosti se zasíláním novinek:
• Jméno a Příjmení
• Vaše pohlaví
• Emailová adresa

Účel sběru údajů
Shromážděná data slouží k:
a. Personalizaci našich e-mailů, včetně vašeho jména a pohlaví. To slouží k poskytnutí obsahu, který je specifický pro vaše pohlaví;
Souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu uvedeného v emailu s novinkami a nebo v kontaktních informacích uvedených v oddílu 2.

1.3 Zákaznická podpora
Abychom byli schopni nabídnout odpovídající zákaznickou podporu, mají naši zaměstnanci zákaznické podpory přístup k informacím o vašem účtu. Jejich podpora tak bude vysoce efektivní a příjemná.

 

ODDÍL 2 - SOUHLAS

Pokud nám poskytnete osobní údaje k dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, zajištění dodávky nebo vrácení nákupu, předpokládáme, že souhlasíte s tím, že sběr těchto informací použijeme pouze za tímto konkrétním účelem.

Pokud požádáme o vaše osobní údaje ze sekundárního důvodu, jako je marketing, budeme vás přímo žádat o vyjádření souhlasu, nebo vám poskytneme příležitost říci ne.

2.1 Jak odvolat souhlas?
Pokud změníte názor po vyjádření souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. K odvolání vašeho souhlasu s kontaktováním či sběrem osobních informací za účelem dalšího shromažďování, používání nebo zveřejňování, nás kdykoli kontaktujete na adrese: [email protected]

 

ODDÍL 3 - ZVEŘEJNĚNÍ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon a nebo pokud porušujete naše Podmínky služby.

 

ODDÍL 4 - JAK DLOUHO SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE?

Společnost Cibdol BV má velký zájem o minimalizaci dat. Vaše údaje proto nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pro různé typy údajů platí různé doby uchovávání, avšak nejdelší doba, po kterou budeme obvykle uchovávat jakékoli osobní údaje, je 10 let.

4.1 Informace o účtu
Údaje týkající se účtu zůstávají relevantní tehdy, pokud má spotřebitel účet. Proto data zůstanou dokumentována tak dlouho, dokud účet existuje. Když naši zákazníci účet odstraní, související údaje budou vymazány v přiměřené lhůtě. Žádosti o kontrolu nebo opravu uložených osobních údajů nebo odstranění účtu lze zasílat na adresu: [email protected]

4.2 Newslettery 
Souhlas se zasíláním novinek a související údaje zůstávají relevantní, dokud naši zákazníci budou mít registrovaný odběr novinek. Pravidelně (každý měsíc) provádíme kontrolu relevance. Registrovaní zákazníci (a jejich osobní údaje) budou vymazáni, pokud zákazníci na naši žádost nereagují. Naše novinky navíc obsahují funkci zrušit odběr novinek. Spotřebitelé tak mohou svůj souhlas použitím této funkce odvolat.

 

ODDÍL 5 - COOKIES

Cookies jsou malé kousky informací, které informují váš počítač o předchozích interakcích s našimi webovými stránkami. Tyto soubory cookies jsou uloženy na pevném disku, nikoli na našich webových stránkách. Když používáte naše webové stránky, váš počítač nám ukáže své soubory cookies a řekne našim stránkám, zda jste je používali již dříve. To umožňuje našim webům pracovat rychleji a také si pamatovat věci související s vašimi předchozími návštěvami (např. uživatelské jméno). Ve společnosti Cibdol BV používáme dva typy cookies: funkční a analytické cookies.

5.1 Funkční cookies
Funkční cookies se používají ke zlepšení vašeho online zážitku. Tyto cookies mimo jiné sledují, co je umístěno v nákupním košíku. Použití těchto cookies nevyžaduje předchozí povolení.

5.2 Analytické cookies
Analytické cookies se používají k provádění průzkumu a analýzy trhu. Data shromážděná těmito analytickými cookies jsou anonymizována, a tedy jsou zbytečná pro jiné společnosti či uživatele. Použití těchto cookies nevyžaduje předchozí povolení.

 

ODDÍL 6 - SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

K dokončení transakcí a poskytování našich služeb jsou vyžadovány služby třetích stran. Obecně platí, že třetí strany, které využíváme, budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše informace pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování jejich služeb.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Pro tyto poskytovatele doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jakým způsobem budou vaše osobní údaje těmito poskytovateli spravovány.

Určití poskytovatelé služeb třetích stran mohou mít sídlo firmy, které se nachází v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby třetí strany, vaše informace se mohou stát předmětem zákonů jurisdikce, do které náleží poskytovatel služeb třetích stran.

Jakmile opustíte webové stránky našeho obchodu nebo budete přesměrováni na webovou stránku či aplikaci třetí strany, nebudete se již řídit těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo Všeobecnými obchodními podmínkami našich webových stránek.

 

Služba webové analýzy (anonymizovaná data)

Na této webové stránce jsme integrovali komponentu služby webové analýzy (s funkcí anonymizátoru). Webovou analýzu lze definovat jako shromažďování a analýzu dat týkajících se chování návštěvníků našich webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje, mimo jiné, data o webové stránce, ze které osoba přišla (tzv. referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo jak často a jak dlouhou dobu byla stránka zobrazena. Webové analýzy se používají především pro optimalizaci webových stránek a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Kurýrní služba
Pro dodání objednávek využíváme kurýrní službu. Tato kurýrní služba provádí přepravu mezi naší společností a adresou spotřebitele. Pro dokončení této logistiky, kurýrní společnost vyžaduje přístup k informacím o jménu a adrese spotřebitele.

Poštovní služba
K zasílání novinek používáme externího poskytovatele poštovních služeb. Tento poskytovatel má přístup k omezeným informacím o účtu, které se týkají souhlasu se zasíláním novinek (například emailová adresa).

Marketingové služby
Společnost Cibdol BV je podporována společností, která se specializuje na marketingové a komunikační aktivity. Její přístup k osobním informacím je velmi omezený a většinou anonymizovaný.

Platební služby
K plnění transakcí využíváme externí platební služby (např. platby kreditními kartami).

 

ODDÍL 7 - BEZPEČNOST 

Abychom ochránili vaše osobní údaje, podnikneme rozumná opatření a budeme dodržovat osvědčené postupy v oboru, abychom se ujistili, že nedojde k jejich ztrátě, zneužití, zpřístupnění, zveřejnění, pozměnění či zničení.

Pokud nám poskytnete informace o vaší kreditní kartě, informace budou šifrovány pomocí technologie SSL (Secure socket layer technology) a uloženy s šifrováním AES-256. Ačkoliv žádný způsob přenosu dat přes internet nebo elektronické úložiště není 100% bezpečný, dodržujeme všechny požadavky PCI-DSS a implementujeme další, obecně uznávané průmyslové standardy. Informace související s účtem jsou chráněny metodou "hash". Tato metoda transformuje informace do generovaného hashe. V důsledku toho jsou citlivé informace zajištěny a jsou pro nás dokonce neviditelné. Naše databáze jsou navíc výjimečně chráněny proti neoprávněným osobám. Například přístup k databázi je možný a povolen pouze pro schválené IP adresy (např. ústředí společnosti Cibdol). Ostatní pokusy a adresy jsou vždy odmítnuty.

Data jsou navíc anonymizována. Data tedy nemohou být přímo spojena s konkrétním spotřebitelem. S těmito daty bychom však mohli provádět průzkum trhu a analýzy. Kromě toho jsou zúčastněné třetí strany (např. poštovní služba) prověřovány před naší spoluprací v souladu s nařízením GDPR a je s nimi uzavřena smlouva. V rámci společnosti Cibdol BV jsou zaměstnancům přiřazena různá přístupová oprávnění. Specifické povolení poskytuje přístup pouze k potřebným informacím, které jsou nezbytné k provedení úkolu.

Digitální bezpečnostní opatření podléhají změnám a musí splňovat vysoké požadavky tak, aby byla zaručena bezpečnost online zákazníků. Proto jsme jmenovali bezpečnostního manažera. Součástí funkce je pravidelná kontrola a zlepšování bezpečnostních opatření (v případě potřeby).

 

ODDÍL 8 - ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, a proto si je prosím pravidelně prostudujte. Změny a upřesnění nabudou účinnosti ihned po jejich zveřejnění na internetových stránkách. Pokud provedeme v těchto zásadách podstatné změny, budeme vás zde informovat, že došlo k jejich aktualizaci. Máte totiž právo vědět, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, je užíváme a/nebo zveřejňujeme.

ODDÍL 9 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Můžete nás kontaktovat:

• Elektronicky, zasláním emailu na: [email protected]
• Telefonicky, zavoláním na číslo +41 61 588 03 13
 


Jaký produkt potřebuji?