Probuzení s lapáním po dechu

Last updated:

Published:

Probuzení s lapáním po dechu může být nepříjemným zážitkem a je důležité pochopit možné příčiny této noční poruchy. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat různými faktory, které mohou přispívat k náhlým potížím s dýcháním během spánku, od obstrukční spánkové apnoe až po noční záchvaty paniky.

Podíváme se na příznaky a testy spojené s těmito stavy, stejně jako na způsoby životních změn a alternativy léčby, které mohou pomoci snížit nebo předejít těmto scénám. Dále prozkoumáme, jak může srdeční selhání a gastroezofageální refluxní choroba (GERD) ovlivnit vaši schopnost pohodlně dýchat v noci.

Kromě těchto běžných viníků probuzení s lapáním po dechu se budeme zabývat i méně známými jevy, jako jsou hypnické záškuby a spánková paralýza, které mohou narušit normální dýchání během spánku. Na závěr zdůrazníme, že je důležité vyhledat odbornou pomoc, aby vám lékař včas provedl vyhodnocení a poskytl individuální doporučení léčby na základě individuálních potřeb.

probuzení-plynutí-na-dýchání

Obstrukční spánková apnoe a lapání po dechu

OSA může vést k lapání po dechu během spánku v důsledku obstrukce dýchacích cest tkáněmi v ústech, kterou lze snížit až o 50 % snížením hmotnosti a léčbou CPAP.

Snížení hmotnosti a léčba CPAP mohou snížit počet příhod až o 50 %.

Příznaky a diagnostika OSA

Mezi základní příznaky patří chrápání, lapání po dechu, bolesti hlavy, únava a změny nálady.

Poraďte se s lékařem, který provede lékařské vyšetření a vyšetření spánku.

Změny životního stylu ke zmírnění příznaků OSA

 • Udržujte si zdravou váhu: Nadměrný tělesný tuk v oblasti krku může způsobit tlak na dýchací cesty, které se během spánku propadají.
 • Vyhněte se alkoholu před spaním: Alkohol uvolňuje svaly hrdla, což zvyšuje riziko obstrukce dýchacích cest.
 • Spěte na boku: Používejte speciálně navržené polštáře nebo pomůcky, které zabrání propadnutí tkáně do dýchacích cest.
 • Přestaňte kouřit: Kouření dráždí a zanícuje dýchací cesty a zhoršuje příznaky OSA.
 • Používejte zvlhčovač vzduchu: Přidání vlhkosti do vzduchu může pomoci snížit přetížení a zlepšit dýchání.

Začlenění změn životního stylu a léčebných postupů, jako je například CPAP, může pomoci zvýšit kvalitu spánku a zlepšit celkový zdravotní stav.

Noční záchvaty paniky a potíže s dýcháním

Tyto záchvaty často vedou k nočnímu lapání po dechu, kašli po nosní kapce nebo vyplivování hustého hlenu.

Pro zmírnění těchto příznaků je nezbytné identifikovat spouštěče a zvládnout všechny poruchy spánku související s úzkostí.

Identifikace spouštěčů nočních záchvatů paniky

Abyste lépe pochopili, co je příčinou nočních záchvatů paniky, zvažte vedení spánkového deníku.

Zaznamenejte si faktory, jako je režim před spaním, jídlo zkonzumované před spaním, úroveň stresu během dne a případné užívané léky.

Pokud zjistíte, jaké vzorce chování nebo prostředí mohou přispívat k nočnímu lapání po dechu nebo zrychlenému dýchání, můžete podniknout kroky k minimalizaci jejich výskytu.

Zvládání poruch spánku způsobených úzkostí

 • Meditace: Meditace: Cvičení všímavé meditace před spaním může pomoci uklidnit splašené myšlenky a podpořit relaxaci pro klidnější spánek. (zdroj)
 • Kognitivně behaviorální terapie (KBT): CBT je účinnou léčbou úzkostných poruch, jako jsou noční záchvaty paniky. Zaměřuje se na změnu negativních myšlenkových vzorců a rozvoj strategií zvládání, které umožňují účinně se vypořádat se stresory.(zdroj)
 • Změny životního stylu: Přijetí zdravých návyků, jako je pravidelné cvičení, vyhýbání se alkoholu a kofeinu v době před spaním a dodržování stálého rozvrhu spánku, může zlepšit jeho celkovou kvalitu. (zdroj)
 • Léky: V některých případech vám lékař může předepsat léky, které pomáhají zvládat úzkost a záchvaty paniky. Je důležité dodržovat jeho pokyny a probrat s ním případné vedlejší účinky nebo obavy.(zdroj)

Pokud máte i přes tyto strategie potíže s dýcháním během spánku, je nezbytné poradit se s odborníkem, který vám poskytne další vyšetření a možnosti léčby přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.

Srdeční selhání: Noční dušnost: viník noční dušnosti

Stává se probuzení s lapáním po dechu pravidelným jevem? Dýchavičnost může být způsobena zánětem dýchacích cest nebo poškozením plicní tkáně, což jsou příznaky srdečního selhání. Dávejte si pozor na varovné příznaky, jako je chrápání, hypertenze, emoční změny, kašel a hlen s bublinkami, které poukazují na městnavé srdeční selhání vyžadující naléhavou lékařskou péči.

Rozpoznání příznaků městnavého srdečního selhání

 • Pocit únavy a slabosti
 • Otoky nohou, kotníků nebo chodidel
 • Rychlý přírůstek hmotnosti v důsledku zadržování tekutin
 • Přetrvávající kašel s bílým nebo růžovým hlenem
 • Potíže s dýcháním vleže

Pokud máte podezření na srdeční selhání, je důležité tyto příznaky včas rozpoznat.

Pro správnou diagnózu a možnosti léčby se poraďte s lékařem. Neignorujte příznaky.

Gastroezofageální refluxní choroba ovlivňující dýchání během spánku

Probouzíte se, když lapáte po dechu? Na vině může být GERD, který způsobuje, že se žaludeční kyselina vrací zpět do jícnu a dráždí vaše dýchací cesty.

Identifikace příznaků a spouštěčů GERD

Pálení žáhy, říhání a kyselá chuť v ústech jsou běžnými příznaky GERD, ale může se objevit i kašel, sípání a dušnost. Sledujte svou stravu, úroveň stresu a další faktory životního stylu, abyste zjistili spouštěcí faktory.

Změny životního stylu pro prevenci epizod GERD

 • Udržujte si zdravou váhu: Nadměrná tělesná hmotnost vytváří tlak na břicho a zvyšuje riziko refluxu.
 • Vyhněte se spouštěcím potravinám: Alkohol a kořeněná a tučná jídla mohou zhoršit příznaky GERD.
 • Jezte častěji menší jídla: Zkuste si dát během dne pět menších jídel namísto tří velkých.
 • Během spánku si vyvýšte hlavu: Podepřete si hlavu postele, aby se žaludeční kyseliny nevracely zpět do jícnu.
 • Přestaňte kouřit: Kouření oslabuje dolní jícnový svěrač, který udržuje žaludeční kyselinu na svém místě. Přestat kouřit může výrazně zlepšit příznaky GERD.

Příznaky GERD mohou pomoci zvládnout také volně prodejná antacida a léky na předpis, v závažných případech lze zvážit chirurgický zákrok. Řešení obav souvisejících s úzkostí a osvojení si zdravějších návyků může také minimalizovat dopad GERD na kvalitu vašeho spánku.

Hypnické záškuby a spánková paralýza ovlivňující dýchání

Probouzíte se při hypnotických záchvatech a lapáte po dechu? Tohle byste měli vědět:

Porozumění hypnickým záškubům a jejich vlivu na kvalitu spánku

Hypnické záškuby jsou nedobrovolné svalové záškuby, které mohou narušit váš spánek, ale jejich výskyt můžete omezit zavedením relaxačních technik a úpravou životosprávy.

 • Dodržujte stálý spánkový režim.
 • Vyhněte se kofeinu a alkoholu před spaním.
 • Vytvořte si pohodlné prostředí pro spánek s minimem rušivých vlivů.
 • Zařaďte do svého nočního režimu uklidňující činnosti.

Zvládání potíží s dýcháním způsobených spánkovou paralýzou

Spánková paralýza může způsobit tlak na hrudi a dušnost, ale s těmito dýchacími obtížemi se můžete vyrovnat tak, že zůstanete klidní, soustředíte se na pomalé, hluboké dýchání a postupně se pokusíte rozhýbat malé svalové skupiny.

 1. Zachovejte během epizody klid.
 2. Soustřeďte se na pomalé, hluboké dýchání.
 3. Postupně se snažte rozhýbat malé svalové skupiny.

Pokud hypnické záškuby nebo spánková paralýza nadále narušují váš odpočinek, obraťte se na zdravotnického pracovníka, který vám poskytne další vyšetření a individuální doporučení.

Lapání po dechu během spánku? Vyhledejte co nejdříve odbornou pomoc.

Pokud během spánku lapáte po dechu, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc, protože odkládání vyšetření by mohlo mít nepříznivý vliv na váš zdravotní stav.

Proč je důležité včasné vyhodnocení

Odkládání lékařského vyšetření by mohlo zhoršit váš stav a negativně ovlivnit kvalitu vašeho života. Dýchací potíže mohou svědčit o závažných zdravotních problémech, jako je srdeční selhání, CHOPN nebo úzkostné poruchy.

 • Srdeční selhání: Neléčené srdeční selhání může způsobit nahromadění tekutiny v plicích, což vede k dušnosti během spánku.
 • CHOPN: CHOPN může způsobovat potíže s dýcháním v noci v důsledku zúžení dýchacích cest a snížené funkce plic.
 • Úzkostné poruchy: Noční záchvaty paniky mohou způsobit náhlé záchvaty lapání po dechu během spánku.

Možnosti léčby podle vašich potřeb

Lékař vám na základě svých zjištění doporučí léčbu, která může zahrnovat léčbu stávajících zdravotních potíží pomocí léků a změny životního stylu, řešení úzkosti pomocí terapie nebo podpůrných skupin nebo použití zubních pomůcek k udržení otevřených dýchacích cest během spánku. U osob, které se potýkají s OSA, se obvykle používá léčba pomocí CPAP, která spočívá v nepřetržitém pozitivním proudění vzduchu k udržení otevřených dýchacích cest během spánku.

Vyhledáním odborné pomoci a dodržováním doporučení lékaře můžete výrazně zlepšit kvalitu svého spánku a celkovou pohodu. Nečekejte - začněte jednat hned, abyste předešli dlouhodobým zdravotním komplikacím spojeným s lapáním po dechu během spánku.

Časté dotazy týkající se probuzení s lapáním po dechu

Co způsobuje, že se probouzíte a lapáte po dechu?

Pro správnou diagnózu a léčbu je nezbytné poradit se s odborníkem.

Proč se při spaní na zádech budíte s pocitem, že lapáte po dechu?

Spánek na zádech může způsobit zapadnutí jazyka a měkkého patra do zadní stěny krku, což vede k obstrukční spánkové apnoe.

Tento problém může pomoci zmírnit změna polohy při spánku nebo používání speciálních polštářů.

Jak se přestat probouzet a lapat po dechu?

 • S lékařem zjistěte příčinu.
 • Léčba všech diagnostikovaných zdravotních potíží.
 • Udržujte zdravý životní styl.
 • Před spaním se vyhněte alkoholu a sedativům.
 • V případě potřeby si během spánku vyvýšte hlavu.

Jak lze spánkovou apnoe léčit?

 • Změny životního stylu, jako je snížení hmotnosti nebo zanechání kouření.
 • Léčba kontinuálním pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP).
 • Zařízení pro posun dolní čelisti nebo zubní pomůcky.
 • Polohová terapie.
 • V závažných případech může být doporučena operace.

Další informace o poruchách spánku naleznete na stránkách nadace Sleep Foundation.

Závěr

Lapáte po dechu uprostřed noci? Nepropadejte panice, ale vyhledejte odbornou pomoc, abyste zjistili možné příčiny, jako je obstrukční spánková apnoe (OSA), noční záchvaty paniky, srdeční selhání, gastroezofageální refluxní choroba (GERD), hypnické záchvaty nebo spánková paralýza.

Účinná léčba těchto stavů znamená identifikovat příznaky a spouštěče, změnit životní styl, například snížit hmotnost, cvičit a vyhýbat se spouštěcím potravinám, a poradit se s lékařem o možnostech hodnocení a léčby přizpůsobených vašim individuálním potřebám.

Nedopusťte, aby se probuzení s lapáním po dechu stalo pravidelnou záležitostí - začněte jednat a vyhledejte pomoc, která vám umožní dýchat klidně po celou noc.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?