Noční můry : Příčiny a řešení

Published:

Noční můry mohou být pro mnoho lidí znepokojivým a znepokojujícím zážitkem. Tyto živé sny často narušují náš spánek a po probuzení se cítíme vyčerpaní a úzkostní. V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se budeme zabývat různými příčinami nočních můr, včetně zlých snů vyvolaných stresem a poruch souvisejících s traumatem.

Pro ty, kteří trpí opakovanými nočními můrami, je při hledání účinných možností léčby zásadní pochopit základní faktory. Budeme diskutovat o diagnostice poruch nočních můr a o tom, jak může vedení spánkového deníku poskytnout cenné informace o vašich nočních zážitcích.

Podíváme se na psychoterapeutické strategie, jako je KBT, hypnóza pro kontrolu snů a progresivní hluboká svalová relaxace, a prozkoumáme souvislost mezi nočními můrami a úzkostnými poruchami. Dále se dozvíte o souvislosti spánkové apnoe s nočními děsy u dětí.

Nakonec se budeme zabývat úlohou léků, jako jsou SSRI, na zintenzivnění snění a nočních můr souvisejících s detoxikací. Zjistíte také, jaký vliv má melatonin na rušivé sny, a zároveň se naučíte strategie, jak těmto snům předcházet u dětí i kojenců - dokonce se dotkneme i toho, zda mohou mít noční můry i psi!

noční můry

Příčiny nočních můr

Trauma, léky a další faktory mohou vyvolat noční můry, které jsou primárně způsobeny úzkostí a stresem, a proto je pro řešení těchto potíží spojených se spánkem zásadní porozumět těmto příčinám. Pochopení těchto základních příčin je pro řešení tohoto tísnivého aspektu spánku zásadní.

Noční můry vyvolané stresem

Noční můry se často objevují v období silného stresu, kdy mozek zpracovává emoce a zážitky z bdělého života. Chronický stres může vést k častým nočním můrám, které narušují kvalitu spánku a celkovou pohodu člověka. Nalezení zdravých způsobů, jak se vyrovnat s každodenními stresory, jako je praktikování relaxačních technik nebo zapojení se do fyzické aktivity, může pomoci snížit výskyt zlých snů.

Zlé sny související s traumatem

Opakované noční můry spojené s traumatickými událostmi mohou vést k posttraumatické stresové poruše u dospělých i dětí. Posttraumatická stresová porucha, která je běžným onemocněním postihujícím dospělé i děti, je často spojena s traumatickými nočními můrami. Podle výzkumu spánku by vyhledání odborné pomoci prostřednictvím terapie nebo poradenství mohlo zmírnit příznaky PTSD a zlepšit schopnost usínat beze strachu.

Vedlejší účinky léků na zážitky ze snů

Některé léky mohou také ovlivňovat spánkový režim a přispívat k živým snům nebo občasným epizodám nočních můr. Například antidepresiva, která ovlivňují hladinu serotoninu, mohou měnit spánek REM - fázi, kdy dochází k většině snů - a vést k intenzivnějším snovým zážitkům. Pokud máte podezření, že vaše léky způsobují časté noční můry, poraďte se se svým lékařem o možných alternativách, které nenaruší váš klidný spánek.

Faktory životního stylu ovlivňující četnost nočních můr

 • Nepravidelný spánkový režim: Chodit spát a vstávat v nestejnou dobu může narušit přirozený cyklus spánku a bdění, což může vést k častějším nočním můrám.
 • Špatné spánkové prostředí: Hlučné nebo nepohodlné prostředí pro spánek může ztěžovat usínání a udržení spánku, což zvyšuje pravděpodobnost výskytu zlých snů.
 • Noční občerstvení: Snídání těžkých jídel nebo konzumace kofeinu před spaním může způsobit zažívací potíže a stimulovat mozkovou činnost, což může přispět k živým snům a nočním můrám.

Abychom zabránili opakování nočních můr, je nutné nejprve zjistit jejich příčiny. Odstraněním těchto faktorů - ať už pocházejí ze stresu, traumatických zážitků, vedlejších účinků léků nebo životních návyků - se mohou jednotlivci dopracovat ke zlepšení celkové kvality spánku a snížení četnosti znepokojivých snových epizod.

Diagnostika a léčba poruchy nočních můr

Jedinci, kteří mají časté noční můry, které narušují jejich spánek, náladu a denní fungování, mohou trpět poruchou nočních můr. Pro řešení tohoto znepokojivého aspektu spánku je zásadní identifikovat příznaky a vyhledat vhodné metody léčby.

Identifikace příznaků poruchy nočních můr

Člověk trpící poruchou nočních můr běžně zažívá opakované noční můry, které mohou způsobit výrazné potíže nebo handicap v profesní, sociální nebo jiné důležité oblasti života. Mezi běžné příznaky patří:

 • Úzkost před spaním kvůli strachu z dalšího zlého snu
 • Přetrvávající myšlenky na rušivé sny během bdělého života
 • Poruchy nálady, jako je podrážděnost nebo smutek po probuzení z noční můry.
 • Problémy s usínáním po živém snu.

Význam spánkového deníku v diagnostice

Abyste mohli diagnostikovat případné problémy související s těmito znepokojivými sny, lékaři často doporučují vést si alespoň dva týdny podrobný spánkový deník. Dobře vedený deník může poskytnout cenné informace o spánkových vzorcích a návycích, které by mohly přispět k pochopení základního problému, jenž stojí za častými nočními můrami. Do spánkového deníku si nezapomeňte zaznamenávat:

 • Datum a čas, kdy jste šli spát a kdy jste se probudili
 • Kvalita spánku (např. klidný vs. neklidný)
 • Popis jakéhokoli prožitého traumatu během snu (snů)

Psychoterapeutické techniky pro léčbu poruch nočních můr

CBT, která se osvědčila při léčbě různých úzkostných problémů včetně poruch vyvolaných nočními můrami, může lidem pomoci rozpoznat a změnit jejich negativní myšlenkové vzorce, které vedou ke zlým snům, a tím snížit výskyt nočních můr. CBT pomáhá jedincům rozpoznat a změnit negativní myšlenkové vzorce, které přispívají k jejich zlým snům, a tím snížit četnost nočních můr. Mezi další psychoterapeutické techniky používané při léčbě poruch nočních můr patří:

 • Imagery rehearsal therapy (IRT): Tato metoda spočívá v přepsání konce opakující se noční můry v bdělém stavu a následném mentálním nácviku nové verze několikrát před spaním.
 • Lucidní snění: Naučit se, jak si během snu uvědomit a případně ovládat jeho výsledek, může pomoci snížit úzkost spojenou s opakujícími se nočními můrami.
 • Relaxační techniky: Cvičení relaxačních technik, jako jsou hluboká dechová cvičení nebo progresivní svalová relaxace před spaním, může zlepšit kvalitu spánku a snížit pravděpodobnost výskytu rušivých snů.

Prazosin, lék, u kterého bylo zjištěno, že účinně snižuje frekvenci nočních můr u osob s posttraumatickou stresovou poruchou, by měl být užíván pouze pod dohledem lékaře nebo klinického psychologa. Před nasazením jakéhokoli léku na léčbu nočních můr je však nezbytné poradit se s lékařem nebo klinickým psychologem.

Souvislost mezi nočními můrami a úzkostí

Souvislost mezi nočními můrami a úzkostí

Vědci zjistili silnou souvislost mezi častými nočními můrami a úzkostí. Australští vědci provedli studii, která odhalila, že jedinci, které trápí opakující se zlé sny, častěji trpí celkovou úzkostí ve srovnání s těmi, kteří se potýkají s nepříjemnými událostmi, jako je například rozvod rodičů. Tato souvislost může být způsobena způsobem, jakým náš mozek zpracovává emoce během spánku, zejména v oblastech zapojených do vybavování snů.

Výsledky studie o vztahu mezi nočními můrami a úrovní úzkosti

 • Úzkost je často spojena s opakujícími se nočními můrami, což vede k narušení kvality spánku.
 • Časté noční můry mohou zhoršovat chronický stres, což dále přispívá ke špatnému duševnímu zdraví.
 • Řešení zdroje nočních můr, jako je posttraumatická stresová porucha nebo jiné problémy související s traumatem, by mohlo pomoci snížit jejich četnost a zlepšit celkovou pohodu.

Australští vědci ve svém výzkumu zjistili, že lidé, kteří pravidelně zažívají znepokojivé sny, mají vyšší míru generalizované úzkosti než ti, kteří se setkávají se stresujícími životními událostmi, ale nehlásí opakované noční můry. Tato zjištění naznačují, že řešení hlavních příčin těchto živých snů by mohlo hrát zásadní roli při zvládání příznaků úzkosti pro lepší výsledky v oblasti duševního zdraví.

Oblasti mozku zapojené do vybavování snů

Sny se objevují během spánku s rychlými pohyby očí (REM), kdy se mozková aktivita podobá bdělému životu. Určité oblasti v našem mozku jsou zodpovědné za zpracování emocí, které prožíváme jak ve snu, tak v každodenním životě - konkrétně amygdala a hipokampus:

 1. Amygdala: Tato mandlovitá struktura hraje klíčovou roli při zpracování emocí během bdění i během spánku REM. Je zodpovědná za zpracování strachu a úzkosti, což může při nadměrné aktivitě vést k nočním můrám.
 2. Hipokampus: Tato oblast je nezbytná pro konsolidaci a obnovu paměti, včetně schopnosti vybavit si sny po probuzení. Vysoce aktivní hipokampus během spánku může přispívat k živým zážitkům ze snů, které se snadno vybavují - a které mohou být nepříjemné, pokud zahrnují negativní emoce nebo události.

Porozumění tomu, jak tyto oblasti mozku během spánku vzájemně působí, může poskytnout cenné informace o tom, proč někteří jedinci zažívají časté noční můry, zatímco jiní ne. Kromě toho zdůrazňuje, že je důležité řešit všechny základní problémy, které přispívají ke špatným snům, a podpořit tak kvalitní noční odpočinek a celkovou duševní pohodu.

Spánková apnoe, noční děsy a jejich vliv na spánek dětí

Spánková apnoe i noční děsy jsou u dětí běžné a ovlivňují celkovou kvalitu jejich spánku. Tyto stavy se obvykle vyskytují v rodinách, ale nemusí nutně vést přímo k postižení v dospělosti, jako je chronická nespavost nebo syndrom narkolepsie/kataplexie (NCS). Pochopením příznaků těchto poruch spánku a jejich vlivu na odpočinek dítěte mohou rodiče přijmout vhodná opatření, aby zajistili svým malým dětem kvalitní noční odpočinek.

Příznaky dětské spánkové apnoe

Spánková apnoe se vyznačuje přerušovaným dýcháním během odpočinku. U dětí se tento stav často projevuje hlasitým chrápáním doprovázeným lapáním po dechu nebo dušením. K dalším příznakům patří neklidné převalování a otáčení během spánku, epizody pomočování nad míru přiměřenou věku, potíže s ranním probuzením navzdory dlouhé době spánku strávené v noci v posteli. Máte-li podezření, že vaše dítě trpí spánkovou apnoe, je nezbytné poradit se s pediatrem nebo klinickým psychologem, který se specializuje na spánkovou medicínu.

Rozdíly mezi nočními děsy a NCS

Noční děsy se od nočních můr liší tím, že k nim dochází ve fázích bez rychlých očních pohybů(NREM), zatímco noční můry se odehrávají ve fázích rychlých očních pohybů(REM) spánkového cyklu. Obě tyto varianty mohou být pro děti nepříjemné, noční děsy jsou však často intenzivnější a mohou způsobit, že dítě křičí, zmítá se v posteli nebo je dokonce náměsíčné. Naproti tomu NCS se vyznačuje náhlou svalovou slabostí vyvolanou silnými emocemi, jako je smích nebo překvapení.

Přestože neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, proč se u některých dětí noční děsy vyskytují, předpokládá se, že k jejich výskytu mohou přispívat faktory jako chronický stres, základní problém s centrální nervovou soustavou (CNS) nebo prožité trauma. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může být užitečná při řešení těchto problémů a snižování četnosti nočních děsů.

Řešení poruch spánku u dětí

 • Vytvořte důsledný režim před spaním: Zavedení pravidelného rozvrhu ulehání do postele a vstávání pomáhá regulovat vnitřní hodiny dítěte a zlepšuje celkovou kvalitu spánku.
 • Udržujte příjemné prostředí pro spánek: Dbejte na to, aby v ložnici dítěte byla tma, ticho, chlad a aby ho nerozptylovala žádná elektronická zařízení.
 • Podporujte relaxační techniky před spaním: Cvičení hlubokého dýchání nebo uklidňující činnosti, jako je čtení, mohou pomoci snížit hladinu úzkosti před usnutím.
 • V případě potřeby se poraďte se zdravotnickými pracovníky: Pokud máte podezření, že vaše dítě trpí poruchou spánku, jako je apnoe nebo opakující se noční můry, které ovlivňují jeho každodenní fungování, vyhledejte odbornou pomoc, která je nezbytná pro správnou diagnózu a možnosti léčby, které jsou dnes k dispozici v rámci moderní medicíny v různých oborech, včetně klinik dětské psychologie specializovaných právě na tuto problematiku.

Melatoninové noční můry - příčiny a řešení

Melatoninové noční můry - příčiny a řešení

Někteří lidé zažívají noční můry vyvolané melatoninem kvůli jeho vlivu na REM cykly; existují však způsoby, jak těmto znepokojivým epizodám zabránit. Pokud pochopíte souvislost mezi melatoninem a nočními můrami, můžete podniknout kroky k minimalizaci jejich výskytu.

Proč melatonin u některých lidí vyvolává noční můry?

Melatonin je hormon, který pomáhá regulovat cykly spánku a bdění. Tělo ho produkuje přirozeně, ale je k dispozici také ve formě doplňků pro ty, kteří mají potíže s usínáním nebo s udržením spánku po celou noc. Přestože se ukázalo, že je účinný při zlepšování kvality spánku, jedním z jeho vedlejších účinků mohou být živé sny nebo dokonce opakující se noční můry.

Příčina tohoto jevu spočívá v tom, jak melatonin ovlivňuje náš spánkový cyklus REM (rychlé oční pohyby). Vzhledem k tomu, že užívání doplňků stravy s melatoninem může prodloužit spánek REM, který je spojen s intenzivnějšími a zapamatovatelnějšími sny a také se zvýšenou mozkovou aktivitou podobnou naší bdělosti, může vést k živým a někdy i rušivým snům. Vzhledem k tomu, že užívání doplňků stravy s melatoninem prodlužuje dobu trvání spánku REM, mohlo by potenciálně vést k živějším a někdy i rušivým snům.

Tipy, jak zastavit špatné sny vyvolané melatoninem

 1. Upravte si dávkování: Pokud po užívání doplňků melatoninu trpíte častými nočními můrami, zvažte snížení dávky nebo se poraďte s lékařem o vhodném množství pro vaše potřeby.
 2. Vytvořte si relaxační režim před spaním: Zavedení uklidňujících rituálů před spaním, jako je čtení knihy, cvičení hlubokého dýchání nebo jemné protahování, pomůže snížit hladinu úzkosti, která může přispívat ke špatným snům.
 3. Vyhněte se stimulujícím činnostem v době před spaním: Pravděpodobnost živých snů se může zvýšit, pokud se budete věnovat aktivitám s vysokým obsahem energie, jako je sledování akčních filmů nebo hraní videoher. Místo toho se před spaním raději věnujte relaxačním činnostem.
 4. Zvažte alternativní prostředky na spaní: Pokud melatonin stále způsobuje noční můry, zkuste jiné možnosti, například bylinné čaje nebo doplňky stravy obsahující kořen kozlíku lékařského, heřmánek nebo levanduli, které jsou známé svými uklidňujícími účinky na nervový systém a mohou pomoci zlepšit celkovou kvalitu spánku.
 5. Vyhledejte odborné poradenství: V některých případech mohou přetrvávající noční můry svědčit o skrytém problému, jako je posttraumatická stresová porucha nebo porucha spánku. Pokud noční můry přetrvávají, může být nutné vyhledat odbornou pomoc; odborník na spánek nebo klinický psycholog může poskytnout individuální pomoc při identifikaci a řešení základních problémů, které by mohly být příčinou problému.

Aktivní kroky k minimalizaci špatných snů vyvolaných melatoninem jsou zásadní pro zajištění kvalitního nočního odpočinku a udržení optimálního duševního zdraví. Pokud pochopíte, jak tento hormon ovlivňuje naše sny, a zavedete vhodné strategie, můžete si užívat výhod lepšího spánku bez znepokojujících vedlejších účinků.

Kdy začínají mít kojenci a děti noční můry?

Jak děti rostou a vyvíjejí se, mohou v různých fázích života začít prožívat noční můry. Porozumění tomu, kdy se dětem začínají zdát znepokojivé sny, může rodičům pomoci poskytnout podporu v tomto náročném období.

Typické věkové rozmezí prvních nočních můr u dětí

Spánkový režim kojenců se liší od spánkového režimu zralejších jedinců, a proto se noční můry v této věkové skupině obvykle nevyskytují. Ve věku 1 až 2 let však mohou některá batolata začít občas zažívat epizody nočních můr. Je to proto, že jejich mozek je již natolik vyvinutý, že jim umožňuje prožívat živé sny, které mohou být někdy rušivé.

Faktory ovlivňující výskyt nočních můr v dětství

 • Kognitivní vývoj: S rozvojem kognitivních schopností dítěte se zvyšuje i jeho schopnost představovat si složité scénáře, které se mohou projevit ve zlých snech nebo opakujících se nočních můrách.
 • Obavy a úzkosti: Děti často čelí různým obavám, jako je úzkost z odloučení nebo strach ze tmy. Tyto emoce mohou hrát významnou roli při vzniku častých nočních můr.
 • Traumatické události: U dětí, které tyto události zažily na vlastní kůži, mohou traumatické zážitky, jako jsou nehody nebo násilí, vést ke zvýšenému výskytu znepokojivých snů.
 • Poruchy spánku: Poruchy spánku: stavy jako spánková apnoe, syndrom neklidných nohou (RLS) nebo nespavost mohou narušit kvalitu spánku dítěte a vést k živějším zážitkům ze snů, včetně těch zlých.

Občasné noční můry jsou u dětí normální, rodiče by však měli být znepokojeni, pokud se jejich dítě potýká s častými nebo opakovanými příhodami. V takových případech může konzultace s pediatrem nebo specialistou na spánkovou medicínu pomoci identifikovat jakékoli základní problémy, které je třeba řešit.

Chcete-li dítě v tomto období podpořit, zvažte zavedení následujících strategií:

 1. Vytvořte uklidňující režim před spaním, který zahrnuje činnosti, jako je čtení pohádek a klidné hraní.
 2. Zajistěte příjemné a bezpečné prostředí pro spánek tím, že zajistíte noční osvětlení a odstraníte všechny předměty, které by mohly vyvolat strach nebo úzkost.
 3. Otevřeně si s dítětem promluvte o jeho snech a povzbuďte ho, aby se podělilo o své pocity. To vám pomůže pochopit, co může být příčinou znepokojivých snů, a zároveň vám to poskytne uklidnění.

Zařazení těchto technik do každodenní rutiny může významně přispět ke snížení výskytu nočních můr u dětí a pomoci jim dosáhnout kvalitního nočního odpočinku, protože rostou a vyvíjejí se.

Mohou mít psi noční můry?

Stejně jako u lidí i u psů dochází k různým formám spánku, mezi něž patří i snění. I když je obtížné potvrdit, zda psi skutečně mají "noční můry", existují příznaky, které naznačují, že pes může během svého spánkového cyklu prožívat úzkost. V této části se budeme zabývat možností, že psi mají noční můry, jak poznáme, že se jim zdají sny, a co můžete dělat, pokud se zdá, že váš chlupatý přítel trpí zlými sny.

Jak víme, že psi sní?

Výzkum ukázal, že psi vykazují při usínání podobnou mozkovou aktivitu a fáze spánku REM (rychlé pohyby očí) jako lidé. Během spánku REM se lidem i zvířatům zdají živé sny. Studie na spících psech navíc odhalily fyzické pohyby, jako je škubání tlapkami nebo kňučení, které naznačují, že se jim skutečně může zdát o zážitcích z bdělého života.

Příznaky, že váš pes může mít noční můru

 • Vokalizace: Kňučení nebo štěkání ve spánku může znamenat, že váš pes prožívá znepokojivý sen.
 • Pohyby: Škubání končetinami nebo náhlé trhavé pohyby během spánku mohou znamenat znepokojivý scénář snu vašeho domácího mazlíčka.
 • Úzkost po probuzení: Pokud se váš pes náhle probudí se známkami úzkosti nebo strachu - například silně dýchá nebo od vás hledá útěchu - může to znamenat, že měl noční můru.

V některých případech nemusí tyto příznaky nutně ukazovat na noční můry, ale spíše na jiné základní problémy, jako je chronický stres nebo dokonce zdravotní problémy vyžadující veterinární péči. Je důležité sledovat chování psa a v případě obav o jeho zdraví vyhledat veterinárního lékaře.

Co dělat, když se vašemu psovi zdají noční můry?

Pokud máte podezření, že váš chlupatý společník trpí častými nočními můrami, můžete podniknout několik kroků, které pomohou zlepšit kvalitu jeho spánku:

 1. Vytvořte si příjemné prostředí pro spánek: Zajistěte svému psovi pohodlný pelíšek v klidné a tmavé části domu, kde se bude cítit bezpečně.
 2. Udržujte konzistentní rutinu: Zavedení pravidelných časů krmení, cvičení a rituálů před spaním může přispět k lepšímu spánku jak u lidí, tak u psů.
 3. Nabídněte ujištění: Pokud se váš pes probudí rozrušený z něčeho, co vypadá jako noční můra, jemně ho utěšujte jemným mluvením nebo hlazením, dokud se neuklidní. Vyvarujte se náhlého probuzení, protože to může způsobit další stres.

Závěrem lze říci, že ačkoli není zcela jasné, zda psi mají noční můry, mají různé spánkové vzorce, které zahrnují snění. Pokud si všimnete příznaků, že váš pes může mít špatné sny, je nezbytné sledovat jeho chování a podniknout kroky ke zlepšení kvality jeho spánku. Vytvořením pohodlného prostředí pro spánek, dodržováním důsledných pravidel a nabídkou uklidnění můžete svému chlupatému příteli pomoci, aby si v noci dobře odpočinul.

Časté dotazy týkající se nočních můr

Jaká je psychologie nočních můr?

Noční můry jsou často projevem nevyřešených emocionálních problémů, stresu nebo traumatu. Mozek tyto emoce během spánku zpracovává, protože se je snaží pochopit a začlenit do našich prožitků. Noční můry mohou být také vyvolány vnějšími faktory, jako jsou léky nebo odvykací látky.

Jaké jsou tři typy nočních můr?

Mezi tři hlavní typy nočních můr patří:

 1. Noční můry vyvolané stresem, které jsou důsledkem každodenních stresových faktorů.
 2. Zlé sny související s traumatem, které pramení z traumatických událostí v minulosti.
 3. Noční můry spojené s poruchami spánku, které se vyskytují v důsledku stavů, jako je spánková apnoe nebo syndrom neklidných nohou.

Co je pravda o nočních můrách?

Noční můry jsou živé a znepokojivé sny, které vyvolávají pocity strachu, úzkosti nebo smutku. Obvykle se objevují během spánku s rychlými pohyby očí (REM), kdy se odehrává většina snů. Ačkoli jsou běžné u dětí, mohou je zažívat i dospělí. Řešení příčin, jako je stres nebo trauma, může pomoci snížit jejich četnost.

Mohou vám noční můry způsobit trauma?

I když samotný zážitek noční můry nemusí přímo způsobit trauma, opakované vystavení stresujícímu obsahu snu může přispět k příznakům podobným posttraumatické stresové poruše (PTSD). V některých případech může být pro jedince, kteří se potýkají se závažnými potížemi souvisejícími s nočními můrami, nezbytná odborná pomoc.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?