Noční můry u dětí

Published:

Noční můry u dětí mohou být zdrojem obrovského utrpení jak pro dítě, tak pro jeho pečovatele. Tyto děsivé sny nejen narušují spánek dítěte, ale mohou mít také trvalé emocionální následky, pokud se neřeší. Tento příspěvek se zabývá složitostí nočních můr a nočních děsů u dětí a diskutuje o rozdílech mezi nimi a o tom, u kterých věkových skupin je pravděpodobnější, že se s jednotlivými typy nočních můr setkají.

Obsah:

 1. Noční můry a noční děsy u dětí
  1. Rozdíly mezi nočními můrami a nočními děsy
  2. Věkové skupiny nejvíce postižené jednotlivými typy poruch
 2. Společná témata dětských nočních můr
  1. Reálná nebezpečí jako spouštěče nočních můr
  2. Imaginární obavy přispívající ke špatným snům
  3. Základní problémy ovlivňující spánek
 3. Strategie pro méně nočních můr
  1. Zavedení důsledného režimu před spaním
  2. Podpora relaxace před spaním
  3. Vyvarování se vystavení děsivému mediálnímu obsahu
  4. Poskytování komfortních předmětů, jako jsou plyšová zvířata
 4. Vyhledání odborné pomoci v případě přetrvávajících nočních můr
  1. Indikace, že je nutná odborná pomoc
  2. Možnosti psychologického vyšetření a pediatrické konzultace
  3. Léčebné intervence u poruch souvisejících s nočními můrami
 5. Identifikace základních problémů, které přispívají k nočním můrám
  1. Zdravotní stavy, které mohou způsobovat noční nepohodlí
  2. Emoční konflikty ovlivňující spánek dětí
 6. Programy založené na důkazech, které pomáhají dětem vyhnout se nočním děsům
  1. Přehled programu Uncle Lightfoot
  2. Vysvětlení techniky Dream Changer
  3. Začlenění programů založených na důkazech do režimu spánku vašeho dítěte
 7. Nejčastější dotazy týkající se nočních můr u dětí
  1. Co způsobuje noční můry u dětí?
  2. Jaké jsou nejčastější noční můry dětí?
  3. Co znamenají opakující se noční můry u dětí?
  4. Existuje způsob, jak zastavit noční můry u dětí?
 8. Závěr

Při zkoumání běžných témat dětských nočních můr se dozvíte o reálných nebezpečích, která mohou tyto zlé sny vyvolat, i o imaginárních obavách, které k nim přispívají. Kromě toho vám poskytneme strategie, jak snížit četnost nočních můr, jako je zavedení důsledného režimu před spaním a podpora relaxace před spaním.

Pokud vaše dítě navzdory těmto technikám nadále trpí častými nočními můrami, naše diskuse o vyhledání odborné pomoci v případě přetrvávajících nočních můr vás seznámí s náznaky, že to může být nezbytné. Dále se dotkneme programů založených na důkazech, jako je Uncle Lightfoot a technika The Dream Changer, které jsou navrženy speciálně tak, aby pomáhaly malým dětem vyhnout se nočním děsům.

noční můry v dětech

Noční můry a noční děsy u dětí

Stává se vašim dětem, že se náhle probudí ze strachu ve tmě? Nejste v tom sami. Noční můry a noční děsy jsou u dětí časté poruchy spánku, které mohou rodiče i děti vyčerpat a vyvolat v nich úzkost.

Rozdíly mezi nočními můrami a nočními děsy

Přestože noční můry i noční děsy mohou být děsivé, liší se v několika ohledech. Noční můry se odehrávají během spánku REM a zahrnují podrobný příběh nebo scénář, který vyvolává strach nebo úzkost. Noční děsy se naproti tomu objevují během hlubokých fází spánku mimo REM bez jasného děje nebo obrazů.

Děti, které prožívají noční můry, si po probuzení často vybavují detaily svých snů. Ti, kteří trpí nočními děsy, si však po odeznění epizody nemusí pamatovat vůbec nic. Navíc je ve srovnání s noční můrou náročnější dítě z nočního děsu probudit.

Věkové skupiny nejvíce postižené jednotlivými typy poruch

 • Noční můry: Nejčastěji se vyskytují u dětí ve věku od 3 do 6 let, a to z důvodu zvýšeného kognitivního vývoje, který jim umožňuje představit si složité scénáře a rozpoznat reálná nebezpečí, která mohou vyvolat zlé sny.
 • Noční děsy: Děti ve věku 1-4 let obvykle trpí mladšími dětmi, protože tráví více času v hlubokém spánku mimo REM, kde k těmto epizodám dochází.

Noční můry i noční děsy mohou výrazně narušit spánkový režim dítěte, což může mít dlouhodobé důsledky pro jeho duševní zdraví, školní úspěchy a celkovou pohodu. Pokud se u vašeho dítěte vyskytují časté nebo závažné poruchy spánku, je nezbytné poradit se s jeho pediatrem, aby vyloučil jakékoli základní zdravotní potíže.

Společná témata dětských nočních můr

Noční můry mohou být pro děti nepříjemným zážitkem, který často způsobuje, že se budí s pocitem strachu a rozrušení. Pochopení společných témat dětských nočních můr může rodičům pomoci lépe podpořit své dítě v těchto těžkých chvílích. V této části se budeme zabývat některými reálnými nebezpečími a imaginárními strachy, které se často objevují ve zlých snech malých dětí.

Reálná nebezpečí jako spouštěče nočních můr

Děti mohou mít noční můry z reálných událostí nebo situací, které považují za ohrožující nebo děsivé. Může jít o přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení nebo záplavy, nehody, jako jsou autonehody, nebo dokonce traumatické události, jako je svědectví násilí nebo zneužívání. Je důležité, aby rodiče tyto spouštěče rozpoznali a poskytli jim uklidnění vysvětlením, že sny nejsou skutečné, a zároveň se zabývali všemi základními obavami souvisejícími s obavami dítěte.

Imaginární obavy přispívající ke špatným snům

Kromě reálných nebezpečí je mnoho dětských nočních můr vyvoláno imaginárními strachy, které pramení z příběhů, které děti slyšely, z filmů, které viděly, nebo prostě z jejich vlastní bujné fantazie. Mezi nejčastější příklady patří příšery, které se schovávají pod postelí nebo číhají v temných koutech pokoje, čarodějnice, které na ně sesílají kouzla, pronásledování divokými zvířaty, pády z velkých výšek, ztracení se a nenalezení cesty domů a další.

Menší děti mohou mít problém rozlišit realitu od fantazie, a proto je důležité, aby je rodiče nejen uklidňovali, ale také poučovali o rozdílech. To může zmírnit úzkost způsobenou nepochopením skutečnosti a fikce, pokud jde o obsah snů, zejména těch, které zahrnují děsivé scénáře.

Chcete-li dítěti pomoci vyrovnat se s oběma typy spouštěčů nočních můr - reálnými nebezpečími i imaginárními obavami - zvažte zavedení některých strategií popsaných níže:

 • Podporujte otevřenou komunikaci o jejich obavách a úzkostech a umožněte jim vyjádřit se bez odsuzování.
 • Nabídněte jim ujištění, že jsou v domácím prostředí v bezpečí a chráněni.
 • Vyhněte se sledování strašidelných filmů nebo knih, zejména před spaním, protože mohou přispět k živé představivosti, která vede k častějšímu výskytu nočních můr.
 • Vytvořte si uklidňující režim před spaním s aktivitami, jako je čtení pohádek nebo relaxační cvičení, například hluboké dýchání nebo techniky progresivní svalové relaxace.

Základní problémy ovlivňující spánek

V některých případech mohou časté noční můry svědčit o základních problémech, které ovlivňují emocionální pohodu dítěte. Zlé sny mohou vyvolávat například stresory související se školními výsledky, rodinné konflikty nebo šikana mezi vrstevníky. Rodiče by měli zůstat ostražití a sledovat jakékoli příznaky naznačující nevyřešené emocionální konflikty, které přímo nebo nepřímo ovlivňují události každodenního života. Diskuse o pozorovaných obavách spolu s příslušnými zdravotnickými pracovníky zajistí optimální poskytování podpory přizpůsobené konkrétním potřebám jednotlivce.

Pokud je spánek vašeho dítěte narušen něčím jiným než typickými dětskými obavami, je nezbytné poradit se s pediatrem, jak tento problém zvládnout a jak podpořit zdravé spánkové návyky. Nezapomeňte: Dobrý noční odpočinek hraje zásadní roli nejen při udržování fyzického zdraví, ale také při posilování psychické odolnosti, která je nezbytná pro zvládání výzev v různých fázích vývoje, od dětství přes dospívání až po dospělost a další období.

Strategie pro méně nočních můr

Noční můry a noční děsy mohou být pro děti i rodiče skutečným utrpením. Narušení spánkového režimu a negativní dopady na duševní zdraví, výsledky učení a celkovou pohodu jsou běžnými důsledky nočních můr nebo nočních děsů u dětí. Aby rodiče pomohli snížit četnost nočních můr nebo nočních děsů u dětí, mohou vyzkoušet několik strategií. Mezi ně patří např:

Zavedení důsledného režimu před spaním

Důsledný režim před spaním je klíčem k tomu, aby si děti vytvořily zdravé spánkové návyky, které minimalizují pravděpodobnost výskytu nočních můr. To může zahrnovat stanovení konkrétního času pro odchod do postele každý večer a vytvoření relaxačního prostředí podporujícího klidný spánek. Rodiče by také měli zajistit, aby ložnice jejich dítěte byla pohodlná a aby v ní bylo co nejméně rušivých elementů, jako je hluk nebo jasné světlo. (Nadace pro spánek: Tipy pro prostředí v ložnici)

Podpora relaxace před spaním

Zařazení relaxačních technik do nočního režimu dítěte mu může pomoci se před spaním uvolnit a snížit pravděpodobnost nočních můr. Některé příklady zahrnují:

 • Společné čtení uklidňujících příběhů
 • Hluboký nádech se zaměřením na pomalý výdech.
 • Meditace pomocí řízených imaginačních cvičení přizpůsobených speciálně pro mladší publikum (MindBodyGreen: Guided Meditations For Kids)
 • Poslech uklidňující hudby, například ukolébavek(VeryWell Family: Nejlepší ukolébavky pro děti).

Vyvarování se vystavení děsivému mediálnímu obsahu

Dětská představivost může být snadno ovlivněna médii, která konzumují, což může přispět ke vzniku nočních můr, pokud jsou vystaveny děsivému obsahu. Rodiče by měli sledovat, zda je dítě vystaveno potenciálně děsivým filmům, televizním pořadům, knihám nebo videohrám, a zvážit zavedení věkově přiměřených omezení pro takový materiál.(Common Sense Media: Hodnocení a recenze podle věku)

Poskytování komfortních předmětů, jako jsou plyšová zvířata

Pohodlné předměty, jako jsou plyšová zvířátka nebo měkké deky, mohou dětem poskytnout pocit bezpečí, když se po probuzení z noční můry cítí vyděšené nebo úzkostné. Povzbuďte dítě, aby mělo tyto předměty během spánku po ruce, aby mělo v případě úzkosti poblíž něco známého a uklidňujícího.

Je důležité, aby rodiče řešili nejen bezprostřední problémy spojené s nočními můrami, ale také se snažili identifikovat potenciální základní problémy, které přispívají k častějšímu výskytu nočních děsů, jako jsou zdravotní potíže způsobující nepohodlí nebo nevyřešené emocionální konflikty. Podniknutím proaktivních kroků s krátkodobými i dlouhodobými řešeními mohou rodiče zajistit optimální podporu a poskytnutí pomoci přizpůsobené konkrétně individuálním potřebám, což v konečném důsledku podpoří zdravé spánkové návyky a celkovou pohodu všech zúčastněných členů rodiny.

Vyhledání odborné pomoci v případě přetrvávajících nočních můr

Pokud vaše dítě i přes použití výše uvedených strategií stále trpí pravidelnými nočními můrami, je možná načase vyhledat odbornou pomoc. To je důležité zejména v případě, že poruchy spánku ovlivňují jeho školní výsledky nebo každodenní fungování. V takových případech by rodiče měli zvážit možnost psychologického vyšetření a pediatrické konzultace, aby zjistili, zda základní problém vyžaduje cílenou intervenci.

Indikace, že je nutná odborná pomoc

Několik příznaků může naznačovat, že vaše dítě potřebuje odbornou pomoc při zvládání nočních můr:

 • Noční můry se opakují několikrát týdně
 • Noční můry, které způsobují výrazné potíže nebo strach během bdění
 • Narušení spánku vedoucí k únavě během dne a potížím se soustředěním ve škole nebo doma.
 • Úzkost před spaním kvůli strachu z další noční můry
 • Noční můry související s traumatickými událostmi nebo probíhajícími stresory v životě dítěte.

Pokud u svého dítěte pozorujete některý z těchto příznaků, je nutné vyhledat odbornou pomoc a poradit se s dalším postupem.

Možnosti psychologického vyšetření a pediatrické konzultace

Komplexní psychologické vyšetření může pomoci identifikovat možné příčiny přetrvávajících nočních můr a poskytnout informace o vhodných léčebných intervencích. Tento proces obvykle zahrnuje rozhovory s dítětem i jeho rodiči a také standardizované dotazníky hodnotící různé aspekty emočního zdraví (zdroj: Americká psychologická asociace).

Kromě psychologického vyšetření může konzultace s pediatrem zajistit, že ke zvýšené frekvenci nočních můr nepřispívají žádné zdravotní problémy. Ten může doporučit další vyšetření, například spánkovou studii, pokud je to na základě klinického obrazu opodstatněné.

Léčebné intervence u poruch souvisejících s nočními můrami

Po důkladném vyšetření mohou zdravotníci doporučit cílené léčebné zásahy, které pomohou snížit četnost a intenzitu nočních můr. Některé přístupy založené na důkazech zahrnují:

 1. Imagery Rehearsal Therapy (IRT): Tato kognitivně-behaviorální technika spočívá ve změně obsahu opakujících se nočních můr pomocí cvičení řízené imaginace (zdroj: Sleep Foundation). Děti se učí detailně si představit svou noční můru a poté ji změnit na pozitivnější nebo neutrální scénář.
 2. Kognitivně behaviorální terapie (KBT): CBT je účinný přístup k řešení úzkosti, deprese a příznaků posttraumatické stresové poruchy, které mohou přispívat k přetrvávajícím nočním můrám(zdroj: Americká psychologická asociace). Prostřednictvím této terapie se děti učí strategiím zvládání stresorů, které přispívají k poruchám spánku.
 3. Vzdělávání v oblasti spánkové hygieny: Vzdělávání rodičů v oblasti správných spánkových návyků, jako je důsledné dodržování pravidel před spaním a vytváření klidného prostředí pro spánek, může zlepšit celkovou kvalitu spánku dítěte i rodičů(zdroj: Centers for Disease Control and Prevention).

Když si u svého dítěte všimnete příznaků přetrvávajících nočních můr, je důležité včas jednat. Pokud vyhledáte odbornou pomoc kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, jako jsou psychologové nebo pediatři, budete lépe vybaveni nástroji potřebnými nejen k řešení základních problémů, ale také k podpoře zdravějšího spánkového režimu.

Identifikace základních problémů, které přispívají k nočním můrám

Rodiče, pozor. Noční můry mohou být známkou skrytých problémů vašeho dítěte. Problémy s léky, např. přecitlivělost, spánková apnoe a GERD, mohou být zdrojem nočního neklidu, který vede k neklidnému spánku a častějším nočním můrám. Kvalitu dětského spánku mohou ovlivnit i emoční konflikty související se šikanou, napětím v rodině nebo traumatickými událostmi, které mohou vést k nočním můrám. Chcete-li svému dítěti pomoci lépe spát, poraďte se s odborníky na zdravotní péči a včas řešte veškeré obavy.

Zdravotní stavy, které mohou způsobovat noční nepohodlí

Některé zdravotní potíže mohou narušit spánkový režim a zvýšit četnost nočních můr u dětí:

 • Alergie: Alergické reakce mohou způsobit ucpání nosu a dýchací potíže v noci, což vede k neklidnému spánku a častějším nočním můrám. Pokud máte podezření, že vaše dítě trpí alergií, která ovlivňuje kvalitu jeho spánku, poraďte se s pediatrem (Sleep Foundation).
 • Spánková apnoe: Spánková apnoe je stav, kdy se dýchací cesty během spánku částečně nebo úplně ucpou, což způsobí přerušení dýchání. Toto narušení normálních spánkových cyklů může přispívat k živým snům a nočním můrám(Mayo Clinic). Pokud si všimnete, že vaše dítě během spánku hlasitě chrápe nebo lapá po dechu, je nezbytné poradit se s odborníkem.
 • GERD: GERD způsobuje reflux žaludeční kyseliny do jícnu během noci, což vede k příznakům pálení žáhy, které mohou narušit klidný spánek dětí (Healthline). Pokud vaše dítě vyjadřuje potíže nebo bolestivý pocit v krku, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.

Emoční konflikty ovlivňující spánek dětí

Významnou roli v četnosti a intenzitě nočních můr u dětí mohou hrát také nevyřešené emocionální problémy:

 • Šikana: Děti, které se staly obětí šikany, mohou pociťovat zvýšenou úzkost a stres, které se projevují nočními můrami během spánku. Udržujte s dětmi otevřenou komunikaci o školním životě a sociálních interakcích, abyste včas rozpoznali potenciální problémy(StopBullying.gov).
 • Rodinné konflikty: Hádky nebo napětí v rodině mohou vytvářet emocionálně vypjatou atmosféru, která ovlivňuje duševní pohodu dětí, což vede k narušení spánkového režimu a častějším zlým snům. Řešte tyto problémy v klidu a zároveň zajistěte, aby se vaše dítě doma cítilo bezpečně a mělo podporu.
 • Traumatické události: Zkušenosti s traumatickými událostmi, jako jsou nehody, přírodní katastrofy nebo násilí, mohou u dětí vyvolat příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a vést k opakovaným nočním můrám souvisejícím s těmito událostmi(NIMH). Vyhledejte odbornou pomoc terapeutů specializovaných na léčbu traumat, abyste zajistili řádnou péči a proces zotavení.

Nedovolte, aby vaše dítě ve spánku pronásledovaly noční můry. Dávejte pozor na jakékoli příznaky skrytých problémů a vyhledejte vhodnou pomoc, abyste zajistili klidnější spánek.

Programy založené na důkazech, které pomáhají dětem vyhnout se nočním děsům

Naštěstí mají rodiče k dispozici strategie založené na důkazech, jako je například strýček Lightfoot a technika Dream Changer, které mohou dětem pomoci vyhnout se nočním děsům a snížit výskyt nočních můr. Mezi tyto dvě metody patří Uncle Lightfoot a technika Dream Changer, které se zaměřují na změnu negativního obsahu snů na pozitivní nebo neutrální scénáře prostřednictvím řízených představ a relaxačních cvičení.

Přehled programu Uncle Lightfoot

Program Strýček Lightfoot, který vyvinula Dr. Charlotte Reznicková, je imaginativní metoda, která má dětem pomoci překonat noční můry tím, že jim poskytne nástroje, které potřebují k tomu, aby změnily děsivé sny na příjemnější. Program spočívá v tom, že děti učí, jak si v mysli vytvořit bezpečný prostor, kam si mohou pozvat přátelské postavy, jako je "strýček Lightfoot", který je ochrání před všemi děsivými prvky v jejich snech.

 1. Rodiče by měli se svým dítětem nejprve probrat vytvoření bezpečného psychického prostoru, kde se bude cítit bezpečně a pohodlně.
 2. Dále představte koncept pozvání užitečných postav, jako je strýček Světluška, které mají zvláštní sílu nebo schopnosti, jež mohou pomoci změnit děsivé situace v méně hrozivé.
 3. Doporučte dítěti, aby si tyto ochranné postavy před spaním představovalo jako součást své noční rutiny, aby se to stalo jeho druhou přirozeností, když se během spánku setká se znepokojivým obsahem snů.

Tento přístup pomáhá nejen zmírnit úzkost spojenou s nočními můrami, ale také posiluje odolnost tím, že podporuje aktivní účast dětí na řešení problémů, které se ve světě snů vyskytují.

Vysvětlení techniky Dream Changer

Další účinnou metodou, která pomáhá dětem překonat noční můry, je technika Dream Changer, která spočívá v tom, že děti učí, jak upravit své sny nahrazením negativních představ pozitivnějšími nebo neutrálními. Tento proces jim umožňuje převzít kontrolu nad obsahem snů, což v konečném důsledku snižuje utrpení spojené se zlými sny.

 1. Promluvte si s dítětem o jeho opakujících se nočních můrách a vyzvěte ho, aby se podělilo o konkrétní detaily, které v něm vyvolávají strach nebo úzkost.
 2. Zeptejte se dítěte, co by chtělo ve snu změnit - může to být změna vzhledu děsivé postavy, představení ochranné postavy nebo změna znepokojivé situace v něco příjemnějšího.
 3. Před spaním proveďte dítě relaxačními cvičeními, jako je hluboké dýchání a vizualizační techniky, aby si mohlo tyto změny procvičit při usínání a začlenit je do svého vyprávění snů.

Technika Dream Changer pomáhá nejen snížit četnost nočních můr, ale také podporuje sebedůvěru tím, že dětem poskytuje nástroje potřebné pro zvládání obtížných emocí, které prožívají během poruch spánku.

Začlenění programů založených na důkazech do režimu spánku vašeho dítěte

Aby se maximalizovala účinnost těchto programů založených na důkazech, je nezbytné, aby je rodiče důsledně začlenili do režimu spánku svého dítěte. Pravidelným cvičením řízené imaginace a relaxačních cvičení spolu s technikami Uncle Lightfoot nebo Dream Changer budou děti postupem času stále lépe zvládat přeměnu negativního obsahu snů na méně ohrožující scénáře. To může pomoci zmírnit stresory, které přispívají k častějšímu výskytu nočních můr, a celkově podpořit zdravější spánkový režim.

Kromě uplatňování těchto strategií doma by rodiče měli v případě potřeby zvážit i vyhledání odborného poradenství - zejména v případě přetrvávajících nočních můr, které ovlivňují školní výsledky nebo emocionální pohodu. Mějte na paměti, že každé dítě je jiné a nalezení nejvhodnější strategie pro vaše dítě může vyžadovat určité experimentování. Trpělivostí a vytrvalostí však můžete dítěti pomoci překonat noční můry a dopřát mu klidnější spánek.

Nejčastější dotazy týkající se nočních můr u dětí

Co způsobuje noční můry u dětí?

Noční můry u dětí mohou být způsobeny mimo jiné stresem, úzkostí, děsivým obsahem médií a poruchami spánku.

Další informace o příčinách nočních můr.

Jaké jsou nejčastější noční můry dětí?

Dětské noční můry často zahrnují pronásledování nebo napadení příšerami, pády z výšek, ztracení nebo přírodní katastrofy.

Co znamenají opakující se noční můry u dětí?

Opakující se noční můry mohou naznačovat nevyřešené problémy, přetrvávající stresory nebo základní zdravotní problémy, kterým je třeba věnovat pozornost.

Zjistěte více o významu opakujících se nočních můr.

Existuje způsob, jak zastavit noční můry u dětí?

Chcete-li snížit četnost nočních můr u dětí, zaveďte důsledný režim před spaním, podporujte relaxaci před spaním, vyhýbejte se děsivému mediálnímu obsahu a vyzkoušejte techniky založené na důkazech, jako jsou Uncle Lightfoot a Dream Changer.

Další informace o zastavení nočních můr u dětí.

Závěr

Chcete pomoci svému dítěti klidně spát? Zavedete důsledný režim před spaním, podpoříte relaxaci před spaním a vyhnete se děsivému obsahu médií.

Nezapomeňte řešit základní problémy, jako jsou zdravotní potíže nebo emocionální konflikty, které mohou způsobovat noční můry.

Strýček Lightfoot a technika Dream Changer jsou programy založené na důkazech, které mohou dětem pomoci vyhnout se nočním děsům.

Díky těmto strategiím si mohou děti i dospělí konečně dobře odpočinout, aniž by je pronásledovaly noční můry.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?