Kolik let musíte mít, abyste si mohli koupit CBD v USA?

Published:

V roce 2018 byl přijat zákon o zlepšení zemědělství (Farm Bill). Tento zákon federálně legalizoval konopí a produkty z konopí, jako jsou výtažky CBD. Federální vláda však nezavedla národní věkové omezení pro nákup produktů CBD.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná federální regulace, podléhají požadavky na věk pro nákup CBD zákonům jednotlivých států. Státy se při stanovování minimální věkové hranice pro nákup produktů CBD liší. Prozkoumejme některé z klíčových úvah týkajících se věkových omezení CBD.

Kolik let musíte mít, abyste si mohli koupit CBD v USA?

Státní předpisy o věku pro nákup CBD

Od konce roku 2022 jsou pouze 4 státy, které omezují nákup CBD na osoby starší 21 let - Alabama, Aljaška, Utah a Nebraska. Většina států povoluje nákup CBD od 18 let. Některé však zaujímají ještě volnější přístup bez věkového omezení.

Některé státy klasifikují CBD z konopí odděleně od CBD z marihuany. Například na Floridě a v Texasu lze produkty CBD s méně než 0,3 % THC zakoupit od 18 let. Pro nákup produktů CBD odvozených od marihuany je však nutné dosáhnout věku 21 let.

V některých státech, kde nejsou výslovné požadavky na věk CBD, stále platí omezení týkající se typů CBD. Například v Missouri lze produkty CBD zakoupit v jakémkoli věku. Existují však požadavky týkající se typů CBD - produkty s méně než 5 % CBD lze prodávat všem věkovým kategoriím, zatímco ty s vyšší koncentrací jsou omezeny na věk 18+.

Ve většině států je nákup povolen od 18 let. Je však důležité podívat se na zákony konkrétního státu, abyste pochopili věková omezení týkající se produktů CBD.

Proč existují požadavky na věk CBD?

Státy s přísnějšími požadavky na věkovou hranici CBD se často přizpůsobují věkové hranici 21+ pro konopné produkty s psychoaktivními účinky. Zákonodárci v těchto státech jsou pravděpodobně mimořádně opatrní, pokud jde o širokou dostupnost CBD pro nezletilé.

Proč by ale měly být THC a CBD regulovány tak odlišně? Prozkoumejme některé klíčové důvody, proč státy zavádějí věková omezení specifická pro CBD:

THC vs CBD

Přestože obě látky pocházejí z konopí, mají THC a CBD velmi odlišné účinky. Jak již bylo řečeno, THC způsobuje intoxikaci, zatímco CBD nikoli. Přesto někteří tvrdí, že vystavení THC a CBD v mladém věku může mít negativní vliv na vývoj. Mnoho států proto zaujímá konzervativní přístup a omezuje přístup k CBD až do 21 let, a to i bez rizika poškození zdraví vlivem THC.

Neznámé účinky na zdraví

Ačkoli je výzkum CBD na počátku slibný, údaje o dlouhodobém užívání a zdravotních účincích jsou stále velmi omezené. Dlouhodobé dopady CBD, zejména u mladších uživatelů, nejsou zcela známy. Některé státy pravděpodobně omezují nákup CBD do 18 nebo 21 let kvůli těmto neznámým faktorům kolem vyvíjejícího se těla a zdravotních dopadů soustavného a intenzivního užívání.

Sladění s dospělostí

Dalším důvodem je zajistit, aby spotřebitelé dosáhli určitého věku, než se začnou rozhodovat o užívání CBD. Podobně jako v případě alkoholu nebo konopí je v některých státech povoleno nakupovat CBD pouze osobám, které dosáhly plnoletosti. Cílem tohoto přístupu je v konečném důsledku umožnit spotřebitelům činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí týkající se užívání CBD.

Souhlas rodičů

Poslední otázkou je, jak věková omezení podporují rodičovský dohled nad užíváním CBD. Státy, které zakazují prodej CBD nezletilým, pomáhají zajistit, aby rodiče mohli kontrolovat nebo sledovat přístup svých dětí k CBD. Někteří však tvrdí, že vyloučení legálního maloobchodního přístupu může neúmyslně zvýšit užívání nezletilými prostřednictvím nákupů na černém trhu.

To jsou některé z klíčových důvodů pro omezení prodeje CBD na určitý věk. Výzkumy a údaje však nejsou zdaleka jednoznačné, takže jednotlivé státy si mohou o vhodném věkovém omezení udělat úsudek samy.

Mají všechny produkty CBD věková omezení?

Zatímco většina států stanovuje věková omezení pro nákup CBD, některé produkty CBD jsou z těchto požadavků vyňaty. Konkrétně produkty CBD s velmi nízkou koncentrací THC, jako je 0,0 % nebo 0,3 %, často nemají žádná věková omezení.

Státy to rozlišují, protože je nepravděpodobné, že by stopové množství THC způsobilo zhoršení zdravotního stavu. Podívejme se na některé příklady států, které udělují výjimku určitým typům CBD:

 • Arizona - CBD z konopí s méně než 0,3 % THC lze zakoupit v jakémkoli věku, zatímco CBD z marihuany vyžaduje věk nad 21 let.
 • Virginie - produkty CBD s 0,0 % THC nemají žádná věková omezení, ale produkty CBD s vyšší koncentrací THC mají věkové požadavky.
 • Ohio - produkty CBD s méně než 0,3 % THC lze zakoupit od 18 let, zatímco CBD odvozené od marihuany vyžaduje věk nad 21 let.

Pokud tedy vidíte na výrobku CBD reklamu s obsahem 0,0 % nebo méně než 0,3 % THC, věková omezení se ve většině států pravděpodobně neuplatňují. Ověření zákonů konkrétního státu je však vždy tím nejlepším přístupem.

Můžete si koupit CBD online mladší 18 let?

Při nákupu CBD online je obvykle nutné při placení ověřit svůj věk. Většina online značek CBD zpracovává objednávky pouze pro osoby starší 18 let nebo 21 let v závislosti na jejich dodacích místech.

Někteří online prodejci CBD používají věkovou bránu, kde musíte před vstupem na webové stránky zadat datum narození. Jiné značky vám mohou umožnit prohlížení produktů, ale zablokují pokusy o odhlášení nezletilých.

V několika státech bez věkových omezení je možné CBD zakoupit online. Každý legitimní obchod s CBD však bude pravděpodobně i tak provádět ověřování věku u pokladny, aby se přizpůsobil osvědčeným postupům v oboru.

Ačkoli v některých státech není nákup CBD online mladším 18 let přímo nezákonný, obecně se stále nedoporučuje. Dlouhodobé zdravotní účinky užívání CBD jsou stále neznámé, zejména pro vyvíjející se dospívající a děti. Nákupy CBD nezletilými rovněž vyvolávají obavy ohledně odpovědného dohledu ze strany rodičů a lékařů.

Pokud uvažujete o užívání CBD mladší 18 let, je vždy nejlepší poradit se s lékařem a rodiči, abyste určili vhodný přístup na základě vašich individuálních zdravotních faktorů.

Existují výjimky pro lékařské použití?

Dosud diskutovaná věková omezení se vztahují na rekreační nákupy CBD. Možná vás zajímá, zda lékařské výjimky umožňují přístup mladistvým do 18 let.

Některé státy s programy léčebné marihuany umožňují přístup nezletilým do 18 let na základě lékařského průkazu a souhlasu lékaře. Schválení se však uděluje případ od případu v případě závažných stavů, které nereagují na jinou léčbu.

Na produkty CBD z konopí se ve většině států stále vztahují věková omezení pro rekreační účely, a to i v případě, že se používají pro lékařské účely. Ačkoli jsou produkty CBD s nízkým obsahem THC obecně považovány za bezpečné, lékaři pravděpodobně nedoporučí osobám mladším 18 let jejich trvalé a nepřetržité užívání vzhledem k neznámým dlouhodobým dopadům.

Osoby mladší 18 let by měly CBD užívat pouze pod přímým lékařským dohledem. Nikdy se nepokoušejte o samoléčbu pomocí CBD bez předchozí konzultace s lékařem.

Hrozí za držení drog nezletilými nějaká právní rizika?

Vzhledem k tomu, že produkty CBD jsou široce dostupné, mohou se dospívající ptát, zda existují právní rizika pro nezletilé. Ve většině států nepředstavuje držení produktů CBD z konopí nezletilými trestný čin.

Sankce za užívání nezletilými se však liší:

 • Například v Kalifornii mohou být osoby mladší 18 let, které vlastní konopné produkty včetně CBD, povinny absolvovat protidrogové vzdělávání nebo poradenství.
 • Některé státy umožňují obchodům zabavit produkty CBD nezletilým zákazníkům. V mnoha oblastech však kromě konfiskace neplatí žádné jasné tresty.
 • Školy mají pravděpodobně další omezení týkající se držení CBD studenty v areálu školy. V případě porušení školních pravidel chování může dojít k akademickým důsledkům, jako je vyloučení ze studia.

I když ve většině případů není užívání CBD nezletilými klasifikováno jako trestná činnost, může mít následky ze strany státních orgánů činných v trestním řízení nebo akademických institucí. Mohou se vyskytnout i další rizika, jako jsou neúmyslné neúspěšné testy na drogy nebo neznámé sociální a zdravotní dopady. To všechno jsou důvody, proč by se osoby mladší 18 let měly vyhnout přístupu bez lékařského dohledu.

Nejčastější otázky týkající se věkových požadavků pro nákup CBD

O věkových omezeních pro nákup CBD jsme toho popsali hodně. Zde jsou odpovědi na některé často kladené otázky:

Kolik let musíte mít, abyste si mohli koupit CBD?

Ve většině států vám musí být alespoň 18 let. V některých státech, například v Utahu a Nebrasce, však musíte mít 21 let. Několik států v současné době nemá žádné výslovné věkové omezení.

Může si 16letý člověk koupit CBD?

Pravděpodobně ne. Kromě několika málo států, kde není omezení, zákony zakazují nákup CBD osobám mladším 18 let. Nákup CBD mladším 18 let je ve většině států v rozporu se zákonnými požadavky.

Je CBD pro nezletilé nelegální?

Ne přímo. Většina států neukládá trestní postih za držení CBD nezletilými. Užívání nezletilými je však stále obecně zakázáno a někdy může dojít ke konfiskaci, citacím nebo akademické disciplíně.

Potřebujete zdravotní průkaz pro nezletilé?

Potenciálně. Některé státy s programy léčebné marihuany umožňují přístup nezletilým do 18 let se souhlasem lékaře. Je to však určeno především pro závažné zdravotní stavy nereagující na jiné možnosti léčby. Rekreační užívání nebo vlastní lékařské užívání osobami mladšími 18 let je omezeno.

Mohou rodiče koupit CBD dítěti mladšímu 18 let?

Z právního hlediska se jedná o šedou zónu. Poskytovatelé sice prodávají produkty CBD dospělým spotřebitelům, ale nemohou podporovat použití, které porušuje státní zákony, včetně podávání nezletilým. Výdej CBD osobám mladším než oprávněný věk může pro rodiče nebo poskytovatele znamenat právní rizika.

Věková omezení pro CBD

Zopakujme si základní aspekty, které je třeba mít na paměti:

 • Většina států povoluje nákup CBD od 18 let. Několik z nich má vyšší minimální hranici 21 let. A některé v současné době nemají žádné věkové specifikace.
 • Zákony jednotlivých států se liší, pokud jde o CBD získaný z marihuany a z konopí. Některé omezují nákup marihuanových CBD produktů na 21+, ale povolují nákup konopného CBD od 18 let.
 • Stopové množství THC (0,0-0,3 %) často osvobozuje produkty CBD od věkových omezení.
 • věková omezení mají za cíl vyvážit bezpečnostní opatření, rozhodování dospělých a dohled rodičů. Účinky na vyvíjející se tělo však stále nejsou plně charakterizovány.
 • Přestože se obecně nejedná o trestný čin, může mít držení nezletilých následky v podobě zabavení, předvolání nebo školní kázně.
 • Osoby mladší 18 let by měly CBD užívat pouze pod lékařským dohledem při schválených stavech, které nereagují na jinou léčbu.

Vždy se seznamte se zákony svého státu a poraďte se s lékařem ohledně užívání CBD nezletilými. Ačkoli je obtížné prosadit dodržování věkových limitů ve všech situacích, jejich cílem je vyvážit bezpečnost a zodpovědný dohled. Před zahájením užívání CBD mladšími 18 let pečlivě zvažte potenciální rizika a přínosy.

Závěrem

Prozkoumali jsme směsici zákonů týkajících se věkových omezení pro nákup produktů CBD. Většina států umožňuje přístup od 18 do 21 let. Věková omezení vyvažují poskytnutí rozhodovací pravomoci dospělým a zároveň zavádějí opatrná bezpečnostní opatření.

Osoby mladší 18 let by se měly vyvarovat samostatného užívání CBD vzhledem k neznámým dlouhodobým zdravotním dopadům na vyvíjející se organismus. Pouze specializované lékařské případy pod přímým dohledem lékaře by měly být důvodem pro zvážení CBD u nezletilých.

Ačkoli je obtížné kontrolovat všechny situace, věková omezení CBD vytvářejí odpovědný rámec pro dostupnost v maloobchodě, rodičovský dohled a prosazování bezpečnostních opatření pro mladší uživatele. Znamenají potřebu dalšího výzkumu, který by charakterizoval účinky CBD na zdraví a vývoj mládeže.

Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých uvažujete o užívání CBD mladších 18 let, otevřeně si promluvte se svým poskytovatelem zdravotní péče o možných rizicích, přínosech a potřebném lékařském dohledu. Společně můžete učinit co nejinformovanější rozhodnutí ohledně přístupu k CBD a v případě potřeby najít alternativní možnosti léčby.

Proč se v různých státech liší požadavky na věk?

Chybějící federální regulace týkající se legálního věku pro nákup CBD ponechává na jednotlivých státech, aby si stanovily vlastní pravidla. Státy berou v úvahu faktory, jako je sladění se stávajícími věkovými hranicemi pro konopné produkty, snaha o opatrnost ohledně zdravotních účinků na vyvíjející se organismus a podpora rodičovské autority. Díky protichůdným pohledům na tyto otázky dochází státy k různým závěrům ohledně věkových hranic.

Jak se prosazují požadavky na věk CBD?

Většina kontrol probíhá v místě prodeje, kde jsou obchody povinny při nákupu ověřit věk zákazníka. Někteří prodejci také používají na svých internetových stránkách věkové brány, které vyžadují zadání data narození. Mimo maloobchodní prostředí jsou mechanismy prosazování omezené. Některé státy umožňují zabavení CBD nezletilým osobám, ale většina z nich neukládá trestní sankce pouze za držení nezletilými osobami.

Jaká jsou rizika podávání CBD dítěti mladšímu než stanovený věk?

Ačkoli v některých státech není CBD otevřeně nezákonné, poskytování CBD nezletilým proti věkovým omezením má svá rizika. Maloobchodníci by mohli čelit postihu za vědomý prodej přípravků CBD nezletilým zákazníkům. Rodiče/opatrovníci mohou rovněž čelit kontrole za obcházení věkových omezení bez lékařského dohledu. Největší obavy vzbuzují neznámé zdravotní dopady pravidelného užívání CBD dětmi, které nemá oporu ve výzkumu.

Lze věkové omezení obejít na lékařský předpis?

Možná, ale s přísnými kritérii. Některé programy lékařské marihuany umožňují přístup pediatrů na lékařský předpis a se souhlasem lékaře. Je to však určeno pro závažné stavy nereagující na jinou léčbu. Samostatné "lékařské" užívání CBD mladší 18 let mimo léčbu pod dohledem zřídkakdy odůvodňuje obcházení věkových omezení.

Je objednávání CBD online pro nezletilé legální?

Technicky ne, ale prosazování je náročné. Většina online prodejců CBD blokuje pokusy o odhlášení nezletilých. Bez důsledného ověřování věku by však nezletilí mohli potenciálně objednávat na bezohledných webových stránkách. I když je to technicky nezákonné, nedostatek mechanismů vymáhání práva způsobuje, že nákupy CBD online nezletilými jsou sice možné, ale nikdy se nedoporučují kvůli zdravotním rizikům.

Liší se věkové hranice CBD mimo USA?

Ano, věková omezení se celosvětově liší ještě více. Některé země klasifikují CBD jako léčivo nebo doplněk stravy a omezují prodej na věkovou hranici 18+, zatímco jiné nemají žádná omezení. Kanada se shoduje s omezeními v USA, která jsou 18+ nebo 19+ v závislosti na provincii. V některých částech Evropy se pohybuje od 16+ do 21+. Liší se také přístupy k vymáhání práva, přičemž v některých regionech chybí smysluplný dohled.

Jak mohou spotřebitelé ověřit, že prodejce dodržuje věková omezení?

Zkontrolujte, zda se v podniku nevyskytují varovné signály: nejasné zásady ověřování věku, marketing, který oslovuje mladé lidi, prodej výrobků, o nichž je známo, že jsou oblíbené u mladistvých. Legitimní značky CBD, které dodržují zákony, jasně uvedou svá věková omezení a zavedou věkové brány pro nákupy online. Vyhněte se "příliš dobrým, aby to byla pravda" podnikům, které jsou ochotny prodávat CBD bez ověření věku.

Jaké jsou tresty za užívání drog nezletilými ve školních areálech?

Školní řád zakazuje držení jakýchkoli nelegálních látek, včetně CBD, u nichž není dodržena věková hranice. Typickými důsledky jsou zabavení, vyloučení, podmínečné vyloučení nebo vyloučení po vyšetřování. Nejvyšší soud potvrdil právo škol prosazovat protidrogová pravidla ve své jurisdikci, a to i ve státech, kde je rekreační marihuana legální.

Vztahují se věková omezení pro kouření/šlukování také na CBD?

Ano, zákonná věková hranice pro tabákové výrobky a e-cigarety se vztahuje i na přípravky CBD určené ke kouření nebo vapování. Tato věková omezení brání přístupu nezletilých k výrobku bez ohledu na to, zda obsahuje nikotin nebo pouze CBD. Veškeré výrobky CBD pro vapování spadají pod věková omezení týkající se tabákových výrobků, i když nejsou uváděny na trh jako zařízení pro odvykání kouření.

Souhrn

Většina států povoluje nákup produktů CBD od 18 let. Několik z nich však má vyšší minimální věkovou hranici, a to 21 let, zatímco některé v současné době žádné věkové omezení nemají. Absence federální regulace ponechává na jednotlivých státech, aby si stanovily vlastní věková omezení pro nákup CBD. K různým státním politikám přispívají faktory, jako je sladění se stávajícími věkovými omezeními pro konopné produkty, obavy z vlivu na zdraví mládeže a podpora rodičovského dohledu. Cílem věkových limitů je vyvážit poskytnutí rozhodovací pravomoci dospělým a zároveň uplatnit opatrná bezpečnostní opatření vzhledem k neznámým ohledně dlouhodobého užívání CBD na vyvíjející se organismus. Státní zákony se také liší, pokud jde o CBD získaný z konopí a CBD získaný z marihuany, přičemž některé omezují pouze CBD získaný z marihuany na osoby starší 21 let. Produkty CBD s 0,0-0,3 % THC často nemají žádné věkové minimum. Ačkoli ve většině států není držení CBD nezletilými otevřeně nezákonné, stále může vést ke konfiskaci, citacím nebo akademické disciplíně. Osoby mladší 18 let by měly CBD užívat pouze pod přímým lékařským dohledem při schválených stavech nereagujících na jinou léčbu. Ačkoli jsou mechanismy vymáhání mimo místa prodeje omezené, věková omezení CBD znamenají potřebu bezpečnostních opatření a dalšího výzkumu v oblasti účinků na nezletilé. Rodiče/opatrovníci by měli pečlivě zvážit rizika před poskytnutím CBD nezletilým bez lékařského vedení.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?