Obezita a spánek: jaká je souvislost?

Published:

Obezita a spánek jsou dva vzájemně propojené aspekty našeho života, které významně ovlivňují celkové zdraví. Tento příspěvek na blogu se zabývá složitým propojením mezi obezitou a spánkem a zkoumá, jak může nedostatečný odpočinek přispět k nárůstu hmotnosti a naopak.

Prozkoumáme hormonální nerovnováhu způsobenou nedostatkem spánku, která následně zvyšuje hlad a ovlivňuje výběr potravin. Dále budeme diskutovat o tom, jak může špatná kvalita spánku omezovat úroveň fyzické aktivity v důsledku snížené motivace a zhoršené výkonnosti při cvičení.

Abychom tento začarovaný kruh mezi obezitou a špatnou kvalitou spánku přerušili, poskytneme vám informace o řešení základních poruch spánku a o správné spánkové hygieně pro lepší regulaci hmotnosti. Nakonec zdůrazníme význam dostatečného odpočinku pro udržení zdravé tělesné hmotnosti a zároveň pro posílení schopnosti sebeovládání a rozhodování - což jsou klíčové prvky pro zlepšení životního stylu.

obezita-a-spánek-jaká-je-souvislost

Vliv nedostatku spánku na obezitu

Nedávný výzkum ukázal, že ztráta spánku může vést k přibývání na váze. Špatná kvalita spánku může mít značný vliv na mnoho aspektů života a zvyšuje pravděpodobnost přibývání na váze nebo obezity. V této části se budeme zabývat důsledky nedostatku spánku a tím, jak přispívá k obezitě.

Hormonální nerovnováha způsobená nedostatkem spánku

Nedostatek spánku může vést k hormonální nerovnováze v těle. Nedostatek spánku ovlivňuje hlad a leptin, dva klíčové hormony, které regulují pocit hladu a sytosti. Při nedostatečném odpočinku se hladina ghrelinu zvyšuje, zatímco hladina leptinu se snižuje. Tato nerovnováha zvyšuje pocity hladu, což ztěžuje udržení zdravé hmotnosti.

Zvýšená hladovost v důsledku nedostatečného odpočinku

Hormonální změny způsobené nedostatkem spánku často vedou ke zvýšené chuti k jídlu a chuti na vysoce kalorické potraviny. Vědci se domnívají, že tato zvýšená hladovost může být způsobena tím, že naše tělo hledá rychlé zdroje energie, když se cítí unavené z nedostatečného nočního odpočinku. Lidé, kteří trpí chronickou ztrátou spánku, proto mohou denně přijímat více kalorií, než potřebují, což v konečném důsledku přispívá k nežádoucímu nárůstu hmotnosti v průběhu času.

Jak špatný spánek ovlivňuje výběr potravin a kalorický příjem

Tato nerovnováha má za následek zvýšený hlad během dne, což může vést jedince k volbě nezdravých potravin s vysokým obsahem kalorií, tuků a sacharidů, protože hledají rychlé zdroje energie v důsledku denní únavy způsobené nedostatkem regeneračního odpočinku v noci.

Výběr nezdravých potravin v důsledku hormonálních změn

Špatná kvalita spánku může mít významný vliv na výběr potravin. Hormonální nerovnováha, která je důsledkem nedostatečného spánku, často podporuje přejídání a chuť na kalorické potraviny, jako jsou sladké svačinky nebo rychlé občerstvení. Konzumace těchto druhů potravin může dočasně dodat energii, ale z dlouhodobého hlediska je škodlivá pro udržení optimální hmotnosti.

Příležitost k pozdnímu nočnímu občerstvení díky delšímu večernímu bdění

Když jste každý večer déle vzhůru kvůli poruchám spánku nebo jiným problémům, které ovlivňují vaši schopnost rychle usnout, snadno se stane, že sáhnete po nočním občerstvení. Bohužel tyto kalorie navíc zkonzumované během nočního mlsání se mohou rychle sčítat - což je pro ty, kteří bojují s obezitou nebo se snaží zhubnout, ještě větší výzva.

Vztah mezi nedostatkem spánku a úrovní fyzické aktivity

Nedostatečný spánek může snížit motivaci k fyzické aktivitě a negativně ovlivnit výkonnost při cvičení, protože pro unavené tělo a mysl je obtížnější udržet soustředění během tréninku nebo dokonce najít potřebnou sílu, která je na prvním místě. Kromě toho dochází ke sníženému výdeji energie, protože naše tělo šetří zdroje, když máme málo paliva z nekvalitního spánku - což znamená celkově méně spálených kalorií navzdory jakýmkoli pokusům o zvýšení pohybu během bdělých hodin.

Snížená motivace k fyzické aktivitě

Nedostatek spánku má vliv nejen na regulaci chuti k jídlu, ale také na motivaci k fyzické aktivitě. Při nedostatku spánku je mnohem obtížnější najít energii a nadšení potřebné k pravidelnému cvičení, které je klíčovou součástí udržení zdravé hmotnosti.

Zhoršený výkon při cvičení

Špatná kvalita spánku může mít také fyzické účinky na vaše tělo, které ztěžují dosažení nejlepších výkonů během tréninku. Nedostatek spánku může vést ke snížení síly, vytrvalosti a koordinace, což jsou zásadní faktory při snaze o efektivní trénink zaměřený na podporu hubnutí nebo prevenci přibývání na váze.

Jak špatný spánek ovlivňuje výběr potravin a kalorický příjem

Při nedostatečném spánku dochází k nerovnováze hormonů - zejména se zvyšuje hladina ghrelinu (hormonu hladu) a snižuje hladina leptinu (hormonu sytosti). Tato nerovnováha má za následek zvýšenou hladovost během dne, což může vést jedince k výběru nezdravých potravin s vysokým obsahem kalorií, tuků a sacharidů, protože hledají rychlé zdroje energie kvůli denní únavě způsobené nedostatkem regeneračního odpočinku v noci. V této části se budeme zabývat tím, jak může špatná kvalita spánku ovlivnit naše stravovací rozhodnutí a přispět k nárůstu hmotnosti.

Výběr nezdravých potravin v důsledku hormonálních změn

Hormonální změny, ke kterým dochází při nedostatečném spánku, nám mohou ztížit účinnou regulaci chuti k jídlu. Když hladina ghrelinu stoupá a hladina leptinu klesá, máme větší chuť na kalorické potraviny, jako jsou sladké svačinky nebo jídla z rychlého občerstvení, než na zdravější alternativy, jako je ovoce nebo zelenina. Výzkumy naznačují, že lidé, kteří trpí chronickou ztrátou spánku, jsou náchylnější k impulzivnímu výběru potravin, což je vede k přejídání a přibírání na váze.

Kromě vlivu na regulaci chuti k jídlu existují také důkazy, že nedostatečný spánek může zhoršovat kognitivní funkce související s rozhodovacími procesy týkajícími se stravovacích návyků. Když jsme unavení z nedostatku odpočinku, může se stát, že sáhneme po jídle, které nás potěší, aniž bychom zvážili dlouhodobé důsledky, které tato volba má na naše celkové zdraví.

Příležitost k pozdnímu nočnímu občerstvení díky delšímu večernímu bdění

Kromě toho, že nedostatek spánku podporuje přejídání v důsledku hormonální nerovnováhy a zhoršeného rozhodování, může také vést k většímu množství příležitostí k nočnímu mlsání. Delší noční bdění znamená více času stráveného před obrazovkami nebo jinými činnostmi, které podporují bezmyšlenkovité přejídání. Takové chování nejenže přispívá k nadměrné spotřebě kalorií, ale může také narušit přirozený cirkadiánní rytmus našeho těla, což dále prohlubuje negativní účinky špatné kvality spánku na regulaci hmotnosti.

Například studie publikovaná v časopise Cell Metabolism zjistila, že účastníci, kteří byli vzhůru až do 4 hodin ráno, spotřebovali během prodloužené doby bdění dalších 550 kalorií ve srovnání s těmi, kteří spali v normální době. Tyto kalorie navíc pocházely především z potravin s vysokým obsahem tuku a cukru - tedy přesně z těch druhů svačin, kterým bychom se měli při snaze o udržení zdravé hmotnosti vyhýbat.

Tipy pro zlepšení kvality spánku a zdravější výběr potravin

 1. Vytvořte si konzistentní spánkový režim: Dodržujte pravidelný čas spánku a vstávání, abyste si upravili vnitřní hodiny.
 2. Před spaním se vyhněte stimulantům: Vyhněte se kofeinu nebo nikotinu před spaním, abyste mohli rychleji usnout.
 3. Udržujte relaxační režim před spaním: Před spaním si dopřejte uklidňující činnosti, jako je čtení, teplá koupel nebo meditace.
 4. Jezte vyvážená jídla během dne: Konzumujte přiměřené množství bílkovin, sacharidů bohatých na vlákninu a zdravých tuků, abyste udrželi hlad pod kontrolou.
 5. Zůstaňte hydratovaní: Pijte během dne hodně vody, abyste snížili pokušení přejídat se nebo si vybírat špatné jídlo.

Zařazením těchto tipů do každodenního režimu můžete zlepšit kvalitu spánku a zároveň podpořit zdravější stravovací návyky. Řešení obou aspektů společně může pomoci zvládnout přibývání na váze spojené s nedostatečným odpočinkem.

Vztah mezi nedostatkem spánku a úrovní fyzické aktivity

Nedostatečný spánek může vést k řadě problémů, včetně poruch spánku a jeho ztráty. Věděli jste však, že ztráta spánku může mít vliv i na úroveň vaší fyzické aktivity? Je to pravda. Bez dostatečného spánku může být obtížné získat energii a soustředění potřebné pro pravidelné cvičení. Navíc nedostatek spánku může ovlivnit energetický výdej, což znamená, že můžete spálit celkově méně kalorií, i když se snažíte zvýšit svou fyzickou aktivitu během bdění.

Snížená motivace k fyzické aktivitě

Pocit únavy a pomalosti z nedostatečného odpočinku může vést ke snížení motivace k fyzickým aktivitám. Kdo by chtěl cvičit, když se cítí unavený a náladový? Nedostatek řádného odpočinku může také zhoršit kognitivní funkce, což ztěžuje efektivní soustředění na fitness cíle.

 • Únava: Pocit neustálé únavy ztěžuje získání dostatku energie na cvičení.
 • Výkyvy nálad: Nedostatek spánku často vede k výkyvům nálad, které mohou negativně ovlivnit ochotu a nadšení pro cvičení.
 • Špatná koncentrace: Nedostatek řádného odpočinku zhoršuje kognitivní funkce, což vede k tomu, že se jedinci nemohou účinně soustředit na své fitness cíle.

Zhoršený výkon při cvičení

Ztráta spánku má také přímý vliv na samotný výkon při cvičení. Výzkumníci naznačují, že nedostatek dostatečného odpočinku negativně ovlivňuje různé aspekty související právě s tím, jak dobře fyzicky fungujeme během tréninku, jako je síla, vytrvalost a koordinace:

 • Síla a vytrvalost: Nedostatečný spánek může snížit svalovou sílu, což ztěžuje absolvování vysoce intenzivních tréninků nebo udržení stálého tempa při kardio cvičení.
 • Koordinace a rovnováha: Nedostatek spánku zhoršuje motorické schopnosti, což může vést ke špatné koordinaci a rovnováze při fyzických aktivitách, jako jsou hodiny jógy nebo tance.
 • Riziko zranění: Pokud nejste odpočatí, výrazně se zpomaluje vaše reakční doba, což zvyšuje pravděpodobnost zranění při cvičení.

Chcete-li bojovat proti těmto negativním účinkům na motivaci a výkonnost způsobeným nedostatkem spánku, je nezbytné upřednostňovat odpočinek každou noc. To zahrnuje zavedení důsledného režimu před spaním, který podporuje relaxaci před spaním, vyhýbání se stimulujícím látkám, jako je kofein, v blízkosti doby spánku a vytvoření optimálního prostředí pro spánek, které zajistí kvalitní spánek během večerních hodin, kdy je to nejvíce potřeba.

Úloha zdřímnutí v úrovni fyzické aktivity

Pokud máte problémy se spánkem, ale přesto chcete zůstat aktivní, přestože se během dne cítíte unavení, zvažte zařazení krátkých zdřímnutí do svého denního rozvrhu. Studie z Harvardu a Stanfordu naznačují, že krátké okamžiky spánku REM mohou při delším praktikování pomoci s bdělostí, kognitivním výkonem a dokonce i se sportovními schopnostmi.

Pro zajištění optimálního zdraví a pohody je pro úspěšnou regulaci hmotnosti zásadní dostatečný spánek. Řešením fyzických účinků nedostatku spánku na motivaci a výkonnost při cvičení mohou jednotlivci lépe zvládat svou hmotnost a zároveň zlepšit celkové zdraví a pohodu.

Význam spánku pro udržení hmotnosti a celkového zdraví

Ačkoli se při regulaci hmotnosti a zdraví často upřednostňuje strava a cvičení, spánek je stejně důležitý. Výzkum však ukázal, že dostatek spánku je zásadní pro regulaci chuti k jídlu, lepší výběr potravin, udržení motivace k fyzické aktivitě a snížení rizika onemocnění souvisejících s obezitou, jako je cukrovka, srdeční choroby a některé typy rakoviny. Tato část se zabývá významem dostatečného a kvalitního spánku jako součásti účinného plánu regulace hmotnosti.

Hormonální regulace prostřednictvím dostatečného odpočinku

Dostatek spánku hraje zásadní roli v hormonální regulaci našeho těla. Když si důsledně odpočinete (obvykle 7-9 hodin za noc), vaše tělo může účinně regulovat hormony, jako je ghrelin (hormon hladu) a leptin (hormon sytosti). Tato rovnováha pomáhá kontrolovat chuť k jídlu během dne a zároveň zabraňuje přejídání nebo podléhání nezdravým chutím v důsledku hormonální nerovnováhy způsobené ztrátou spánku.

 • Ghrelin: Nedostatek odpočinku zvyšuje hladinu ghrelinu, který podporuje přejídání tím, že vyvolává zvýšený pocit hladu.
 • Leptin: Nedostatečný spánek snižuje hladinu leptinu, což má za následek snížený pocit sytosti po jídle a vede ke konzumaci většího množství kalorií, než je třeba.

Kromě těchto dvou klíčových hormonů, které se podílejí na regulaci chuti k jídlu, mohou vědci předpokládat, že přiměřený spánek pomáhá udržovat zdravou citlivost na inzulín, což dále podporuje metabolismus glukózy nezbytný pro produkci energie během bdění, aniž by to časem způsobilo nadměrný nárůst hmotnosti.

Zlepšení schopnosti sebeovládání a rozhodování

Dalším důležitým aspektem spánku je jeho vliv na naše kognitivní schopnosti, včetně sebeovládání a rozhodování. Nedostatek spánku může tyto funkce zhoršit, což ztěžuje odolávání nezdravým potravinám nebo udržování motivace potřebné k pravidelné fyzické aktivitě. Naopak dobře odpočatí jedinci jsou lépe vybaveni k přijímání zdravějších rozhodnutí týkajících se jejich stravy a pohybových aktivit - což v konečném důsledku přispívá k úspěšnému úsilí o dlouhodobou regulaci hmotnosti.

Chcete-li si zajistit dostatek kvalitního odpočinku každou noc, zvažte zavedení několika jednoduchých, ale účinných postupů spánkové hygieny:

 • Vytvořte důsledný režim před spaním: Zavedení uklidňujícího rituálu před spaním pomáhá dát tělu signál, že je čas se večer uklidnit, a zvyšuje tak pravděpodobnost, že po ulehnutí do postele usnete rychleji.
 • Udržujte chladné, tmavé a tiché prostředí pro spánek: Tyto podmínky podporují optimální spánek tím, že snižují možné rušivé vlivy a zároveň podporují přirozenou produkci melatoninu (hormonu, který je zodpovědný za navození ospalosti).
 • Vyhněte se stimulantům před spaním: Konzumace kofeinu nebo nikotinu několik hodin před usnutím může narušit schopnost dosáhnout hlubokých fází regeneračního odpočinku, který je nezbytný pro celkové zdravotní účinky spojené s kvalitním spánkem.

Začlenění těchto strategií do každodenního života vám pomůže nejen zlepšit kvalitu spánku, ale také podpoří zdravější návyky, pokud jde o efektivní řízení hmotnosti spolu s dalšími aspekty, jako je výživa a cvičení, které jsou nezbytné pro dosažení a udržení požadovaných cílů pro dlouhodobý úspěch. Dostatečným množstvím klidného spánku můžete přispět ke snížení rizika vzniku závažných onemocnění, jako je cukrovka, srdeční choroby a rakovina. Nepodceňujte tedy význam role, kterou hraje na vaší cestě za zdravím a dlouhověkostí.

Časté dotazy týkající se obezity a spánku

Jak obezita ovlivňuje spánek?

Nadměrné množství tělesného tuku, zejména v oblasti krku, může způsobovat potíže s dýcháním během spánku, což vede k častému probouzení a celkově špatnému odpočinku.

Jaký je vztah mezi délkou spánku a obezitou?

Nedostatek správného odpočinku může vést k hormonální nerovnováze, která zvyšuje hlad a podporuje přejídání, což může přispět k přibývání na váze.

Jaký je vztah mezi spánkem a hubnutím?

Dostatečný a kvalitní spánek pomáhá regulovat hormony ovládající chuť k jídlu a zlepšuje sebekontrolu při výběru potravin, což usnadňuje udržení zdravé hmotnosti.

Která porucha spánku je nejsilněji spojena s obezitou?

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je silně spojena s obezitou, protože nadměrné ukládání tuku v oblasti krku přispívá k zúžení dýchacích cest.

Podle vědců může špatná kvalita spánku vést k nárůstu hmotnosti a zvýšenému riziku srdečních onemocnění.

Pro zlepšení kvality spánku a snížení rizika poruch spánku a spánkové deprivace je důležité dodržovat správnou spánkovou hygienu.

Pravidelná fyzická aktivita může také pomoci regulovat chuť k jídlu a podpořit hubnutí, což usnadňuje udržení zdravé tělesné hmotnosti.

Dětská obezita je stále větším problémem a studie prokázaly, že nedostatečný spánek může přispívat k rozvoji obezity u dětí.

Dobrý spánek je pro mladé dospělé velmi důležitý, protože nedostatek spánku může vést k nadměrné denní ospalosti a problémům se spánkem v noci.

Hluboký spánek je nezbytný pro tělesnou a duševní obnovu a jeho poruchy mohou mít negativní fyzické účinky a vyvolat zvýšený pocit stresu a úzkosti.

Zlepšení kvality spánku může mít pozitivní vliv na celkové zdraví a pohodu a je důležité vyhledat léčbu problémů se spánkem a poruch spánku, jako je spánková apnoe.

Pamatujte, že dobrý smích a dlouhý spánek jsou nejlepšími léky na cokoli.

Závěr

Věděli jste, že špatná kvalita spánku může zvýšit riziko obezity?

Je to pravda! Hormonální nerovnováha způsobená nedostatkem spánku může zvýšit hlad a vést k výběru nezdravých potravin, zatímco snížená motivace k fyzické aktivitě a zhoršená výkonnost při cvičení tento problém ještě zhoršují.

Ale nebojte se, je tu naděje! Řešením základních poruch spánku a dodržováním správné spánkové hygieny můžete tento začarovaný kruh přerušit a zlepšit svou hmotnost a celkové zdraví.

Dbejte tedy na to, abyste si dopřáli dostatek odpočinku - ten nejen reguluje hormony, ale také zlepšuje sebeovládání a rozhodovací schopnosti.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?