Účinky nedostatku spánku na mozek

Published:

Glymfatický systém a spánek

Spánek hraje zásadní roli při zajišťování správného fungování mozku, a to nejen pro celkové zdraví, ale také pro zabránění hromadění škodlivých látek, jako jsou proteiny amyloid-beta spojené s Alzheimerovou chorobou.

Význam glymfatického systému pro udržení zdraví mozku

Glymfatický systém během spánku odstraňuje z mozku odpadní látky, čímž zabraňuje hromadění škodlivých látek, jako jsou proteiny amyloid-beta - jeden z hlavních viníků Alzheimerovy choroby.

Nedostatek spánku tento kritický očistný proces narušuje, což vede k hromadění toxických látek v mozku.

Vliv nedostatku spánku na mozek

Souvislost mezi poruchami spánku a neurodegenerativními onemocněními

Studie NIH odhalila, že i jediná noc spánkové deprivace může způsobit zvýšení hladiny bílkoviny amyloid-beta v mozku, zatímco u osob se spánkovou apnoe byla zjištěna vyšší koncentrace bílkoviny tau.

Studie provedená Národním ústavem zdraví (NIH ) ukázala, že i akutní nedostatek spánku může vést ke zvýšení hladiny proteinů amyloidu beta v mozku.

Jiná studie zjistila, že lidé se spánkovou apnoe mají v mozku vyšší hladinu tau proteinu (další biomarker Alzheimerovy choroby).

Fáze spánku a jejich vliv na funkci mozku

Typický noční odpočinek zahrnuje tři fáze nerychlých očních pohybů (NREM), po nichž následují období rychlých očních pohybů (REM) každých 90-120 minut během noci.

Přehled fází NREM a REM

 1. Fáze NREM 1: Lehká fáze, kdy přecházíte z bdělosti do ospalosti.
 2. Fáze NREM 2: srdeční frekvence se zpomaluje a tělesná teplota mírně klesá, což vás připravuje na hlubokou regenerační fázi, která následuje.
 3. Fáze NREM 3: nejregenerativnější fáze spánku, která má zásadní význam pro obnovu a růst svalů, funkci imunitního systému a upevňování paměti.
 4. Spánek REM: Spánek, pro který jsou charakteristické rychlé pohyby očí, zvýšená mozková aktivita a živé sny, hraje klíčovou roli při učení se novým informacím a zpracování emocí.

Důsledky nekvalitního nebo nedostatečného spánku

Nedostatek spánku nebo nekvalitní odpočinek může mít škodlivé účinky na různé aspekty našeho života.

 • Kognitivní porucha: Spánková deprivace zhoršuje kapacitu pracovní paměti, což ztěžuje soustředění, koncentraci a efektivní učení nových úkolů.
 • Poruchy nálady: Nedostatečné množství vede k negativním emocím, jako je hněv, deprese a podrážděnost, což je způsobeno změnou mozkových emočních center a schopnosti účinně zvládat stres.
 • Zvýšení rizika nehod: Ztráta spánku významně ovlivňuje reakční dobu, což u dospívajících a mladých dospělých zvyšuje riziko dopravních nehod způsobených únavou, zejména při jízdě na dlouhé vzdálenosti v nočních hodinách.

Fáze spánku a jejich vliv na funkci mozku

Pro zajištění správného fungování mozku je důležité znát různé fáze spánku a jejich účinky.

Přehled fází NREM a REM

NREM spánek: Spánek bez rychlých pohybů očí se dělí na tři fáze: N1, N2 a N3, přičemž každá z nich má specifický účel pro udržení celkového zdraví mozku.

 • N1: Tato nejlehčí fáze představuje přechod z bdělosti do spánku.
 • N2: Jakmile se během této fáze dostanete do hlubšího spánku, vaše svaly se dále uvolní a tělesná teplota mírně klesne.
 • N3: Spánek známý jako hluboký spánek nebo spánek s pomalými vlnami (SWS) je nezbytný pro obnovu růstu tkání a tělesnou regeneraci.

Spánek REM: Rychlé pohyby očí se objevují několikrát během noci poté, co projdou celým cyklem všech tří fází NREM. Tato fáze je klíčová pro regulaci emocí, učení a upevňování paměti.

Důsledky nekvalitního nebo nedostatečného spánku

Kognitivní výkon: Nedostatek spánku může vést ke zhoršení kognitivních schopností, což ovlivňuje například pracovní paměť, rozsah pozornosti a rozhodovací schopnosti.

Akademické úspěchy: Špatná kvalita spánku je spojena s horšími studijními výsledky studentů.

Kreativita: Spánek hraje zásadní roli v podpoře kreativity, protože usnadňuje mozku vytváření souvislostí mezi zdánlivě nesouvisejícími myšlenkami.

Produktivita práce: Nedostatek regeneračního spánku se může negativně projevit na produktivitě práce v důsledku ospalosti, zhoršených kognitivních funkcí a snížené motivace.

Problémy s dlouhodobou pamětí: Trvalá ztráta spánku může mít škodlivý vliv na tvorbu dlouhodobé paměti.

Pokles kognitivních schopností: Chronicky špatný spánek je spojen se zvýšeným rizikem vzniku neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

Důsledným upřednostňováním kvalitního spánku můžeme chránit své duševní zdraví a zároveň zvýšit celkovou životní spokojenost a produktivitu.

Zhoršení kognitivních funkcí v důsledku nedostatku spánku

Nedostatek spánku může vážně narušit váš mozek, takže se hůře soustředíte, hůře si pamatujete a hůře reagujete.

Vliv spánkové deprivace na učení a reakční dobu

Když si dostatečně neodpočinete, váš mozek má problémy s uchováváním nových informací a vybavováním starých, takže učení se stává opravdovým utrpením. Nedostatek spánku může mít také drastický vliv na rychlost reakcí, a to tak velký, že může dokonce předčit účinky opilosti.

 • Autonehody související s únavou: Mladí lidé jsou vystaveni vysokému riziku dopravních nehod způsobených nedostatkem spánku, zejména pokud jsou dlouho vzhůru a studují nebo se baví.
 • Podrážděnost: Nedostatek odpočinku může způsobit, že budete velmi podráždění, což může narušit vaše vztahy a ztížit zvládání stresu.
 • Zvýšené riziko problémů s duševním zdravím: Chronický nedostatek spánku může vést k depresi, úzkosti a dalším psychickým problémům.

Hodnocení kvality a množství spánku

Zeptejte se sami sebe: Jsem po probuzení svěží? Dokážu se během dne soustředit? Dokážu si něco zapamatovat? Jsou mé reakce dostatečně rychlé? Pokud nejste spokojeni se svou pamětí a rychlostí reakcí, zvažte změnu spánkového režimu.

Tipy pro zlepšení kvality spánku

Vyzkoušejte tyto tipy pro lepší spánek:

 • Vytvořte jednotný rozvrh doby spánku: Chodit spát každý večer ve stejnou dobu pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla.
 • Udržujte optimální prostředí v ložnici: Udržujte v ložnici chlad, tmu a ticho, abyste mohli dobře spát.
 • Zavedení pravidelných rituálů před spaním: Před spaním se uklidněte relaxačními činnostmi, jako je čtení nebo teplá koupel.
 • Omezte expozici obrazovek před spaním: Vyhněte se elektronickým zařízením alespoň hodinu před spaním, abyste pomohli mozku připravit se na spánek.
 • Vyhněte se stimulantům před spaním: Vynechejte večer kofein a nikotin a zkuste raději nápoje bez kofeinu, například bylinkový čaj.
 • Zařaďte produkty CBD do své rutiny: Vyzkoušejte vysoce kvalitní CBD olej od renomovaných značek, jako je Cibdol, který podporuje relaxaci a zlepšuje kvalitu spánku.

Pokud dáte přednost správným spánkovým návykům, můžete zlepšit své kognitivní funkce, emocionální stabilitu a celkovou pohodu.

Nejčastější dotazy týkající se vlivu nedostatku spánku na mozek

Jak nedostatek spánku ovlivňuje mozek?

Nedostatek spánku zhoršuje kognitivní funkce, narušuje odstraňování odpadních látek z mozku a zvyšuje riziko neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. Další informace o účincích nedostatku spánku.

Jak moc ovlivňuje nedostatek spánku funkci mozku?

Nedostatek spánku způsobuje zpomalení reakcí, zhoršení úsudku, snížení schopnosti učit se a zvýšenou emoční nestabilitu. Zjistěte, jak nekvalitní nebo nedostatečný spánek ovlivňuje paměť.

Jak spánek ovlivňuje článek o mozku?

Spánek podporuje základní procesy v našem mozku, včetně konsolidace paměti a odstraňování škodlivých toxinů v různých fázích (NREM a REM). Přečtěte si článek o tom, jak důležitý je kvalitní spánek pro vaši mysl.

Závěr

Význam kvalitního spánku pro optimální zdraví mozku

Kvalitní spánek je nezbytný pro udržení optimálního zdraví mozku, protože glymfatický systém během spánku odstraňuje z mozku toxiny a odpadní látky.

Nedostatečný spánek nebo nekvalitní odpočinek může mít negativní vliv na duševní schopnosti, problémy s pamětí a zvýšené riziko neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

Zásadní význam má pochopení fází spánku NREM a REM a jejich vlivu na celkové kognitivní funkce.

Upřednostněním zdravých spánkových návyků, jako je zavedení pravidelného režimu před spaním, omezení času stráveného u obrazovky před spaním a vyhýbání se kofeinu v pozdních hodinách, můžeme zajistit, aby náš mozek získal regenerační účinky nezbytné pro optimální fungování.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?