Spánek a epilepsie

Last updated:

Published:

Pochopení složité vazby mezi spánkem a epilepsií má zásadní význam jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se budeme zabývat různými aspekty epilepsie související se spánkem, včetně jejích typů, jako je Panayiotopoulosův syndrom, parasomnie související s NREM a poruchy chování ve spánku REM.

Budeme se také zabývat strategiemi vlastní péče, které mohou pomoci osobám s epilepsií zlepšit kvalitu spánku zavedením důsledného režimu před spaním, vyhýbáním se kofeinu před spaním a vytvořením relaxačního prostředí v ložnici. Dále probereme úlohu cirkadiánních rytmů u savců a jejich vliv na náchylnost k epilepsii.

Při dalším čtení se dozvíte o nejmodernějších technikách léčby záchvatů, jako jsou implantabilní mozkové stimulátory s uzavřenou smyčkou, a o tom, jak jsou ovlivňovány cirkadiánními vzorci. Dále se budeme zabývat juvenilní myoklonickou epilepsií (JME) spolu s účinnými metodami predikce záchvatů, které snižují riziko.

Význam chronoterapie pro zvýšení účinnosti léků při léčbě epilepsie nelze přeceňovat, a proto se budeme zabývat personalizovanými lékovými plány, které mohou vést ke snížení vedlejších účinků antiepileptik (AED). V neposlední řadě naše diskuse obsáhne stárnutím vyvolané změny v nestabilitě spánkových cyklů a jejich dopad na záchvaty, jakož i kognitivně-behaviorální terapii jako alternativní možnost léčby nespavosti u lidí trpících epilepsií.

Cílem tohoto zasvěceného příspěvku na blogu je poskytnout cenné informace o různých aspektech zajímavé souvislosti mezi spánkem a epilepsií, aby pacienti mohli dosáhnout lepších zdravotních výsledků a zdravotníci mohli zlepšit péči o pacienty prostřednictvím informovaného rozhodování.

Epilepsie ve spánku a její typy

Spánková epilepsie je neurologická porucha charakterizovaná abnormální mozkovou aktivitou během spánku, která může způsobovat záchvaty, jako je Panayiotopoulosův syndrom (benigní dětská okcipitální epilepsie) u dětí ve věku 3 až 6 let.

Panayiotopoulosův syndrom, někdy označovaný jako benigní dětská okcipitální epilepsie, je porucha, která obvykle postihuje děti ve věku 3 až 6 let a může způsobovat záchvaty během pomalých vln spánku (NREM).

Parasomnie související s NREM zahrnují epizody částečného probuzení ze spánku bez rychlých očních pohybů (NREM), které mohou vést k neobvyklému chování, jako je zmatené probuzení nebo noční děsy.

Porucha chování ve spánku REM (RBD) spočívá v tom, že pacienti fyzicky hrají své sny v důsledku ztráty svalové atonie během fáze rychlých pohybů očí (REM) a je často spojena s dalšími neurologickými onemocněními, jako je epilepsie čelního laloku nebo neurodegenerativní onemocnění, jako je Parkinsonova choroba.

Vhodné možnosti léčby epilepsií souvisejících se spánkem zahrnují antiepileptické léky (AED) ke zvládnutí záchvatů, kognitivně-behaviorální terapii nebo léky na podporu spánku k řešení základních poruch spánku a udržování správné spánkové hygieny, sledování cirkadiánních rytmů a řešení potenciálních spouštěčů, jako je obstrukční spánková apnoe, pro kvalitní noční odpočinek.

spánek a epilepsie

Strategie sebeřízení pro pacienty s epilepsií

Dobře se vyspěte a změňte jídelníček, abyste snížili četnost záchvatů.

Zavedení důsledného režimu před spaním

Udržování stálého režimu před spaním může pomoci regulovat cirkadiánní rytmy a předcházet poruchám spánku, jako jsou noční záchvaty.

Hluboká dechová cvičení nebo meditace mohou pomoci rychleji usnout a vydržet spát po celou noc.

Poruchy spánku, včetně nočních záchvatů, lze zvládnout pravidelným spánkovým režimem.

Vyhněte se kofeinu před spaním

 • Konzumace kofeinových nápojů a stimulantů před spaním může zpozdit spánek REM a prodloužit dobu trvání spánku NREM.
 • Vyhněte se konzumaci nápojů obsahujících kofein, jako je káva nebo energetické nápoje, v době před spaním.
 • Kvalitu spánku mohou ovlivnit i další stimulanty obsažené v některých lécích nebo doplňcích stravy.

Vytvoření relaxačního prostředí v ložnici

Optimální prostor pro spánek by měl být chladný, tmavý, tichý a bez rušivých vlivů.

Investujte do zatemňovacích závěsů nebo použijte masku na oči, abyste blokovali světlo.

Hladinu okolního hluku mohou snížit špunty do uší nebo přístroje pro regulaci bílého šumu.

Elektronická zařízení nepoužívejte v ložnici a postel si vyhraďte pouze pro spánek.

U osob s obstrukční spánkovou apnoe může používání přístroje pro kontinuální přetlak v dýchacích cestách (CPAP) pomoci zmírnit příznaky a zlepšit celkovou kvalitu spánku.

Úloha cirkadiánních rytmů v náchylnosti k epilepsii

Cirkadiánní rytmy regulují cyklus spánku a bdění a narušení hodinových genů může zvýšit riziko záchvatů.

Během interiktálních epileptiformních výbojů lze pozorovat specifické vzorce související s cyklem spánek-bdění.

Dráha mTOR je nedílnou součástí udržování stability neuronů a její narušení může zvýšit riziko záchvatů.

Dlouhodobé monitorování EEG může identifikovat vzorce související s výskytem záchvatů a poruchami spánku, které přispívají k nočním záchvatům.

Pochopení složité vazby mezi cirkadiánními cykly a epilepsií je nezbytné pro formulaci účinných léčebných postupů.

Uzavřená smyčka implantabilních mozkových stimulátorů pro léčbu záchvatů

Revoluční implantabilní mozkové stimulátory s uzavřenou smyčkou nabízejí slibné řešení pro zvládání epileptických záchvatů.

Cirkadiánní vzorce v mozkových stimulátorech

Uzavřené implantabilní mozkové stimulátory vykazují cirkadiánní vzorce spojené s nočními záchvaty, což naznačuje, že tato zařízení mohou být obzvláště účinná při zvládání nočních záchvatů.(zdroj)

Výhody implantabilních zařízení s uzavřenou smyčkou

 • Lepší kontrola záchvatů: Systémy s uzavřenou smyčkou detekují abnormální elektrickou aktivitu v mozku a poskytují cílenou stimulaci k potlačení nebo přerušení hrozícího záchvatu, čímž zajišťují lepší kontrolu nad epileptickými epizodami.
 • Méně vedlejších účinků: Na rozdíl od tradičních antiepileptik (AED) se implantabilní zařízení s uzavřenou smyčkou zaměřují přímo na konkrétní oblasti v mozku, které jsou zodpovědné za záchvaty, aniž by ovlivňovaly jiné oblasti nebo tělesné funkce.
 • Personalizovaná léčba: Tyto přístroje lze naprogramovat tak, aby reagovaly na jedinečné vzorce nervové aktivity každého pacienta, což zajišťuje individuálnější a účinnější přístup k léčbě záchvatů.

Uzavřené implantabilní mozkové stimulátory využívají přirozené cirkadiánní rytmy, které řídí spánek a bdění, a nabízejí tak účinnější a individuálnější přístup k léčbě epileptických záchvatů při minimalizaci vedlejších účinků spojených s tradiční léčbou.

Juvenilní myoklonická epilepsie a techniky predikce záchvatů

Juvenilní myoklonická epilepsie (JME) je typem spánkové epilepsie, která se často objevuje v období dospívání, a proto jsou techniky predikce záchvatů klíčové.

Identifikace spouštěčů JME

Ztráta spánku, příjem kofeinu, tlak a některé léky mohou být potenciálními faktory, které mohou ovlivnit spánek a vést k nočním záchvatům.

Preventivní opatření ke snížení rizika záchvatů

Praktické kroky ke snížení pravděpodobnosti výskytu nočních záchvatů v souvislosti s JME zahrnují upřednostnění spánkové hygieny, omezení příjmu kofeinu, zvládání stresu a užívání předepsaných léků.

Pochopením jedinečných spouštěcích faktorů a zavedením preventivních opatření mohou lidé žijící s JME převzít kontrolu nad svým stavem a výrazně snížit riziko, že záchvaty naruší klidný spánek.

Chronoterapie pro zlepšení léčby epilepsie

Chronoterapie zvyšuje účinnost a toleranci léků při léčbě epilepsie podáváním antiepileptik (AED) v určitou dobu podle individuálního cirkadiánního rytmu.

Personalizované rozvrhy podávání léků

Chronoterapie vytváří personalizované plány podávání léků na základě jedinečného cirkadiánního rytmu pacienta, čímž snižuje výskyt nočních záchvatů a poruch spánku.

Snížení vedlejších účinků AED díky chronoterapii

 • Lepší kvalita spánku: Sladění podávání léků s přirozenými cykly spánku a bdění podporuje kvalitní noční odpočinek bez nežádoucích vedlejších účinků.
 • Méně denních vedlejších účinků: Podávání AED v optimální dobu snižuje denní nežádoucí účinky, jako je ospalost.
 • Zlepšení výsledků léčby: Chronoterapie zlepšuje celkové výsledky léčby tím, že snižuje frekvenci záchvatů a minimalizuje vedlejší účinky léků.

Chronoterapie vyžaduje spolupráci mezi pacienty, poskytovateli zdravotní péče a spánkovými specialisty, aby se vytvořil individuální přístup ke zvládání epileptických záchvatů a zároveň se podpořila lepší kvalita spánku.

Nestabilita spánkových cyklů se stárnutím a její vliv na záchvaty

S přibývajícím věkem se spánkové cykly dospělých stávají nestabilnějšími, což může zhoršovat stávající epileptické stavy nebo způsobovat nové případy.

Změny spánkových cyklů způsobené stárnutím

Starší dospělí se potýkají s poruchami spánku, jako jsou potíže s usínáním, udržením spánku a roztříštěným spánkovým režimem, což zvyšuje riziko nočních záchvatů a obstrukční spánkové apnoe.

 • Snížení počtu pomalých vln ve spánku NREM ovlivňuje konsolidaci paměti a obnovu tkání.
 • Změny cirkadiánních rytmů vedou k časnějšímu uléhání a probouzení.
 • Zvýšení počtu mikroarousalů narušuje fáze spánku REM nebo NREM.

Diagnostické nástroje pro hodnocení spánkové epilepsie

Diagnostika epileptických syndromů spojených s poruchami nočního spánku vyžaduje odebrání anamnézy a pokročilé diagnostické nástroje, jako jsou EEG, MRI a spánkové studie.

 • EEG detekuje abnormální vzorce, jako jsou interiktální epileptiformní výboje.
 • MRI identifikuje abnormality, jako jsou léze nebo nádory, které přispívají k výskytu záchvatů.
 • Spánkové studie sledují fyziologické parametry během různých fází regeneračního spánku.

Tyto diagnostické metody pomáhají lékařům pochopit, jak změny spánkových cyklů způsobené stárnutím ovlivňují osoby s epilepsií, a řídit vhodné strategie léčby pro dosažení optimálních výsledků.

Kognitivně behaviorální terapie: Změny v léčbě nespavosti u pacientů s epilepsií

Nespavost může epilepsii zhoršovat, ale kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může pomoci zlepšit kvalitu spánku a snížit frekvenci záchvatů.

Řešení stresu a úzkosti pomocí terapie

Kognitivně-behaviorální terapie pomáhá pacientům identifikovat myšlenkové vzorce, které způsobují stres a úzkost, a umožňuje jim vyvinout zdravější mechanismy zvládání.

Zlepšení kvality spánku pacientů s epilepsií

CBT může zlepšit celkovou hygienu spánku zavedením důsledného režimu před spaním, vyhýbáním se kofeinu před spaním a vytvořením relaxačního prostředí v ložnici.

 • Důsledný režim před spaním: Každý večer chodit spát ve stejnou dobu pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla.
 • Vyhýbání se kofeinu před spaním: Konzumace kofeinu před spaním může vést k nedostatku spánku a zvýšenému riziku záchvatů.
 • Vytvoření relaxačního prostředí v ložnici: Udržování chladného, tmavého a tichého prostředí v ložnici může vašemu mozku signalizovat, že je čas na odpočinek.

CBT může být prospěšná pro osoby s epilepsií, které mají potíže se spánkem, a pomáhá zlepšit jejich celkovou pohodu a schopnost kontrolovat stav.

Nejčastější dotazy týkající se spánku a epilepsie

Silná souvislost mezi spánkem a epilepsií

Mezi spánkem a epilepsií existuje silná souvislost, neboť poruchy spánku vyvolávají záchvaty a epileptická aktivita narušuje spánkový režim. Epilepsií související se spánkem se rozumí záchvaty, které se vyskytují především během spánku.

Negativní vliv epilepsie na spánek

Epilepsie může negativně ovlivnit kvalitu spánku a způsobit časté probouzení kvůli záchvatům nebo jiným problémům souvisejícím se spánkem, což vede k únavě během dne a snížení kognitivních funkcí.

Souvislost mezi nedostatkem spánku a epilepsií

Nedostatek regeneračního spánku nemusí být přímou příčinou epilepsie, ale může zhoršovat stávající záchvatové poruchy, snižovat záchvatový práh a zvyšovat pravděpodobnost výskytu záchvatů.

Proč nedostatek spánku vyvolává epileptické záchvaty

Nedostatek dostatečného regeneračního spánku narušuje rovnováhu mezi excitačními a inhibičními procesy v mozku, takže neurony jsou náchylnější k abnormálním elektrickým výbojům, které mohou vyústit v záchvaty.

Závěr

Spánek a epilepsie spolu úzce souvisejí, protože poruchy spánku často vyvolávají záchvaty u lidí s epilepsií.

V našem přehledu se zaměříme na různé typy epilepsií souvisejících se spánkem, strategie samosprávy pro pacienty, roli cirkadiánních rytmů v náchylnosti k epilepsii, implantabilní mozkové stimulátory s uzavřenou smyčkou pro léčbu záchvatů a další.

Využitím různých technik, jako je zavedení důsledného režimu před spaním, kognitivně-behaviorální terapie pro léčbu nespavosti, individuální rozvrh medikace prostřednictvím chronoterapie a identifikace spouštěčů JME, mohou jedinci s epilepsií snížit riziko záchvatů a zlepšit kvalitu svého spánku.

Zavedení důsledného režimu před spaním, kognitivně-behaviorální terapie pro léčbu nespavosti, individuální rozvrh medikace prostřednictvím chronoterapie a identifikace spouštěčů JME mohou pomoci snížit riziko záchvatů a zlepšit celkovou pohodu.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?