Je snění známkou dobrého spánku?

Last updated:

Published:

Je snění známkou dobrého spánku? Tato zajímavá otázka je předmětem mnoha diskusí mezi výzkumníky spánku a odborníky na sny. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat možnými důsledky snění na kvalitu našeho spánku a prozkoumáme jeho vliv na konsolidaci paměti, zpracování emocí, zpracování strachu a další.

Budeme se zabývat úlohou snění při konsolidaci paměti a zpracování emocí a také tím, jak může porucha nočních můr negativně ovlivnit kvalitu spánku. Dále prozkoumáme vliv spánku REM na zpracování strachu a probereme probíhající debaty týkající se hlubokého spánku versus spánku REM.

Nakonec vám poskytneme informace o tom, jak zlepšit celkovou kvalitu odpočinku a dosáhnout lepších snů, a to díky pochopení snových epizod a jejich výskytu v různých fázích vašeho nočního spánkového cyklu. Kromě toho budeme zkoumat účinky, které může mít deprivace na sny i celkovou kvalitu spánku, abychom vám opět pomohli odpovědět na otázku: Je snění známkou dobrého spánku?

is-dreaming-a-sign-of-good-sleep

Význam snění pro dobrý spánek

Snění je základní součástí spánku a má významný vliv na duševní zdraví a celkovou spokojenost.

 • Konsolidace paměti: Dostatečný spánek REM zlepšuje výkon při řešení úkolů souvisejících s pamětí.
 • Zpracování emocí: Snění pomáhá regulovat emoce a zlepšuje regulaci nálady během bdění.

Ne všechny sny jsou však příjemné a noční můry mohou narušit náš odpočinek, což vyvolává otázky o kvalitě samotného spánku.

Související odkazy:

 • Nadace pro spánek: Sny
 • Healthline: Porucha chování ve spánku REM

Noční můry a jejich vliv na kvalitu spánku

Snění je běžnou součástí spánku, ale ne všechny vize jsou veselé.

Někteří lidé trpí poruchou nočních můr, která může mít kvůli častým zlým snům negativní vliv na celkovou kvalitu jejich odpočinku.

Příznaky poruchy nočních můr

 • Opakující se epizody živých a znepokojivých snů, které často zahrnují ohrožení přežití nebo bezpečnosti.
 • Probuzení z těchto nočních můr s jasnou vzpomínkou na obsah snu.
 • Potíže s usínáním po probuzení z noční můry.
 • Noční můry způsobující výrazné potíže v každodenním životě, jako je pocit únavy nebo deprese během dne.

Pokud se tyto příznaky objevují pravidelně, je nutné vyhledat lékaře nebo spánkového specialistu.

Tipy pro snížení nočních můr

 1. Vyhněte se sledování obrazovky před spaním: Vystavení obrazovkám vyzařujícím modré světlo může narušit produkci melatoninu - hormonu, který reguluje cykly spánku a bdění. Zkuste si místo toho přečíst knihu nebo se věnovat relaxačním technikám.
 2. Vytvořte uklidňující prostředí: Zajistěte, aby vaše ložnice byla pohodlná, tichá a tmavá. V případě potřeby zvažte použití zatemňovacích závěsů.
 3. Omezte konzumaci alkoholu a kofeinu: Obě tyto látky mohou narušovat spánek, proto je lepší se jim před spaním vyhnout.
 4. Dodržujte stálý spánkový režim: Chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla, což může zlepšit celkovou hygienu spánku.

Kromě těchto tipů můžete také využít techniky zvládání stresu nebo vyhledat odbornou pomoc v případě úzkosti nebo deprese.

Noční můry mohou mít značný vliv na kvalitu spánku, ale řešení základních emocionálních problémů může významně přispět ke snížení nočních můr a zlepšení celkové kvality odpočinku.

Vliv spánku REM na zpracování strachu

Výzkumy ukazují, že delší doba strávená ve spánku REM může snížit mozkovou aktivitu související se strachem, což pomáhá mozku oddělit důležité vzpomínky od těch nedůležitých.

Studie zkoumající roli spánku REM v reakci na strach

Studie publikovaná v časopise Scientific Reports prokázala, že větší množství spánku REM snižuje činnost amygdaly, která je spojena se zvládáním emocí a reakcí na strach.

V jiné studii publikované v časopise The Journal of Neuroscience vědci zjistili, že pouze přerušení lehké fáze NREM zhoršuje učení se vyhýbání hrozbám, což zdůrazňuje důležitost dostatečného trvání lehčích fází, jako je REM, pro správnou regulaci emocí.

Důležitost trávení dostatečného času ve fázi REM

 • Duševní zdraví: Kvalitní spánek REM může snížit úroveň úzkosti a udržet duševní pohodu.
 • Kognitivní funkce: REM spánek upevňuje vzpomínky a posiluje nervová spojení, která jsou nezbytná pro učení a řešení problémů.
 • Fyzické zdraví: Spánek REM reguluje tělesnou teplotu, metabolismus a imunitní funkce, což přispívá k celkovému tělesnému zdraví.

Chcete-li optimalizovat spánek REM, upřednostňujte správnou spánkovou hygienu, například důsledné dodržování režimu před spaním, vytvoření příjemného prostředí pro spánek, vyvarování se kofeinu před spaním a provádění relaxačních technik před spaním.

Diskuse o hlubokém spánku a spánku REM

Snění je důležité, ale je pro celkové zdraví a pohodu důležitější hluboký spánek nebo spánek REM?

Někteří odborníci tvrdí, že při obnově hraje zásadnější roli spánek s pomalými vlnami (hluboký spánek), zatímco jiní tvrdí, že spánek REM je prospěšný například pro regulaci tělesné teploty a hladiny neurotransmiterů.

Výhody hlubokého spánku

 • Kognitivní funkce: Zlepšuje konsolidaci paměti, schopnosti učení a řešení problémů.
 • Duševní zdraví: Snižuje hladinu stresu a snižuje riziko deprese.
 • Fyzické zotavení: posiluje imunitu a uvolňuje růstové hormony.

Srovnání hlubokého spánku a lehčích fází

Odborník na spánek Matthew Walker se domnívá, že hluboký spánek poskytuje větší regeneraci než lehčí fáze, jako je REM, a významně přispívá k fyzické regeneraci a zároveň podporuje kognitivní funkce, jako je zpracování paměti.

Některé výzkumy ukazují, že spánek REM je nezbytný pro zvládání emocí a řešení složitých problémů.

Optimální rovnováha mezi hlubokým a REM spánkem je zásadní pro dobrou pohodu, přičemž dospělí obvykle potřebují strávit zhruba čtvrtinu spánku v hluboké fázi a téměř pětinu v REM.

V konečném důsledku je nejdůležitější zajistit si každou noc dostatek kvalitního odpočinku, včetně přiměřeného množství snů a dostatečného času stráveného v dalších důležitých fázích, jako jsou pomalé vlny (hluboký spánek).

Zlepšete kvalitu svého spánku a získejte lepší sny

Chcete více spánku REM? Upřednostněte kvalitu spánku tím, že se vyhnete obstrukční apnoe, nikotinu a budíkům, a užijte si více času v kritických fázích spánku.

Faktory, které narušují zdravý spánek

 • Obstrukční spánková apnoe: Ucpané dýchací cesty způsobují pauzy v dýchání, což vede k fragmentaci spánku a snížení počtu fází REM. Vyzkoušejte terapii CPAP nebo snížení hmotnosti.
 • Spotřeba nikotinu: Nikotin je stimulant, který narušuje spánek. Přestaňte kouřit nebo vyzkoušejte CBD olej od společnosti Cibdol.
 • Závislost na budíku: Závislost na budíku může přerušit přirozené spánkové cykly, včetně důležitých fází REM. Místo toho si vytvořte stálý režim před spaním.

Tipy pro lepší hygienu spánku

 1. Vytvořte příjemné prostředí: Tmavé, tiché, chladné (60-67 °C) a bez rušivých vlivů, jako je elektronika.
 2. Dodržujte pravidelný rozvrh: Jděte spát každý večer ve stejnou dobu, abyste regulovali vnitřní hodiny svého těla.
 3. Omezte příjem kofeinu a alkoholu: Obojí narušuje spánkový cyklus, proto se jim 4-6 hodin před spaním vyhněte.
 4. Zavedení relaxačního režimu před spaním: Čtěte si, dejte si teplou koupel nebo se věnujte meditaci, abyste dali tělu najevo, že je čas na odpočinek.

Zdravé spánkové návyky, které se stanou součástí vašeho životního stylu, povedou k lepšímu spánku a většímu množství REM. Upřednostněte správnou spánkovou hygienu, abyste si užili příjemnější sny a využili výhod této základní fáze spánku.

Porozumění snovým epizodám a jejich výskytu během spánku

Připravte se ponořit do fascinujícího světa snů, kde je možné všechno a všechno je divné.

Spánek REM je nejčastější fází snění, která nastává přibližně 90 minut po usnutí.

Fáze typického nočního spánkového cyklu

Lidské tělo prochází čtyřmi základními fázemi spánku: N1, N2, N3 a REM.

 1. N1: Nejlehčí fáze NREM spánku, která se vyznačuje přechodem z bdělosti do spánku.
 2. N2: Mírně hlubší fáze NREM spánku, kdy se zpomaluje srdeční frekvence a klesá tělesná teplota.
 3. N3: V této fázi spánku, známé také jako hluboký spánek nebo spánek s pomalými vlnami, probíhají v těle významné obnovovací procesy, jako je obnova tkání a uvolňování růstového hormonu.
 4. Rychlé pohyby očí (REM):Poslední fáze každého cyklu, kdy se v důsledku zvýšené mozkové aktivity objevují živé sny, zatímco svalová paralýza zabraňuje fyzickému pohybu během těchto epizod.

Charakteristika snů během fáze REM

Sny REM jsou intenzivní, emotivní a často mají děj nebo sled událostí.

 • Živý obraz : Sny v této fázi se často vyznačují velmi detailními vizuálními obrazy, které mohou působit realisticky nebo někdy až surrealisticky.
 • Silné emoce: spánek REM může vyvolat intenzivní pocity, od blaženosti a vzrušení až po hrůzu a úzkost.
 • Vyprávěcí struktura : Tyto sny mají často dějovou linii nebo sled událostí, které mohou být ovlivněny nedávnými zážitky nebo vzpomínkami.

Zapamatování snů po probuzení je snazší během spánku REM, což přispívá k vnímání jejich živosti a intenzity.

Kvalitní odpočinek je zásadní pro celkovou pohodu, proto upřednostňujte zdravou rovnováhu mezi spánkem REM a non-REM, abyste zažili příjemnější sny a využili četné výhody spojené s dostatečným spánkem.

Vliv deprivace na sny a kvalitu spánku

Co se děje, když nám chybí spánek REM?

Studie o indukované deprivaci

U osob zbavených spánku REM docházelo k tzv. REM rebound, kdy se tělo snaží kompenzovat ztracený čas strávený v této kritické fázi.

Nedostatečný spánek REM však může vést k:

 • Fragmentace spánku: Časté probouzení během následujících nocí, které vede k narušenému a méně regeneračnímu spánku.
 • Negativní dopad na kognitivní funkce: Zhoršená konsolidace paměti, schopnost učení, regulace emocí a další kognitivní funkce.
 • Potenciální zdravotní problémy: Zvýšené riziko vzniku zdravotních problémů, jako je obezita, cukrovka a kardiovaskulární onemocnění.

Abyste zajistili optimální kvalitu spánku, upřednostněte zdravé spánkové návyky, jako je důsledné dodržování režimu před spaním, vytvoření příjemného prostředí pro spánek, vyhýbání se stimulujícím látkám před spaním a minimalizace času stráveného večer u obrazovky.

Časté dotazy k tématu Je snění známkou dobrého spánku?

Zdají se sny během hlubokého spánku?

Ne, sny se objevují především v lehčí fázi REM (Rapid Eye Movement), nikoli v hlubokých fázích mimo REM.

Jaké výhody mají sny?

Sny pomáhají upevňovat paměť, zpracovávat emoce, řešit problémy a podporovat kreativitu, stejně jako zpracovávat informace a zážitky z bdělého stavu.

Zdroj: Národní ústavy zdraví

Jsou sny spojeny se spánkem REM?

Ano, snění je primárně spojeno s fází REM, která se vyznačuje zvýšenou mozkovou aktivitou ve srovnání s ostatními fázemi spánkového cyklu.

Zdroj: Národní institut neurologických poruch a mrtvice

Co znamená časté snění?

Časté snění může znamenat, že trávíte více času ve spánku REM nebo že se vám zdají živé sny v důsledku stresu nebo užívání léků, ale nemusí být nutně škodlivé, pokud nenarušuje celkovou kvalitu spánku.

Závěr

Snění ve fázi REM je známkou zdravého spánku, protože pomáhá upevňovat paměť a zpracovávat emoce.

Noční můry však mohou negativně ovlivnit kvalitu spánku, ale existují způsoby, jak je omezit, například zlepšením celkové spánkové hygieny a pochopením výskytu snových epizod v různých fázích nočního cyklu.

Studie prokázaly, že dostatečně dlouhý pobyt ve fázi REM může ovlivnit i reakci na strach, což vede k živějším snům.

Pokud si tedy chcete dopřát lepší odpočinek a vzrušující sny, dbejte na spánkovou hygienu a ujistěte se, že máte dostatek spánku REM.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?