Proč mindfulness přispívá ke štěstí?

Published:

Přemýšleli jste někdy o tom, jak někteří lidé vyzařují radost a spokojenost? Klíč často spočívá v praktikování všímavosti. Všímavost je přítomnost a soustředění se na současný okamžik, místo abyste se zabývali minulostí nebo si dělali starosti o budoucnost. Výzkumy ukazují, že začlenění technik všímavosti do každodenního života může výrazně zvýšit štěstí a životní spokojenost.

Jak mindfulness podporuje pozitivitu?

Jak mindfulness podporuje pozitivitu?

Mindfulness trénuje náš mozek, aby se soustředil na přítomnost. Toto soustředění omezuje negativní myšlenkové vzorce týkající se výčitek z minulosti nebo obav z budoucnosti. Když vynakládáme méně mentální energie na neproduktivní myšlenky, uvolní se více kapacity pro pozitivní emoce.

Všímavost nám také pomáhá plně ocenit příjemné zážitky, které se nám dějí, a nebrat je jako samozřejmost. Pozornost věnovaná momentálním radostem, ať už je to teplo slunce, láskyplné objetí nebo chuť čokoládového lanýže, zvyšuje naši radost a vytváří pozitivní vzpomínky.

Snížení stresu je cestou ke štěstí

V dnešním rychlém světě je stres často nevyhnutelný. Chronický stres si však vybírá daň jak psychickou, tak fyzickou. Cvičení mindfulness učí techniky, jak aktivovat tělesnou relaxační reakci. Snížením stresu se zvyšuje celková pohoda a štěstí.

Bylo vědecky prokázáno, že zejménameditace všímavosti snižuje ukazatele stresu, jako je vysoký krevní tlak. Ve skutečnosti se výzkum meditace všímavosti v souvislosti se stresem v posledních letech natolik rozšířil, že existuje celý nový obor nazvaný redukce stresu založená na všímavosti (MBSR)!

Neposuzující a všímavé vnímání stresorů nám umožňuje ustoupit od cyklických úzkostných myšlenek a nahlížet na situace objektivněji. Tento kultivovaný odstup zabraňuje tomu, aby se stresory vymkly kontrole - klíčová dovednost pro štěstí!

Jak zapojit mindfulness pro štěstí

Všímavý život je naučená dovednost, která vyžaduje pravidelný nácvik pomocí užitečných technik, jako jsou:

Meditace všímavosti: Uvědomte si, že dýcháte v klidu a bez předsudků. Pro začátečníky jsou užitečné zvukové aplikace s průvodcem, jako je Headspace.

Skenování těla: Pomalu a systematicky si všímejte pocitů v celém těle, aniž byste na ně reagovali. Skripty pro skenování těla lze snadno najít zdarma na internetu.

Rozumný pohyb: V józe, tai chi a qigongu se uplatňuje nepředpojaté vnímání těla. Zvažte účast na úvodní lekci.

Informační kontroly: V průběhu dne několikrát krátce zhodnoťte emoce a myšlenkové vzorce. Všímejte si reakcí, aniž byste se jimi nechali unést.

CBD olej: Některé výzkumy naznačují, že CBD olej může snížit úzkost a zlepšit soustředění. Před použitím se poraďte s lékařem.

Klíčem je vybrat si několik návyků všímavosti a praktikovat je alespoň 5-10 minut denně. Postupem času se všímavost stává snadnější a dokazuje, jak tento jednoduchý soubor technik může odemknout celoživotní spokojenost!

Začněte odemykat svou přirozenou radost

Jak jsme již zjistili, pravidelné věnování času cvičením všímavosti trénuje mozek, aby se soustředil na přítomný okamžik. Toto soustředění snižuje nezdravé přemítání o minulosti a obavy z budoucnosti. Když se uvolní duševní prostor, zaplní ho přirozená radost a pozitivita.

Proč všímavost přispívá ke štěstí? Protože poskytuje dovednosti, jak snížit stres, ocenit smyslové požitky a vyhnout se negativním myšlenkovým vzorcům. Pokud jste připraveni využít svůj přirozeně spokojený stav mysli, zkuste si vybrat jednu techniku všímavosti, kterou budete denně praktikovat. Držte se jí a štěstí nebude daleko!

Často kladené otázky

Co je to všímavost?

Všímavost znamená věnovat pozornost přítomnému okamžiku namísto přemýšlení o minulosti nebo obav o budoucnost. Být všímavý znamená všímat si svých myšlenek a pocitů, aniž byste je hodnotili jako dobré nebo špatné. Zahrnuje uvědomování si svých smyslů a těla. Cvičení všímavosti znamená zaměřit pozornost na to, co se děje právě teď.

Jak mi může všímavost pomoci být šťastnější?

Výzkumy ukazují, že cvičení mindfulness snižuje stres a zvyšuje pozitivitu. Přítomnost zastaví nekonečné znepokojivé myšlenky, takže si můžete užívat drobné radosti života. Pozornost věnovaná smyslům vám také pomůže více si vážit věcí. Lidé, kteří pravidelně praktikují mindfulness, říkají, že se cítí klidnější, spokojenější a mají více energie pro vztahy.

Je mindfulness prospěšná i pro děti?

Ano, výuka všímavosti dětem poskytuje dovednosti pro ovládání emocí, soustředění a zvládání životních výzev. Všímavost pomáhá dětem uklidnit se, když jsou rozzlobené nebo úzkostné. Pomáhá jim také lépe se soustředit ve škole. Aplikace a knihy o mindfulness pro děti zjednodušují pojmy pro mladé mysli. Doporučujeme vyzkoušet společné pětiminutové řízené meditace jako zábavnou rodinnou aktivitu.

Jak se mám začít chovat pozorněji, když jsem zaneprázdněný?

Dobrou zprávou o všímavosti je, že ji lze praktikovat kdekoli a kdykoli - není třeba žádné vybavení ani aplikace! Zkuste si nastavit připomínku, abyste se zastavili a zhluboka se třikrát nadechli a soustředili se pouze na vjem vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Během chůze nebo čekání ve frontě si 1 minutu všímejte pohledů, zvuků a vůní kolem sebe. V klidu si vychutnejte několik soust svačiny nebo jídla bez rozptylování telefonem. Začněte v malém s rychlými všímavými okamžiky během dne.

Jaké jsou dlouhodobé účinky pravidelné pozornosti?

Kromě většího štěstí studie spojují navyklé cvičení mindfulness s lepší koncentrací, pamětí, schopností rozhodování, výkonností imunitního systému a kvalitou spánku. Lidé, kteří meditují, vykazují měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pozitivními emocemi, seberealizací a stresem. Čím více se všímavost stane součástí každodenního života, tím větší a dlouhodobější budou její přínosy.

Kdy je nejlepší denní doba pro všímavost?

Odborníci na zdraví doporučují začínat den všímavostí, protože výzkumy ukazují, že ranní meditace pomáhá pozitivně naladit a zvyšuje motivaci a produktivitu. Kdykoli však vědomě zaměříte svou pozornost na přítomnost, aniž byste ji hodnotili, je "nejlepší čas" pro všímavost! Ideálním přístupem jsou krátké praktikované momenty všímavosti rozptýlené do celého dne.

Souhrn

Všímavost znamená žít vědomě v přítomném okamžiku, místo abyste se zabývali minulostí nebo se obávali budoucnosti. Výzkumy v drtivé většině ukazují, že začlenění praktik všímavosti do každodenního života zvyšuje celkovou pohodu a štěstí. Mindfulness trénuje náš mozek, aby se soustředil na smyslové vjemy, které se dějí právě teď, místo aby se nechal unášet neproduktivními myšlenkami. Toto soustředěné uvědomování dává prostor pro více pozitivních emocí a ocenění drobných radostí během dne, které jsme dříve při rozptýlení přehlíželi. Bylo vědecky prokázáno, že pravidelné uvědomování - zejména meditace - aktivuje v našem těle relaxační reakce, a tím snižuje destruktivní stres. Všímavost nám pomáhá vypěstovat si odstup od obtížných emocí, které můžeme prožívat, a umožňuje nám tak jasněji a objektivněji reagovat. Pokud si uděláme čas na krátkou techniku všímavosti, jako je vědomé dýchání, skenování těla a informační kontrola, jen 5-10 minut denně, promění se časem zpracování našich mozků k lepšímu. Učení dětí dovednostem všímavosti jim dává důležité nástroje pro soustředění, regulaci emocí a zvládání životních vzestupů a pádů. Dospělí, kteří se dlouhodobě drží návyků mindfulness, mají kromě pocitu většího klidu a celkového uspokojení lepší paměť, kognitivní výkonnost, funkci imunitního systému a kvalitu spánku. Všímavý život podporuje zdravé změny v mozku, posiluje pozitivitu a snižuje nezdravé přežívání.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?