Jak dlouho trvají sny?

Last updated:

Published:

Jak dlouho trvají sny? Tato zajímavá otázka zaujala jak vědce, tak nadšence do snů. Sny, které v noci zažívá téměř každý, mohou být různorodé, od prchavých okamžiků až po živá dobrodružství, která se zdají trvat celé hodiny. V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se budeme zabývat různými aspekty snění, včetně četnosti a délky trvání snů v různých fázích spánku.

Prozkoumáme, jak faktory, jako je věk, ovlivňují vzorce snů u dětí v porovnání s dospělými, a probereme účel těchto tajemných zážitků - od regulace emocí až po konsolidaci paměti. Kromě toho se seznámíte s technikami lucidního snění spolu s jeho výhodami a problémy.

Noční můry mohou být příležitostným zážitkem, při kterém se vám rozbuší srdce, nebo opakovaným zdrojem trápení; prozkoumáme jejich příčiny a účinné možnosti léčby, jako je terapie nácviku obrazu (IRT) a kognitivně-behaviorální terapie (CBT). Dále odhalíme techniky pro zlepšení schopnosti vybavovat si sny a zároveň probereme faktory, které ovlivňují naši schopnost pamatovat si sny.

Nakonec se s námi ponoříte do fascinujícího světa snového zabarvení a vizuálních představ - prozkoumáme černobílé a barevné sny a zjistíme, jak minulé zkušenosti formují náš snový obsah. Pochopením toho, jak dlouho sny trvají, spolu s jejich složitostí, můžete získat cenné poznatky pro svůj vlastní bdělý život.

jak dlouho-jsou-sny-poslední-

Spánkové cykly a délka snů

Sny se objevují ve fázi spánku REM, která následuje po třech cyklech NREM, z nichž každý trvá přibližně 90 minut.

Fáze NREM vs. REM ve snění

Během spánku NREM naše tělo odpočívá a obnovuje se, zatímco naše mysl upevňuje vzpomínky z bdělého života.

Naproti tomu spánek REM se vyznačuje zvýšenou mozkovou aktivitou podobnou té, kterou zažíváme, když jsme vzhůru.

V této době se také obvykle zdají dlouhé sny, včetně občasných nočních můr s bušícím srdcem nebo epizod lucidního snění.

Prodloužení cyklů REM během noci

S postupujícím spánkem se cykly REM prodlužují a intervaly mezi nimi se pohybují od 1,5 do 2 hodin.

V jednom cyklu spánku REM tak člověk může k ránu strávit až půl hodiny.

Podle Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) nám tento noční proces poskytuje dostatek času na vyvolání snů a zpracování emocionálních zážitků z bdělého života.

Chcete-li lépe porozumět svým vlastním snovým vzorcům a zlepšit celkovou kvalitu regeneračního spánku, zvažte vedení snového deníku.

Zaznamenáváním myšlenek ihned po probuzení můžete sledovat opakující se témata nebo identifikovat potenciální spouštěče, které způsobují poruchy spánku plné nočních můr, a pracovat tak na nalezení účinných řešení, jako jsou relaxační techniky nebo dokonce odborná pomoc, je-li to nutné.

Spánkové cykly a délka snů

Tyto cykly se skládají ze tří fází bez rychlých očních pohybů (NREM), po nichž následuje jedna fáze rychlých očních pohybů (REM), během níž se odehrávají nejživější sny.

Během nočního spánku se fáze REM prodlužují, přičemž doba mezi nimi se pohybuje od 90 minut do dvou hodin.

V jednom cyklu REM spánku může člověk k ránu strávit až půl hodiny.

Fáze NREM vs. REM ve snění

 • NREM spánek: V této fázi spánku se naše tělo obnovuje a upevňuje vzpomínky.
 • Spánek REM: Známý také jako "spánek ve snu", kdy je náš mozek velmi aktivní, zatímco svaly zůstávají ochromené - odtud termín "rychlé pohyby očí".

Prodloužení cyklů REM během noci

S postupující nocí se prodlužuje délka nočního procesu, během kterého se nám zdají dlouhé sny.

Prvních několik epizod může trvat jen asi deset minut, ale později se mohou protáhnout až na hodinu nebo i více, což vám umožní nejen mít každý večer několik sezení plných snů, ale také delší a živější sny.

Podle Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) jsou lucidní sny, opakující se sny a občasné noční můry s bušícím srdcem běžnými jevy.

Vedení snového deníku může pomoci při vybavování snů a identifikaci vzorců v jejich obsahu.

Lucidní sny a jejich trvání

Lucidní sny jsou fascinující, protože umožňují ovládat všechny aspekty a zároveň si uvědomovat, že sníte, ale trvají jen asi o 5-20 minut déle než běžné sny, a to kvůli úsilí, které je třeba vynaložit na udržení lucidity.

Charakteristika lucidních snů

 • Uvědomění si snění: Víte, že jste ve stavu snění, což vám umožňuje větší kontrolu.
 • Živý obraz: Lucidní sny jsou detailnější než běžné sny.
 • Potenciální výhody: Někteří využívají lucidní snění k osobnímu růstu, řešení problémů nebo překonávání strachu.

Faktory ovlivňující délku trvání lucidních snů

Doba strávená v lucidním snu se může lišit v závislosti na několika faktorech:

 1. Mentální zaměření: Udržení pozornosti během snu může vyžadovat značné duševní úsilí, což může ovlivnit jeho délku.
 2. Kvalita spánku: Špatný spánek nebo časté přerušování spánku může narušit cykly REM, což může zkrátit dobu trvání jasných snů, které se v této fázi zdají.
 3. Obsah snů: Intenzivní emoce nebo složité scénáře mohou ztěžovat udržení lucidity, což vede ke zkrácení doby strávené v těchto změněných stavech před návratem zpět do normálního snění.

Pro ty, kteří se zajímají o lucidní snění, jsou k dispozici další informace v článku Národní nadace pro spánek.

Noční můry a jejich výskyt

Noční můry se objevují během několika posledních spánkových cyklů a opakující se epizody mohou naznačovat základní onemocnění vyžadující lékařskou péči.

Společná témata nočních můr

 • Pád nebo pronásledování neznámou entitou.
 • Zažít fyzické zranění nebo smrt.
 • Ztráta kontroly nad svým tělem nebo prostředím.
 • Situace, které vyvolávají pocity trapnosti nebo selhání.

Tyto motivy odrážejí naše úzkosti a obavy v bdělém životě a občasné noční můry jsou normální, ale častý výskyt může být důvodem k dalšímu zkoumání možných příčin, jako je úroveň stresu nebo problémy s duševním zdravím.

Možnosti léčby opakujících se nočních můr

 1. CBT, druh psychoterapie, který pracuje na nahrazení negativních myšlenkových vzorců spojených s nočními můrami zdravějšími alternativami (zdroj). Druh psychoterapie, kterýpracuje na nahrazení negativních myšlenkových vzorců spojených s nočními můrami zdravějšími alternativami(zdroj).
 2. Image Rehearsal Therapy (IRT): Intervence, při níž se přepisuje scénář noční můry a mentálně se zkouší během bdění, aby se změnil obsah snu a snížilo se utrpení(zdroj).

Konzultace s odborníkem na spánkovou medicínu nebo poskytovatelem duševního zdraví je pro osoby, které se potýkají s přetrvávajícími nočními můrami, zásadní pro zajištění správné diagnózy a léčby.

Zapamatování snů a zlepšení kvality spánku

Vybavování snů může být obtížné, ale tyto techniky vám pomohou lépe si je zapamatovat a zlepšit kvalitu spánku.

Techniky pro lepší vybavování snů

 • Dodržujte stálý spánkový režim: Pravidelný spánek vám pomůže zapamatovat si sny.
 • Používejte šetrnější budík: Budík s uklidňujícím zvukem vám pomůže probudit se jemněji a snadněji si zapamatovat sny.
 • Vést si deník snů: Zapisování snů hned po probuzení vám pomůže lépe si je zapamatovat.
 • Vyzkoušejte meditaci před spaním: Relaxační techniky, jako je meditace, mohou zvýšit vědomí během snění a zlepšit vybavování snů.

Tipy pro zlepšení kvality spánku

 1. Vytvořte si příjemné prostředí pro spánek: Chladná, tmavá a tichá ložnice s kvalitním ložním prádlem může zlepšit kvalitu spánku.
 2. Vyhněte se obrazovkám před spaním: Modré světlo z obrazovek může narušit produkci melatoninu a narušit kvalitu spánku.
 3. Pravidelně cvičte: Pravidelná fyzická aktivita může zlepšit kvalitu spánku a regulovat přirozený cyklus spánku a bdění.

Další informace o spánkové medicíně a zlepšování kvality spánku najdete na stránkách Národní nadace pro spánek.

Zbarvení snů a generační rozdíly

Věděli jste, že někteří lidé sní černobíle?

Výzkum naznačuje, že starší lidé, kteří sledovali více černobílou televizi, mají tendenci snít v odstínech šedi ve srovnání s mladšími generacemi, které byly po celý život vystaveny převážně barevným médiím.

Faktory ovlivňující zbarvení snů

Typ mediálního působení, kterému jsme vystaveni během bdělého života, může ovlivnit barvy, které se objevují v našich snech.

Podle Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) mohou mít jednobarevné sny častěji ti, kteří vyrůstali při sledování černobílých filmů nebo televizních pořadů.

Kromě toho mohou mít na živost snů vliv i některé léky nebo poruchy spánku.

Role mediálního působení na zážitky ze snění

 • Průměrný člověk sní: Čtyři až šest snů za noc s různou úrovní sytosti barev v závislosti na individuálních faktorech, jako je věk a návyky při konzumaci médií.
 • Spánek plný nočních můr: Noční můry bývají spíše ovlivněny emocionálním obsahem a osobními zkušenostmi než tím, zda jsou běžné sny barevné nebo šedé.
 • Deník snů: Zvažte vedení snového deníku, abyste lépe porozuměli svým vlastním snovým vzorcům a tomu, jak mohou souviset s vaším generačním původem nebo jinými vlivy, jako je užívání léků.

Slepota a vizuální představy ve snech

Navzdory všeobecnému přesvědčení mohou nevidomí lidé ve svých snech zažívat vizuální představy, což dokazuje pozoruhodnou přizpůsobivost mozku.

Schopnost mozku zpracovávat informace

Studie ukazují, že ti, kteří se narodili jako nevidomí nebo o zrak přišli v raném věku, mají ve snech pravděpodobně intenzivnější nevizuální vjemy.

Rozdíly mezi nevidomými a vidoucími snílky

 • Spánkové cykly: Slepí snílci tráví méně času ve spánku REM, ale přesto si sny dobře vybavují.
 • Témata snů: Nevidomí snící se orientují v neznámém prostředí pomocí alternativních smyslů, jako je hmat nebo sluch.
 • Lucidní snění: Slepí jedinci mohou být náchylnější k prožívání lucidních snů kvůli své závislosti na sebeuvědomění.

Tento fascinující jev celkově poukazuje na přizpůsobivost mozku a důležitost smyslových vjemů v našem bdělém i spánkovém životě.

Časté dotazy týkající se toho, jak dlouho trvají sny

Jak dlouho trvají sny?

Sny obvykle trvají 5 až 45 minut, přičemž delší sny se objevují v pozdějších fázích spánku.

Jak dlouho trvá sen REM?

Sen s rychlými pohyby očí (REM) může trvat několik minut až hodinu.

Jak dlouho trvá, než se vám něco zdá?

K prvnímu výskytu snění dochází obvykle asi 90 minut po usnutí.

Zdají se vám sny neustále?

Ne, sny se objevují hlavně během spánku REM, který u dospělých představuje přibližně 20-25 % celkové doby spánku.

Podle Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) se průměrnému člověku zdá čtyřikrát až šestkrát za noc, přičemž každý sen trvá přibližně 20-30 minut.

Zatímco některé sny bývají pravidelné, jiné mohou být dlouhé nebo opakující se sny, které se zdají být delší, než ve skutečnosti jsou.

Lucidní snění, kdy si snící uvědomuje, že sní, se může vyskytovat i během spánku REM.

Na druhou stranu typická noční můra trvá jen několik minut, ale může se zdát jako věčnost.

Někteří lidé zažívají spánkovou paralýzu, což je stav, kdy se během usínání nebo probouzení nemohou hýbat ani mluvit, což může být děsivý zážitek.

K lepšímu pochopení doby a obsahu snů vám může pomoci vedení snového deníku, který vám pomůže při vybavování a analýze snů.

Až budete příště usínat, věnujte pozornost svým snům a zjistěte, co pro vás vaše podvědomí připravilo.

Závěr

Shrnutí:

Délka trvání snů se liší v závislosti na fázi spánku a věku, přičemž děti mívají delší a častější sny než dospělí, a o účelu snění se mezi vědci stále diskutuje.

Lucidní snění lze navodit pomocí specifických technik, ale může s sebou přinášet i problémy a noční můry lze léčit pomocí terapií, jako je terapie nácviku obrazu (IRT) nebo kognitivně behaviorální terapie (CBT).

Zapamatování si obsahu snů závisí na technikách vybavování a zkušenostech z minulosti, které utvářejí představy o snech, proto zkuste uplatnit některé tipy pro lepší zapamatování snů nebo vyhledejte odbornou pomoc, pokud vám noční můry narušují každodenní život.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?