3 ZA CENU 2, na všechny naše produkty! Až 33% sleva s kódem CIBDOL3

Nálada

Deprese

Splnit i ten nejjednodušší úkol se zdá být nemožné. Deprese je psychická porucha, která postihuje přes 250 milionů lidí po celém světě. Pacienti, kteří depresí trpí, neustále cítí obavy a smutek, od kterého si nelze odpočinout a symptomy postupem času pomalu eskalují. Toto neustálé zvyšování závažnosti symptomů je důvodem, proč je léčba deprese velice důležitá.

Nicméně problémem psychických poruch je fakt, že neexistuje žádná jednotná léčba pro všechny. Místo toho je nejlepší přístup k depresi založený na typu deprese a na jednotlivém pacientovi. I když jsou neustálé pocity smutku a obav přítomny u všech typů deprese, zdravotníci rozlišují několik diagnóz: depresivní poruchu, přetrvávající depresivní poruchu (PDD), sezónní afektivní poruchu (SAD) a bipolární poruchu.

Na to, proč k depresi dochází a co ji způsobuje, neexistuje jasná odpověď. Místo toho existují faktory, které ke vzniku deprese přispívají. Patří sem například genetická predispozice, léčiva, věk, životní události a trauma či zneužívání. Tyto příčiny mohou spustit depresi, což vede k symptomům a diagnóze, kterou jsme zmínili výše.

Negativní dopad deprese naznamená pouze to, že nebudete moci žít tak, jak chcete. I když se jedná o komplexní duševní poruchu, existuje několik možných léčeb a technik, které vám pomohou se s depresí vyrovnat. Někdy je nejlepší si popovídat s dalšími pacienty, kteří trpí depresemi. U závažných případů je vhodné navštěvovat terapie, užívat antidepresiva a někdy může pomoci i změna životního stylu.

Nicméně nejdůležitější je netrpět o samotě. Deprese zhoršuje naše strachy a obavy. Popovídat si s přáteli či terapeutem vám může pomoci umístit tyto obavy do perspektivy a uvědomit si, že nejsou vaše obavy tak závažné, jak se mohlo na první pohled zdát.

Pokud si chcete přečíst více o depresi, o jejím dopadu na kvalitu života a jak se s ní vypořádat, tak si přečtěte náš obsáhlý článek.

Stres

I když se to nemusí na první pohled zdát, tak stres je velice důležitá odpověď našeho těla. Bez této odpovědi by naši předci nepřežili ani jeden den! I v dnešním světě, který je plný sociálních medií, globální pandemie a intenzivního pracovního programu je zvládnutí stresu a jeho fyziologického dopadu velice důležité.

Stres je široký termín, který popisuje reakci našeho těla na tlak či napětí a tvoří důležitou část naší vrozené odpovědi "boj a nebo útěk". V krátkých dávkách zvyšuje stres naši srdeční frekvenci, zlepšuje soustředění a pomáhá s únavou. Pokud jste někdy potřebovali stihnout nějaký deadline a nebo jste se dostali do nepříjemné společenské situace, tak tento pocit velice dobře znáte.

Nicméně problém se stresem je takový, že funguje pouze jako krátkodobá pomoc. Naše tělo se nedokáže vyrovnat s dlouhodobým tlakem, který stres vytváří na naše psychické a fyzické zdraví. Pokud se stres stane chronickým, tak to může vést k mnoha emočním, fyzickým, kognitivním a behaviorálním symptomům. Tyto symptomy mohou z počátku vypadat neškodně - ztráta energie, bolesti v různých částech těla, nemožnost se uvolnit - pokud s nimi však nebudete nic dělat, tak mohou přerůst v závislosti, zhoršený imunitní systém či insomnii.

I když se stres objevuje často, tak obvykle velice rychle pomine - pokud tedy dochází ke správné léčbě či k využití technik, které vám pomohou se stresem bojovat. Efektivita této strategie závisí na závažnosti stresu a také na potenciálních spouštěčích. Existuje mnoho technik a pomůcek, které vám pomohou se vypořádat se stresem. Pamatujte, že bez ohledu na to, jak se rozhodnete se vypořádat se stresem, tak se jej nikdy kompletně nezbavíte. Místo toho je to o odhalení signálů, že trpíte chronickým stresem a o tom, jak se pokusit tento stres udržet na zvládnutelné úrovni.

Pokud se chcete dozvědět více o stresu, o běžných symptomech a o tom, jakou daň si stres vybírá na našem fyzickém a psychickém zdraví, tak si přečtěte náš obsáhlý článek.

Úzkost

Pocity úzkosti, strachu či obav jsou čas od času naprosto normální. Nikdo z nás se nemůže věčně cítit v pohodě a sebevědomě! Pokud ale tyto pocity začnou ovlivňovat váš každodenní život a nebo přetrvávají i bez příčiny, pak je možné, že úzkost pro vás není pouhá běžná reakce.

Úzkostlivé poruchy jsou daleko závažnější, než se může na první pohled zdát. I když pocity úzkosti a obav jsou typické pro všechny úzkostlivé poruchy, jejich příčiny často rozlišují ty nejčastější poruchy, jako je sociální fobie, zdravotní úzkost, obsesivně kompulzivní porucha či tělesná dysmorfická porucha. Pak samozřejmě můžete cítit úzkost bez přestání, což je často diagnostikováno jako obecná úzkostlivá porucha (GAD).

Nicméně stejně jako u dalších poruch nálady, i v tomto případě existuje mnoho možností, jak se s úzkostí vypořádat. Neexistuje žádný důvod, proč by váš každodenní život, zdravotní problémy či zkušenosti z dětství měli definovat, jak se cítíte nebo myslíte. Vyhýbání se může pomoci kontrolovat fyzické symptomy v krátkodobém měřítku, ale také to může mít negativní dopad na kvalitu vašeho života. Místo toho pozitivní myšlení, odhalení spouštěče, léky a dělání něčeho, co milujete, vám může pomoci v boji proti psychickým i fyzickým symptomům úzkosti.

Je velice důležité se s pocitem úzkosti vypořádat. Nejenže se mohou symptomy v průběhu času zhoršovat, ale pokud ji nebudete řešit, tak se může rychle vyvinout v závažnější duševní poruchy. Je velice běžné, že se stres a úzkost překrývají, tedy co se symptomů týče. Nicméně se jedná o dvě odlišné poruchy a tudíž je důležité se soustředit na specifické techniky, které vám pomohou se s úzkostí vypořádat. Dále je důležité si promluvit se svým lékařem, který vám poskytne přesnou diagnózu.

Pokud se chcete dozvědět více o různých typech úzkosti, o nejčastějších symptomech či o technikách, které vám pomohou se s úzkostí vypořádat, tak si přečtěte náš obsáhlý článek.

Jaký produkt potřebuji?