Má CBD Vliv Na Vysoký Krevní Tlak?

Last updated:

Published:

Neviditelné riziko hypertenze

Několik faktorů přispívajících k hypertenzi – stres, nedostatek tělesného pohybu, špatná strava a obezita – byly pozitivně ovlivněny CBD, alespoň v malém rozsahu preklinických a zvířecích studií. To by mohlo představovat záchranné lano pro odhadovaných 1,13 miliardy lidí žijících s tímto onemocněním. S tímto číslem se nevybíravý charakter hypertenze stává zjevným. V roce 2015 trpěli hypertenzí 1 ze 4 můžu a 1 z 5 žen. Tato skutečnost je zhoršena tím, že existuje velké množství rizikových faktorů.

Pravděpodobnost hypertenze se zvyšuje s věkem, s historií vysokého krevního tlaku v rodině, pokud trpíte nadváhou, pokud kouříte či prožíváte dlouhé období stresu nebo pokud trpíte nějakou jinou chronickou nemocí (nemoc ledvin, cukrovka, spánková apnoe). Ve zkratce, existuje mnoho okolností, které mohou zvýšit riziko rozvoje hypertenze.

Dobrou zprávou je, že většina rizikových faktorů je kontrolovatelná, mnoho z nich pouze malými úpravami životního stylu. Ale pro porozumění tomu, jak se nemoc tak rozšířila a jak by ji mohlo ovlivnit CBD, se nejprve podíváme na mechanismus působení nemoci.

Porozumění a léčba hypertenze

Aby naše srdce úspěšně pumpovalo krev po celém těle, musí existovat určité množství síly. Tělní artérie jsou navrženy tak, aby si poradily s kolísajícím tlakem, nicméně pokud krevní tlak vzroste příliš, nastává problém.

Krevní tlak se měří ve dvou odlišných formátech – systolický a diastolický tlak. První je tlak objevující se, když srdce vytlačí krev ven, zatímco ten druhý je tlak mezi stahy, kdy srdce odpočívá. Když dostaneme údaj o našem krevním tlaku, jako první je uveden systolický a jako druhý diastolický.

Ideální naměřený krevní tlak se pohybuje v rozsahu 90/60 až 120/80 mmHg (krevní tlak se měří v milimetrech rtuti). Osoba trpící hypertenzí by měla krevní tlak 140/90 mmHg nebo vyšší.

Jak si umíte představit, trvalý vysoký tlak může způsobit vážné poškození srdce. V průběhu času zvýšený krevní tlak nutí artérie ztvrdnout, což snižuje celkový průtok krve. V nejhorších případech může vysoký krevní tlak vést k ischemické chorobě srdeční, infarktu, srdečnímu selhání, srdeční arytmii nebo prasklým tepnám.

Přestože prevence je vynikající strategií pro snížení množství případů hypertenze, v některých případech je kontrola a řízení jedinou možností. V těchto případech jsou snížení duševního stresu, pravidelné kontroly krevního tlaku a léčba krevního tlaku běžně doporučované strategie. Posledně zmíněné – léčba krevního tlaku – je to, u čeho by CBD mohlo hrát klíčovou úlohu.

Jaké účinky by mohlo mít CBD na hypertenzi?

Zatímco je možné dosáhnout redukce systolického a diastolického tlaku skrze kontrolu rizikových faktorů, existuje vzrůstající zájem o účinky CBD, nejen proti hypertenzi, ale všeobecně o jeho působení na kardiovaskulární zdraví.

V roce 2017 publikoval Journal of Clinical Investigaton studii o účincích CBD na krevní tlak. Devíti zdravým mužským dobrovolníkům bylo předepsáno buď 600 mg CBD nebo placebo. Během placebo-kontrolované, dvojitě zaslepené studie bylo sledováno několik kardiovaskulárních parametrů.

Tyto parametry zahrnovaly systolický krevní tlak, který jsme zmínili dříve, a také srdeční frekvenci. Výzkumníci usoudili, že „akutní podání CBD snižuje klidový krevní tlak a že krevní tlak se u lidí zvyšuje při stresu“. Je nezbytné upozornit na to, že velikost testovaného vzorku byla neuvěřitelně malá, obzvláště v porovnání s 1,13 miliardami lidí žijícími s hypertenzí. Proto, ač je to povzbuzující výsledek, je nezbytné provést výrazně více studií – doporučení, které sama studie potvrzuje.

Léčba hypertenze v budoucnosti

Nejspíše je stále příliš brzo na to říct, jestli existuje nějaký potenciál pro použití CBD v léčbě hypertenze, ale naštěstí to výzkumníky nezastavilo. Navíc k výše zmíněné studii přitáhl kanabinoid i pozornost British Journal of Clinical Pharmacology. Současné výsledky zdá se naznačují, že CBD může mít pozitivní vliv na hypertenzi. Přesto, jak jsme upozornili dříve, v mnohých studiích byly použity příliš limitované vzorky, byly provedené pouze in vitro nebo používaly zvířecí modely.

Ohledně prevence a kontroly hypertenze byste se před aplikací nějaké metody měli vždy poradit s vaším lékařem.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?