Za jak dlouho začne CoQ10 působit?

Published:

Koenzym Q10 (CoQ10) je oblíbený doplněk stravy, který užívají miliony lidí, kteří chtějí zvýšit buněčnou energii, zdraví srdce, mozkovou činnost a výkonnost při cvičení. Za jak dlouho po zahájení užívání doplňků stravy se však začnou projevovat účinky CoQ10?

CoQ10 je sloučenina rozpustná v tucích, takže vstřebávání do tělesných tkání nějakou dobu trvá. Výzkum však ukazuje, že zvýšená hladina CoQ10 a související účinky mohou začít během 1-2 týdnů. Maximálních účinků je obvykle dosaženo přibližně za 3-6 měsíců.

Za jak dlouho začne CoQ10 působit?

Zde je podrobný pohled na to, jak dlouho trvá, než CoQ10 začne působit a stane se plně účinným na základě důkazů.

Přehled CoQ10

CoQ10 je silný antioxidant, který se přirozeně vytváří v tělesných buňkách. Je nezbytný pro tvorbu buněčné energie a chrání před oxidačním poškozením.

Některá klíčová fakta o CoQ10:

 • Nachází se v mitochondriích buněk.
 • hraje zásadní roli při přenosu elektronů při výrobě energie ATP
 • Působí jako antioxidant a neutralizuje volné radikály.
 • Hladiny se s věkem snižují, což zvyšuje důležitost doplňování potravy
 • Používá se ke zvýšení stavu CoQ10 pro zdraví prospěšné účinky
 • K dispozici jako doplněk ve formě ubichinonu (oxidovaný) nebo ubichinolu (redukovaný).

Doplněk CoQ10 byl široce zkoumán pro různá použití, ale jak dlouho trvá, než začne zvyšovat hladinu CoQ10 a přinášet výhody?

Rychlost absorpce CoQ10 a doba do dosažení maximální hladiny v krvi

Abychom pochopili, za jak dlouho začne CoQ10 působit, je důležité znát jeho absorpční profil. Vstřebávání CoQ10 zahrnuje několik kroků:

 • Rozpouští se z tobolky a emulguje do smíšených micel s tukem.
 • Vychytávání střevními enterocyty
 • Vložen do chylomikronů balených v lymfatickém systému.
 • Uvolnění do systémového oběhu hrudním kanálem
 • Vrcholové koncentrace v krvi dosahuje přibližně 5-10 hodin po požití

CoQ10 je molekula rozpustná v tucích, a proto pro optimální vstřebávání vyžaduje tuk v jídle. Trvá několik hodin, než CoQ10 projde tímto kompletním procesem vstřebávání a dosáhne maximální hladiny.

K absorpci však začíná docházet poměrně rychle po požití. Část CoQ10 se začne dostávat do oběhu během 1-2 hodin.

Časová osa pro zvýšení hladiny CoQ10 v krvi

Na základě výzkumu je zde uveden obecný časový plán, za jak dlouho dojde ke zvýšení hladiny CoQ10 v krvi:

 • 1-2 hodiny: Počáteční absorpce zvyšující hladinu CoQ10 v plazmě
 • 2-5 hodin: Hladiny CoQ10 se zvyšují s pokračující absorpcí
 • 5-10 hodin: Dosažení maximální koncentrace CoQ10 v krvi
 • 24 hodin: Zvýšené hladiny CoQ10 přetrvávají
 • 2-3 dny: Hladiny v krvi se z důsledného denního dávkování vyrovnají
 • 2-4 týdny: Dosažení ustálených hladin CoQ10 v krvi

K dosažení optimálního ustáleného stavu je třeba soustavné každodenní suplementace po dobu 2-4 týdnů, aby se zvýšila hladina CoQ10 v krevní plazmě a tkáních.

To odráží časovou osu, kdy se projeví účinky CoQ10.

Kdy se projeví přínosy suplementace CoQ10?

Obvykle trvá 2-6 týdnů denního příjmu CoQ10, než se začnou projevovat účinky a zdravotní přínosy:

 • 1-2 týdny: Se zvyšující se hladinou v tkáních mohou začít jemné účinky
 • 2-4 týdny: Výrazné přínosy jsou často hlášeny jako maximalizace hladin.
 • 4-6 týdnů: Plného účinku se obvykle dosáhne při ustáleném dávkování.
 • 3 a více měsíců: Maximální dlouhodobé dopady se projeví při trvalém užívání

V prvních týdnech před dosažením optimální hladiny se mohou objevit některé menší účinky. Výzkum však ukazuje, že plné funkční dopady jsou nejvíce patrné po 4-6 týdnech, kdy jsou buňky nasyceny CoQ10.

Dlouhodobé užívání po dobu delší než 3-6 měsíců může přinést postupné zlepšování některých výhod, jako je zdraví srdce, funkce mozku nebo cvičení.

Proměnné, které ovlivňují dobu dosažení dávek

Na to, jak rychle se pozitivní účinky suplementace CoQ10 projeví, má vliv několik faktorů:

 • Výchozí stav - u osob s nedostatkem se projeví rychlejší účinky než u osob s dostatečným stavem
 • Výše dávky - Vyšší dávky v bezpečném rozmezí maximalizují rychlost
 • Dělené dávky - více menších dávek urychluje vstřebávání
 • Užívána forma - Ubichinol je až 3-4x lépe vstřebáván
 • Konzumovaný tuk - požití s tukem zvyšuje biologickou dostupnost
 • Konzistence - denní stabilní dávkování optimalizuje hladinu v krvi a tkáních
 • Zdravotní stav - Nemoci mohou dávky urychlit.
 • Léky - Některé léky vyčerpávají CoQ10, což zvyšuje potřebu jejich užívání.
 • Genetika - genové odchylky mohou ovlivnit metabolismus CoQ10
 • Věk - syntéza CoQ10 s věkem klesá, a proto je zvýšení hladiny účinnější.

Obecně lze říci, že mladší zdraví dospělí s dostatečnou hladinou CoQ10 mohou pociťovat přínosy déle než starší jedinci, kteří mají tendenci k většímu nedostatku.

Kdy se projeví konkrétní účinky?

Mezi hlavní využití doplňků CoQ10 patří přínos pro zdraví srdce, mozku, výkonnost, plodnost a zdravé stárnutí.

Zde je přehled, kdy se mohou projevit účinky v těchto konkrétních aspektech zdraví:

 • Zdraví srdce - 4-8 týdnů k ovlivnění krevního tlaku, bolesti na hrudi, cholesterolu a srdeční funkce při srdečním selhání.
 • Zdraví mozku - 4-8 týdnů na pomoc při migrénách, depresích, poklesu kognitivních funkcí, Parkinsonově a Alzheimerově chorobě.
 • Výkonnost při cvičení - 2-4 týdny pro zvýšení energie, vytrvalosti, regenerace a funkce svalů během cvičení.
 • Plodnost a PCOS - Minimálně 3 měsíce pro zlepšení kvality vajíček a výsledků těhotenství.
 • Proti stárnutí - 1-2 měsíce pro lepší antioxidační ochranu, kvalitu pleti, imunitní ochranu a zdraví buněk.
 • Diabetes a metabolické zdraví - 4-12 týdnů na podporu regulace hladiny cukru v krvi, citlivosti na inzulín a kontroly hmotnosti.

Všimněte si, že maximální výsledky jsou při trvalém užívání často delší, ale počáteční přínosy se obvykle objeví v těchto časových rámcích.

Zdravotní stavy, které mohou reagovat rychleji

U některých chorobných stavů zahrnujících mitochondriální dysfunkci a nedostatek CoQ10 se účinky projeví rychleji po zahájení suplementace:

 • Srdeční selhání - 2-4 týdny pro zlepšení příznaků, jako je únava, dušnost, výkonnost.
 • Migrény - 1-2 měsíce ke snížení frekvence a závažnosti bolestí hlavy.
 • Parkinsonova choroba - Zjistitelné zlepšení motorických příznaků během 4-8 týdnů.
 • Fibromyalgie - Snížení rozšířené bolesti během 1-2 měsíců.
 • Neplodnost a PCOS - Zvýšení ovulace o 2-3 měsíce.
 • Svalová dystrofie - zvýšení svalové síly a funkce během 2 měsíců.
 • ME/CFS - určité zvýšení hladiny energie během 1-2 měsíců.
 • Diabetes - Zlepšení kontroly hladiny cukru v krvi zjištěné za 4-6 týdnů.
 • Onemocnění ledvin - snížení retence tekutin a snížení otoků pozorované za 2-4 týdny.

Obecně platí, že čím jsou buňky nemocnější v důsledku mitochondriální dysfunkce způsobené nemocí, nedostatkem nebo stárnutím, tím rychleji mohou buňky reagovat na obnovení optimálního stavu CoQ10.

Kdy se projeví udržovací účinky?

Po dosažení ustálených hladin po prvních 1-2 měsících je jednou z výhod pokračování v suplementaci CoQ10 udržování optimální buněčné funkce a zdraví.

Při trvalém užívání CoQ10 pomáhá:

 • Zachovat zdraví srdce, mozku a ledvin.
 • Udržení plodnosti, fyzické výkonnosti a svalové funkce.
 • Podpora imunitního systému a antioxidačního stavu.
 • působí proti stárnutí buněk a souvisejícímu funkčnímu úpadku.

Poté, co se tkáně naplní CoQ10, aby se plně obnovila jeho hladina, pomáhá jeho průběžný příjem jako denního doplňku stravy udržet maximální buněčnou energii a zdraví celého systému.

Za jak dlouho začne CoQ10 působit? Závěr

CoQ10 je sice živina rozpustná v tucích, která potřebuje určitý čas, aby se její hladina v těle zvýšila, ale výzkumy ukazují, že její příznivé účinky mohou být patrné během 2-4 týdnů.

Plný účinek se obvykle projeví přibližně za 4-6 týdnů, jakmile hladina v krvi dosáhne ustáleného stavu. I když se načasování může lišit v závislosti na zdravotním stavu, dávkování a dalších faktorech, většina lidí uvádí, že pocítí hmatatelné výhody během prvních 1-2 měsíců soustavného užívání doplňků.

Trvalé každodenní užívání po dobu delší než 2-3 měsíce umožňuje, aby CoQ10 působil v plném rozsahu svých dlouhodobých účinků na zdraví a proti stárnutí.

Zdroje použité k napsání tohoto článku

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?