Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Nervová bolest (neuropatická bolest): příčiny, typy a léčba

Neuropatická bolest je chronickým onemocněním, které způsobuje intenzivní a často omezující symptomy. Nicméně to, kvůli čemu je neuropatická bolest tak náročným onemocněním, je nedostatek informací, které by nám prozradili přesnou příčinu této bolesti a také fakt, že tato bolest se časem zhoršuje. V našem článku si povíme vše, co potřebujete vědět o neuropatické bolesti a také se budeme věnovat možným léčbám.

Co je to neuropatická bolest?

Neuropatická bolest je typ bolesti, který pramení z poškození nervů a signalizace bolesti. Tato bolest patří mezi nejčastější typy chronické bolesti a pokud není léčena, tak se obvykle časem zhoršuje. Nicméně neuropatická bolest nevzniká jen tak z ničeho. Nejčastěji se jedná o následek infekce, onemocnění či zranění.

Nervová bolest (někdy také zvaná neuralgie) se velice obtížně léčí, jelikož na rozdíl od nociceptivní bolesti (např. "ukopnutí" malíčku) je pravá příčina nervové bolesti často neznámá. U nociceptivní bolesti můžeme vidět a pochopit dané zranění. Neuropatická bolest však vzniká v našem mozku a jedná se o způsob, jakým náš mozek interpretuje signály bolesti a nervy, které tyto signály nesou.

Signalizace bolesti a jak funguje

Jakmile si uvědomíte, jak komplexní je systém signalizace bolesti, tak vám hned bude jasné, proč je léčba neuropatické bolesti velice obtížná.

Bolest pociťujeme jako téměř okamžitý pocit, nicméně existuje mnoho fází, skrze které "signál bolesti" musí projít, než dojde k naší reakci. Zpracování bolesti závisí na dvou klíčových komponentech - dorzální roh a thalamus. Dorzální roh je nervové centrum, které je umístěno na páteři, zatímco thalamus je součástí středního mozku a je zodpovědný za organizaci signálů.

Pokud použijeme typický příklad bolesti - šlápnutí na objekt, tak nervy v chodidle nesou signály bolesti do dorzálního rohu ke zpracování. Předtím je signál převeden k jiné sadě neuronů, skrze které se dostane do thalamu. Poté je tento signál převeden do senzorického a motorického kortexu a my tak můžeme vhodně reagovat.

K neuropatické bolesti dochází tehdy, pokud dojde k přerušení zmíněné signalizace či zpracování. Teoreticky řečeno by nalezení a léčba daných nervů či nervové dráhy měla vést ke snížení či k odstranění bolesti. Nicméně realita je taková, že v lidském těle existuje sedm bilionů nervů a odhalení toho správného nervu je velice obtížné.

Co způsobuje neuropatickou bolest?

Je velice nepravděpodobné, že se jednoho dne z ničeho nic probudíte s náhodnou neuropatickou bolestí. Jak jsme již zmínili, neuropatická bolest je často způsobena zraněním, onemocněním či infekcí.

Zranění

K neuropatické bolesti může dojít po zranění svalu, tkáně či kloubů, ale pamatujte, že tato bolest je následkem poškozených nervů. Pokud si například rozdrtíte ruku, kosti a svaly se mohou zahojit, ale nervy jsou trvale poškozeny a to může vést k neuropatické bolesti.

Nejčastějšími spouštěči jsou často zranění v oblasti míchy či mozku. Obě dvě tyto oblasti modulují naši odpověď na bolest a také obsahují nejvyšší koncentraci nervových zakončení. Vzhledem k tomu, že nervy se táhnou po celé naši páteři, tedy od dorsálního rohu až k naší lebce, tak může vyhřeznutí ploténky, tlak, zánět či zlomenina snadno vést k neuropatické bolesti.

Onemocnění

Dalším častým prekurzorem neuropatické bolesti je onemocnění a to například roztroušená skleróza, diabetes, rakovina či několik dalších autoimunitních onemocnění. Naštěstí léčba těchto onemocnění často vede i k vyléčení bolesti. Nicméně existuje riziko, že chronické případy těchto bolestí mohou vést k trvalému poškození nervů.

Infekce

I když infekce může způsobit neuropatickou bolest, tyto případy jsou velice vzácné. Mezi onemocnění, která zvyšují riziko vzniku neuralgie, patří například syfilis, HIV či pásový opar. I v těchto případech platí, že léčba těchto infekcí často vede i k vyléčení neuropatické bolesti. Nicméně v případě pásového oparu může neuropatická bolest přetrvávat (nazývaná postherpetická neuralgie).

Symptomy neuropatické bolesti

Seznam možných symptomů neuropatické bolesti je velice obsáhlý a každý symptom se liší v délce trvání a intenzitě. I když nejsou žádné dva případy neuropatické bolesti identické, mezi obvyklé pocity patří:

• Pálení, svědění či vystřelující bolest
• Brnění a necitelnost
• Akutní či spontánní bolest
• Evokovaná bolest (způsobená specifickým stimulem)
• Deprese a úzkost
• Problémy se spaním
• Snížená citlivost

Jednotlivé případy neuropatické bolesti se mohou lišit, ale všechny mají stejný výsledek - signifikantní dopad na kvalitu života. Bolest, jejíž léčba je obtížná, ovlivňuje všechny aspekty každodenního života, jako je například pohyblivost, pracovní život, sexuální život či cvičení.

Typy neuropatie

I přes široký záběr neuropatické bolesti může lokace jednotlivých symptomů poskytnout některé informace o hlavní příčině. Poškození či dysfunkce nervů se nazývá neuropatie a existuje několik typů neuropatie, které ovlivňují lidské tělo podle toho, kde se symptomy vyskytují.

• Fokální neuropatie: Tato neuropatie se vyskytuje hlavně v oblasti hlavy, rukou, trupu a nohou. Fokální neuropatie je běžná u Bellovy obrny a obvykle vzniká z poškození jednoho nervu (mononeuropatie).

• Periferní neuropatie: Tato neuropatie postihuje periferní nervový systém a symptomy se obvykle projevují v chodidlech, nohách, rukách a dlaních.

• Autonomní neuropatie: Mezi nejčastěji postižené oblasti patří vnitřní orgány a esenciální funkce. Autonomní neuropatie může ovlivnit srdce, trávicí trakt a krevní tlak.

• Kompresní mononeuropatie: Nervy vyžadují ke svému správnému fungování stálý přísun krve. Pokud je tento přísun krve narušen například kompresním zraněním, tak mohou pacienti zažívat pocit mravenčení či necitelnosti. Mezi nejběžnější příčiny kompresní mononeuropatie patří syndrom karpálního tunelu.

Jak se vypořádat s neuropatickou bolestí

Nyní známe příčiny neuropatické bolesti, symptomy a nejčastější typy. Je tedy na čase se podívat na ten nejdůležitější aspekt - zvládnutí bolesti a léčba.

Vzhledem k tomu, že neuropatická bolest může mít závažný psychický i fyzický dopad, tak jsou techniky zvládání takovéto bolesti důležité pro miliony pacientů, kteří jí každý rok trpí. Nejefektivnější strategie se bude lišit pacient od pacienta, nicméně kromě pravidelného kontaktu s vaším lékařem můžete využít i některé naše tipy, které vám pomohou se s těmito symptomy vypořádat.

Mluvte s dalšími lidmi

Vzhledem k tomu, že neuropatická bolest je rozšířená po celém světě, tak můžete nalézt mnoho rad od dalších pacientů. Některé případy jsou si dokonce i podobné a to umožňuje jednotlivým pacientům lépe pochopit svůj případ. Sdílení strastí sice nemusí vést k přímému snížení bolesti, ale může vám pomoci se vypořádat se sekundárními symptomy, jako je například deprese či úzkost.

Zaznamenávejte si své symptomy

Primární výzvou u neuropatické bolesti je izolace hlavní příčiny. Náš nervový systém je velice komplexní a i když se bolest projevuje ve specifické oblasti, problém může ležet hluboko v centrálním nervovém systému. Abyste mohli podpořit přesnou diagnózu a lépe tak pochopit toto onemocnění, tak je velice důležité pečlivé monitorování.

Lidé trpící neuropatickou bolestí by měli zapřemýšlet nad vedením deníku symptomů. Zde mohou zapisovat délku, závažnost a potenciální spouštěče symptomů a také je vhodné si poznamenat cokoliv, co může snížit bolest. Čím více informací nasbíráte, tím více pomůžete svému lékaři s efektivní léčbou.

Udělejte si čas na relaxaci

Psychický dopad neuropatické bolesti může být stejně závažný jako fyzické symptomy. I když se může zdát, že bolest nepolevuje, tak je vždy důležité myslet pozitivně a snažit se trénovat relaxaci a různé meditační techniky. Obojí vám může pomoci snížit napětí a v některých případech i pomoci od akutní bolesti. Teplé koupele, meditace, procházky v přírodě či lehké cvičení (pokud je to možné). To všechno může pomoci zlepšit vaše psychické zdraví.

Jak je neuropatická bolest léčena?

I přes to, že se jedná o komplexní onemocnění, tak existují možnosti, díky kterým je život s neuropatickou bolestí snesitelnější a někdy mohou vést i k vyléčení. Nicméně vzhledem k tomu, že všechny případy neuropatické bolesti jsou unikátní, tak daná léčba musí korespondovat se situací daného pacienta.

Medikace

Velice častou možností léčby jsou léky. Nicméně přesný typ medikace se liší v závislosti na stavu.

Nesteroidní antiflogistika

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) jsou volně prodejné, proti-zánětlivé léky, které jsou častou a dostupnou léčbou neuropatické bolesti. I když tyto léky necílí přímo na zdroj bolesti, tak mohou pomoci u lehkých případů.

Léky na předpis

Tyto léky jsou dostupné pouze od vašeho lékaře a ne vždy cílí na zdroj bolesti. Silnější opiáty mají velice dlouhý seznam vedlejších účinků a tudíž jejich nevýhody mohou převažovat nad výhodami. Mezi další možnosti patří krémy či mastičky na předpis, ale tyto medikace opět neléčí hlavní příčinu neuropatické bolesti.

Antidepresiva

Antidepresiva se předepisují k léčbě psychologického dopadu neuropatické bolesti a hrají důležitou roli v technikách zvládání bolesti, které jsme zmínili výše. Nicméně některá antidepresiva (tricyklické a serotoninové inhibitory) mohou přímo působit na poškození nervů, i když se jedná o specifickou léčbu závislou na typu neuropatie.

Implantáty

I když se jedná o invazivní léčbu, implantáty napodobují elektrické signály signalizace bolesti. Pokud neuropatická bolest pochází z nepravidelné či narušené signalizace, tak tato zařízení mohou pomoci nastolit rovnováhu a zmírnit symptomy. V mnoha případech jsou implantáty poslední možností léčby neuropatické bolesti.

Nervové blokátory

Nervové blokátory mohou poskytnout dočasnou úlevu od neuropatické bolesti díky tomu, že blokují nervy. Pokud je specifický nerv či nervová oblast zodpovědná za bolest, pak steroidy a léky proti bolesti mohou přerušit signalizaci a snížit tak symptomy.

Úprava životního stylu

Někdy může jednoduchá změna životního stylu vést ke zmírnění či k úplnému vymizení neuropatické bolesti. Pokud jsou symptomy závažnější po provedení jisté akce, pak by pacienti měli prozkoumat možnosti, jak mohou upravit svou každodenní rutinu či návyky k minimalizaci této přitěžující okolnosti. Protahování se, cvičení či fyzická terapie může pomoci se vypořádat či vyléčit neuropatickou bolest.

Co je to CBD?

Nyní jsme pokryly tradiční léčbu neuropatické bolesti a je čas se přesunout k potenciální roli CBD. Tento netoxický kanabinoid je součástí řady studií, které se snaží nelézt spojitost mezi touto sloučeninou a léčbou bolesti. Jak efektivní by mohlo být při léčbě neuropatické bolesti?

Abychom pochopili, zda CBD může pomoci s neuropatickou bolestí, tak se nejprve musíme podívat na klíčové vlastnosti této sloučeniny. CBD (kanabidiol) je netoxická sloučenina, kterou můžeme nalézt v konopí. Podle Světové Zdravotnické Organizace[1] má tato sloučenina dobrý bezpečností profil a je u lidí dobře tolerována.

Dále má tato sloučenina unikátní mechanismus účinku, jelikož spolupracuje s klíčovými systémy našeho těla a neblokuje je či nepřetěžuje jako některé jiné medikace. Tato vlastnost CBD je velice důležitá pro pacienty trpící neuropatickou bolestí, jelikož mnoho případů je chronických. Pacienti potřebují efektivní možnost, která se dá využívat na denní bázi a která neovlivní další oblasti jejich zdraví.

CBD a neuropatická bolest: Může pomoci?

Je důležité pochopit, že mnoho studií, které se týkají CBD, je stále v předklinické fázi. I když tedy nemáme definitivní odpověď na účinnost CBD při léčbě bolesti, tak můžeme prozkoumat některé mechanismy[2] a jejich možnou aplikaci.

CBD a zranění míchy

Mícha je centrální osou celé naší kostry a jakékoliv poškození této důležité a složité části těla s sebou nese závažné následky. I když je neuropatická bolest častým symptomem při zranění páteře, tak ji také může doprovázet paralýza, ztráta citu, limitovaný pohyb či ochablost svalů.

I když žádné množství CBD nikdy nevyléčí zranění páteře, tak některé předběžné studie naznačují, že může podpořit různé léčebné programy a to tím, že může zlepšit spánek, náladu a celkový stav pacienta. Vzhledem k tomu, že zranění páteře jsou velice limitující, tak by zlepšení jakékoliv z těchto oblastí pacientova života mohlo vést ke zlepšení kvality života.

Jak užívat CBD proti neuropatické bolesti

Jelikož je každá neuropatická bolest odlišná, tak neexistuje žádný obecný návod na užívání CBD proti neuropatické bolesti. Nicméně tato sloučenina není toxická, je velice dobře tolerována a tudíž nemusíte mít strach z vedlejších účinků při pravidelném užívání.

Pokud vás zajímá možnost užívat CBD proti neuropatické bolesti, pak byste měli experimentovat s různými produkty a metodami užívání, dokud nenaleznete to nejefektivnější řešení pro vás a váš problém.

• Pokud zažíváte bolest nervů v končetinách, pak by CBD krém mohl být tou nejlepší volbou, jelikož jeho účinek je lokální.

• Pokud máte problém s určením místa bolesti, pak by silný CBD olej mohl být lepší alternativou, jelikož bude proudit skrze váš krevní oběh do všech částí těla.

Jaké je nejlepší dávkování CBD při léčbě neuropatické bolesti?

Ideální dávka CBD se liší u každého jednotlivce. Zkušení uživatelé mohou získat lepší výsledky ze středně silných olejů (20% CBD a více). Nicméně i produkty s nižší koncentrací CBD mohou zlepšit vaše zdraví.

Pokud jste ve světě CBD nováčkem, pak je nejlepší začít s CBD produktem s nízkou koncentrací. Postupným zvyšováním koncentrace a frekvence užívání dopřejete vašemu tělu čas adaptovat se na CBD a poté můžete upravovat zkušenost dle vašich potřeb.

Kalkulátor dávky od Cibdolu je skvělým nástrojem, díky kterému si můžete vypočítat vaši ideální dávku. I když vám neřekne, kolik CBD si máte přesně vzít, tak vám poskytne doporučenou koncentraci a produkt v závislosti na několika otázkách o vašem životním stylu.

Je bezpečné užívat CBD proti neuropatické bolesti?

CBD je zcela přírodní sloučenina, která je extrahovaná z technického konopí. Tato sloučenina nemá žádné psychotropní vedlejší účinky a díky tomu je vhodná pro každodenní užívání. Nicméně CBD má několik možných vedlejších účinků, které jsou však poměrně neškodné - pokud se vůbec objeví.

Produkty obsahující CBD mohou interagovat s jinými léky na předpis. Vzhledem k tomu, že léky na předpis jsou tradiční léčbou neuropatické bolesti, tak doporučujeme probrat možnost užívání CBD s vaším lékařem.

Vzhledem k tomu, že mnoho případů neuropatické bolesti přerůstá do chronické bolesti a vyžaduje tak každodenní péči, tak je CBD netoxickou alternativou, která spolupracuje s vaším tělem. Nicméně každý člověk má jinou zkušenost s CBD a je tedy velice důležité začít s nízkou dávkou a jakmile si vaše tělo zvykne na účinky, tak tuto dávku můžete postupně dle potřeby zvyšovat.

Bolest nervů a CBD: Často kladené otázky

Jak dlouho bude trvat, než pocítím účinky CBD oleje proti neuropatické bolesti?
Každý případ neuropatické bolesti je jedinečný. Někteří lidé pociťují účinky CBD již během několika hodin, zatímco jiní potřebují několik dní.
Je legální užívat CBD olej proti neuropatické bolesti?
Pokud je daný CBD olej vyroben z technického konopí a obsahuje méně než 0,2% THC, pak je naprosto legální jej užívat. Všechny CBD oleje od Cibdolu splňují tyto požadavky.
Kde si mohu zakoupit CBD olej proti bolesti?
Cibdol má obsáhlou nabídku vysoce kvalitních CBD olejů, které jsou k dispozici v koncentracích od 2,5 - 40% CBD.
Měl bych užívání CBD oleje probrat se svým lékařem?
Pokud máte otázky či obavy ohledně užívání CBD, pak byste je vždy měli nejprve probrat se svým lékařem.
Zdroje

[1] World Health Organization. (2018). Cannabidiol (CBD). World Health Organization. https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Zdroj]

[2] Xiong, W., Cui, T., & Cheng, K. (2012). Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/ [Zdroj]

Zdroje

[1] World Health Organization. (2018). Cannabidiol (CBD). World Health Organization. https://www.openaccessgovernment.org/who-perspective-on-cannabidiol/80838 [Zdroj]

[2] Xiong, W., Cui, T., & Cheng, K. (2012). Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/ [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?