Objeví se konopný krém na drogovém testu?

Published:

Konopná pleťová voda je stále oblíbenější pro své četné přínosy pro zdraví pokožky. Častou obavou lidí však je, zda by používání konopného krému mohlo způsobit, že neprojdou testem na drogy.

V tomto příspěvku na blogu se podrobně podíváme na to, zda konopný krém může způsobit, že neprojdete drogovým testem. Budeme se zabývat následujícími tématy:

 • Co je konopné mléko?
 • Bude konopný krém pozitivní na THC?
 • Faktory, které ovlivňují výsledky drogových testů
 • Typy drogových testů a co zjišťují
 • Jak fungují drogové testy a co způsobuje falešně pozitivní výsledky
 • Osvědčené postupy pro bezpečné používání konopného mléka

Začněme tím, že si přesně uvědomíme, co je konopný krém a jak se vyrábí.

Objeví se konopný krém na drogovém testu?

Co je konopné mléko?

Konopné mléko je lokální přípravek vyrobený z konopného oleje nebo konopného extraktu na bázi mléka nebo krému.

Konopí používané v těchto produktech pochází z rostliny Cannabis sativa L.. Obsahuje však velmi nízké množství psychoaktivní látky THC (tetrahydrokanabinol).

Konopí používané v pleťových vodách a dalších kosmetických přípravcích musí podle zákonné definice obsahovat méně než 0,3 % THC. Toto nepatrné množství nestačí k tomu, aby způsobilo jakékoli účinky měnící mysl.

Místo toho konopná pleťová voda poskytuje výhody díky jiným sloučeninám obsaženým v konopí:

 • Mastné kyseliny - vyživují a hydratují pokožku
 • Vitamíny - antioxidační účinky pro zvrácení stárnutí pleti
 • Chlorofyl - protizánětlivé a hojivé účinky
 • Kanabinoidy - interakce s receptory prostřednictvím endokanabinoidního systému pro homeostázu

Když už víme, co je to konopné mléko, nabízí se další otázka...

Bude mě konopný krém pozitivně testovat na THC?

To je hlavní obava, kterou má většina lidí z používání produktů péče o pleť z konopí.

Stručná odpověď zní: samotný konopný krém nezpůsobí, že byste neprošli drogovým testem.

Extrémně nízký obsah THC nestačí na to, aby byl zjištěn při běžném screeningu na drogy. Existují však některá důležitá upozornění, o kterých se zmíníme dále.

Faktory, které ovlivňují výsledky drogových testů

Konopný krém sám o sobě sice nezpůsobí, že byste v testu na drogy neuspěli, ale existují určité faktory, které mohou ovlivnit přesnost výsledků:

1. Používání jiných CBD nebo konopných produktů

Konzumace CBD oleje, poživatin, vapování, kouření konopí nebo používání jiných produktů obsahujících THC může do vašeho organismu dostat dostatek THC, aby byl test pozitivní. Samotný konopný krém toto nezpůsobí, ale kombinace produktů ano.

2. Citlivost drogových testů

Nejběžnější a nejméně citlivé jsou testy moči s hraniční hodnotou 50 ng/ml THC. Citlivější testy, jako je testování vlasů a krve, mohou odhalit nižší hladiny THC, ale jsou méně časté.

3. Nesprávné získávání konopí

Zřídka se stává, že nesprávně získané "konopné" produkty překračují limit 0,3 % THC a při hojném užívání by mohly ovlivnit testy na drogy. Renomované značky zajišťují, že množství THC je legální.

4. Křížová kontaminace

Rostliny konopí mohou zachytit stopy THC z okolních rostlin marihuany. Špatné pěstitelské a výrobní postupy zvyšují riziko křížové kontaminace.

Takže shrnuto, konopný krém sám o sobě by neměl způsobit, že neuspějete v testu. Výsledky však mohou ovlivnit další faktory, jako je používání dalších produktů CBD nebo velmi citlivé testování.

Dále se podívejme na typy drogových testů a na to, co vlastně zjišťují.

Typy drogových testů a co zjišťují

Existuje několik různých metod, které zaměstnavatelé, právní systémy a sportovní programy používají k prověřování užívání drog a alkoholu. Co tyto testy vlastně zjišťují?

Testy moči

Nejběžnějším typem jsou testy moči na přítomnost drog. Zjišťují metabolity THC, které se z krve filtrují ledvinami do moči.

Standardní testy používají imunoanalýzu s mezní hodnotou 50 ng/ml pro pozitivní výsledek THC. Hledá se metabolit THC-COOH.

Testy moči mohou detekovat THC 1-30+ dní po užití v závislosti na frekvenci. Jednorázové užití lze zjistit za 1-7 dní.

Krevní testy

Krevní testy měří hladinu THC přímo v cirkulující krvi. THC zůstává v krvi jen několik hodin, takže se tímto způsobem zjišťuje velmi nedávné užití.

Tyto testy mohou být citlivější a jejich mezní hodnoty se pohybují v rozmezí 1-10 ng/ml THC. Jsou však invazivnější a méně časté než testy moči.

Testy vlasů

Testování vlasových folikulů může odhalit opakovanou expozici THC v delším časovém období. THC a metabolity se ukládají z krve do rostoucích vlasových vláken.

Tyto testy jsou dražší, ale mohou zjistit hladinu THC za 90 dní nebo déle. Mezní hodnoty se pohybují v rozmezí 1 pg/mg.

Testy slin

Někteří zaměstnavatelé používají zařízení pro testování ústní tekutiny, která odebírají sliny. Ty detekují THC, které svědčí o užití v posledních několika hodinách až dvou dnech.

Hraniční hodnota pro pozitivní test v ústní tekutině se obvykle pohybuje kolem 10-50 ng/ml THC.

Jak vidíte, testy moči jsou nejběžnější, ale ne nejcitlivější. Dále se podíváme na to, jak tyto drogové screeny vlastně fungují.

Jak fungují drogové testy a co způsobuje falešně pozitivní výsledky

Testování na drogy zahrnuje odběr vzorku (moči, vlasů atd.), screening drog a metabolitů pomocí imunoanalýzy a potvrzení pozitivních výsledků pomocí citlivější techniky, jako je hmotnostní spektrometrie.

Imunoanalýzy

Při počátečním screeningu se používají protilátky, které detekují specifické léky a vážou se na ně. Tím se určí, zda je vzorek negativní, nebo zda je třeba provést další testování.

Imunoanalýzy jsou náchylné k většímu počtu falešně pozitivních výsledků. Jiné sloučeniny podobné cílovému léčivu se mohou navázat a způsobit pozitivní výsledek.

Potvrzovací testování

Vzorky s pozitivním výsledkem imunoanalýzy se odesílají ke konfirmaci pomocí plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS) nebo kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (LC/MS).

Tyto metody oddělují a definitivně identifikují sloučeniny podle jejich hmotnosti a náboje. Tím se eliminují falešně pozitivní výsledky a ověřuje se skutečný pozitivní výsledek.

Příčiny falešně pozitivních výsledků

 • Křížová reaktivita s podobnými sloučeninami při screeningu imunoanalýzou
 • Používání produktů CBD s nepřesnými nebo zfalšovanými etiketami.
 • Kontaminace při výrobě nebo testování
 • Smíchání vzorků při odběru nebo testování

Abyste snížili riziko falešně pozitivního výsledku konopného mléka, je důležité vybírat si výrobky od značek, které poskytují ověřené laboratorní testy prokazující hladiny THC pod zákonnými limity.

Osvědčené postupy pro bezpečné používání konopného mléka

Pokud používáte konopný krém nebo produkty CBD a podléháte testování na přítomnost drog, zde je několik tipů, jak se vyhnout problémům:

 • Pečlivě vybírejte zdroje - používejte pouze pleťové vody a oleje od značek, které poskytují COA s obsahem
 • Vyhněte se plnospektrálnímu konopí - produkty s širokým spektrem nebo izolát CBD mají odstraněnou THC a představují menší riziko pozitivních účinků.
 • Přestaňte užívat kon opípřed testem - zdržte se užívání konopných produktů nejméně 72 hodin před testem na drogy.
 • Nepokoušejte se podvádět - přidávání dalších chemikálií a tekutin se může obrátit proti vám tím, že naznačí manipulaci. Pokud se test vrátí pozitivní, je nejlepší být upřímný.
 • Řekněte o tom testerovi - sdělte organizaci provádějící screening na přítomnost drog jakékoliv užívání konopí nebo CBD, aby tomu rozuměla.

Dodržování těchto osvědčených postupů snižuje velmi nízké riziko, že legální konopný krém způsobí neúspěšný test na drogy. Znamená to však, že váš konopný krém je 100% bez rizika?

Měli byste používat konopné mléko?

Při testování na drogy neexistují žádné záruky. I když budete pečlivě odebírat produkty CBD a vyhnete se plnospektrálnímu konopí, vždy existuje malá šance na falešně pozitivní výsledek.

Riziko při používání vysoce kvalitního a správně získaného konopného mléka je však velmi nízké. Pokud nepoužíváte jiné produkty s obsahem THC a váš zaměstnavatel provádí potvrzovací testy, je pozitivní výsledek nepravděpodobný.

A díky přínosům konopí pro vaši pokožku se to mnoha lidem vyplatí. Konopná pleťová voda může:

 • Zklidnění zánětu a podráždění
 • Snížení výskytu akné, ekzémů a kožních alergií.
 • Hydratuje pokožku a zlepšuje její pružnost
 • Zpomalení příznaků stárnutí díky antioxidantům

Měli byste tedy používat konopné mléko? Pro většinu lidí převažují výhody nad malým rizikem falešně pozitivního výsledku testu na drogy. Jako vždy je rozumné postupovat opatrně a pečlivě vybírat výrobky. Konopné mléko však můžete používat s důvěrou, pokud dodržíte správná opatření.

Shrnutí: Konopná pleťová voda a testy na drogy

Na závěr uvádíme hlavní fakta, která je třeba si zapamatovat:

 • Samotný konopný krém nevede k tomu, že byste neprošli testem na drogy - standardní testy moči mají hraniční hodnotu 50 ng/ml.
 • Plnospektrální konopné produkty s sebou nesou větší riziko než širokospektrální a izoláty.
 • Přestaňte užívat konopí/CBD nejméně 3 dny před drogovým testem.
 • Vybírejte si renomované značky, které poskytují aktuální COA.
 • Informujte organizace provádějící testování o používání konopí.
 • Falešně pozitivní výsledky mohou ovlivnit další faktory, jako jsou léky a životní styl.
 • Ačkoli je to při dodržení preventivních opatření nepravděpodobné, falešně pozitivní výsledky jsou stále možné.

Používání vysoce kvalitního konopného mléka při dodržování přiměřených bezpečnostních opatření představuje velmi minimální riziko pozitivního screeningu na drogy. Nedovolte, aby vám obavy z testování na drogy zabránily v tom, abyste si vyzkoušeli mnoho prospěšných účinků na pokožku a zdraví, které konopí nabízí.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?