Menopauza a spánek

Published:

Menopauza a spánek spolu úzce souvisejí, protože hormonální změny, ke kterým v tomto období dochází, mohou výrazně ovlivnit kvalitu odpočinku ženy. Tento příspěvek na blogu se zabývá různými faktory, které přispívají k poruchám spánku u žen v menopauze, a poskytuje cenné informace pro ty, kdo hledají úlevu od těchto problémů.

Budeme se zabývat běžnými stavy, jako je chrápání, spánková apnoe, syndrom neklidných nohou (RLS) a periodická porucha pohybů končetin (PLMD), které mohou vzniknout během menopauzy. Dále se budeme zabývat tím, jak mohou zdravotní problémy, jako je GERD, diabetická neuropatie a nedostatek vitaminu D, negativně ovlivnit spánek žen po menopauze.

menopauza a spánek

Abychom pomohli zmírnit problémy se spánkem související s menopauzou, představíme vám úpravy životního stylu včetně úpravy stravy a cvičení zaměřené na zlepšení hormonální rovnováhy. Představíme také relaxační techniky určené ke snížení hladiny stresu před spaním.

Další možností, kterou stojí za to zvážit, je kognitivně-behaviorální terapie nespavosti (CBT-I); v naší diskusi zdůrazníme její úlohu při zvládání nespavosti související s menopauzou a konkrétní techniky používané v rámci tohoto přístupu. Kromě toho bylo zjištěno, že pro některé ženy v perimenopauze, které mají potíže se spánkem, jsou prospěšné alternativní terapie, jako je akupunktura a autohypnóza.

HRT zůstává spornou otázkou, pokud jde o řešení problémů se spánkem souvisejících s menopauzou, a proto zvážíme výhody a nevýhody využití tohoto přístupu. Díky důkladnějšímu pochopení složitého vztahu mezi menopauzou a spánkem prostřednictvím tohoto komplexního průvodce souvisejícími tématy můžete činit informovaná rozhodnutí o své vlastní pohodě v této kritické fázi života.

Poruchy spánku během menopauzy

Ženy v menopauze mají často různé potíže se spánkem, včetně chrápání a spánkové apnoe, syndromu neklidných nohou (RLS), poruchy periodických pohybů končetin (PLMD) a nespavosti.

Chrápání a spánková apnoe

Spánková apnoe je závažné onemocnění, které způsobuje opakované zastavování a spouštění dýchání během spánku, což vede ke špatné kvalitě spánku a denní únavě. Hormonální změny ovlivňující svalový tonus v dýchacích cestách mohou být také příčinou chrápání u žen v menopauze.

Syndrom neklidných nohou (RLS)

Ženy ve středním věku mohou být náchylnější k RLS, což je stav, který se projevuje neodolatelným nutkáním pohybovat nohama během odpočinku nebo pokusu o spánek, což může být důsledkem hormonálních výkyvů, které narušují jejich nervový systém.

Periodická porucha hybnosti končetin (PLMD)

Tato pohybová porucha související se spánkem, která se projevuje opakovanými pohyby nohou při nástupu spánku nebo během noci, může u žen středního věku, které ji prožívají spolu s dalšími příznaky menopauzy, narušit celkovou dobu spánku.

Nespavost

Další častou stížností žen v menopauze je obtížné usínání a udržení se ve spánku, což je často způsobeno návaly horka a nočním pocením, které vedou k roztříštěnému spánku a nižší efektivitě spánku.

Mnoho žen prochází v období před menopauzou hormonálními změnami, které mohou ovlivnit schopnost těla regulovat teplotu, náladu a hladinu stresu, což vede k problémům se spánkem. Návaly horka jsou dobře známým příznakem menopauzy, který přispívá ke špatné kvalitě spánku, přičemž ženy po menopauze s častými návaly horka častěji uvádějí kratší celkovou dobu spánku a chronickou nespavost.

Při řešení těchto poruch spánku by se ženy v menopauze měly poradit se zdravotnickými pracovníky o vhodných možnostech léčby přizpůsobených jejich potřebám.

Noční návaly horka a poruchy spánku

Ženy v menopauze mají často potíže se spánkem způsobené nočními návaly horka, které mohou být nepříjemné a rušivé.

Příčiny nočních návalů horka

Hormonální výkyvy, zejména hladiny estrogenu, jsou hlavní příčinou menopauzálních návalů horka a mohou ovlivnit schopnost těla regulovat teplotu, což vede k pocitu tepla a pocení.

Dopad na celkové zdraví

Návaly horka mohou způsobit poruchy spánku, které mohou vést k dlouhodobým zdravotním problémům, jako jsou kardiovaskulární onemocnění a deprese.

 • Tip: Noste lehké, prodyšné oblečení z bavlny nebo bambusových vláken, které pomáhá zmírnit příznaky nočního návalu horka.
 • Poznámka: Pokud trpíte závažnými poruchami spánku v důsledku přetrvávajících nočních návalů horka, poraďte se se svým lékařem.

Hormonální léčba může být možností pro léčbu návalů horka, ale přináší s sebou i své vlastní potenciální problémy a diskuse. Nehormonální léčba, jako je černý kohosh a sójové produkty, může být účinná při regulaci hormonální nerovnováhy během menopauzy.

Zásadní je vytvořit optimální prostředí pro spánek, které podporuje relaxaci a pohodlí, včetně udržování nízké teploty v ložnici, investice do materiálů, které odvádějí vlhkost z lůžkovin, a dodržování správných spánkových hygienických návyků, jako je například důsledné dodržování režimu před spaním.

Zdravotní stavy ovlivňující kvalitu spánku žen po menopauze

U žen po menopauze se může vyskytnout řada onemocnění, která ovlivňují kvalitu jejich spánku, například GERD, diabetická neuropatie a nedostatek vitaminu D.

GERD může vést k pálení žáhy a neklidu během spánku v důsledku regurgitace žaludeční kyseliny do jícnu.

Diabetická neuropatie může způsobovat smyslové poruchy, které mohou narušovat spánek.

Nedostatek vitaminu D je spojen s nedostatečným spánkem, proto je důležité přijímat dostatečné množství vitaminu D potravou nebo jeho doplňky.

Zdravotní problémy související s obezitou jsou časté i u žen po menopauze a mohou vést k obstrukční spánkové apnoe, poruše, která narušuje spánek a zvyšuje riziko srdečních onemocnění.

Pro ženy, které se potýkají s některým z těchto zdravotních problémů, je zásadní úzce spolupracovat s poskytovateli zdravotní péče na vhodných strategiích léčby přizpůsobených konkrétně jim, aby se zlepšila celková pohoda a podpořila lepší kvalita spánku během menopauzy.

Změny životního stylu pro zlepšení pohody během menopauzy

V období přechodu do menopauzy je pro ženy důležité provést určité změny životního stylu, které mohou pomoci zlepšit kvalitu spánku a celkovou pohodu. Mezi tyto možnosti patří udržování zdravé hmotnosti prostřednictvím diety a cvičení; snížení stresu pomocí relaxačních technik, jako jsou koupele nebo poslech uklidňující hudby; četba před spaním; udržování příjemně nízké teploty v ložnici; vyhledání kognitivně-behaviorální terapie nespavosti (CBT-I); v případě potřeby vyzkoušení alternativních terapií, jako je akupunktura nebo autohypnóza.

Udržování zdravé hmotnosti

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak podpořit lepší spánek během menopauzy, je udržování zdravé hmotnosti. Obezita je spojena se zvýšenou pravděpodobností výskytu návalů horka, nočního pocení a dalších příznaků menopauzy. Zařazení fyzické aktivity do životního stylu může být výhodné pro zvládání příznaků menopauzy a zároveň pro zlepšení nálady a čilosti.

Techniky snižování stresu

Snížení hladiny stresu je dalším zásadním aspektem zvládání potíží se spánkem během menopauzy. Používání relaxačních technik, jako jsou hluboká dechová cvičení, meditace, jóga nebo dokonce pobyt na čerstvém vzduchu, může výrazně ovlivnit vaši schopnost rychleji usnout a déle spát.

Zlepšení prostředí pro spánek

 • Vytvořte relaxační atmosféru: Ujistěte se, že vaše ložnice je bez nepořádku, s pohodlnými lůžkovinami a minimem rušivých vlivů.
 • Udržujte optimální teplotu v místnosti: Pro většinu lidí je nejvhodnější udržovat v místnosti chladno, ale ne příliš - kolem 18 °C.
 • Omezte vystavení obrazovkám: Vyhněte se používání elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety nebo televizory, alespoň hodinu před spaním.

Kognitivně behaviorální terapie nespavosti (CBT-I)

CBT-I je účinný, nemedikamentózní způsob řešení problémů se spánkem, který může být zvláště prospěšný pro ženy v menopauze trpící chronickou nespavostí. CBT-I se zaměřuje na identifikaci a změnu negativních myšlenek a chování, které přispívají ke špatné kvalitě spánku. Může být obzvláště užitečná pro ženy v menopauze trpící chronickou nespavostí.

Alternativní terapie

Pokud tradiční metody nepřinášejí úlevu od problémů se spánkem souvisejících s menopauzou, zvažte alternativní terapie, jako je akupunktura nebo autohypnóza. Některé studie prokázaly, že tyto metody mohou pomoci zlepšit návaly horka a další příznaky spojené s menopauzou, což vede k celkově kvalitnějšímu spánku. Před vyzkoušením jakýchkoli nových možností léčby se vždy poraďte se svým lékařem.

Hormonální substituční terapie a problémy se spánkem

Ženy v menopauze se často potýkají s poruchami spánku způsobenými kolísáním hladiny hormonů, ale hormonální substituční terapie (HRT ) může pomoci snížit návaly horka, stabilizovat výkyvy nálad a udržet hustotu kostí.

 • Snížení návalů horka: HRT může zmírnit četnost a závažnost návalů horka, což vede ke zlepšení kvality spánku.
 • Lepší regulace nálady: HRT může snížit výkyvy nálad a podrážděnost, které mohou narušit spánek.
 • Udržování hustoty kostí: HRT může pomoci předcházet zlomeninám, které by mohly vést k problémům se spánkem spojeným s bolestí.

Nicméně HRT s sebou nese potenciální rizika, včetně zvýšeného nebezpečí vzniku krevních sraženin, mrtvice, srdečních onemocnění, rakoviny prsu, poruchy žlučníku a zhoubného nádoru děložní sliznice v určitých situacích.

Byly zkoumány alternativní léčebné postupy, jako jsou fytoestrogeny, které řeší příznaky menopauzy bez rizik spojených s tradiční HRT, ale k určení jejich účinnosti a bezpečnosti je zapotřebí dalšího výzkumu.

Zdravotníci často doporučují zpočátku vyzkoušet nehormonální přístupy, jako je změna životního stylu, doplnění melatoninu nebo kognitivně-behaviorální terapie při potížích se spánkem. Pokud se tyto přístupy ukáží jako nedostatečné, může vám diskuse o HRT s vaším poskytovatelem zdravotní péče pomoci učinit informované rozhodnutí, zda by pro vás tato léčba mohla být vhodná.

Doplněk melatoninu a hygiena spánku

Ženy v menopauze se často potýkají s problémy se spánkem v důsledku hormonálních změn, ale může jim pomoci doplňování melatoninu a správná spánková hygiena.

Výhody melatoninu pro ženy v menopauze

 • Přírodní lék: Melatonin je bezpečnější alternativou léků na předpis.
 • Méně vedlejších účinků: Melatonin má méně nežádoucích účinků než prášky na spaní nebo sedativa.
 • Zmírňuje nespavost: Užívání melatoninu před spaním může zlepšit celkovou kvalitu spánku a zkrátit dobu potřebnou k usnutí.
 • Podpora hormonální rovnováhy: Doplnění melatoninu může pomoci stabilizovat hormonální nerovnováhu, což vede ke zlepšení nálady a pohody.

Tipy pro hygienu spánku pro ženy v menopauze

 1. Zavedení jednotného režimu před spaním: Dejte tělu najevo, že je čas na odpočinek.
 2. Vyhněte se stimulantům: Kofein a nikotin mohou narušit nástup spánku.
 3. Vytvořte si v ložnici pohodovou atmosféru: Udržujte v místnosti chlad, tmu a ticho. V případě potřeby zvažte použití zatemňovacích závěsů nebo přístrojů pro regulaci bílého šumu.
 4. Provádějte relaxační techniky: Hluboké dýchání nebo meditace mohou pomoci zklidnit mysl a připravit se na spánek.
 5. Omezte čas strávený u obrazovky před spaním: Modré světlo vyzařované elektronickými zařízeními může narušovat tvorbu melatoninu a ztěžovat usínání. Vyhněte se obrazovkám alespoň hodinu před spaním.

Zařazení doplňků melatoninu a správné spánkové hygieny může významně zlepšit celkovou kvalitu života žen v menopauze během této náročné fáze. Před zahájením jakéhokoli nového doplňku stravy se poraďte se zdravotnickým pracovníkem, aby byla zaručena jeho bezpečnost a účinnost podle individuálních potřeb.(zdroj)

Léky na poruchy spánku související s menopauzou

U žen v menopauze se mohou vyskytnout poruchy spánku, které vyžadují lékařský zásah, například benzodiazepiny a zolpidem.

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny posilují účinky GABA, čímž pomáhají ženám v menopauze rychleji usnout a dosáhnout lepší kvality spánku.

 • Výhody: Zlepšení kvality spánku.
 • Rizika: Závislost, kognitivní poruchy a ospalost během dne.
 • Poznámka: Používejte pouze pod přísným dohledem lékaře.

Zolpidem

Zolpidem je nebenzodiazepinový hypnotický lék, který může ženám v menopauze pomoci rychleji usnout.

 • Výhody: Účinná krátkodobá léčba potíží s nástupem spánku.
 • Rizika: Závislost, složité chování související se spánkem a ospalost následujícího dne.

Před zahájením jakéhokoli nového léčebného režimu se poraďte se svým lékařem, abyste prodiskutovali nebezpečí, která by mohla být spojena s dlouhodobým užíváním těchto léků.

Nejčastější dotazy týkající se menopauzy a spánku

Menopauza a spánek: Co byste měli vědět

Menopauza může narušit váš spánek a způsobit návaly horka, noční pocení a změny nálad, které vedou k nespavosti a dalším poruchám spánku.

 • Návaly horka a noční pocení narušují regulaci teploty v těle, což ztěžuje usínání.
 • U žen v menopauze může být zvýšené riziko spánkové apnoe a syndromu neklidných nohou.
 • Ke zlepšení kvality spánku může přispět změna životního stylu, relaxační techniky a alternativní terapie, například akupunktura.
 • Účinné mohou být také doplňky stravy, jako je melatonin a hormonální substituční terapie (HRT), ale měly by být užívány pod lékařským dohledem.
 • Klesající hladina estrogenu během menopauzy může přispívat k problémům se spánkem, protože narušuje regulaci teploty a ovlivňuje náladu.

Další informace o menopauze a spánku najdete v těchto důvěryhodných zdrojích:

 • Národní nadace pro spánek
 • Severoamerická společnost pro menopauzu
 • Healthline

Závěr

Menopauza a spánek mohou být skutečnou noční můrou, ale existují způsoby, jak si odpočinek zlepšit, aniž byste se museli uchýlit k hormonální substituční léčbě (HRT).

 • Zkuste změnit životní styl, například upravit stravu a cvičení.
 • Pomoci mohou také alternativní terapie, jako je akupunktura a techniky autohypnózy.
 • Kognitivně-behaviorální terapie nespavosti (CBT-I) je účinnou metodou pro zvládání nespavosti související s menopauzou.

Ačkoli HRT zůstává kontroverzní kvůli rizikům, která jsou s ní spojena, zavedení některých z těchto strategií vám může pomoci lépe si odpočinout a zlepšit celkovou pohodu v tomto období změn.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?