Vedlejší účinky CBD oleje na ledviny

Published:

Vedlejší účinky CBD oleje na ledviny mohou být složitým bludištěm.

Mnozí jsou zmateni, když přijde na rozluštění důsledků CBD oleje na naše zdraví ledvin.

Vedlejší účinky CBD oleje na ledviny. Je to oblast, která se často zdá být nejasná a plná mylných představ.

To je to, co odděluje ty, kteří užívají CBD naslepo, od informovaných uživatelů. Pokud však nemáte jasnou představu o tom, jak CBD působí na funkci vašich ledvin, možná této úrovně informovaného užívání nikdy nedosáhnete.

Lidé, pochopit tyto interakce není snadné!

Vezměme si například jednoho člověka, který se nedávno podělil o svou zkušenost s užíváním CBD při chronickém onemocnění ledvin... po konzumaci se u něj objevila silná nevolnost a únava.

Chudák se nyní bojí znovu užívat jakoukoli formu konopného přípravku, natož aby stoupal po žebříčku k lepšímu zvládání svého stavu prostřednictvím potenciálních přírodních prostředků, jako je CBD Oil.

Žádné překvapení!

Pochopení CBD oleje a jeho účinků

CBD olej, přírodní výtažek z konopí setého (Cannabis sativa L.) Extrahovaný z konopí setého (Cannabis sativa L.), byl široce zkoumán pro svůj potenciál poskytovat léčebné účinky.

Tělo tuto sloučeninu vstřebává prostřednictvím složité sítě známé jako endokanabinoidní systém. Tento systém je plný receptorů CB1 a CB2, které hrají klíčovou roli v regulaci nálady, pocitu bolesti, chuti k jídlu a paměti a dalších fyziologických procesů.

Rostoucí počet výzkumů naznačuje četné výhody spojené s užíváním CBD. Bylo například zjištěno, že je účinný při léčbě dětských epileptických syndromů, jako je Dravetův syndrom a Lennox-Gastautův syndrom, které obvykle nereagují dobře na léky proti záchvatům. Studie také naznačují slibné výsledky, které naznačují, že CBD by mohlo pomoci zvládat úzkostné poruchy tím, že mění signály serotoninu - klíčového hormonu zodpovědného za regulaci duševního zdraví.

Možné vedlejší účinky užívání CBD oleje

Stejně jako každá látka, kterou si do těla zavádíme, může mít i užívání CBD oleje vedlejší účinky. Mezi ty běžné patří sucho v ústech způsobené sníženou sekrecí slin; změny chuti k jídlu, ať už zvýšené, nebo snížené; nevolnost, zejména při užívání nalačno; únava vyplývající z jeho uklidňujícího účinku; závratě, které se obvykle objevují při vyšších dávkách atd.

Důležitým bodem, který stojí za zmínku, je, že vysoké dávky CBD mohou vést k abnormalitám krevních testů kontrolujících funkci jater, a proto je při užívání tohoto doplňku nutné pečlivé sledování, zejména u těch, kteří trpí jaterním onemocněním. (zdroj)

Vliv vysokých dávek na testy jaterních funkcí

 1. Provádějte pravidelné kontroly: Pravidelné lékařské konzultace jsou zásadní, pokud pravidelně užíváte doplňky stravy, jako je CBD olej, aby váš lékař mohl sledovat veškeré změny, které se v průběhu času objevují ve vašich tělesných funkcích.
 2. Jaterní funkční test: Pokud konzumujete vysoké dávky produktů CBD, je nutné provést rutinní testy jaterních funkcí, protože abnormální hodnoty mohou naznačovat možné poškození nebo zánět uvnitř orgánu.
 3. V případě, že je již dříve přítomno onemocnění ledvin, je třeba ještě větší opatrnosti, protože některé studie prokázaly rychlejší pokles funkce ledvin u uživatelů konopí s poškozenými ledvinami, a proto je vždy lepší poradit se s poskytovatelem zdravotní péče před zahájením nového režimu zahrnujícího takové látky.

Běžné vedlejší účinky CBD oleje

CBD olej vyvolává rozruch v oblasti zdraví a wellness, protože má potenciál poskytovat terapeutické výhody. Navzdory možným terapeutickým přínosům může mít zavedení jakékoli látky do těla za následek některé vedlejší účinky.

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky patří sucho v ústech, změny chuti k jídlu, nevolnost nebo únava. Někteří uživatelé také uvádějí, že po užití CBD oleje pociťují závratě nebo nespavost. Je důležité si uvědomit, že tyto reakce jsou obvykle mírné a dočasné.

Vysoké dávky mohou způsobit vážnější problémy, jako jsou kognitivní poruchy nebo podráždění dýchacích cest, i když tyto případy jsou vzácné. Kromě toho byly u osob, které pravidelně užívají velké množství tohoto doplňku stravy, zaznamenány abnormality v testech jaterních funkcí.

Lékové interakce s CBD olejem

Vaše tělo metabolizuje CBD pomocí enzymů, které jsou zodpovědné i za rozklad mnoha léků na předpis - to znamená, že při současné konzumaci obou látek hrozí riziko lékových interakcí.

Užívání CBD spolu s antikoagulancii může zvýšit riziko krvácení v důsledku jejich společného účinku na krevní destičky.

Kombinace sedativ s kanabinoidy navíc může zesílit jejich sedativní účinky, což může vést k nadměrné ospalosti nebo spavosti.

Kromě výše uvedených konkrétních typů léčiv je třeba dbát obecné opatrnosti při současném užívání více látek, protože by se mohly vzájemně ovlivňovat a vyvolat neočekávané nežádoucí účinky.

Možné nežádoucí účinky způsobené interakcemi s léčivy

Obvyklé obavy týkající se souběžného užívání se týkají toho, jak jedna látka ovlivňuje rychlost metabolismu jiné látky v našem těle - známé jako farmakokinetické interakce - a mění rychlost vstřebávání, což může vést ke snížení účinnosti a zvýšení rizika toxicity, pokud není řádně sledováno pod lékařským dohledem.

Například konzumace grapefruitové šťávy, která je známá tím, že narušuje metabolismus léků, může podobný účinek zesílit a způsobit vyšší než zamýšlenou systémovou expozici, čímž se zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků výše zmíněného CBD oleje.

Závěrem lze říci, že ačkoli je většina uživatelů obecně považována za bezpečnou, je vždy rozumné poradit se před zahájením léčby s poskytovatelem zdravotní péče, zejména pokud máte v současné době předepsány různé léky, aby byla zajištěna bezpečnost a předešlo se možným komplikacím vyplývajícím z nepředvídaných lékových interakcí.

Vliv CBD oleje na zdraví ledvin

O účincích oleje CBD na zdraví ledvin se vedou rozsáhlé diskuse. Některé studie naznačují možné přínosy, zatímco jiné poukazují na zrychlený pokles funkce ledvin u uživatelů konopí s poškozenými ledvinami.

CBD působí prostřednictvím našeho endokanabinoidního systému, který má receptory rozeseté po různých orgánech včetně ledvin. Interakce mezi kanabinoidy, jako je CBD, a těmito receptory může potenciálně ovlivnit zdraví ledvin oběma směry.

Žádný vědecký důkaz nenaznačuje, že by užívání CBD oleje mohlo mít škodlivý vliv na zdraví ledvin. Pokud však již máte zhoršenou funkci ledvin, postupujte opatrně, protože látky se ve vašem těle mohou zpracovávat jinak než u zdravých osob.

Úloha endokanabinoidního systému ve zdraví ledvin

Pokud jde o udržení zdraví ledvin, endokanabinoidní systém je v popředí zájmu a zahrnuje dva typy kanabinoidních receptorů - CB1 a CB2 - které se nacházejí všude, ale jsou silně koncentrované v určitých tkáních, jako jsou mozkové buňky (CB1) nebo imunitní buňky (CB2).

Tito receptoroví sourozenci hrají odlišné role, pokud jde o pohodu ledvin: aktivace CB1 obecně podporuje progresi onemocnění prostřednictvím prozánětlivých cest; stimulace periferního CB2 se zdá být ochrannou proti chronickým onemocněním ledvin díky svým protizánětlivým vlastnostem.

Výzkum naznačuje, že manipulace s touto rovnováhou receptorů by mohla být terapeutickým příslibem pro léčbu stavů, jako je diabetická nefropatie - jedna z běžných forem pokročilého chronického onemocnění ledvin způsobeného diabetem mellitem, kdy zánět vyvolaný oxidačním stresem vede k postupné ztrátě funkčních nefronů a nakonec k selhání ledvin v konečném stádiu, pokud se neléčí v časných stádiích progrese onemocnění.

 • Navigace v nejistotě:
 • Pokud uvažujete o užívání neregulovaných produktů, jako je Cbd olej, zejména u osob, které mají akutní nebo chronické problémy s ledvinami nebo jsou jimi ohroženy, postupujte opatrně. Zatímco výzkum vlivu cbd na lidský organismus neúnavně pokračuje, definitivní závěry zůstávají v nedohlednu a nechávají nás proplouvat nejistými vodami při rozhodování o zařazení doplňků stravy, jako jsou cbd oleje, do naší wellness rutiny.

 • Bezpečnost především:
 • Klíčová je zde uvážlivá spotřeba, protože bezpečnost by měla být vždy na prvním místě, zejména vzhledem k obavám souvisejícím s kvalitou a nedostatečnou regulací FDA v oblasti doplňků stravy, jako je Cbd olej.

Onemocnění ledvin - příčiny a příznaky

Onemocnění ledvin může způsobit celá řada věcí. Jedním z nich je například cukrovka. Je známo, že trvale vysoká hladina cukru v krvi spojená s tímto onemocněním časem poškozuje ledviny a brání jejich správnému fungování.

Kromě těchto dvou hlavních viníků existují i další stavy, jako je polycystické onemocnění ledvin, dědičná porucha vedoucí k tvorbě mnohočetných cyst v ledvinách, nebo akutní poranění v důsledku náhlých událostí, jako jsou infekce nebo předávkování léky, které představují riziko pro funkci ledvin.

Včasné varovné příznaky onemocnění ledvin

Včasné odhalení příznaků hraje zásadní roli při léčbě jakéhokoli onemocnění, včetně těch, která postihují ledviny. Je však důležité si uvědomit, že příznaky se často projeví až po znatelné ztrátě funkce.

 • Neobvyklá změna frekvence močení - buď zvýšená, nebo snížená v porovnání s normálním stavem - může svědčit o možných problémech v přirozeném filtračním systému vašeho těla, tj. v ledvinách.
 • Pěnivá moč by mohla naznačovat únik bílkovin do moči - další červený praporek signalizující možnou poruchu funkce ledvin.
 • Přetrvávající únava a slabost mohou naznačovat chronické onemocnění ledvin (CKD). K tomu dochází, protože když ledviny nepracují dobře, nedokážou přeměnit vitamin D na jeho aktivní formu, která je nezbytná pro zdraví kostí a tvorbu energie.

Pacienti s CKD často pociťují přetrvávající únavu v důsledku nízké hladiny hormonu erytropoetinu produkovaného nezdravými ledvinami.

Dalším častým příznakem u lidí trpících pokročilým stadiem CKD je nevolnost a zvracení, které jsou pravděpodobně způsobeny nahromaděním toxinů, které se normálně vylučují močí, ale v důsledku zhoršené clearance zůstávají v těle.

Konečně bolest zad, zejména v oblasti pasu, kde sídlí naše ledviny, spojená s nevysvětlitelnou horečkou, znamená vážné komplikace pyelonefritidy, bakteriální infekce, která se přes močové cesty dostává až k člověku.

Úloha Cannabis Sativa při chronickém onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin, zkráceně CKD, je zdravotní problém, který postihuje miliony lidí na celém světě. Tento stav může přerůst v něco závažnějšího - konečné stadium onemocnění ledvin. V tomto okamžiku je nutná dialýza nebo dokonce transplantace.

Konopí seté a jeho účinná látka CBD se dostaly pod drobnohled jako potenciální léčebné možnosti pro osoby s CKD.

Potenciální přínosy

V konopí setém jsou obsaženy kanabinoidy, které interagují s endokanabinoidním systémem našeho těla prostřednictvím receptorů CB1 a CB2. Tyto interakce mohou u pacientů trpících chronickými onemocněními ledvin pomáhat snižovat zánět a oxidační stres - dva klíčové faktory, které přispívají k poškození ledvin.

Fascinující je, že některé studie naznačují, že tytéž kanabinoidy by mohly mít nefroprotektivní vlastnosti tím, že snižují fibrózu ledvin - patologický stav charakterizovaný nadměrnou akumulací proteinů extracelulární matrix, která v konečném důsledku vede k dysfunkci orgánu - a zlepšují celkovou funkci ledvin.
To by mohlo potenciálně zlepšit kvalitu života lidí, kteří bojují s pokročilým chronickým onemocněním ledvin.

Potenciální rizika

Při používání produktů z konopí setého, jako je CBD olej, pro léčbu chronických onemocnění ledvin však není vše jen slunce a duha. Vysoké dávky by mohly případně zhoršit stávající problémy nebo vytvořit nové, jako je akutní poškození ledvin v důsledku zvýšené zátěže ledvin způsobené metabolizací velkého množství látek přítomných ve vysokých dávkách.
Vaše ledviny tvrdě pracují na tom, aby vás udržely zdravé; přidávání dalších úkolů na jejich bedra není vždy prospěšné.

Syntetické kanabinoidy obsažené v některých produktech představují další rizika, protože ve srovnání s přírodními látkami získanými přímo z rostlin konopí mají často nepředvídatelné účinky.

Potřeba dalšího výzkumu

Důkazy o využití konopí setého nebo CBD oleje specificky zaměřeného na chronická onemocnění ledvin nejsou jednoznačné, především proto, že většina poznatků pochází z preklinických studií na zvířecích modelech, nikoli ze studií na lidech.
Než bude možné vyvodit definitivní závěry o jeho bezpečnosti a účinnosti mezi lidmi bojujícími s CKD, bude tedy třeba provést další výzkum.

Potenciální výhody a rizika spojená s užíváním CBD oleje při onemocnění ledvin

Použití CBD oleje v souvislosti se zdravím ledvin je žhavým tématem. Konverzace se točí kolem možných přínosů a možných rizik.

Případová studie - Kanabinoidy a funkce ledvin

Pozoruhodná studie zkoumala, jak kanabinoidy ovlivňují funkci ledvin. Ukázala, že aktivace receptorů CB1 může potenciálně zhoršovat poškození ledvin, zatímco stimulace receptorů CB2 může mít ochranné účinky proti akutnímu i chronickému poškození ledvin.

To naznačuje, že kanabinoidy hrají v endokanabinoidním systému dvojí roli v závislosti na tom, na který receptor se převážně napojují.

Je však třeba si uvědomit, že tato zjištění jsou založena na syntetických kanabinoidech používaných během laboratorních experimentů; reálné způsoby užívání přírodních produktů, jako je olej CBD, mohou přinést odlišné výsledky.

Účinky CBD: Potenciální přínosy vs. rizika

Na jedné straně existují slibné náznaky z prvních studií, že CBD může pomoci snížit zánět spojený s různými formami těžké CKD, jako je PKD nebo ESRD. Tyto příznivé vlastnosti vyplývají z jeho interakce s receptory CB2, které mohou při vhodné stimulaci časem zlepšit funkci ledvin.

Na druhou stranu je však třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože chybí definitivní klinické studie, které by potvrdily tyto přínosy konkrétně pro pacienty trpící různými stádii nebo typy nefropatie způsobené vysokým krevním tlakem.

Nadměrná konzumace je navíc spojena s nežádoucími reakcemi, včetně průjmu a nevolnosti, které dále komplikují již existující onemocnění, pokud nejsou řádně léčeny pod lékařským dohledem.

Bezpečnostní opatření při používání produktů CBD pro zdravotní problémy s ledvinami

Obliba produktů s obsahem kanabidiolu (CBD), jako je například CBD olej, roste díky jejich potenciálním léčebným účinkům. Při zdravotních problémech s ledvinami nebo při onemocnění ledvin je třeba být obezřetný.

Obavy o kvalitu a bezpečnost týkající se používání neregulovaných doplňků, jako je CBD Oil

Výrobky CBD nejsou z velké části kontrolovány Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Tato absence regulace vyvolává otázky ohledně kvality a bezpečnosti výrobků. Bez přísného dohledu neexistuje žádná jistota, že výrobek obsahuje množství CBD uvedené na etiketě nebo zda neobsahuje škodlivé kontaminanty.

Výzkum publikovaný v časopise JAMA v roce 2017 zjistil, že téměř 70 % všech online prodávaných produktů CBD bylo nesprávně označeno. Některé z nich obsahovaly větší než udávané množství, zatímco jiné méně; některé byly dokonce pozitivně testovány na přítomnost THC, psychoaktivní látky obsažené v konopí, přestože byly prodávány jako produkty bez THC.

Tato nekonzistence může způsobit problémy zejména u osob se zdravotními problémy s ledvinami, které se mohou spoléhat na specifické dávkování pro zmírnění příznaků nebo zlepšení stavu. Nesprávné značení by mohlo vést k neúčinné léčbě nebo potenciálně zhoršit stávající stavy.

Kromě tohoto problému existuje další problém: možné interakce s léky. Jak jsme již uvedli v části "Lékové interakce s CBD olejem", užívání CBD oleje může ovlivnit fungování jiných léků v těle, což může způsobit nežádoucí reakce, zejména u osob, které již mají zhoršenou funkci ledvin.

Aby se tato rizika spojená s užíváním neregulovaných doplňků stravy, jako je olej CBD, minimalizovala:

 • Vzdělávejte se: Před zahájením užívání se dozvíte vše o jakémkoli doplňku, včetně možných vedlejších účinků a interakcí s léky.
 • Nákup z renomovaných zdrojů: Vybírejte značky, které jsou známé transparentností svých výrobních procesů a testovacích postupů.
 • Obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče: Před přidáním nových doplňků stravy se vždy poraďte se svým lékařem, zejména pokud máte již existující zdravotní potíže, jako je chronické onemocnění ledvin.

Časté dotazy týkající se vedlejších účinků cbd oleje na ledviny

Můžete užívat CBD, pokud máte chronické onemocnění ledvin?

Přestože některé studie naznačují možné přínosy, vliv CBD na ledviny není zcela objasněn. Před použitím CBD při chronickém onemocnění ledvin se poraďte se svým lékařem.

Jaké jsou negativní vedlejší účinky CBD?

Negativní vedlejší účinky mohou zahrnovat sucho v ústech, změny chuti k jídlu, nevolnost, únavu a průjem. Vysoké dávky mohou také ovlivnit jaterní testy.

Jaké jsou vzácné vedlejší účinky CBD oleje?

Vzácné, ale možné nežádoucí účinky mohou zahrnovat kognitivní poruchy nebo podráždění dýchacích cest. K nežádoucím účinkům mohou vést také interakce s jinými léky.

Jak zlepšit funkci ledvin?

Ke zlepšení funkce ledvin může přispět dodržování zdravého životního stylu, tedy vyvážená strava, pravidelné cvičení a vyhýbání se kouření a nadměrnému pití alkoholu.

Závěr

Odkrývání vrstev CBD oleje odhaluje složitý svět. Jeho interakce s naším endokanabinoidním systémem je fascinující a složitá.

Následky sice nejsou pro mnohé závažné, ale mohou být nepříjemné. Od sucha v ústech až po možné poruchy jaterních funkcí při vysokých dávkách - je nezbytné být informován.

Ale co ledviny? Na tuto otázku zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Některé studie naznačují výhody, jiné rizika.

Úloha Cannabis Sativa ve zdraví ledvin je stále předmětem zkoumání, ale její vliv nelze ignorovat ani podceňovat.

Zjistili jsme také, že při výběru produktů CBD je nejdůležitější kvalita a bezpečnost - zejména pro ty, kteří mají problémy s ledvinami nebo jsou ohroženi.

Pokud vás zaujaly možnosti CBD oleje a chcete se hlouběji seznámit s jeho potenciálními dopady - dobrými či špatnými - na zdraví vašich ledvin, zveme vás k dalšímu zkoumání s námi v Cibdolu. Naše poslání se točí kolem poskytování komplexních informací o produktech CBD spolu s jejich možnými důsledky na různé aspekty zdraví včetně ledvin. Navštivte Cibdol ještě dnes a posilte své postavení prostřednictvím znalostí!

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?