Může CBD Pomoci Lidem S ADHD?

Last updated:

Published:

Zažili jste někdy takový ten den, kdy se všechno zkrátka kazí? Ztratíte své klíče a poté i peněženku. Máte špatnou náladu, jste netrpěliví a neustále vás něco rozptyluje od práce a nebo učení. I když se jedná o běžné stavy, které zažije každý z nás, lidé trpící ADHD mohou toto prožívat každý den.

Mohlo by CBD pomoci s ADHD? Momentálně neexistuje žádný výzkum, který by se tímto tématem zabýval. Nicméně několik studií se věnovalo terapeutickému potenciálu CBD v léčbě několika určitých symptomů, které jsou s touto poruchou spojeny. Výsledky jsou předběžné, ale jsou vcelku slibné a stálo by za to je blíže prozkoumat. Pojďme se tedy na to podívat.

Co je to ADHD?

ADHD je zkratka pro attention deficit hyperactivity disorder, neboli v češtině porucha pozornosti s hyperaktivitou. Národní Institut Mentálního Zdraví ji definuje jako "poruchu mozku, vyznačující se pokračujícím vzorem nepozornosti a/nebo hyperaktivní impulsivitou, která narušuje správné fungování nebo vývoj".

I když přesný důvod vzniku ADHD neznáme, může vznik být ovlivněn kombinací genetických a nebo environmentálních faktorů. Na strukturní úrovni vykazují lidé s ADHD klíčové rozdílnosti v určitých částech mozku. Několik studií také naznačuje, že dysregulace dopaminu může také hrát určitou roli.

Existují tři hlavní typy ADHD: nepozorný typ, hyperaktivní typ a kombinační typ. I když jsou mezi těmito typy jisté rozdíly, všechny tři mohou negativně poškodit kvalitu života.

Symptomy ADHD

ADHD je charakterizováno řadou problémů s funkčním fungováním. Lidé s ADHD mají často problémy se soustředit a mají také problémy s regulací emocí.

ADHD nepozorného typu je někdy označováno jako ADD (attention deficit disorder - porucha pozornosti), jelikož není přítomná hyperaktivita. Tato varianta je více častá u žen a dívek. Mezi symptomy patří:

- Problémy se soustředěním a snadné rozptýlení
- Problémy s organizací
- Zapomnětlivost
- Časté ztrácení věcí
- Špatné organizování času

Hyperaktivní ADHD je častější u chlapců a mužů. Mezi symptomy patří:

- Neklid a neposednost
- Problémy s kontrolou impulsů
- Nadměrné mluvení a přerušování ostatních
- Nervózní energie
- Snížené vnímání nebezpečí

Lidí trpící kombinačním typem ADHD mají symptomy obou předchozích typů.

ADHD často způsobuje problémy ve škole a v práci. Tato porucha může bránit v profesních cílech a může také negativně ovlivnit osobní vztahy. To poté může vést k nízkému sebevědomí a depresím. Ve skutečnosti se ADHD často vyskytuje i s dalšími poruchami. Mezi časté komorbidity patří poruchy nálady, úzkostlivé poruchy, zneužívání látek a problémy s učením. Účinky některých těchto poruch mohou zhoršit symptomy ADHD a to může vést k demoralizačnímu cyklu.

Diagnóza a léčba

ADHD je často diagnostikováno v dětství a symptomy se mohou objevit již v předškolním věku. I přesto je mnoho lidí, kterým je ADHD diagnostikováno až v dospělosti. Pozdní diagnóza ADHD je častější u nepozorného typu, jelikož díky nepřítomnosti hyperaktivity nejsou symptomy tak zřejmé.

ADHD je často léčeno pomocí stimulantů jako je například metyhlfenidát (Ritalin, Concerta) či amfetaminy (Adderall, Dexedrine, Vyvanse). Mnoho lidí s ADHD tvrdí, že jim tyto stimulanty paradoxně způsobují uklidnění. Nicméně přesný mechanismus léčby není známý. Jelikož podporují dopamin, předpokládá se, že stimulanty ovlivňují dysregulaci dopaminu, která je nejspíše spojena s ADHD.

Problémem je, že na tyto léky se může vyvolat návyk. Mají také nežádoucí účinky. Pacienti užívající tyto léky mohou zažít nespavost, pnutí svalů a úzkost a někdy i zvýšení krevního tlaku.

Výhody CBD pro léčbu ADHD

I když neexistuje žádný hlavní výzkum, který by se zabýval spojitostí mezi CBD a ADHD, sekundární výzkumy naznačují, že CBD by mohlo být nápomocné v úlevě od některých symptomů, které jsou s ADHD spojeny. CBD by také mohlo pomoci od vedlejších účinků léků, které se podávají k léčbě ADHD, jako je například nespavost.

Pamatujte: před užíváním nových léků a nebo kombinováním CBD s dalšími léky byste si vždy měli promluvit se svým lékařem.

Role endokanabinoidního systému

Mnoho dospělých s ADHD se léčí samo pomocí konopí. Jedna studie zkoumala výsledné účinky na kognitivní výkon a emoční regulaci. Vědci zjistili, že dospělí s ADHD "mohou reprezentovat podskupinu jedinců kteří zažívají snížení symptomů a žádné kognitivní poškození po užití kanabinoidů". To naznačuje, že lidé s ADHD mohou reagovat rozdílně na kanabinoidy.

Tato studie byla poměrně neprůkazná a soustředila se spíše na celkové konopí než na specifické CBD. Nicméně se naskýtá otázka o možném vztahu mezi ADHD a endokanabinoidním systémem (EKS). Druhá studie, která byla publikovaná v roce 2013, se také týká tohoto tématu. Zavedla nepřímou podporu pro spojitost mezi endokanabinoidními receptory a kontrolou regulace spojenou s ADHD.

Co je to endokanabinoidní systém? EKS je regulační systém, který se skládá z buněčných receptorů a neurotransmiterů známých jako endokanabinoidy. Nachází se v celém našem těle včetně mozku a ukázalo se, že je schopný modulovat řadu biologických procesů. CBD interaguje s EKS prostřednictvím řady mechanismů. Pokud dojde k potvrzení spojitosti mezi EKS a ADHD, CBD by mohlo být v centru výzkumu a stát se součástí léčby této poruchy.

ADHD a úzkost

Kolem 50% dospělých a 30% dětí s ADHD také trpí úzkostmi. Úzkost může zhoršit některé symptomy ADHD, jako je například neklid a problémy se soustředěním. Problémy s pozorností a impulzivitou mohou dělat problémy při sociálních interakcích a to vede ke stresu a špatnému sebevědomí. Lidé, kteří mají ADHD i obecnou nebo sociální úzkost, se mohou cítit velice nepříjemně, jelikož mají příliš mnoho symptomů.

CBD by mohlo pomoci od některých těchto symptomů. Studie z roku 2015 se zabývala pacienty, kteří mají sociální úzkostnou poruchu (SAD - z angl. Social Anxiety Disorder), a prokázala zvýšení negativního vnímání sebe sama během veřejného proslovu. Nicméně toto zvýšení bylo téměř eliminováno při podání CBD.

Další studie zjistila, že CBD bylo bezpečné a efektivní při léčbě úzkosti u desetileté holčičky, která trpěla post-traumatickou stresovou poruchou. Jelikož se ADHD často vyskytuje již od nízkého věku, je důležité tuto studii zmínit, jelikož se týkala podávání CBD u dětí. Pokud máte dítě, kterému bylo diagnostikováno ADHD, tak si o užívání CBD nejprve promluvte s vaším lékařem.

ADHD a špatný spánek

Mnoho lidí trpících ADHD mají i problémy se spaním. Jedna studie zjistila, že 67% testovaných subjektů trpí nějakou formou nespavosti. Proč tomu tak je není jasné, ale předpokládá se, že k nespavosti přispívá několik faktorů.

Nespavost může být například způsobena nějakým stimulantem, který se podává k léčbě ADHD. Lidé s ADHD mají také problémy uklidnit svou mysl v noci. Jelikož nespavost může zhoršit příznaky ADHD, může to vést k nekonečnému cyklu.

CBD je slibnou látkou, která by mohla podpořit spánek. Ta samá studie, které se zabývala úzkostí u mladého pacienta s PTSD také poznamenala, že CBD vedlo ke zlepšení kvality spánku. Toto tvrzení je také podpořeno dalšími výzkumy, které hledají spojitost mezi CBD, úzkostí a spánkem.

Paradoxem může být, že CBD by mohlo pomoci bojovat proti únavě během dne. CBD by tedy mohlo být zajímavou volbou pro pacienty s ADHD, kteří mají spánkovou poruchu a mají problém s energií v průběhu dne.

ADHD, impulzivita a zneužívání sloučenin

Mnoho dospělých s ADHD je náchylnější k zneužívání látek. Z toho důvodu jsou někteří lékaři obezřetní ohledně předepisování stimulantů, které by mohly vést ke zneužití a ke vzniku závislosti. Porucha zneužívání látek je chronicky se vracející nemoc. Je charakterizována "náchylností ke stresu, zvýšenou úzkostí a obtížnou kontrolou impulzů". Tyto symptomy jsou podobné některým typům ADHD. Obě dvě tato onemocnění se spojují s dopaminem.

Studie ukázaly, že CBD "silně moduluje" mesolimbický dopaminový systém. CBD by mohlo být slibnou sloučeninou v léčbě závislosti, jelikož snižuje nutkání vyhledat drogu a impulzivitu u zvířecích modelů. I když ještě musíme správně určit spojitost mezi CBD a ADHD, jedná se momentálně o velice zajímavou oblast pro budoucí výzkumy.

CBD a ADHD: Možnosti dalšího výzkumu

ADHD je komplikovaná porucha, kterou se nám ještě nepovedlo plně pochopit. Vědci prozkoumali řadu potenciálních genetických a environmentálních faktorů, které by mohly stát za vznikem této poruchy, ale zatím nic nevíme na sto procent. Zdá se, že svou roli hraje dopamin, ale přesné mechanismy jeho vlivu nejsou jasné.

Součástí problému je fakt, že ADHD představuje rozdílné symptomy, z nichž některé napodobují jiné poruchy. To je dále komplikováno faktem, že ADHD se často vyskytuje _společně_ s depresí, úzkostí, zneužíváním léků a dalšími onemocněními, které se často překrývají.

Mezitím roste popularita CBD jako možné potenciální léčby řady onemocnění. I když výzkum, který se zabývá terapeutickým potenciálem CBD je stále často předběžný, jeho výsledky jsou i tak slibné. Všestrannost účinků CBD je z větší části způsobena interakcí s endokanabinoidním systémem, který nejspíše hraje regulační roli v mnoha biologických funkcích.

Pokud se podíváme na mechanismus účinku CBD a ADHD, tak CBD a ADHD mají společnou komplexitu. Zajímavé je, že možné výhody CBD by mohli pomoci s mnoha symptomy ADHD.

I když se zatím žádné studie nevěnovaly CBD jako možné léčbě ADHD, rostoucí popularita CBD by mohla přilákat nějaké vědce. Jistě můžeme v budoucnu očekávat nové objevy. Pokud máte problémy s ADHD a s dalšími symptomy jako je úzkost, nespavost či impulzivita, pak si běžte promluvit se svým lékařem o možnosti užívání CBD olejů.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?