Noční můry během těhotenství

Last updated:

Published:

Noční můry během těhotenství jsou běžným, ale často přehlíženým aspektem cesty k mateřství. Tyto živé a někdy znepokojivé sny mohou u těhotných žen vyvolat pocit úzkosti a rozrušení a ovlivnit jejich celkovou pohodu. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat příčinami nočních můr v těhotenství a běžnými tématy těchto úzkostných snů.

U nastávajících matek může docházet k fragmentaci spánku a hormonálním vlivům na snění, což může vést k častějšímu výskytu nočních můr. Prozkoumáme také běžná témata, která se v těchto úzkostných snech vyskytují, jako jsou hrozby vůči dítěti nebo matce a pochybnosti o rodičovských schopnostech.

Dále se budeme zabývat tím, jak může úroveň denního stresu ovlivnit noční poruchy, a poskytneme vám strategie pro zvládání těchto děsivých snů. V neposlední řadě je důležité si uvědomit přetrvávající poruchy snů po porodu, protože by mohly naznačovat základní problémy v oblasti duševního zdraví, kterým je třeba věnovat pozornost. Pochopením složitostí spojených s nočními můrami během těhotenství mohou nastávající matky podniknout aktivní kroky k lepší kvalitě spánku a emoční pohodě během celého těhotenství.

noční můry během těhotenství

Strašidelná stránka těhotenství: Noční můry

Uvádí se, že třetina nastávajících matek trpí nočními můrami každý týden. Je to pravda. Za tyto znepokojivé příhody mohou hormonální výkyvy a roztříštěný spánkový režim.

Roztříštěné spánkové vzorce: Častý viník

Nastávající matky často trpí poruchami spánku způsobenými fyzickými potížemi, jako jsou bolesti zad a časté močení, což vede k neklidným nocím a živým snům.

Hormonální vlivy na snění

Zvýšená hladina estrogenu zvyšuje četnost vzpomínek na sny, zatímco vysoké koncentrace progesteronu podporují hluboký spánek REM, ve kterém se odehrává většina snů. Kromě toho může kortizol - stresový hormon - vést k intenzivnějším emocím ve snech.

 • Estrogen: Zvyšuje frekvenci vyvolávání snů.
 • Progesteron: Podporuje hluboký spánek REM, ve kterém se odehrává většina snů.
 • Kortizol: Vyšší hladiny u těhotných žen mohou vést k intenzivnějším emocím ve snech. Výzkum to potvrzuje.

Pochopení výskytu nočních můr v těhotenství může nastávajícím matkám pomoci vyrovnat se s těmito nočními poruchami. Pokud si uvědomíme, že hormonální výkyvy a roztříštěný spánek jsou v tomto období běžné, mohou těhotné ženy podniknout aktivní kroky k zajištění kvalitního nočního odpočinku a udržení duševní pohody během této významné životní události.

Společná témata těhotenských nočních můr

Těhotné ženy často sní o ohrožení svého dítěte nebo sebe sama, o pochybnostech o svých rodičovských schopnostech a o obsahu vyvolaném úzkostí.

Vyhrožování dítěti nebo matce

Noční můry v těhotenství mohou zahrnovat nehody, zdravotní komplikace nebo dokonce zlovolné činy druhých, což odráží přirozený pud sebezáchovy a ochrany v tomto kritickém období. Studie ukazují, že tyto obavy jsou normální a mohou ženy připravit na možné problémy.

Pochybnosti o rodičovských dovednostech

Nastávající matky mohou snít o tom, že zapomínají na důležité úkoly nebo způsobují škody z nedbalosti, což pramení z pocitu nedostatečnosti souvisejícího se zkušenostmi s prvním rodičovstvím.

 • Otevřeně si promluvte se svým partnerem: Sdílení starostí může zmírnit stres.
 • Vyhledejte radu zkušených rodičů: Získání informací může poskytnout cenné rady a uklidnění.
 • Navštěvujte předporodní kurzy: Vzdělávací programy mohou pomoci posílit důvěru v rodičovské schopnosti.

Zařazení těchto strategií může zmírnit úzkost a přispět ke klidnějšímu spánku bez nepříjemných nočních můr. Vyhledejte podporu svých blízkých nebo odborníků, abyste si udrželi duševní pohodu po celou dobu těhotenství.

Úroveň úzkosti ovlivňující sny během těhotenství

Výzkumy ukazují, že sny související s těhotenstvím jsou spojeny s denními příznaky depresivní nálady a znaky úzkosti měřenými pomocí nástrojů, jako je NEO pětifaktorový inventář (NEO-FFI), Státní inventář úzkosti (STAI), Edinburská škála postnatální deprese (EPDS) a Dotazník pro zjišťování úzkosti (ASQ); zvýšený stres během dne může zhoršit noční poruchy, jako jsou zlé sny nebo noční můry.

Úroveň úzkosti a četnost nočních můr

Podle studie zveřejněné v časopise Sleep Medicine mají těhotné ženy s vysokou mírou úzkosti v noci častěji živé sny nebo noční můry, protože jejich mysl tyto emoce neustále zpracovává.

Denní stres a noční poruchy

Denní stres ovlivňuje kvalitu spánku každého člověka, ale nastávající matky mohou být obzvláště zranitelné kvůli hormonálním změnám a obavám o blaho nenarozeného dítěte; k lepší kvalitě spánku může přispět dodržování stálého spánkového režimu, správné spánkové hygieny a relaxační techniky před spaním.

 • Důsledný spánkový režim: Chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu může pomoci regulovat vnitřní hodiny vašeho těla.
 • Správné návyky v oblasti spánkové hygieny: K lepší kvalitě spánku může přispět vytvoření příjemného prostředí pro spánek, vyvarování se kofeinu a alkoholu před spaním a zavedení relaxačního režimu před spaním.
 • Relaxační techniky: Zklidnit mysl a připravit ji na klidný spánek mohou pomoci aktivity, jako jsou hluboká dechová cvičení, progresivní svalová relaxace nebo meditace.

Tyto kroky mohou nejen zlepšit celkovou kvalitu spánku, ale také snížit výskyt živých snů nebo nočních můr během těhotenství; otevřená diskuse o pocitech s partnerem nebo terapeutem může také pomoci zpracovat informace, lépe pochopit základní obavy a nakonec snížit poruchy snů.

Strategie zvládání nočních můr během těhotenství

Vyrovnávání se s intenzivními emocemi způsobenými hormonálními změnami a každodenními problémy v těhotenství může být zdrcující.

Pro zajištění kvalitního regeneračního spánku každou noc je nezbytné, aby zdraví lidé, kteří trpí nočními můrami, podnikli proaktivní kroky.

Mezi tyto strategie může patřit dodržování stálého spánkového režimu, dodržování správných spánkových hygienických návyků, provádění relaxačních technik před spaním a otevřená diskuse o pocitech s partnerem nebo terapeutem.

Udržování konzistentního spánkového režimu

Zavedení pravidelného režimu před spaním pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla a zlepšuje celkovou kvalitu vašeho spánku.

Snažte se vstávat každý den ve stejnou dobu, včetně víkendů.

Tato důslednost pomůže omezit noční poruchy, jako jsou zlé sny nebo noční můry.

Dodržování správných hygienických návyků při spánku

 • Vytvořte si příjemné prostředí pro spánek: Udržujte v ložnici chlad, tmu a ticho.
 • Vyhněte se kofeinu a alkoholu před spaním: Obě látky mohou narušit váš spánek.
 • Omezte čas strávený u obrazovky před spaním: Modré světlo vyzařované elektronickými zařízeními může narušovat produkci melatoninu - hormonu, který reguluje cyklus spánku a bdění.
 • Večer jezte lehká jídla: Těžká jídla pozdě večer mohou způsobit potíže při usínání.

Relaxační techniky před spaním

Zařazení relaxačních cvičení do nočního režimu vám pomůže zklidnit mysl i tělo před spaním.

 1. Meditace: Bylo prokázáno, že praktikování meditace všímavosti snižuje úzkost a podporuje lepší spánek. Zkuste použít aplikaci pro meditaci s průvodcem nebo se před spaním na několik minut jednoduše soustřeďte na svůj dech.
 2. Progresivní svalová relaxace: Tato technika spočívá v napínání a uvolňování různých svalových skupin po celém těle, což vám pomůže uvolnit fyzické napětí, které může přispívat k nočním můrám.
 3. Aromaterapie: Použití esenciálních olejů, jako je levandule nebo heřmánek, může v ložnici vytvořit uklidňující atmosféru, která podpoří relaxaci a klidný spánek. Přečtěte si více o výhodách aromaterapie.

Otevřený rozhovor o vašich pocitech s někým, komu důvěřujete, může pomoci lépe zpracovat informace, pochopit skryté obavy a nakonec snížit výskyt živých snů během těhotenství.

Zvažte možnost probrat tyto problémy s partnerem, terapeutem nebo psychiatrem, který se specializuje na prenatální péči o duševní zdraví.

Poporodní sny a povědomí o duševním zdraví

Novopečené matky mohou mít po porodu špatné sny a noční probuzení, ale upřednostňování duševního zdraví během těhotenství může pomoci tyto problémy po porodu zmírnit.

Pokračující poruchy snů po porodu

Ženy po porodu často zažívají živé sny nebo noční můry v důsledku fyzických nároků, hormonálních změn a úzkosti z těhotenství.

Povědomí o duševním zdraví během těhotenství

 • Otevřeně mluvte o pocitech: Sdílet své pocity s partnerem nebo přáteli může přinést úlevu od stresů spojených s těhotenstvím.
 • Vyhledejte odbornou pomoc: Zvažte konzultaci s terapeutem, který se specializuje na prenatální péči o duševní zdraví.
 • Relaxační techniky: Hluboké dýchání, meditace a jóga mohou snížit hladinu stresu u nastávajících matek. Nápomocné může být také užívání CBD oleje.
 • Zůstaňte aktivní: Pravidelná fyzická aktivita může zmírnit úzkost a zlepšit celkovou náladu během těhotenství.

Upřednostňování duševní pohody během těhotenství prospívá dlouhodobému zdraví a štěstí matky i dítěte.

Nejčastější dotazy týkající se nočních můr během těhotenství

Proč mám v těhotenství tak zlé noční můry?

Noční můry v těhotenství jsou časté v důsledku hormonálních změn, úzkosti a narušeného spánkového režimu, často s hrozbami pro dítě nebo pochybnostmi o rodičovských schopnostech.

Výzkum prokázal souvislost mezi úrovní úzkosti a četností nočních můr.

(zdroj)

Je normální mít v těhotenství každou noc šílené sny?

Nastávající matky často zažívají intenzivní sny v důsledku hormonálních výkyvů, zvýšených emocí a narušeného spánku, ale pokud se stanou obtěžujícími, vyhledejte odborníka.

Jak mohu zabránit nočním můrám během těhotenství?

 • Dodržujte stálý spánkový režim.
 • Dodržujte správné návyky spánkové hygieny.
 • Před spaním se věnujte relaxačním technikám, například meditaci.
 • Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.

Závěr

Noční můry v těhotenství jsou častým jevem kvůli roztříštěnému spánkovému režimu a hormonálním vlivům na snění.

Mezi časté motivy těchto nočních můr patří výhrůžky dítěti nebo matce a pochybnosti o rodičovských schopnostech.

Úroveň úzkosti může také ovlivnit četnost snů, přičemž denní stres má vliv na noční poruchy.

Nastavení spánkového režimu, dodržování správných spánkových návyků a relaxační cvičení před spaním mohou být užitečnými taktikami pro zvládání poporodních nočních můr.

Je důležité znát poporodní sny a povědomí o duševním zdraví během těhotenství pro pokračující podporu po porodu.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?