Noční děsy

Last updated:

Published:

Porozumění nočním děsům

Noční děsy jsou poruchou spánku, která se vyznačuje strachem a emočním rozrušením během prvních hodin spánku. Postihují především děti, zejména chlapce před pubertou, a ve srovnání s nočními můrami se objevují v hlubších fázích spánku. Mezi běžné příznaky patří náhlé probuzení, strach nebo hrůza, křik, pocení, zmatenost, zrychlený tep a potíže s probuzením.

noční hrůzy

Rozdíly mezi nočními děsy a nočními můrami

Noční děsy i noční můry mohou během spánku způsobovat potíže, liší se však v několika ohledech. Noční můry se obvykle objevují během spánku REM (rychlé pohyby očí), kdy je snění nejpravděpodobnější. Naproti tomunoční děsy se odehrávají ve fázích hlubokého spánku mimo REM. Kromě toho si jedinci, kteří zažívají noční můry, často po probuzení své sny pamatují, zatímco osoby s nočními děsy si na událost obvykle nevzpomínají.

Prevalence u dětí a dospělých

Noční děsy postihují především malé děti, zejména ve věku 4 až 12 let. Podle Národní lékařské knihovny USA se s tímto jevem setkává jen asi 1-6 % dětí, u nichž má tendenci mizet s tím, jak jejich nervový systém dospívá; mohou jím však trpět i dospělí, i když méně často než děti.

 • Poruchy spánku: Dospělí, kteří trpí nočními děsy, mohou trpět dalšími základními onemocněními, jako je syndrom neklidných nohou nebo spánková apnoe.
 • Emocionální stres: K výskytu nočních děsů u dospělých mohou přispět stresující životní události nebo nevyřešené emocionální problémy.

Pro lepší zvládání nočních děsů může být prospěšné vést si záznamy o spánkových vzorcích a identifikovat potenciální spouštěče. Pro přesnou diagnózu a účinnou léčbu nočních děsů je možné vyhledat spánkového specialistu.

Příčiny nočních děsů u dětí

Příčiny nočních děsů u dětí

Noční děsy, známé také jako spánkové děsy, jsou typem poruchy spánku, která postihuje děti častěji než dospělé. Vědci se domnívají, že hlavním faktorem nočních děsů je nadměrná stimulace centrální nervové soustavy. V této části se budeme zabývat některými faktory, které přispívají ke vzniku nočních děsů u dětí, a probereme, jak mohou vlivy prostředí tyto epizody zhoršovat.

Úloha vzrušení centrálního nervového systému

Centrální nervový systém (CNS) je zodpovědný za regulaci různých tělesných funkcí, jako je srdeční frekvence a svalové pohyby během spánku. Předpokládá se, že k nočním děsům dochází při nerovnováze nebo narušení CNS, což vede ke zvýšené úrovni vzrušení během spánku. To může být způsobeno genetickou predispozicí nebo jinými základními zdravotními stavy, jako je syndrom neklidných nohou, které mohou přispívat ke zvýšené noční aktivitě a následně vyvolávat epizody nočního děsu.

Faktory prostředí přispívající k nočním děsům

 • Spánková deprivace: Nedostatečný odpočinek může vést k narušení normálního spánkového režimu, což ztěžuje plynulý přechod mezi jednotlivými fázemi spánku a může vést k nočním děsům.
 • Rodinné stresory: Emoční stres způsobený rodinnými konflikty nebo změnami v rodině může ovlivnit schopnost dítěte odpočívat během spánku a zvýšit tak pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění.
 • Šikana: Studie prokázaly, že děti, které se staly obětí šikany, mohou být v důsledku zvýšené míry úzkosti náchylnější k náměsíčnosti a nočním děsům.
 • Spánková apnoe: Děti se spánkovou apnoe často trpí poruchami dýchání v průběhu noci, což může vést ke zvýšeným stavům vzrušení, které zvyšují pravděpodobnost výskytu epizod nočního děsu.
 • Pozdní ukládání ke spánku nebo nepravidelný režim: Pro udržení zdravých spánkových návyků je zásadní důsledný časový rozvrh spánku. Nepravidelný režim nebo pozdní noční aktivity mohou narušit normální spánkové cykly, což dětem ztěžuje dosažení hlubokého regeneračního spánku, který je nezbytný k tomu, aby se vyhnuly nočním děsům.

Závěrem lze říci, že ačkoli neexistuje jednoznačná příčina, proč některé děti zažívají noční děsy, pochopení role, kterou hraje vzrušení centrální nervové soustavy a různé faktory prostředí, by mohlo rodičům pomoci identifikovat potenciální spouštěče a přijmout vhodná opatření k prevenci. Zajištění dostatečného odpočinku, vytvoření uklidňujícího prostředí před spaním, řešení případných zdravotních potíží, jako je syndrom neklidných nohou nebo spánková apnoe, a udržování otevřené komunikace o emočních stresorech v domácnosti by mohlo být přínosem pro snížení výskytu těchto znepokojivých epizod u malých dětí.

Diagnostika nočních děsů

Diagnostika nočních děsů

Noční děsy mohou být nepříjemným zážitkem jak pro jedince, tak pro jeho blízké. Přesná diagnóza je nezbytná pro zajištění správné léčby a zvládání této poruchy spánku. V této části se budeme zabývat příznaky, které naznačují možnou přítomnost nočních děsů, a také významem rodinné anamnézy při diagnostice těchto epizod.

Příznaky naznačující možný výskyt nočních děsů

Pro přesnou diagnostiku příznaků nočního děsu se lékaři mohou pacientů zeptat na všechny příznaky, které v souvislosti s těmito epizodami zaznamenali. Mezi běžné ukazatele patří:

 • Náhlé probuzení ze spánku s intenzivním strachem nebo panikou
 • Křik nebo pláč během spánku bez úplného probuzení
 • Zrychlené dýchání a zvýšená srdeční frekvence během epizody
 • Neschopnost vybavit si po probuzení detaily události.
 • Potíže s utěšením nebo uklidněním po skončení epizody.

Pokud máte podezření, že se u vás nebo u vašeho dítěte vyskytují noční děsy, je důležité vést si podrobné záznamy a vést si spánkový deník. To pomůže zdravotnickým pracovníkům lépe pochopit vzorce a spouštěče spojené s těmito událostmi.

Význam rodinné historie

Kromě pozorování příznaků a vedení spánkového deníku se lékaři mohou při diagnostice nočních děsů zajímat také o rodinnou anamnézu. Výzkumy naznačují, že na vzniku tohoto onemocnění se může podílet genetická složka, a proto je důležité znát rodinné zázemí.Studie prokázaly vyšší výskyt u jedinců, kteří mají příbuzné s podobnými zkušenostmi, jako jsou noční můry, náměsíčnost nebo jiné poruchy spánku, například syndrom neklidných nohou a spánková apnoe.

V některých případech může být doporučeno také psychologické vyšetření, aby se vyloučily základní problémy, které k problému přispívají. To by mohlo zahrnovat posouzení emočního stresu, který může noční děsy zhoršovat, nebo zjištění případných faktorů souvisejících s traumatem, které ovlivňují spánkový režim.

Diagnostika nočních děsů je zásadním krokem k účinnému řešení tohoto nepříjemného zážitku. Pochopením příznaků spojených s těmito epizodami a zohledněním rodinné anamnézy mohou zdravotníci vypracovat individuální léčebné plány, které pomohou jedincům znovu získat normální spánkový režim a zlepšit jejich celkovou pohodu.

Léčba & Zvládání nočních děsů u dětí

Léčba a zvládání nočních děsů u dětí

Noční děsy mohou být zdrojem trápení pro děti i jejich opatrovníky. Možnosti léčby opakujících se případů se liší v závislosti na konkrétních potřebách každého dítěte, ale obecně zahrnují zajištění bezpečného prostředí, dodržování pravidelného režimu před spaním, udržování otevřených komunikačních linek, poskytování útěchy a uklidnění v případě potřeby. Psychoterapie může být možností pro ty, kteří potřebují další pomoc při řešení nočních děsů.

Zajištění bezpečného prostředí pro spaní

Abyste minimalizovali riziko zranění během nočních děsů, je nezbytné vytvořit pro dítě bezpečné prostředí pro spánek. To zahrnuje odstranění všech ostrých nebo nebezpečných předmětů z pokoje a v případě potřeby použití zábran na postel, aby se zabránilo pádům. Kromě toho může instalace nočního světla pomoci zajistit pohodlí a zároveň usnadnit orientaci v prostoru, pokud by se během epizody náměsíčnosti ocitlo.

Zavedení důsledného režimu před spaním

 • Vytvořte si uklidňující režim před spaním, který zahrnuje činnosti, jako je čtení nebo poslech uklidňující hudby.
 • Udržujte důslednost při ukládání ke spánku tím, že budete chodit spát každý večer ve stejnou dobu.
 • Před spaním se vyhněte stimulujícím činnostem, jako je sledování televize nebo hraní videoher.
 • Omezte příjem kofeinu, zejména večer před spaním.

Komunikační strategie pro utěšení postižených osob

Pokud se u vašeho dítěte objeví noční děsy, je nezbytné poskytnout mu útěchu a uklidnění. Zde je několik tipů, jak s dítětem během těchto epizod účinně komunikovat:

 1. Zůstaňte klidní a vyrovnaní, protože to dítěti pomůže cítit se bezpečněji.
 2. Jemně je probuďte zavoláním jejich jména nebo dotykem ramene. Vyvarujte se třesení nebo křiku, protože by to mohlo příhodu zesílit.
 3. Nabídněte uklidňující slova jako "Jsi v bezpečí" nebo "Všechno je v pořádku".
 4. Pokud jsou schopny komunikovat, povzbuďte je, aby vyprávěly o tom, co se během nočního děsu stalo. To může pomoci zmírnit přetrvávající strach nebo úzkost.

Kromě těchto strategií je důležité zabývat se také všemi základními poruchami spánku, které by mohly přispívat k nočním děsům. Pokud příznaky spánkové apnoe nebo syndromu neklidných nohou přetrvávají déle, než se očekává, je důležité poradit se s odborníkem. Konzultace s pediatrem může zajistit, že v případě potřeby bude poskytnuta náležitá péče, což v konečném důsledku pomůže postiženému jedinci vrátit se k normálnímu zdravému spánkovému režimu spíše dříve než později. Spánkoví specialisté mohou také poradit, jak nejlépe zvládnout emocionální stres, který může zhoršovat výskyt nočních děsů u dětí.

Zkušenosti dospělých s nočními děsy

Zkušenosti dospělých s nočními děsy

U dospělých mohou noční děsy způsobovat rozpaky a úzkost ve společnosti. Na rozdíl od dětí, které z této poruchy spánku často vyrostou, se noční děsy u dospělých mohou vyskytovat po celý život. Možnosti léčby mohou zahrnovat řešení jakýchkoli základních poruch spánku nebo vyhledání odborné pomoci pro zvládnutí stresorů, které by mohly přispívat k těmto epizodám.

Dopad nočních děsů na život dospělých

Noční děsy mohou významně ovlivnit kvalitu života dospělého člověka, protože narušují normální spánkový režim a způsobují emocionální potíže. Dospělí, kteří zažívají noční děsy, se mohou za svůj stav stydět, zejména pokud sdílejí postel s partnerem nebo mají spolubydlící. Tento pocit studu může vést ke zvýšené míře úzkosti a dokonce k vyhýbání se určitým společenským situacím, kde se očekává přenocování.

Špatný spánek v důsledku nočních děsů může mít fyzické následky, jako je únava, nevrlost, problémy se soustředěním během dne a zvýšená pravděpodobnost nehod v práci nebo při řízení.

Řešení základních poruch spánku

Pokud máte podezření, že vaše noční děsy mohou souviset s jinou poruchou spánku, je nutné se nejprve poradit se zdravotníkem, který vám stanoví správnou diagnózu a doporučí léčbu. Mezi běžné průvodní jevy patří:

 • Spánková apnoe: Je to potenciálně závažný stav, který se vyznačuje přestávkami v dýchání během spánku, které narušují normální regenerační procesy.
 • Náměsíčnost: Je to parasomnie, při níž jedinec vykonává činnosti, jako je chůze, zatímco ještě spí.
 • Syndrom neklidných nohou: Neurologická porucha způsobující nepříjemné pocity v nohou a neodolatelné nutkání je rozhýbat, zejména v době odpočinku.

Léčba těchto základních poruch spánku může u některých jedinců pomoci zmírnit nebo odstranit epizody nočního děsu. Ke zvýšení celkové kvality spánku a snížení rizika nočních děsů by mohlo přispět i řešení prvků životního stylu, jako je omezení příjmu kofeinu, dodržování pravidelného spánkového režimu a vytvoření klidné atmosféry před spaním.

Vyhledání odborné pomoci pro zvládání stresu

V případech, kdy se předpokládá, že k nočním děsům dospělých přispívá emocionální stres, může být prospěšné vyhledat odbornou pomoc terapeuta nebo poradce. Ti vám mohou poskytnout návod na účinné strategie zvládání a techniky pro zvládání úrovně úzkosti, která by jinak mohla vyvolat tyto znepokojivé noční příhody. Například cvičení relaxačních cviků, jako je hluboké dýchání nebo progresivní svalová relaxace před spaním, může pomoci zklidnit nervový systém a podpořit klidnější spánek.

Prevence nočních děsů

Aby rodiče předešli dalším případům nočních děsů, mohou přijmout několik opatření, která dětem vytvoří příznivé prostředí pro spánek. Zavedení důsledného režimu před spaním, vytvoření uklidňujících rituálů před usnutím a zamezení vystavení násilnému mediálnímu obsahu před spaním jsou některé ze strategií, které mohou pomoci snížit pravděpodobnost výskytu nočních děsů. Většina dětí z této fáze vyroste, aniž by potřebovala zásah zdravotníků.

Důležitost důslednosti při ukládání do postele

Dodržování pravidelného spánkového režimu je pro prevenci nočních děsů zásadní. Zajistěte, aby vaše dítě denně uléhalo do postele a vstávalo ve stejnou hodinu, a to i ve dnech volna. To pomáhá regulovat jejich vnitřní tělesné hodiny a podporuje zdravý spánek. Kromě toho dbejte na to, aby si každou noc dostatečně odpočinuly, a dodržujte doporučení pro délku spánku odpovídající jejich věku.

Zklidňující rituály před spaním pro prevenci

Zařazení relaxačních aktivit do nočního režimu dítěte mu může pomoci se před spaním uvolnit. Některé příklady zahrnují:

 • Teplá koupel nebo sprcha.
 • Společné čtení knihy.
 • Poslech tiché hudby nebo zvuků přírody.
 • Jemná protahovací cvičení nebo jógové pozice vhodné pro děti.
 • Dechová cvičení nebo meditace pod vedením přizpůsobená dětem.

Abyste podpořili klidný spánek, zdržte se před spaním stimulujících činností, jako je sledování televizních pořadů s intenzivními scénami, hraní videoher nebo intenzivní fyzická aktivita.

Vyvarování se vystavení násilnému mediálnímu obsahu

Vystavení násilnému nebo děsivému mediálnímu obsahu před spaním může zvýšit pravděpodobnost poruch spánku, včetně nočních děsů. Omezte vystavení dítěte filmům, televizním pořadům, videohrám a dalším formám zábavy, které mohou vyvolat emocionální stres nebo úzkost, nevhodným pro jeho věk. Místo toho volte uklidňující aktivity, které podporují relaxaci a pocit bezpečí.

V případech, kdy noční děsy přetrvávají navzdory těmto preventivním opatřením, je nezbytné poradit se s pediatrem nebo spánkovým specialistou, který může poskytnout další pokyny k účinnému zvládání tohoto stavu.

Kdy vyhledat odbornou pomoc

Pokud problém nočních děsů přetrvává, je důležité vyhledat odbornou pomoc pediatra nebo spánkového specialisty, aby byla zajištěna správná léčba a postižený se mohl dříve vrátit k pravidelným zdravým spánkovým návykům. Tím se v případě potřeby zajistí řádná péče, která nakonec pomůže postiženému jedinci vrátit se k normálním zdravým spánkovým návykům raději dříve než později.

Indikace pro konzultaci s pediatrem

Ačkoli většina dětí z nočních děsů vyroste, aniž by potřebovala zásah zdravotníků, v některých situacích je vhodné vyhledat pomoc:

 • Noční děsy vašeho dítěte se vyskytují často a narušují jeho každodenní život.
 • Epizody trvají déle než obvykle nebo jsou časem intenzivnější.
 • Máte podezření, že se na potížích podílí základní onemocnění, jako je spánková apnoe nebo syndrom neklidných nohou.
 • Vaše dítě má potíže s bdělostí během dne kvůli poruchám spánku v noci.

Pediatr vám může poskytnout cenné informace a možnosti léčby přizpůsobené na míru, které pomohou vašemu dítěti s narušeným spánkem, a případně vést k dalšímu vyšetření u spánkového specialisty, pokud je to nutné. V případě potřeby může doporučit další vyšetření spánkovým specialistou.

Úloha zdravotníků při zvládání nočních děsů

Komplexní přístup zahrnující rodiče i zdravotníky může účinně zvládnout a léčit přetrvávající příznaky nočního děsu. Mezi způsoby, jak mohou odborníci pomoci, patří:

 1. Hodnocení spánkových vzorců: Důkladné posouzení spánkových návyků vašeho dítěte pomocí metod, jako je vedení spánkového deníku, může pomoci identifikovat případné problémy ovlivňující celkovou kvalitu odpočinku. Zde se dozvíte, jak vytvořit účinný spánkový deník. li>Léčbazákladních onemocnění: Pokud k nočním děsům vašeho dítěte přispívá základní porucha spánku nebo zdravotní stav, může vám zdravotník doporučit vhodnou léčbu, například léky nebo změnu životního stylu.
 2. Behaviorální terapie: V některých případech mohou být při řešení emočního stresu a úzkosti, které mohou přispívat k nočním děsům, užitečné psychoterapeutické techniky, jako je kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Více informací o CBT najdete zde. li>Podporaa vzdělávání: Zdravotníci mohou rodičům i dětem, kteří se potýkají s nočními děsy, poskytnout cenné informace o strategiích zvládání. Patří sem pokyny k vytvoření bezpečného prostředí pro spánek, zavedení důsledného režimu před spaním a nabídnutí útěchy během epizod.

V případě potřeby se obraťte na pediatra nebo specialistu na spánek a zajistěte svému dítěti nejlepší možnou péči podle jeho specifických potřeb. Při správném vedení a podpoře ze strany zdravotníků většina jedinců tuto náročnou fázi svého života překoná.

Časté dotazy týkající se nočních děsů

Jaké duševní onemocnění je spojeno s nočními děsy?

Noční děsy nejsou přímo spojeny s určitým duševním onemocněním. Mohou však souviset se základními onemocněními, jako je úzkost, posttraumatická stresová porucha (PTSD) a deprese. Pokud jsou tyto problémy přítomny, je nutné je řešit, protože léčba jejich příčiny může pomoci zmírnit noční děsy. Přečtěte si další informace o vztahu mezi duševním zdravím a poruchami spánku.

Jaký je nejnovější výzkum nočních děsů?

Nejnovější výzkum se zaměřuje na pochopení neurobiologického základu nočních děsů a určení účinných možností léčby. Studie zkoumají faktory, jako je genetika, mozková aktivita během spánkových fází a potenciální souvislosti s jinými poruchami spánku nebo zdravotními potížemi. Objevte nejnovější poznatky v tomto přehledu dětských parasomnií.

Jaké je vědecké vysvětlení nočních děsů?

Noční děsy vznikají v důsledku náhlého probuzení z hlubokého non-REM spánku, které je způsobeno nadměrnou aktivitou určitých oblastí centrálního nervového systému zodpovědných za regulaci emocí a reakcí na strach. To vede k intenzivnímu pocitu paniky bez úplného probuzení ze spánku.Zjistěte více o tom, jak věda vysvětluje epizody nočního děsu.

Co v mozku způsobuje noční děsy?

Přesná příčina zůstává nejasná, nicméně se předpokládá, že na vzniku nočních děsů se podílí nerovnováha neurotransmiterů, jako je serotonin a dopamin. Kromě toho může být během těchto epizod nadměrně aktivní amygdala - mozkové centrum strachu -, což vede k intenzivním pocitům paniky.Další informace o možných neurologických faktorech nočních děsů.

Závěr

Noční děsy mohou být pro děti i dospělé nepříjemným zážitkem. Je důležité pochopit rozdíly mezi nočními děsy a nočními můrami, identifikovat možné příčiny a vyhledat vhodnou léčbu, která zmírní příznaky a zlepší kvalitu spánku.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?