Parasomnie: Příčiny a léčba

Last updated:

Published:

Parasomnie je pojem, který zahrnuje širokou škálu abnormálního chování a zážitků během spánku. Tyto neobvyklé projevy mohou narušit kvalitu spánku a ovlivnit celkové zdraví a pohodu. V tomto příspěvku se budeme zabývat různými druhy parasomnií, včetně těch, které se týkají NREM spánku, jako je zmatené buzení a noční děsy, problémů souvisejících s REM spánkem, jako je RBD a spánková paralýza, a také atypických druhů, jako je syndrom explodující hlavy a noční enuréza.

Prozkoumáme také různé příčiny parasomnie dospělých, od genetických faktorů až po poruchy spánku způsobené stresem nebo vedlejší účinky léků. Komplexní pochopení těchto spouštěčů může pomoci identifikovat potenciální rizikové faktory pro vznik těchto stavů.

Kromě toho, že se budeme zabývat příčinami těchto poruch spánkového režimu, nastíníme metody diagnostiky poruch parasomnie pomocí vyhodnocení spánkové anamnézy nebo pokročilejších technik, jako je polysomnografické vyšetření.

Nakonec vám poskytneme informace o tom, jak účinně léčit různé formy parasomnie pomocí farmakologických intervencí přizpůsobených konkrétním příznakům nebo stavům. Možnosti psychoterapie spolu s behaviorální léčbou mohou navíc nabídnout další podporu při zvládání těchto složitých problémů se spánkem. Zavedením správných postupů spánkové hygieny spolu s lékařským vedením v případě potřeby - můžete být schopni zabránit opakování nebo dokonce zcela zastavit probíhající epizody!

parasomnie-příčiny-a-léčba

Typy parasomnie

Parasomnie jsou poruchy spánku s abnormálním chováním, pohyby nebo vjemy během spánku, které se dělí na poruchy související s NREM, REM a "jiné".

Parasomnie související s NREM: zmatené probuzení a noční děsy

Zmatené probuzení způsobuje zmatenost po probuzení s omezeným vědomím, zatímco noční děsy zahrnují intenzivní strach a mlácení během hlubokého NREM spánku.

parasomnie související s REM: RBD a spánková paralýza

Porucha chování při rychlých pohybech očí (Rapid Eye Movement - REM ) způsobuje fyzické předvádění živých snů v důsledku nedostatečné svalové atonie během spánku REM, zatímco spánková paralýza je dočasná neschopnost pohybu nebo mluvení s halucinacemi a strachem.

Další typy parasomnie: syndrom explodující hlavy a noční enuréza.

Syndrom explodující hlavy zahrnuje vnímání hlasitých zvuků před usnutím nebo po probuzení, zatímco noční enuréza je nedobrovolné močení během spánku po dosažení věku kontroly močového měchýře.

Mezi další formy parasomnie patří noční můry, náměsíčnost, sexsomnie a sténání ve spánku (kataternie), přičemž každá z nich vyžaduje správnou diagnózu a léčbu na míru pro optimální zvládnutí.

Příčiny parasomnie u dospělých

Parasomnie mohou výrazně narušit spánek a jejich vznik může být způsoben mnoha příčinami, například dědičností, napětím, léky nebo rekreačním užíváním drog.

Genetika

Výzkumy ukazují, že některé formy parasomnie, jako je náměsíčnost a noční děsy, mohou být dědičné, takže pokud se ve vaší rodině tyto stavy vyskytly, můžete být ohroženi i vy.

Stres

Zvládání stresu prostřednictvím aktivit, jako je meditace nebo cvičení, může pomoci snížit pravděpodobnost vzniku parasomnií, jako jsou noční můry a zmatené vzrušení.

Léky

Některé léky, jako jsou antidepresiva a sedativa, mohou způsobovat zvýšené riziko vzniku některých parasomnií, a proto je vhodné poradit se s lékařem, pokud máte podezření, že by jejich léky mohly být příčinou.

Rekreační drogy

Drogy, jako je alkohol a marihuana, mohou narušit normální spánkové vzorce a zvýšit pravděpodobnost výskytu abnormálního chování během spánku, takže pokud chcete parasomnii předejít, je lepší se jim vyhnout.

Diagnostika poruch parasomnie

Účinná diagnostika poruch parasomnie vyžaduje důkladné posouzení lékařem, včetně podrobné spánkové anamnézy a diagnostických testů, jako je polysomnografie.

Hodnocení spánkové historie

Klíčovým krokem k diagnóze je získání podrobné spánkové anamnézy pacienta, včetně pravidelného spánku, frekvence a délky trvání epizod, možných spouštěčů nebo stresorů a případné rodinné anamnézy podobných onemocnění.

Proces polysomnografického testování

Polysomnografie (PSG ) je noční test, který zaznamenává různé fyziologické parametry během spánku, včetně mozkové aktivity, svalových pohybů, pohybů očí a dechových funkcí.

Pro posouzení cyklu spánku a bdění pacienta a úrovně denní bdělosti lze doporučit další diagnostické testy, jako je MSLT nebo aktigrafie.

Přesná diagnóza umožňuje přizpůsobit terapeutické přístupy k účinnému zvládání poruch parasomnie.

Léčba parasomnie: Komplexní průvodce

Parasomnie může být děsivý zážitek, přesto existují strategie, jak ji zvládnout produktivně.

Farmakologické intervence

Benzodiazepiny mohou pomoci snížit četnost a intenzitu epizod parasomnie, ale užívejte je s opatrností.

Psychoterapie a behaviorální léčba

Kognitivně-behaviorální terapie a hypnóza vám mohou pomoci získat lepší kontrolu nad spánkovým režimem.

Hygiena spánku

Stanovte si důsledný spánkový režim, vytvořte si pohodový režim před spaním a zajistěte si příjemné prostředí pro spánek.

  • Před spaním se vyhněte stimulantům, jako je kofein a nikotin.
  • Omezte konzumaci alkoholu před spaním, protože může narušit normální spánkový režim.

Řešte všechny základní faktory, které přispívají k epizodám parasomnie, jako je stres nebo užívání léků.

Další informace o spánkové hygieně najdete na webu CDC.

Jak ukončit epizody parasomnie

Minimalizujte epizody parasomnie řešením příčin nebo spouštěčů, například technikami zvládání stresu nebo úpravou medikace pod vedením lékaře.

Zvládání stresu pro lepší kvalitu spánku

Cvičení meditace všímavosti, pravidelná fyzická aktivita a cvičení hlubokého dýchání mohou zlepšit celkovou kvalitu spánku.

Úprava léků pod lékařským dohledem

Před jakoukoli úpravou dávkování léků se poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

Vytvoření optimálního prostředí pro spánek

  • Udržujte konzistentní spánkový režim: Chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla.
  • Vytvoření pohodlného prostoru: Zajistěte si v ložnici chladné, tmavé, tiché a pohodlné prostředí bez rušivých vlivů.
  • Vyhněte se stimulantům: Omezte konzumaci kofeinu několik hodin před spaním.
  • Omezený čas u obrazovky před spaním: Zavedete si režim bez obrazovky alespoň hodinu před spaním.

Zařazení těchto preventivních strategií do každodenního života může pomoci snížit četnost epizod parasomnie a zároveň zlepšit celkovou kvalitu spánku. Nezapomeňte se poradit se zdravotníkem, pokud se i přes zavedení těchto opatření budete nadále potýkat s rušivými nočními příhodami.

Časté dotazy týkající se parasomnie

4 typy parasomnie

Parasomnie zahrnuje parasomnie související s NREM, parasomnie související s REM, syndrom explodující hlavy a noční enurézu.

Co je příčinou parasomnie?

Příčinou nespavosti může být genetika, stres, léky, zneužívání návykových látek a základní onemocnění.

Spouštěče epizod parasomnie

Nepravidelný spánkový režim, únava, stres, konzumace alkoholu, některé léky a poruchy prostředí mohou vyvolat epizody parasomnie.

Parasomnie není duševní porucha

Parasomnie je primární porucha spánku, která zahrnuje abnormální pohyby nebo chování během spánku a může se vyskytovat současně s psychiatrickými poruchami.

Závěr

Parasomnie je skupina poruch spánku, které mohou postihnout každého, přičemž existují různé typy poruch, například poruchy související s NREM a poruchy související s REM, přičemž každá z nich má jedinečné příznaky a příčiny.

Pokud máte podezření na parasomnii, vyhledejte lékařskou pomoc pro správnou diagnózu a léčbu, která může zahrnovat úpravu medikace, psychoterapii, techniky zvládání stresu a vytvoření optimálního prostředí pro spánek.

Nedovolte, aby vám parasomnie narušila spánek a každodenní život - začněte jednat a vyhledejte potřebnou pomoc!

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?