Spaní s domácími mazlíčky: kvalita spánku a zdraví

Published:

Mnoho majitelů domácích mazlíčků považuje spaní se svými mazlíčky za uklidňující i znepokojující. Při dalším zkoumání tohoto tématu je třeba posoudit výhody a nevýhody, které s sebou přináší možnost nechat svého domácího mazlíčka spát s vámi v posteli.

Obsah:

 1. Vliv domácích zvířat na kvalitu spánku
  1. Zdravotní výhody pro domácí zvířata, která sdílejí lůžko s majitelem
  2. Tradiční rady proti společnému spaní se zvířaty
  3. Výsledky studie podporující ložnice vhodné pro domácí zvířata
 2. Faktory ovlivňující úspěšné společné spaní s domácími mazlíčky
  1. Hloubka spánku
  2. Pohybové vzorce
  3. Hluk a rušení
  4. Nalezení správné rovnováhy
 3. Rizika spojená se spaním s domácími mazlíčky pro osoby se zdravotním stavem
  1. Zvířecí srst může zhoršit příznaky astmatu
  2. Alergické reakce vyvolané kontaktem se srstí
  3. Úvahy o úzkosti z odloučení při výcviku v bedně
 4. Vyvažování posilování pouta a otázek chování při rozhodování o společném spaní domácích mazlíčků
  1. Posilování vazeb prostřednictvím sdíleného spaní
  2. Potenciální posílení problémů s chováním
  3. Informované rozhodování o společném spaní s domácími mazlíčky
 5. Nebezpečí společného spaní s domácími mazlíčky pro děti i samotné domácí mazlíčky
  1. Zlepšený odpočinek díky společnosti domácích mazlíčků
  2. Výhody výcviku v přepravce pro mladá zvířata
  3. Rizika pro děti a domácí zvířata ve společném prostředí pro spánek
 6. Úpravy pro zlepšení kvality spánku v domácnostech s domácími mazlíčky
  1. Zvětšení velikosti lůžka pro lidi a domácí mazlíčky
  2. Úprava režimu spánku pro optimální pohodlí a bezpečnost
 7. Časté dotazy týkající se spaní s domácími zvířaty
  1. Je zdravé spát s domácími mazlíčky?
  2. Měli byste nechat domácí zvířata spát ve své posteli?
  3. Kolik procent lidí spí se svými domácími mazlíčky?
 8. Závěr

V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, jak může společné spaní s domácími mazlíčky přispět ke zlepšení duševního zdraví díky přátelství a zároveň může zmírnit nespavost a úzkost. Je však důležité vzít v úvahu i negativní aspekty - například horší kvalitu spánku nebo potenciální nebezpečí pro děti při společném spaní.

Prozkoumáme také faktory, které ovlivňují úspěšné společné spaní domácích mazlíčků, včetně hloubky spánku a způsobu pohybu. Dále probereme astma, alergie a CHOPN, které je třeba zvážit při sdílení postele s chlupatým společníkem, a jak by se tyto zdravotní potíže mohly zhoršit v důsledku těsné blízkosti během spánku.

A konečně, pro ty, kteří hledají alternativy ke společnému spaní úzkostných psů, porovnáme výcvik v přepravce s tradičními metodami. Dále se dozvíte, jak vyjednat spací režim, který pohodlně vyhovuje jak lidem, tak jejich milovaným mazlíčkům.

spaní se zvířaty

Vliv domácích zvířat na kvalitu spánku

Přitulení se k milovanému domácímu mazlíčkovi během podřimování může být pro jeho lidského společníka uklidňující a prospěšné. Výzkumy ukazují, že domácí zvířata, která spí se svými lidmi, mohou mít další zdravotní výhody, jako je snížení hladiny stresu a zvýšení pocitu bezpečí. Odborníci však tradičně nedoporučují spát s domácími mazlíčky kvůli obavám o kvalitu spánku jak pro majitele, tak pro zvíře.

Zdravotní výhody pro domácí zvířata, která sdílejí lůžko s majitelem

Domácí zvířata poskytují svým lidským společníkům řadu fyzických a emocionálních výhod. Výzkumy ukazují, že společné spaní s domácím mazlíčkem může být prospěšné jak pro lidi, tak pro zvířata, protože snižuje hladinu úzkosti, snižuje krevní tlak a zlepšuje náladu. Umožnění vstupu zvířete do ložnice může také pozitivně přispět k jeho vlastní pohodě, protože mu poskytuje pocit pohodlí a bezpečí.

Tradiční rady proti společnému spaní se zvířaty

Navzdory těmto potenciálním výhodám odborníci na spánkovou medicínu často nedoporučují, aby zvířata měla v noci přístup do míst, kde člověk spí. Jako důvod uvádějí například přerušování spánku nebo hygienické problémy.

Výsledky studie podporující ložnice vhodné pro domácí zvířata

 • V roce 2017 provedli vědci z Mayo Clinic studii, které se zúčastnilo 40 dospělých majitelů psů bez jakýchkoli poruch spánku po dobu pěti měsíců.
 • Výsledky této studie ukázaly, že lidé, kteří měli své psy v ložnici, si v noci pořádně odpočinuli, přičemž průměrná efektivita spánku byla 81 %.
 • Stejná studie však také odhalila, že ti, kteří dovolili svým domácím mazlíčkům vstoupit přímo do postele, měli tendenci zhoršit celkovou kvalitu spánku.

Při zvažování, zda spát společně se zvířetem, je nezbytné, aby majitelé pečlivě posoudili potenciální výhody a nevýhody, a to jak z hlediska vlastní kvality spánku, tak i z hlediska případných dopadů na pohodu zvířete. Je nezbytné, aby majitelé domácích zvířat pečlivě zvážili všechna pro a proti, než se rozhodnou, zda jim společné spaní s domácím zvířetem zlepší nebo zhorší kvalitu jejich vlastního spánku, a aby zvážili i případný dopad na pohodu zvířat během těchto společných nočních chvil.

Pro informované rozhodování o společném spaní s domácími mazlíčky se může ukázat jako užitečné poradit se s odborníky, jako jsou veterináři nebo odborníci z oborů, které se zabývají právě pochopením toho, jak nejlépe zajistit, aby lidé i zvířata měli každý večer optimální množství regeneračního spánku a zároveň si zachovali silné vazby, které se mezi všemi zúčastněnými stranami vytvořily díky vzájemné lásce a náklonnosti v průběhu času.

Faktory ovlivňující úspěšné společné spaní s domácími mazlíčky

Pro zajištění dobrého spánku zvířete i majitele je důležité zvážit různé faktory, které mohou ovlivnit úspěšné společné spaní. Porozumění těmto prvkům může majitelům domácích zvířat pomoci při určování, zda je vhodné spát společně se zvířetem.

Hloubka spánku

Hloubka spánku lidí i domácích mazlíčků má vliv na to, jak úspěšní mohou být ve společném lůžku. Lehce spící lidé mohou být snadněji rušeni pohyby svého domácího mazlíčka během noci, zatímco hluboce spící lidé si jich nemusí ani všimnout. Stejně tak pokud je váš domácí mazlíček neklidný spáč, který se často pohybuje nebo vstává během noci, může to narušit váš vlastní regenerační hluboký spánek.

Pohybové vzorce

Kromě hloubky spánku hrají při úspěšném společném spaní lidí a domácích mazlíčků zásadní roli také pohybové vzorce. Pokud má některá ze stran tendenci se během noci často převalovat nebo často měnit polohu, může to vést k poruchám, které negativně ovlivňují celkovou kvalitu spánku. Chcete-li minimalizovat poruchy způsobené pohybem během nočních hodin, zvažte investici do většího lůžka, které poskytne dostatek prostoru pro všechny zúčastněné.

Hluk a rušení

Zvuky vydávané našimi zvířecími společníky - jako je chrápání nebo kňučení - mohou významně ovlivnit naši schopnost usnout a zůstat spát po celou noc. Toto narušení může narušit klíčové procesy, jako je konsolidace paměti, ukládání informací a tělesná obnova, které probíhají během spánku. Pokud váš domácí mazlíček během spánku chrápe nebo vydává jiné zvuky, je nutné před rozhodnutím o společném spaní zvážit, jak to může ovlivnit váš celkový odpočinek.

V některých případech může řešení příčiny chrápání, jako je například spánková apnoe u psů, pomoci tyto poruchy zmírnit a zlepšit kvalitu spánku pro vás i vašeho chlupatého přítele. Pokud se domníváte, že váš domácí mazlíček má problém se spánkem, měli byste vyhledat radu veterináře.

Nalezení správné rovnováhy

 • Zhodnoťte individuální potřeby: Při rozhodování, zda je pro vás společné spaní vhodné, zvažte jedinečné spací návyky své i svého domácího mazlíčka.
 • Vytvořte vyhrazené prostory: Abyste udrželi hranice a zároveň si užívali výhod blízkosti, vymezte v ložnici určitá místa, kam mohou domácí mazlíčci (např. u nohou postele).
 • Zkušební období: Než se rozhodnete pro dlouhodobé spaní, vyzkoušejte si společné spaní. Získáte tak čas na zjištění případných problémů nebo úprav, které jsou nutné, aby si každý večer všichni dostatečně odpočinuli.

Udržování otevřené komunikace o osobních preferencích a ochota provést nezbytné úpravy mohou vést k úspěšnému společnému spaní lidí a jejich milovaných domácích mazlíčků.

Rizika spojená se spaním s domácími mazlíčky pro osoby se zdravotním stavem

Přestože si mnoho majitelů domácích mazlíčků užívá pohodlí a společnost, kterou jim poskytuje sdílení postele s jejich chlupatými přáteli, je nezbytné vzít v úvahu možná zdravotní rizika pro jedince se specifickými onemocněními. V některých případech může společné spaní s domácími zvířaty zhoršit příznaky nebo vyvolat alergické reakce.

Zvířecí srst může zhoršit příznaky astmatu

Osoby trpící astmatem mohou zjistit, že spánek v těsné blízkosti jejich domácích zvířat jejich stav zhoršuje. Zvířecí srst - drobné částečky kůže vylučované zvířaty - může být významným alergenem pro osoby trpící astmatem. Protože se tyto částice dostanou do vzduchu, mohou se během spánku snadno dostat do dýchacího systému a způsobit zánět dýchacích cest. Podle organizace Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) má až 30 % alergiků alergické reakce na kočky a psy.

Alergické reakce vyvolané kontaktem se srstí

Kontakt se zvířecí srstí může vyvolat příznaky alergie, jako je kýchání, svědění, slzení očí nebo kopřivka na kůži. Bílkoviny obsažené ve slinách nebo moči zvířete mohou také vyvolat alergickou reakci při kontaktu s materiály na lůžkovinách, které se používají při společném spaní lidí i zvířat - tento aspekt stojí za zvážení, než se rozhodnete, zda by bylo vhodné pustit svého milovaného společníka v noci do postele, pokud jde o individuální zdravotní problémy, které se vyskytují v každé jedinečné situaci, s níž se dnes setkáváme v domácnostech po celém světě.

Úvahy o úzkosti z odloučení při výcviku v bedně

 • Výhody výcviku v přepravce: Výcvik v přepravce přináší řadu výhod jak pro zvířata, tak pro jejich majitele, včetně poskytnutí bezpečného prostoru pro zvíře a podpory správného chování. U psů se sklonem k separační úzkosti může přepravka pomoci zmírnit stres, když zůstanou sami.
 • Nevýhody společného spaní: Na druhou stranu může společné spaní s úzkostným domácím mazlíčkem posílit jeho závislost na lidské přítomnosti během spánku - což může zhoršit existující problémy s úzkostí z odloučení a ztížit mu samostatné zvládání každodenních činností, které se odehrávají mimo společné prostředí ložnice, jež společně prožíváme každý večer jako součást rutinních rituálů před spaním, které dnes praktikuje mnoho rodin v Americe.

Závěrem lze říci, že osoby trpící astmatem nebo alergiemi by měly zvážit možná rizika spojená se spaním vedle svých domácích mazlíčků, než se rozhodnou, zda je pro ně toto řešení vhodné. Navíc ti, kteří mají domácí zvířata náchylná k separační úzkosti, mohou zvážit alternativní možnosti, jako je výcvik v přepravce, aby podpořili nezávislost a zdravé chování svých chlupatých společníků. Zohledněním těchto faktorů mohou majitelé domácích mazlíčků učinit informovaná rozhodnutí o společném spaní, která upřednostní jak lidské zdraví, tak pohodu zvířat, a přitom si stále užívat všech výhod, které nabízí úzká pouta vytvořená mezi lidmi a zvířaty sdílejícími domovy po celém světě.

Vyvažování posilování pouta a otázek chování při rozhodování o společném spaní domácích mazlíčků

Zapojení vašeho domácího mazlíčka do režimu před spaním může být účinným způsobem, jak posílit silné pouto mezi vámi a vaším chlupatým přítelem; neměli byste však přehlížet možnost posílení problémů s chováním. Před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí je však důležité zvážit možné negativní účinky, jako je posílení problémů s chováním, například separační úzkosti. Prozkoumejme výhody společného spaní a způsoby řešení potenciálních problémů, které mohou nastat.

Posilování vazeb prostřednictvím sdíleného spaní

Sdílení postele s chlupatým přítelem může být prospěšné jak pro majitele zvířete, tak pro jeho společníka, protože pomáhá snižovat napětí a zlepšovat duševní zdraví. Mnoho majitelů domácích zvířat navíc uvádí, že se cítí bezpečněji, když mají svého zvířecího společníka poblíž, když usínají.

Potenciální posílení problémů s chováním

Společné spaní s domácím mazlíčkem může být prospěšné, ale je třeba zvážit i možná rizika. Jednou z hlavních obav je posílení separační úzkosti, zejména pokud máte úzkostného psa se sklonem k ulpívání nebo nadměrnému štěkání, když zůstane sám. Když je váš mazlíček v posteli s vámi, může se mu hůře přizpůsobit, když není nablízku, protože se stane závislým na tom, aby byl neustále nablízku.

Kromě toho by se mohlo vyvinout další nežádoucí chování, jako je agrese vůči cizím lidem nebo hlídání zdrojů, a to v důsledku zvýšené teritoriality vůči sdílenému spacímu prostoru. Je nutné, aby ti, kteří uvažují o sdílení postele se svým domácím mazlíčkem, měli na paměti rizika a v případě jejich výskytu přijali opatření.

Informované rozhodování o společném spaní s domácími mazlíčky

Než se rozhodnete, zda je společné spaní pro vás a vašeho mazlíčka tou správnou volbou, zvažte následující faktory:

 • Temperament vašeho domácího mazlíčka: Pokud má váš mazlíček klidnou povahu a nevykazuje žádné známky úzkosti nebo agrese, může být sdílení postele schůdnější. Pokud však má zvíře problémy s chováním, které by se mohly kvůli společnému spaní zhoršit, možná bude lepší si to rozmyslet.
 • Kvalita vašeho spánku: Jste schopni snadno usnout i s domácím mazlíčkem v blízkosti? Někteří lidé považují pohyby nebo zvuky svých domácích mazlíčků za příliš rušivé během spánku. Než se plně rozhodnete, zvažte, jak dobře se vy i váš domácí mazlíček dokážete přizpůsobit.
 • Potenciální zdravotní rizika: Osoby trpící poruchami spánku, spánkovou apnoe, astmatem, alergiemi nebo CHOPN by si měly dvakrát rozmyslet, zda pustí své domácí mazlíčky do postele kvůli možnému zhoršení příznaků způsobených kontaktem se srstí nebo působením chlupů.

Pokud se rozhodnete pro společné spaní, dbejte na to, abyste brzy stanovili jasné hranice a zabránili tak vzniku nadměrné náklonnosti. Například: určete konkrétní místa, kam mohou domácí mazlíčci (např. u nohou postele), místo abyste jim dali volnou ruku na všech spacích plochách; zajistěte alternativní spací prostory, jako jsou psí pelíšky v blízkosti vašeho; udržujte konzistentní rutinu v době spánku a bdění - i mimo domov -, aby se domácí mazlíčci naučili, co se očekává, pokud jde o společné období odpočinku v každém denním/nočním cyklu, aniž by se stali příliš závislými na přítomnosti samotného člověka během těchto časů.

Nebezpečí společného spaní s domácími mazlíčky pro děti i samotné domácí mazlíčky

Společné spaní s domácími mazlíčky může být uklidňující myšlenkou, ale je důležité vzít v úvahu možná rizika pro děti i zvířata. Výcvik mladších zvířat v přepravce může pomoci naučit je správnému chování v raném věku a předejít problémům v pozdějším věku.

Zlepšený odpočinek díky společnosti domácích mazlíčků

Mnoho majitelů domácích mazlíčků nachází ve spánku se svým chlupatým přítelem pohodlí a bezpečí, což vede ke zlepšení kvality spánku jak pro majitele, tak pro domácího mazlíčka. Je však nezbytné zvážit tyto výhody oproti potenciálním rizikům spojeným se společným spaním domácích zvířat a malých dětí nebo zranitelných osob.

Výhody výcviku v přepravce pro mladá zvířata

Výcvik v přepravce poskytuje mladým zvířatům bezpečný prostor, kde se učí vhodnému chování, a nabízí jim pohodlné místo, kam se mohou uchýlit, když potřebují být sami. Včasným stanovením hranic mohou majitelé zvířat předejít problémům s chováním v pozdějším věku a zároveň si udržet blízké pouto se svými zvířaty během bdělých hodin. Více informací o výcviku v přepravkách naleznete zde.

Rizika pro děti a domácí zvířata ve společném prostředí pro spánek

 • Pohyby během spánku: Děti i domácí zvířata se během spánku pohybují, což může představovat potenciální riziko fyzického poškození pro nic netušící osoby, které s nimi sdílejí stejnou ložnici.
 • Alergie: Děti s alergiemi mohou pociťovat zhoršené příznaky v důsledku zvýšené expozice zvířecím chlupům, pokud sdílejí postel se svým chlupatým společníkem. Poraďte se s lékařem specializujícím se na alergie nebo dětské lékařství, abyste zjistili, jak nejlépe řešit případné alergické reakce při spaní v blízkosti domácích zvířat.
 • Přenos zoonóz: Přestože je to vzácné, mohou domácí zvířata přenést některé nemoci na člověka prostřednictvím blízkého kontaktu během spánku. Chcete-li toto riziko minimalizovat, zajistěte, aby vaše zvíře mělo aktuální očkování a chodilo na pravidelné veterinární prohlídky. Další informace o zoonózách naleznete zde.
 • Narušení spánku: Domácí zvířata mohou neúmyslně narušovat spánek dětí tím, že se pohybují, chrápou nebo vydávají jiné zvuky během noci. To může vést k únavě a potížím se soustředěním během dne jak u dětí, tak u dospělých.

Vzhledem k těmto možným rizikům je pro majitele domácích zvířat zásadní, aby upřednostnili bezpečnost a zároveň zachovali silné pouto mezi členy rodiny a jejich milovanými zvířecími společníky. Poskytnutí oddělených prostor pro spaní, jako jsou například vyhrazené pelíšky pro zvířata v blízkosti postele majitele, může poskytnout pohodlí, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Další tipy na vytvoření bezpečného prostředí pro spánek naleznete zde.

Udržování otevřené komunikace v domácnostech, kde se pravidelně spí společně, může pomoci řešit případné obavy týkající se společného spaní lidí a domácích zvířat. Otevřenou diskuzí o individuálních potřebách a společným hledáním řešení, která vyhovují všem zúčastněným stranám, si mohou všichni užít klidné noci po boku svých milovaných chlupatých přátel, aniž by přitom obětovali osobní pohodu nebo bezpečnost.

Úpravy pro zlepšení kvality spánku v domácnostech s domácími mazlíčky

Pokud se v domácnostech, kde se tyto praktiky pravidelně vyskytují, stane spaní zahrnující společnost domácích zvířat trvalým zdrojem napětí, mohlo by být užitečné vyjednat harmonogramy vyhovující všem zúčastněným stranám. Buď se zvýší velikost dostupných postelí, nebo se jednoduše upraví režim, aby se všichni cítili pohodlně a bezpečně během svých večerních odpočinků. Prozkoumejme některé možné úpravy, které mohou pomoci zlepšit kvalitu spánku v domácnostech s domácími mazlíčky.

Zvětšení velikosti lůžka pro lidi a domácí mazlíčky

Jedním z řešení, jak zlepšit kvalitu spánku při sdílení postele s chlupatým přítelem, je zvětšit velikost postele. Větší matrace poskytne více prostoru vám i vašemu mazlíčkovi a sníží pravděpodobnost rušení způsobeného pohybem během noci. Investice do matrace navržené speciálně pro majitele domácích mazlíčků může navíc nabídnout další výhody, jako je vyšší trvanlivost a odolnost proti alergenům.

Úprava režimu spánku pro optimální pohodlí a bezpečnost

Udržování důsledného režimu před spaním je zásadní nejen pro lidi, ale i pro domácí zvířata. Zde je několik tipů, jak tyto zvyklosti upravit, aby si všichni dobře odpočinuli:

 • Vytvořte vyhrazené prostory pro spaní: Pokud nechcete sdílet postel se svými domácími mazlíčky, ale přesto je chcete mít v noci nablízku, zvažte, zda jim neposkytnout vlastní vyhrazené místo na spaní v blízkosti postele - například pelíšek pro psa nebo kočičí strom.
 • Dejte přednost relaxaci před spaním: Před spaním se věnujte uklidňujícím činnostem, jako jsou jemné hry nebo mazlení, které vám i vašim mazlíčkům naznačí, že je čas na odpočinek.
 • Stanovte si jednotný čas spánku: Jít spát a vstávat každý den ve stejnou dobu může pomoci regulovat vnitřní hodiny vašeho těla i vašich domácích mazlíčků. Vytvořte si pravidelný spánkový režim, abyste měli jistotu, že všichni mohou usnout a vstát odpočatí.
 • Minimalizujte rušení nočního klidu: Pokud jste vy nebo váš domácí mazlíček náchylní k nočnímu vstávání - ať už kvůli poruchám spánku, jako je spánková apnoe, přestávkám na toaletu nebo z jiných důvodů - zkuste tyto problémy řešit před spaním. Zajistěte například, aby měl váš domácí mazlíček během noci přístup k vodě a vyhrazenému prostoru pro potřebu toalety.

Pokud majitelé domácích mazlíčků mají i nadále potíže se spánkem, měli by kromě úprav v domácnosti zvážit také vyhledání odborníků, jako jsou veterináři nebo specialisté na spánkovou medicínu. Tito odborníci mohou nabídnout řešení šitá na míru na základě individuálních okolností a specifických zdravotních problémů týkajících se jak lidských obyvatel, tak jejich zvířecích společníků.

Nalezení rovnováhy ve vztazích s našimi domácími mazlíčky je nezbytné nejen pro posílení pouta, ale také pro zajištění optimálního zdraví všech zúčastněných stran. Zvážíme-li různé faktory ovlivňující kvalitu spánku - včetně velikosti postele, rutiny a potenciálních rizik spojených se společným spaním dětí nebo osob trpících určitými zdravotními potížemi - můžeme společně vytvořit harmonické prostředí, ve kterém se všichni budou cítit pohodlně a bezpečně a každý večer budou vedle sebe klidně odpočívat.

Časté dotazy týkající se spaní s domácími zvířaty

Je zdravé spát s domácími mazlíčky?

Záleží na individuálních okolnostech, ale majitelé domácích mazlíčků by měli zvážit alergie, astma a chování domácích mazlíčků, než se začnou tulit ke svým chlupatým přátelům.

Měli byste nechat domácí zvířata spát ve své posteli?

Je třeba zvážit osobní preference a možná rizika, včetně alergií, astmatu, poruch spánku a chování domácích zvířat.

Kolik procent lidí spí se svými domácími mazlíčky?

Podle Americké asociace pro produkty pro domácí zvířata sdílí se svými mazlíčky pelíšky přibližně 62 % majitelů malých psů, 41 % majitelů středně velkých psů, 32 % majitelů velkých psů a 62 % majitelů koček.

Závěr

Spaní s domácími mazlíčky může být dvousečnou zbraní, protože poskytuje pohodlí a společnost, ale zároveň představuje potenciální riziko pro lidi i zvířata.

Sdílení postele s chlupatým přítelem může zmírnit úzkost a nespavost, ale může také vést k poruchám spánku a zdravotním problémům, jako jsou alergie a astma.

Před rozhodnutím o společném spaní je důležité zvážit faktory, jako je chování zvířete, jeho spánkový režim a zdravotní stav. Výcvik v přepravce může být užitečným řešením pro úzkostná zvířata a úprava rutinních postupů může pomoci vytvořit harmonické prostředí pro spánek všech zvířat.

Rozhodnutí spát s domácími mazlíčky je nakonec osobní záležitostí, která by měla být učiněna po pečlivém zvážení všech souvisejících faktorů.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?