Proč ve vztazích ubývá sexu?

Published:

Pro mnoho párů je sex důležitou součástí jejich vztahu. Je však běžné, že s postupujícím vztahem páry zaznamenávají pokles četnosti a intenzity sexuálních styků. Existuje řada důvodů, proč může v dlouhodobějších vztazích docházet k poklesu sexu.

Proč ve vztazích ubývá sexu?

Ztráta fáze líbánek

V nových vztazích často dochází k intenzivní sexuální přitažlivosti a vzrušení, které páry prožívají. Tato "líbánková fáze" je poháněna novostí a prvními poznatky o novém partnerovi. V tomto období dochází k prudkému nárůstu chemických látek, jako je dopamin a noradrenalin. Postupem času, jak vztah postupuje, období líbánek nevyhnutelně končí a páry se usazují v hlubší intimitě. Bláznivě zamilované chemické látky začnou slábnout. Tento přechod může vést k méně častému a méně dobrodružnému sexu.

Snížená priorita sexu

Když se páry dají dohromady poprvé, často upřednostňují sex a intimitu. Když vztah dozraje a do hry vstoupí další závazky, jako je kariéra, děti a vlastnictví domu, sex se může často posunout na nižší pozici. Partneři mohou být unavení z dlouhé pracovní doby nebo péče o děti. Sex se stává spíše plánovaným než spontánním. Zaneprázdněnost života může párům ztěžovat, aby si udělali prostor pro fyzickou intimitu.

Přílišná známost

Počáteční fáze vztahu se vyznačuje neustálými novinkami a objevováním partnera. Každý sexuální zážitek je vzrušující. Postupem času se páry velmi dobře seznamují s preferencemi a rytmem toho druhého. Sex může začít působit předvídatelně a rutinně. Pocit tajemství, který podněcuje sexuální touhu, se vytrácí.

Špatná komunikace

Dobrý sexuální vztah vyžaduje otevřenou a upřímnou komunikaci o přáních, hranicích a měnících se potřebách. V průběhu času se mnoho párů v těchto rozhovorech zhoršuje. Může vzniknout odpor nebo odloučení. Tento rozpad komunikace negativně ovlivňuje četnost a spokojenost v sexuálním životě.

Nesourodé libido

Každý člověk má jedinečné libido, které je ovlivněno mnoha faktory, jako je věk, hormony, stres, léky, deprese, trauma atd. V novém vztahu jsou rozdíly v libidu často méně výrazné. S postupujícím vztahem se však nesoulad libida může stát zřetelnějším a problematičtějším. To může vyvolat napětí, zklamání a odmítání, které sexuálnímu vztahu škodí.

Nedostatek úsilí

Je snadné považovat sexuální vztah za samozřejmost a nechat ho na seznamu priorit. Páry mohou věnovat méně času, energie a úsilí vytváření příležitostí k sexu. Předehra, rande, flirtování, spodní prádlo a další formy intimity ustupují do pozadí. Když se sex stává méně společným tvůrčím úsilím, ztrácí na síle.

Omezený sexuální repertoár

Když se sex stane nudným a rutinním, sníží se touha a motivace k němu. Partneři mohou upadnout do rutiny a věnovat se stále stejným sexuálním aktivitám. Přestanou si rozšiřovat sexuální obzory a zkoušet společně nové věci. Tato stagnace a ztráta novosti tlumí sexuální zájem.

Nejistota těla

S věkem se tělo mění v důsledku těhotenství, přibývání na váze, nemocí a dalších faktorů. Mnoho lidí se v průběhu let potýká s klesajícím sebevědomím, což negativně ovlivňuje jejich sexualitu a touhu. Partnerům může být méně příjemné být při sexu nahý a zranitelný. Sebevědomí snižuje sexuální otevřenost.

Zdravotní problémy

S věkem se může objevit řada zdravotních potíží, jako je erektilní dysfunkce, vaginální suchost, poruchy bolesti, postižení, problémy s prostatou, nízká hladina testosteronu atd., které brání uspokojivému sexu jednoho nebo obou partnerů. Sexuální apetit běžně snižují také léky, jako jsou antidepresiva. Přetrvávající zdravotní problémy mohou stát v cestě skvělému sexu.

Problémy ve vztazích

Problémy jako špatná komunikace, nedůvěra, zášť, nuda nebo boj o moc v celkovém vztahu se nevyhnutelně přenesou i do ložnice. Partneři, kteří se často hádají, ignorují potřeby toho druhého nebo se snaží být vůči sobě zranitelní, pravděpodobně pocítí pokles sexuálního spojení. Sexuální problémy jsou často příznakem hlubších problémů ve vztahu.

Zaměření na rodičovství

Nároky na rodičovství jsou velmi energeticky náročné. Rodiče kojenců nebo malých dětí se často cítí vyčerpaní a vyčerpaní povinnostmi spojenými s péčí o děti, takže jim zbývá jen málo prostoru pro sex a intimitu. Páry se snaží znovu navázat sexuální a citové vztahy. Jejich hlavním zájmem se stávají děti, nikoliv partnerský vztah. To může sexuální vztah vyhladovět.

Záležitosti nebo nevěra

Po aféře je narušena důvěra a bezpečí, které jsou nezbytné pro uspokojivý sex. Zraněný partner může používat sex jako trest nebo se zcela vzdát fyzické náklonnosti. I když páry po nevěře obnoví intimní vztahy, škody mohou přetrvávat. Přetrvávající žárlivost a trauma ze vztahu jsou překážkou skvělého sexu.

Špatné duševní zdraví

Deprese, úzkost, trauma, stres a další problémy s duševním zdravím se mohou výrazně podepsat na libidu a sexuálních funkcích. Psychické problémy snižují sexuální apetit a znesnadňují přítomnost a zranitelnost během fyzické intimity. Špatné duševní zdraví otupuje sexuální touhu a uspokojení. Léčba je klíčová.

Jak lze zlepšit sex v dlouhodobých vztazích?

Existuje mnoho strategií, kterými se páry mohou pokusit čelit poklesu sexu v průběhu času. Obnovení sexuálního života v dlouhodobém vztahu vyžaduje kreativitu, vzájemné porozumění a důsledné úsilí. Zde je několik tipů:

 • Udělejte ze sexu prioritu: Naplánujte si intimní chvíle a rande. Chraňte svůj sexuální vztah, protože život je náročný.
 • Komunikujte otevřeně a upřímně: Sdílejte své potřeby, problémy, přání a problémy ve vztahu s empatií. Zůstaňte naladěni.
 • Vyzkoušejte nové věci: Experimentujte se sexuálními aktivitami, hračkami, místy, hraním rolí, pornografií, knihami atd. Mějte otevřenou mysl a buďte dobrodružní.
 • Zaměřte se na předehru: Věnujte se pomalu dotekům, masážím, koupelím, hudbě a dalším formám fyzické a emocionální intimity.
 • Řešení zdravotních problémů: Vyhledejte lékařskou pomoc v případě sexuálních problémů. Zlepšit duševní zdraví. Upřednostněte spánek, výživu a pohyb.
 • Terapie: Vyhledejte odbornou podporu, abyste zlepšili dynamiku vztahu, zpracovali aféry nebo řešili konkrétní sexuální problémy.
 • Přijměte přirozené přílivy a odlivy: Uvědomte si, že sexuální touha není konstantní. Vzestupy a pády překonávejte společně.
 • Zmírněte očekávání: Uvědomte si, že sex v dlouhodobém vztahu často vypadá jinak než na začátku.
 • Zaměřte se na zábavu: Udržujte hravost. Neberte sex příliš vážně. Smích a lehkost jsou spojenci vášně.
 • Oceňujte nesexuální doteky: objímání, mazlení, držení za ruce, masáže. Fyzická blízkost vede k větší sexuální otevřenosti.
 • Upevněte své pouto: Pěstujte intimitu prostřednictvím společných aktivit, dobrodružství, zájmů a kvalitně stráveného času.
 • Cvičte se ve vděčnosti: Všímejte si svého partnera a vyjadřujte mu vděčnost. Láskyplně přijímejte měnící se těla toho druhého.
 • Buďte trpěliví a vytrvalí: Zlepšení sexuálních problémů vyžaduje čas a trvalé úsilí. Nevzdávejte se.

Vášeň a vzrušení z nových vztahů nelze udržet navždy. Vždy však existují způsoby, jak v průběhu let pěstovat hlubší a zralejší sexuální spojení. S péčí a pozorností může sex v dlouhodobých vztazích vzkvétat novými hlubokými způsoby.

Často kladené otázky: Proč v dlouhodobých vztazích ubývá sexu?

S postupujícím vztahem často klesá četnost a intenzita sexu. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou nejčastější důvody a jak mohou páry znovu oživit sexuální život.

Proč se vášnivý sex vytrácí, když vztah dozrává?

Počáteční fáze vztahu se vyznačuje intenzivní sexuální touhou, která je poháněna novostí, objevováním a přílivem chemických látek v mozku, jako je dopamin a noradrenalin. Tato "líbánková fáze" nevyhnutelně končí s přechodem vztahu k hlubší intimitě. Neustálá novost, která vyvolává počáteční vášeň, časem slábne, což vede k méně častému a dobrodružnému sexu.

Jakou roli hraje známost při snižování sexu?

Známost ve vztazích přináší pohodlí a spojení, ale také nudu v ložnici. Když se sex stane předvídatelným a rutinním, protože partnerovo tělo a jeho reakce dobře znáte, ztrácí na síle. Pocit tajemství a fascinace partnerem, který podněcuje sexuální touhu, se vytrácí.

Jak se změní priority, aby se snížil důraz na sex?

Na počátku vztahu je sex často hlavní společnou aktivitou a cílem. Jak vztah zraje a do hry vstupují další závazky, jako je kariéra, děti, vlastnictví domu atd., sex se dostává na nižší pozice. Život se stává rušnějším a na intimitu často zbývá jen málo energie.

Jak ovlivňují rozdíly v libidu sexuální frekvenci?

Každý člověk má jedinečné libido ovlivněné mnoha faktory. V nových vztazích se rozdíly v libidu často minimalizují. Postupem času však mohou být rozdíly v touze mezi partnery výraznější a hůře překonatelné. To vede k sexuální frustraci.

Jak špatná komunikace snižuje kvalitu sexu?

Dobrý sexuální vztah vyžaduje neustálou otevřenou komunikaci o potřebách a preferencích. V průběhu času se mnoho párů v těchto rozhovorech zhoršuje. Nevyřešené konflikty, zadržovaná zášť a emocionální odstup pak intimitu sabotují.

Proč dochází k sexuální nudě?

Když se sex začne opakovat a manželé přestanou zkoušet nové věci, nuda zabíjí vášeň v ložnici. Partneři upadají do rutiny stejných činností a poloh při každém setkání. Tento nedostatek novosti a kreativity snižuje sexuální motivaci.

Jak problémy s tělesnou vizáží ovlivňují sex?

S věkem přicházejí přirozené tělesné změny, které mohou výrazně snížit sexuální sebevědomí jednoho nebo obou partnerů. Přibývání na váze, následky těhotenství nebo nemoci často snižují sebevědomí. Když se lidé necítí sexy, vyhýbají se sexu.

Jaké zdravotní stavy snižují sexuální apetit?

Problémy jako erektilní dysfunkce, vaginální suchost, chronická bolest, postižení, problémy s prostatou atd. se mohou objevit s věkem a bránit skvělému sexu. Libido běžně snižují také léky, jako jsou antidepresiva. Probíhající zdravotní potíže snižují sexuální apetit.

Jak ovlivňují problémy duševního zdraví sex?

Deprese, stres, trauma, poruchy tělesného vzhledu a další psychické problémy mohou výrazně snížit libido a sexuální výkonnost. Špatné duševní zdraví snižuje touhu a schopnost být přítomný a intimní.

Proč rodičovství snižuje četnost sexuálních styků mezi páry?

Výchova dětí je nesmírně vyčerpávající. Rodičům kojenců nebo malých dětí často zbývá jen málo energie na sex uprostřed náročné péče o děti. Páry se snaží obnovit intimní vztah po narození dětí, když se rodičovství stává hlavním cílem.

Jak aféry poškozují sexuální intimitu?

Nevěra vážně narušuje důvěru a zranitelnost potřebnou pro uspokojivý sex. Zraněný partner může odmítat fyzickou náklonnost. Přetrvávající žárlivost a trauma ze vztahu po nevěře jsou obrovskými překážkami skvělého sexu.

Jaká jsou řešení pro zlepšení sexu v dlouhodobých vztazích?

Řešení zahrnují lepší komunikaci, stanovení priorit, zkoušení nových věcí, řešení zdravotních problémů, terapii konkrétních problémů, zaměření se na nesexuální intimitu a zábavu, pěstování vděčnosti a přijetí přirozených přílivů a odlivů touhy. Opětovné nastartování sexu vyžaduje otevřenost, kreativitu a trvalé úsilí.

Jak mohou páry posílit intimitu i při rozdílných touhách?

Partneři s nesourodým libidem mohou stále zvyšovat náklonnost prostřednictvím nesexuálních aktivit, jako je mazlení, masáže, koupele, tanec, večerní rande, společné koníčky atd. Fyzická blízkost bez tlaku na sex pomáhá překlenout rozdíly v touze.

Jaká změna myšlení může pomoci oživit sex?

Pochopení toho, že sex ve zralém vztahu bude vypadat jinak než na začátku, pomáhá párům vyhnout se zklamání. Zaměření na hravost oproti dokonalosti a na udržování intimity různými způsoby odlehčuje zátěž sexu.

Vášeň nových vztahů se časem vyvíjí. Páry však mohou s rostoucím vztahem pěstovat uspokojivý sex hlubšími a jemnějšími způsoby. S přizpůsobením očekávání, kreativitou a důslednou péčí je sexuální živost v dlouhodobých vztazích velmi dobře možná.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?