Co způsobuje spánkovou apnoe?

Published:

Co je příčinou spánkové apnoe, běžné, ale často nediagnostikované poruchy spánku? V tomto příspěvku na blogu se seznámíte se složitostmi tohoto onemocnění a objasníte jeho různé formy, včetně obstrukční spánkové apnoe (OSA) a centrální spánkové apnoe (CSA).

Prozkoumáme, jak mohou faktory jako věk a nadváha přispívat ke vzniku těchto stavů. Dále probereme, jak může neléčená spánková apnoe vést k závažným zdravotním důsledkům, jako jsou problémy se srdcem a nervovým systémem.

Rozpoznání příznaků spánkové apnoe je také nezbytné pro rozpoznání jejích účinků na duševní zdraví v důsledku narušených cyklů REM. Prozkoumáme jejich dopad na duševní zdraví v důsledku přerušovaných REM cyklů. Nakonec nastíníme různé možnosti léčby od úpravy životního stylu až po chirurgické zákroky a léky.

co způsobuje spánkovou apnoe

Porozumění spánkové apnoe

Spánková apnoe je rozšířená porucha spánku, která způsobuje časté pauzy v dýchání během spánku. Dochází k ní, když se uvolní svaly v zadní části krku, což narušuje hluboké, klidné fáze spánku a vede k denní únavě a podrážděnosti.

Definice obstrukční spánkové apnoe (OSA)

Obstrukční spánková apnoe neboli OSA je nejčastější formou tohoto onemocnění. Při OSA dochází během spánku k zablokování dýchacích cest v důsledku uvolnění svalů hrdla, což způsobuje hlasité chrápání a epizody, kdy přestáváte dýchat. To vede k nízké hladině kyslíku v krvi a může způsobit nadměrnou ospalost během dne i další zdravotní problémy, jako je vysoký krevní tlak a srdeční onemocnění.

Zkoumání centrální spánkové apnoe (CSA)

Na rozdíl od OSA se u centrální spánkové apnoe (CSA) jedná o problém s tím, jak mozek dává tělu během spánku signál k dýchání. Lidé trpící CSA mohou zažívat období, kdy se vůbec nepokoušejí dýchat nebo je jejich snaha špatně synchronizovaná, což vede k mělkému nebo neefektivnímu dýchání. To má často za následek nekvalitní spánek vedoucí opět k nadměrné denní únavě.

Méně častým, ale stejně závažným typem je centrální spánková apnoe vzniklá v důsledku léčby, k níž dochází, když se u osoby léčené pro obstrukční spánkovou apnoe začnou místo toho projevovat příznaky spojené s centrální spánkovou apnoí - tento jev podtrhuje důležitost správné diagnózy provedené kvalifikovanými spánkovými specialisty.

Dopady na život člověka mohou být hluboké - od potíží zůstat vzhůru během dne kvůli neustálému přerušování nočního spánku, které ovlivňuje náladu, produktivitu v práci a dokonce i osobní vztahy. Neléčená dlouhodobá centrální spánková apnoe může vést k závažným kardiovaskulárním onemocněním, jako je fibrilace síní, srdeční selhání a dokonce i srdeční infarkt.

Faktory přispívající ke vzniku spánkové apnoe

Spánková apnoe je komplexní onemocnění s různými faktory. Nejde jen o hlasité chrápání nebo nadměrnou denní spavost, ale spíše o složitou souhru několika prvků, které mohou vést k této poruše. Uvědomění si složek, které mohou vést k OSA a CSA, je zásadní pro zvládnutí a předcházení jejich vzniku.

Úloha věku při vzniku centrální spánkové apnoe

Při vzniku centrální spánkové apnoe hraje významnou roli věk. S přibývajícím věkem se může snižovat schopnost mozku regulovat dýchání během spánku, což vede k CSA. K tomuto typu poruchy spánku dochází, když mozek nevysílá správné signály svalům, které ovládají dýchání, což způsobuje, že během spánku na chvíli přestanete dýchat.

Jak může nadměrná hmotnost bránit dýchání

Nadměrná tělesná hmotnost je dalším významným faktorem, který přispívá k OSA. Lidé s nadváhou mají často v zadní části krku nadbytečnou tkáň, která může ve spánku spadnout přes dýchací cesty a blokovat proudění vzduchu do plic. Tato překážka způsobuje, že hladina kyslíku v krvi klesne natolik, že se člověk probudí a lapá po dechu. Po takových příhodách obvykle následuje hlasité chrápání, když se obnoví normální dýchání.

Životní návyky a spánková apnoe

Kromě těchto fyzických vlastností se na zhoršení příznaků spojených s oběma typy poruch spánku podílejí také životní návyky, jako je kouření nebo konzumace alkoholu. Obě látky uvolňují svaly horních cest dýchacích, čímž zvyšují pravděpodobnost, že během nočního odpočinku dojde k obstrukci, a tím dále komplikují situaci, která je již tak složitá kvůli základním onemocněním.

Pokud máte podezření, že trpíte spánkovou apnoe, je důležité, aby vás diagnostikoval spánkový specialista. Spánková studie může určit rozsah vašeho problému a nabídnout vhodný plán léčby, který může zahrnovat CPAP nebo jiné léčebné postupy. Neléčená spánková apnoe může mít za následek četné zdravotní problémy, jako je hypertenze, srdeční onemocnění, srdeční infarkt a fibrilace síní; proto je důležité převzít kontrolu nad svým spánkovým prostředím a vyhledat pomoc, pokud se domníváte, že trpíte tímto onemocněním.

Nedovolte, aby vám spánková apnoe narušila život. Pokud se domníváte, že se u vás tento problém vyskytuje, přijměte opatření k úpravě spánkového prostředí a vyhledejte pomoc. Závisí na tom vaše zdraví a pohoda.

Zdravotní důsledky ignorování spánkové apnoe

Chrápání a denní únava jsou sice nejviditelnějšími příznaky spánkové apnoe, ale její ignorování může mít mnohem závažnější zdravotní důsledky. Neřešení spánkové apnoe může mít za následek vážné zdravotní komplikace.

Srdeční problémy způsobené neléčenou spánkovou apnoe

Největším rizikem neléčené spánkové apnoe je onemocnění srdce. Když opakovaně přestáváte dýchat, klesá hladina kyslíku v krvi, což zatěžuje váš kardiovaskulární systém. Toto zatížení kardiovaskulárního systému se může projevit hypertenzí, srdečním selháním a v extrémních případech dokonce fibrilací síní. Naopak srdeční infarkt může být důsledkem neléčené spánkové apnoe. U mnoha lidí je spánková apnoe poprvé diagnostikována poté, co vyhledají lékařskou pomoc kvůli příznakům souvisejícím se srdcem.

Souvislost mezi poruchami spánku a onemocněním nervového systému

Neléčená spánková apnoe souvisí také s psychickými problémy. Přerušené cykly REM mohou způsobit změny nálady a narkolepsie je spojena s nediagnostikovanou nebo špatně léčenou spánkovou apnoe. Nedostatečný spánek může přispívat ke vzniku neurologických onemocnění, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba, a proto je nezbytné vyhledat pomoc spánkového specialisty, pokud se u vás projevují příznaky spánkové apnoe.

Pokud se u vás objevují příznaky chrápání a denní ospalosti, je vhodné vyhledat spánkového specialistu. Neignorujte spánkovou apnoe - může vás zachránit před budoucími zdravotními riziky.

Rozpoznání příznaků spánkové apnoe

Spánková apnoe zůstává často bez povšimnutí kvůli svým nenápadným příznakům. Rozpoznání těchto příznaků je však zásadní pro včasnou diagnózu a léčbu. Hlasité chrápání, které často pozorují partneři v posteli, je jedním z nejčastějších ukazatelů spánkové apnoe.

Hlasité chrápání nejen narušuje spánkové prostředí, ale také signalizuje překážku v horních cestách dýchacích, která způsobuje opakované zastavení dýchání během noci. Nedostatek správného příjmu kyslíku v důsledku spánkové apnoe může vést k dlouhodobým zdravotním problémům, jako je vysoký krevní tlak a srdeční choroby.

Dopad přerušení REM cyklů na duševní zdraví

Kromě fyzických zdravotních problémů může neléčená spánková apnoe vést také k psychickým problémům. Časté probouzení během noci přerušuje cykly REM (Rapid Eye Movement), což je kritická fáze spánku, kdy dochází ke snění a upevňování paměti.

 • Nadměrná denní spavost: Pokud se potýkáte s nadměrnou denní ospalostí nebo máte potíže zůstat vzhůru při čtení nebo sledování televize, může to být příznakem této poruchy.
 • Změny nálady: Nedostatek správných cyklů REM, které jsou nezbytné pro regulaci emocí, může způsobit výkyvy nálad nebo pocity deprese.
 • Noční pocení: Probuzení s nočním pocením může znamenat, že se vaše tělo při usínání snaží dýchat více než obvykle.

Pokud se vám některá z těchto kombinací příznaků zdá povědomá, je vhodné poradit se s odborníkem na spánek. Ten vám pravděpodobně doporučí podstoupit spánkovou studii, a to buď doma pomocí pokročilých testovacích sad, nebo na své klinice v kontrolovaných podmínkách.

Kromě hlasitého chrápání a změn nálady způsobených narušeným cyklem REM patří mezi další potenciální varovné signály probuzení s lapáním po dechu, které je přímým důsledkem opakovaného zastavení dýchání, a ranní bolesti hlavy způsobené nízkou noční hladinou kyslíku v krvi, které vedou k vyšším rizikovým faktorům, jako je fibrilace síní a srdeční selhání, pokud jsou ponechány bez kontroly dostatečně dlouho, aniž by byl okamžitě vyhledán vhodný lékařský zásah.

Možnosti řešení různých typů spánkové apnoe

Spánková apnoe je stav, který vyžaduje individuální léčebné postupy v závislosti na tom, zda se jedná o obstrukční nebo centrální onemocnění. První linie intervence často zahrnuje úpravu životního stylu. Cílem těchto změn je normalizovat dýchací vzorce a snížit četnost zástav dechu během spánku.

Úpravy životního stylu jako intervence první linie při léčbě OSA a CSA

 • Úbytek hmotnosti: Nadměrná váha může vést k ukládání tuku v horních cestách dýchacích, což brání dýchání. Snížení hmotnosti může tyto příznaky výrazně zmírnit.
 • Vyhněte se alkoholu a sedativům: Tyto látky uvolňují svaly v krku a zhoršují příznaky spánkové apnoe.
 • Léčba přetížení nosní sliznice: Pokud máte problémy s nosními dutinami nebo alergie, které způsobují ucpání nosu, může jejich odstranění zlepšit OSA.

V některých případech, kdy změna životního stylu nestačí k účinnému zvládnutí příznaků, mohou být doporučeny různé chirurgické zákroky. Kromě toho může spánkový specialista zvážit i některé léky určené speciálně pro léčbu obou forem tohoto onemocnění.

Chirurgické zákroky a léky jsou k dispozici, pokud změna životního stylu nestačí

 • Odstranění nebo smrštění tkáně: Při této operaci se odstraní tkáň ze zadní části úst a horní části krku. Obvykle jsou odstraněny i vaše mandle a mandle.
 • Změna polohy čelistí: Při tomto zákroku je čelist posunuta dopředu od ostatních kostí obličeje. Tím se zvětší prostor za jazykem a měkkým patrem a sníží se obstrukce.
 • Pokud léčba pomocí CPAP není účinná, je možné použít léky, jako je modafinil, proti nadměrné denní ospalosti způsobené lehkou až středně těžkou formou OSA. Jiné léky, jako je Solriamfetol, mohou osobám s narkolepsií pomoci zůstat vzhůru během denních hodin.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny procedury by měly být prováděny pouze pod lékařským dohledem po pečlivém zvážení jejich přínosu vzhledem k možným vedlejším účinkům, které jsou s nimi spojeny. Spánková apnoe, pokud není diagnostikována a léčena, může vést k četným závažným zdravotním komplikacím, jako je hypertenze, srdeční choroby, srdeční zástava, fibrilace síní a další. Pokud tedy pociťujete hlasité chrápání, nadměrnou ospalost během dne, opakované zástavy dechu, zástavu dýchání, ospalost během dne, usínání, nízkou hladinu kyslíku v krvi nebo vysoký krevní tlak, je nezbytné nechat si spánkovou apnoe diagnostikovat pomocí spánkové studie a léčit se u spánkového specialisty.

Úloha zařízení pro pozitivní tlak v dýchacích cestách při léčbě OSA

Pokud vám byla diagnostikována obstrukční spánková apnoe (OSA), jednou z nejúčinnějších možností léčby je použití přístroje pro přetlak v dýchacích cestách. Tyto přístroje fungují tak, že prostřednictvím masky, kterou nosíte přes nos nebo ústa, zajišťují nepřetržité proudění vzduchu, čímž udržují dýchací cesty otevřené po celou noc a zabraňují vzniku překážek. Tím je zajištěno nepřerušované usínání každý den a dále.

Nejběžnější typ těchto přístrojů se nazývá kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (CPAP). Studie prokázala, že CPAP nejen zlepšuje kvalitu spánku, ale také snižuje denní ospalost a únavu spojenou s OSA.

Výhody používání zařízení CPAP

 • Lepší kvalita spánku: Díky udržování stálého dýchání pomáhá předcházet epizodám, kdy během spánku přestanete dýchat, a zajišťuje tak hlubší a klidnější spánek.
 • Menší zdravotní rizika: Pravidelné používání může snížit hladinu kyslíku v krvi a snížit riziko vysokého krevního tlaku, srdečních onemocnění, mrtvice a dalších závažných zdravotních problémů spojených s neléčenou OSA.
 • Zlepšení denního fungování: Pomáhá vám zůstat bdělí během dne: zmírňuje nadměrnou ospalost během dne, která je často způsobena přerušovaným nočním dýcháním.

Kromě nočního používání tohoto přístroje podle pokynů lékaře nebo spánkového specialisty je důležité provést určité změny životního stylu, například v případě potřeby zhubnout a přestat kouřit. Tyto kroky dále pomohou zvládat příznaky a zároveň zlepší celkové zdravotní výsledky související s tímto onemocněním.

Údržba přístroje CPAP pro dosažení optimálního výkonu

Abyste zajistili optimální výkon stroje a maximalizovali tak jeho přínosy, je nezbytné, abyste jej řádně udržovali. To zahrnuje pravidelné čištění podle pokynů výrobce, aby se zabránilo hromadění bakterií, které by mohly vést k ucpání nosu, a tím zhoršovat příznaky, místo aby je pomáhaly zmírňovat. Nezapomeňte také vyměnit součásti, jako jsou masky a filtry, když se opotřebují, abyste při každém terapeutickém sezení vždy dosáhli těch nejlepších možných výsledků bez jakéhokoli selhání.

Snadná diagnostika pomocí domácích testovacích souprav

Díky technologiím je diagnostika poruch spánku pohodlnější než kdykoli předtím. Testovací soupravy, které lze použít doma, způsobily revoluci v diagnostice spánkové apnoe a umožnily jednotlivcům posoudit svůj stav v pohodlí vlastní ložnice. Už nemusíte trávit noc ve spánkové laboratoři kvůli vyšetření spánku.

Tyto soupravy sledují různé aspekty vašeho spánku, například tepovou frekvenci, hladinu kyslíku v krvi a způsob dýchání. Shromážděné údaje mohou pomoci určit, zda trpíte obstrukční spánkovou apnoe nebo centrální spánkovou apnoe. To je užitečné zejména v případě, že se u vás objevují příznaky, jako je hlasité chrápání a nadměrná denní spavost, ale nejste si jisti, proč tomu tak je.

Chcete-li tyto soupravy používat, stačí nosit zařízení přes noc během spánku v obvyklém prostředí. Po probuzení odešlete výsledky k laboratorní analýze, aniž byste museli opustit dům. Je to tak jednoduché.

Příznaky spánkové apnoe

 • Hladiny kyslíku v krvi: Výrazný pokles hladiny kyslíku v krvi během epizod, kdy se opakovaně zastavuje dýchání, může znamenat obstrukční nebo centrální spánkovou apnoe.
 • Hlasité chrápání: Hlasité chrápání, po kterém následuje období ticha (kdy se dýchání zastaví) a následné lapání po dechu (kdy se dýchání obnoví), může svědčit o tomto onemocnění.
 • Nadměrná denní spavost: Pocit nadměrné ospalosti během dne, přestože se v noci dostatečně vyspíte, může být způsoben opakovaným probouzením způsobeným zástavami dechu během noci.

Pohodlí, které tyto domácí testovací soupravy poskytují, umožňuje včasné odhalení, takže léčebné plány mohou být zahájeny raději dříve než později. Nezapomeňte, že pouze certifikovaný spánkový specialista může stanovit oficiální diagnózu a doporučit vhodná opatření na základě výsledků testů a dalších faktorů, jako je věk a životní návyky.

V případě diagnózy OSA se jako velmi účinné osvědčují přístroje pro přetlak v dýchacích cestách, jako jsou přístroje pro kontinuální přetlak v dýchacích cestách (CPAP). Fungují tak, že prostřednictvím masky nasazené na nos/ústa zajišťují nepřetržitý průtok vzduchu, který udržuje dýchací cesty otevřené po celou noc a zabraňuje jejich ucpávání.

Další zdravotní rizika spojená se spánkovou apnoe

Spánková apnoe může mít řadu závažných zdravotních důsledků, jako je nízká hladina kyslíku v krvi, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, srdeční selhání, srdeční infarkt a fibrilace síní - kromě centrální spánkové apnoe, která je vyvolána léčbou. Ke vzniku spánkové apnoe může přispívat také ucpání nosu a problémy s horními cestami dýchacími.

Nenechte spánkovou apnoe nediagnostikovanou. Využijte pohodlných domácích testovacích sad a poraďte se se spánkovým specialistou, který vám stanoví správnou diagnózu a léčbu.

Časté dotazy týkající se příčin spánkové apnoe

Co způsobuje spánkovou apnoe?

Obstrukční spánková apnoe je často způsobena uvolněnými svaly hrdla během spánku, zatímco centrální spánková apnoe vzniká, když mozek nevysílá správné signály k řízení dýchání.

Typy spánkové apnoe

Faktory zvyšující riziko spánkové apnoe

Podle studie zveřejněné na PubMedu mohou faktory jako obezita, stárnutí, kouření a užívání alkoholu zvyšovat riziko obstrukční i centrální spánkové apnoe.

Nejen pro lidi s nadváhou

Nadváha je sice častou příčinou spánkové apnoe, ale k jejímu vzniku mohou přispět i další faktory, jako je věk, rodinná anamnéza, velký krk nebo některé zdravotní potíže.

Závěr

Pochopení příčin spánkové apnoe má zásadní význam pro udržení dobrého zdraví, protože tuto poruchu mohou vyvolat faktory, jako je věk, tělesná hmotnost a životní návyky.

Pokud se spánková apnoe neléčí, může mít vážné zdravotní následky, včetně srdečních komplikací a poruch nervového systému, ale existují různé možnosti léčby, jako je úprava životního stylu, chirurgické zákroky a léky specifické pro jednotlivé formy onemocnění.

Včasná diagnostika pomocí domácích testovacích souprav je rovněž důležitá pro účinné zvládnutí tohoto onemocnění a více informací o tomto tématu mohou poskytnout důvěryhodné zdroje.

Další články najdete na naší stránce wiki

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?