Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Spánková Apnoe: Symptomy, Příčiny a Léčba

Spánková apnoe je běžnou chorobou ovlivňující až 20 % dospělé populace a má potenciál vyvolat vážné zdravotní problémy a významně narušit kvalitu života. Pokračujte ve čtení a zjistěte vše, co o ní potřebujete vědět, včetně možných symptomů, příčin a roli CBD v její léčbě.

Co je to spánková apnoe?

Spánková apnoe[1] funguje jako nadřazený pojem pro různé poruchy, mezi kterými jsou obstrukční spánková apnoe (OSA), centrální spánková apnoe a syndrom spánkové apnoe. Zatímco přesné příčiny těchto poruch se mohou lišit, mnoho symptomů se u všech překrývá. Lidé trpící touto nemocí několikrát během noci přestanou dýchat. Nejen, že dochází k narušení přirozeného spánkového cyklu, ale bez léčby může toto narušování vést až k závažným zdravotním komplikacím.

Výzva spánkové apnoe spočívá v tom, že většina lidí si vůbec neuvědomí, že k ní dochází. Když mozek zaznamená krátkou pauzu v dýchání, vyburcuje tělo jenom do té míry, aby se znovu nadechlo, ale k probuzení to nestačí. Naneštěstí v tu chvíli už je spánkový cyklus narušen a později se dostaví pocity vyčerpání, souvislé únavy během dne a problémy s usínáním.

Symptomy spánkové apnoe

Kromě příznaků již uvedených dříve jsou pro spánkovou apnoi běžné následující symptomy:

• pocit dušení a lapání po dechu během noci
• narušený spánek
• výrazné chrápání
• problémy se soustředěním
• vyčerpání
• podrážděnost

Diagnostikovat spánkovou apnoi je poměrně složité, obzvlášť pokud spíte sami, jelikož mnoho z těchto příznaků je poměrně obecných. Pokud se ale cítíte neustále unavení a probouzíte se s podrážděným hrdlem a vyschlými ústy, měli byste navštívit svého lékaře. Vyšší riziko spánkové apnoe obecně hrozí obézním lidem, mužům a kuřákům, nebo těm, kteří trpí na ucpané dutiny a alergie.

Dobrou zprávou je, že spánková apnoe není příliš častá u dětí, ovlivňuje jenom zhruba 1–5%[2]. Objevit se ale může, a proto sledujte výše vyjmenované symptomy a k tomu noční můry, počůrávání a nezvyklé spací polohy.

Příčiny spánkové apnoe

Spánková apnoe se obvykle projevuje jako jedna ze tří variant, nejběžnější je obstrukční spánková apnoe (OSA). K OSA dochází, pokud nastane uvolnění zadních svalů hrdla. Zúžením dýchacích cest je omezen přísun kyslíku a mozek na to reaguje tím, že vás nakrátko vzbudí, abyste se museli několikrát nadechnout. K tomuto pocitu může docházet za noc i tucetkrát, a to významně narušuje kvalitu spánku.

Dále existuje centrální spánková apnoe a syndrom komplexní spánkové apnoe. První se objeví, když signály z našeho mozku, které nám pomáhají dýchat, nedojdou až do svalů. Výsledkem je lapání po dechu nebo nedostatečnost dýchání spojovaná se spánkovou apnoí. Syndrom spánkové apnoe je tou nejzávažnější variantou, je kombinací OSA a centrální spánkové apnoe. Nejenom, že dochází k uvolnění svalů, ale selhávají i impulzy kontrolující dýchání.

Pro identifikaci toho, který typ spánkové apnoe způsobuje problémy, doktoři často uplatní kombinaci laboratorních a domácích testů. Během spánku sledují přísun kyslíku a zaznamenávají okamžiky, kdy jeho hladiny klesají pod přijatelnou úroveň.

Jak léčit spánkovou apnoi

Vliv spánku na psychickou a fyzickou pohodu je naprosto zásadní, a proto je nezbytné spánkovou apnoi léčit. Volba správné léčby se odvíjí od závažnosti symptomů, životního stylu a dalších případných zdravotních problémů. Většinou ale doktoři doporučují následující:

• Změnit životní styl: Faktory jako jsou váha, požívání alkoholu a kouření mohou přispět k rozvoji a závažnosti spánkové apnoe. Jednou z prvních věcí, které doktor udělá, je evaluace vašeho životního stylu a dá vám nějaká doporučení, jak rizikové faktory řešit. Zhubnutí a omezení konzumace alkoholu může přispět ke zmírnění účinku spánkové apnoe.

• Chránič zubů nebo polštář: Chránič zubů nebo speciální polštář určený pro spánkovou apnoi představují neinvazivní způsoby, jak udržovat dýchací cesty stále otevřené bez potřeby podpůrných přístrojů nebo operace. Jsou navrženy tak, aby pomohly mírnějším případům obstruktivní spánkové apnoe.

• CPAP/BPAP přístroje: Přístroj pro kontinuální přetlak v dýchacích cestách (CPAP) zajišťuje tělu pravidelný přísun kyslíku, což zabraňuje narušování klidného spánku způsobené spánkovou apnoí. Umisťuje se přes nos a pusu a je navržen k domácímu použití. Přístroje pro bifázickou ventilaci pozitivním přetlakem (BiPAP) jsou podobné, jen při nádechu vytváří vyšší tlak.

• Operace: Nejzávažnější případy spánkové apnoe mohou vyžadovat operaci. Restrukturalizací dýchacích cest je možné obnovit pravidelní přísun kyslíku během spánku. Operace je ale zvažována, až když selže symptomatická léčba.

CBD a spánková apnoe

Prozatím nemáme žádné jednoznačné studie popisující vliv CBD na spánkovou apnoi. Několik studií[3] se ale zabývá vlivem CBD na nespavost, což může ovlivnit celkovou kvalitu spánku.

I přes nedostatek důkazů přímo o vztahu CBD a spánkové apnoe jde podle Světové zdravotnické organizace (WHO) o látku bez vedlejších účinků, která nevyvolává rauš[4]. Na co je dobré při užívání CBD dávat pozor, jsou interakce s léky na předpis. Proti spánkové apnoi se obvykle léky nepředepisují, ale možné to je, a proto je lepší probrat užívání CBD s vaším doktorem.

Lze spánkovou apnoi úplně vyléčit?

I pouhé změny životního stylu můžou spánkovou apnoi zlepšit. Pro léčbu mírných až středních symptomů bude spíše potřeba již nějaká z výše zmíněných léčebných metod. Ze začátku nemusí být vliv spánkové apnoe příliš významný, ale s časem si narušování spánku vyžádá svou daň na vašem psychickém i fyzickém zdraví.

Spánková apnoe má několik potenciálních komplikací, obzvláště pokud je ponechána bez léčby. Mezi ně patří problémy se srdcem, cukrovka 2. typu, metabolický syndrom a chronické onemocnění ledvin. Pokud pravidelně zažíváte některé z výše uvedených symptomů a máte podezření, že trpíte spánkovou apnoí, zeptejte se svého lékaře, co by vám doporučil.

Proč se nepodívat do Cibdol obchodu na kompletní nabídku vysoce kvalitních CBD olejů, kapslí, doplňků a dalšího. Nebo si přečtěte další informace o důležitosti spánku, spánkového cyklu a tipů pro vyvážený životní styl v naší CBD encyklopedii.

Zdroje

[1] NHS. https://www.nhs.uk/conditions/sleep-apnoea/. Published 2019. Accessed December 1, 2021. [Zdroj]

[2] Carter K.A., Hathaway N.E., Lettieri C.F. Common Sleep Disorders in Children. American Family Physician. https://www.aafp.org/afp/2014/0301/p368.html. Published: March 1, 2014. Accessed: December 2, 2021. [Zdroj]

[3] Pacheco D. Is Cannabidiol a Safe and Effective Sleep Aid? Sleep Foundation. https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/cbd-and-sleep. Published: November 11, 2021. Accessed: December 2, 2021. [Zdroj]

[4] WHO. Cannabidiol Critical Review. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf. Published: 2018. Accessed: December 1, 2021. [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?