Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co jsou to endokanabinoidy?
Co jsou to endokanabinoidy?

Endokanabinoidy jsou signalizační molekuly, které si naše tělo vytváří samo, a které pomáhají modulovat náš endokanabinoidní systém (EKS). "Endo" je odvozeno ze starořeckého "ἔνδον" (éndon), což znamená uvnitř a "kanabinoid" je označení pro molekulu, která je schopná se navázat na kanabinoidní receptory.

Kanabinoidy můžeme nalézt různě v přírodě. Fytokanabinoidy, jako je THC a CBD, jsou obsaženy v konopí a dalších bylinkách. Jelikož mají podobnou molekulární strukturu jako naše vlastní endokanabinoidy, tak jsou schopné se vázat a nebo ovlivnit naše kanabinoidní receptory.

Vědci prozatím identifikovali dva klíčové endokanabinoidy:

Anandamid (AEA)
• 2-arachidonoylglycerol (2-AG)

Prostřednictvím jejich interakce s kanabinoidními receptory mohou obě dvě tyto molekuly ovlivnit faktory jako je nálada, spánek, chuť k jídlu, paměť a učení. Nicméně, oba dva tyto endokanabinoidy stimulují EKS proměnlivě[1]

Výzkum nám ukázal, že AEA je slabým agonistou receptorů CB1 a CB2. To znamená, že tato molekula pouze navozuje částečnou odpověď těchto receptorů. Opakem je 2-AG, u něhož studie prokázaly, že se jedná o úplného agonistu receptorů CB1 a CB2. Tento endokanabinoid se váže na oba dva receptory s vysokou účinností.

AEA i 2-AG jsou retrográdní signalizační poslové[2]. Na rozdíl od jiných forem přenosu na nervovém systému, které cestují z presynaptického neuronu na postsynaptický, tyto endokanabinoidy dělají pravý opak.

Endokanabinoidy jsou syntetizovány v postsynaptických neuronech a jsou uvolněny do synapse, kde se navážou na cílová místa na presynaptickém neuronu. To jim umožní navodit účinky inhibicí uvolnění dalších neurotransmiterů.

Tento "zpáteční" mechanismus účinku podtrhuje homeostatické účinky endokanabinoidů, tedy jejich schopnost napomáhat tělu udržet přirozenou rovnováhu. Pokud postsynaptická buňka identifikuje změnu homeostáze ve formě náhlého nadbytku určitých neurotransmiterů, může použít endokanabinoidy k inhibici nadměrného množství těchto neurotransmiterů a k opětovnému navození homeostáze.

Oba dva tyto endokanabinoidy fungují na místech i mimo EKS. Například AEA se také váže na receptory TRPV1[3]. Tyto receptory jsou spjaté s bolestí a zánětem.

2-AG hraje důležitou roli v mozku, játrech a plicích, jelikož zde je důležitým zdrojem kyseliny arachidonové, která je potřebná k syntéze prostaglandinů. Tyto sloučeniny hrají důležitou roli při zánětu, správném oběhu krve a při sráženlivosti krve.
Co jsou to endokanabinoidy?

Jak jsou endokanabinoidy vytvářeny?

Syntéza endokanabinoidů nastává takzvaně na objednávku v membránách postsynaptických neuronů. To je odlišuje od jiných neurotransmiterů, jako je například serotonin, který zůstává v synaptických váčcích do té doby, než bude potřeba.

AEA a 2-AG jsou derivovány z lipidových molekul. Prekurzorem AEA je N-arachidonoyl-phosphatidyl ethanol známý také jako NAPE a 2-AG pochází z molekuly 2-arachidonoyl-obsahující fosfolipidy (PIP).

Po navázání se na kompatibilní receptory jsou oba dva kanabinoidy rychle rozloženy specifickými enzymy. Enzym hydroláza mastných kyselin (FAAH) stojí za rozkladem AEA. Nicméně zánět navozující enzym COX-2 také může rozložit AEA prostřednictvím oxidace.

Role 2-AG je ukončena třemi různými enzymy: MGL, α/β domain hydrolázy, a COX-2.

Závěr

Endokanabinoidy hrají nepostradatelnou roli v EKS a v lidském těle. Díky schopnosti procházet synapsemi mohou kontrolovat uvolňování neurotransmiterů a mohou tak zachovávat homeostázy. Tyto molekuly jsou zapojeny do řady důležitých fyziologických procesů a to sice od chuti k jídlu až po náladu a spánek. Každým dnem pokračují výzkumy, které se snaží odhalit všechny důležité účinky těchto sloučenin v našem těle.

Zdroje

[1] Lu, H., & Mackie, K. (2017). An introduction to the endogenous cannabinoid system. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789136/ [Zdroj]

[2] Ohno-Shosaku, T. (2009). Retrograde Messenger. Encyclopedia of Neuroscience, 3529–3533. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_5123 [Zdroj]

[3] Fenwick, A. J., Fowler, D. K., Wu, S. W., Shaffer, F. J., Lindberg, J. E. M., Kinch, D. C., & Peters, J. H. (2017). Direct Anandamide Activation of TRPV1 Produces Divergent Calcium and Current Responses. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00200 [Zdroj]

Zdroje

[1] Lu, H., & Mackie, K. (2017). An introduction to the endogenous cannabinoid system. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789136/ [Zdroj]

[2] Ohno-Shosaku, T. (2009). Retrograde Messenger. Encyclopedia of Neuroscience, 3529–3533. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_5123 [Zdroj]

[3] Fenwick, A. J., Fowler, D. K., Wu, S. W., Shaffer, F. J., Lindberg, J. E. M., Kinch, D. C., & Peters, J. H. (2017). Direct Anandamide Activation of TRPV1 Produces Divergent Calcium and Current Responses. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00200 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?