V jakém věku jsou muži nejlepší v posteli? Překvapivá pravda

Published:

Pokud jde o skvělý sex, hraje zde roli mnoho faktorů. Muži i ženy si však často kladou otázku: v jakém věku jsou muži na svém sexuálním vrcholu? Kdy jsou schopni podat v posteli nejlepší výkon?

Obsah:

 1. Klíčové faktory, které ovlivňují sexuální schopnosti a spokojenost
 2. Sexuální apetit a testosteron - vrchol v rané dospělosti
 3. Erektilní funkce - drží se stabilně a později klesá
 4. Orgasmická funkce - vrcholí po třicítce a čtyřicítce
 5. Sexuální technika a know-how - zlepšuje se se zkušenostmi
 6. Znalost ženských těl - časem se posiluje
 7. Emoční intimita a komunikace - Rosteme silněji
 8. Důvěra a jistota v identitu - rostou s dospělostí
 9. Zaměření se přesouvá od fyzického vzrušení k emocionálnímu propojení
 10. Trpělivost a požitek z předehry se zvyšuje
 11. Méně soustředění na sebe, více pozornosti k potřebám partnera
 12. Spokojenost s tělem a vzhledem - silné i slabé stránky
 13. Menší zaměření na sexuální výkon a úspěchy
 14. Životní zkušenosti dodávají milování chuť a novost
 15. Komunikační dovednosti zvyšují intimitu a potěšení
 16. Větší ocenění celého já partnera
 17. Trpělivost s přirozenými vzestupy a pády dlouhodobých vztahů
 18. Hlubší intimita založená na letech společné historie
 19. Závěr: Sexuální schopnosti se mění, ale s věkem neklesají
 20. Často kladené otázky
 21. V jakém věku jsou muži nejvíce sexuálně aktivní?
 22. Snižuje se s věkem sexuální apetit mužů?
 23. Mění se erekce s přibývajícím věkem?
 24. Je pro starší muže těžší dosáhnout orgasmu?
 25. Zlepšují se muži s přibývajícím věkem v sexu?
 26. Jaký je nejlepší věk pro sex u mužů?
 27. Myslí muži s přibývajícím věkem méně na sex?
 28. Měli by starší muži užívat doplňky na podporu sexuální touhy?
 29. Jaké jsou příznaky toho, že mužská sexuální zralost již pominula?
 30. Potřebují starší muži sexuální pomůcky, aby si užili sex?

V jakém věku jsou muži nejlepší v posteli? Překvapivá pravda

To je ošemetná otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Sexuální zdraví a zdatnost závisí na složité souhře fyzických faktorů, emocionální zralosti, sebedůvěře a vztahových dovednostech. Výzkumy však poskytují některé poznatky o tom, jak věk ovlivňuje mužskou sexualitu.

Klíčové faktory, které ovlivňují sexuální schopnosti a spokojenost

Než se dostaneme k účinkům stárnutí, podívejme se na některé klíčové faktory, které ovlivňují schopnosti a spokojenost muže v ložnici v každém věku:

 • Fyzické zdraví - Dobré kardiovaskulární zdraví, síla, vytrvalost a energie umožňují lepší výkon. Chronická onemocnění, jako je cukrovka, srdeční choroby a obezita, mohou zhoršovat sexuální funkce.
 • Hladiny hormonů - Hladiny testosteronu řídí libido a erekci. Klesající hladina testosteronu však nemusí být nutně škodlivá. Estrogen a prolaktin také ovlivňují pud a funkci.
 • Erektilní funkce - Erektilní dysfunkce je častější po padesátce. Pravidelná erekce však může udržet zdraví penisu v každém věku.
 • Sexuální zkušenosti a technika - Ložnicové dovednosti se zlepšují s pozitivními zkušenostmi a komunikací s partnery.
 • Sebevědomí a tělesný vzhled - nejistota ohledně tělesných změn může bránit výkonu a potěšení z něj. Pozitivní sebepojetí zvyšuje libido.
 • Spokojenost ve vztahu - Sex se rozvíjí, když je silná citová intimita, důvěra a komunikace.

Nyní se podívejme, jak se s těmito faktory pojí věk.

Sexuální apetit a testosteron - vrchol v rané dospělosti

Mužská sexuální touha je z velké části způsobena hladinou testosteronu. Ačkoli testosteron s věkem klesá, sexuální apetit je ovlivněn také zdravotním stavem, sexuálními zkušenostmi a vztahovými faktory.

Studie ukazují, že sexuální touha a testosteron u mužů dosahují vrcholu v období od konce dospívání do začátku 20. let a po 30. roce věku postupně klesají. Jedna studie zjistila, že muži ve věku 18-29 let mají vyšší libido než muži ve věku 30-39 let nebo 50-59 let.

Pokud jde o samotný sexuální apetit a hladinu T, mladší muži jsou často ve výhodě. Vysoká touha však nemusí nutně znamenat lepší sex nebo uspokojení.

Erektilní funkce - drží se stabilně a později klesá

Pro muže je erektilní funkce důležitou součástí sexuálního zdraví a spokojenosti. I zde má věk vliv na výkonnost - ale ne hned.

Výzkum naznačuje, že erektilní funkce zůstává u většiny mužů stabilní i ve středním věku a znatelně se snižuje až po padesátce.

V jedné studii uvedlo 75 % mužů ve věku 50-59 let uspokojivou erekci, zatímco u mužů starších 70 let to bylo pouze 30 %. Míra erektilní dysfunkce se ve věku od 40 do 70 let zdvojnásobila.

Jedním z viníků je klesající hladina testosteronu, zhoršený průtok krve a zdravotní stav. Dysfunkce však není nevyhnutelná. Pomáhá udržování kardiovaskulárního zdraví a v případě potřeby i erektilní pomůcky.

Orgasmická funkce - vrcholí po třicítce a čtyřicítce

U mužů závisí sexuální uspokojení do značné míry na erektilní funkci a schopnosti dosáhnout orgasmu.

Zde je vliv věku smíšený. Studie naznačují, že orgasmické funkce a uspokojení dosahují vrcholu ve 30. a 40. roce života. Jeden průzkum zaznamenal stálé zlepšování až do čtyřicítky, po kterém následoval pokles.

Jiné výzkumy však nezjistily žádné věkové rozdíly v orgasmické funkci nebo spokojenosti. Větší roli může opět hrát zdravotní stav a sexuální zkušenosti.

Sexuální technika a know-how - zlepšuje se se zkušenostmi

Fyzické faktory nejsou všechno. Schopnost muže uspokojit partnerku ovlivňuje také jeho dovednost v ložnici.

Sexuální technika se obecně zlepšuje se zkušenostmi - a zkušenosti přicházejí s věkem. Mladí muži mohou být dychtiví, ale často jim chybí jemnost a znalost toho, jak uspokojit.

S věkem přicházejí znalosti o rozmanitosti sexu, pohodlí při sdělování přání a dovednosti v budování intimity a poskytování potěšení. Zkušenosti také zvyšují sebedůvěru.

Starším mužům tedy může chybět výdrž, ale vynahrazují si to sexuálními znalostmi, což je spravedlivý kompromis.

Znalost ženských těl - časem se posiluje

S technikou souvisí i to, že starší muži chápou potěšení žen, což jim pomáhá vyniknout i jako milenci.

Jistě, ženská těla představují celoživotní učení. Ale díky vztahům a komunikaci muži získávají znalosti o tom, jak ženy vzrušovat, když sexuálně dozrávají.

Mladí muži zde mohou tápat, ale s pozornými partnerkami se naučí, kde leží ženské erotogenní zóny, jakou roli hraje citová intimita a jak dosáhnout ženského orgasmu.

Emoční intimita a komunikace - Rosteme silněji

Fyzický požitek je důležitý, ale klíčem k uspokojivému sexu je citové pouto. I zde je věk výhodou.

U mnoha mužů se emoční inteligence s věkem posiluje, zejména díky dlouhodobým vztahům. Starší muži jsou obecně citově naladěnější, komunikativnější a více se zajímají o pocity žen.

Tato emocionální dovednost podporuje intimitu v ložnici i mimo ni. A důvěrná znalost partnerova srdce a mysli vede k lepšímu sexu.

Důvěra a jistota v identitu - rostou s dospělostí

Důvěra v ložnici hraje důležitou roli v sexuálním uspokojení. Sebevědomí však často roste s věkem.

Mladí muži se mohou cítit pod tlakem, aby podávali výkony, a mohou být sužováni nejistotou. Když se muži cítí lépe ve své kůži, často se jim zvýší sebevědomí.

Dospělost přináší sebepřijetí a snížení sebevědomí. Muži méně přemýšlejí o domnělých nedostatcích nebo o tom, jak se posuzují podle ideálů.

Tato sebedůvěra umožňuje mužům uvolnit se a být přítomni při sexu, což zvyšuje požitek obou partnerů.

Zaměření se přesouvá od fyzického vzrušení k emocionálnímu propojení

Pro mnoho mužů se sex postupem času stává méně důležitým pro fyzické uspokojení a více je emocionálně naplňuje.

Mladí muži mají tendenci upřednostňovat sexuální rozmanitost, časté dobývání a výdrž. S přibývajícími sexuálními zkušenostmi se však novost vytrácí.

Do popředí se dostávají emocionální a vztahové aspekty - kamarádství, komunikace, smyslnost. Sex se stává prostředkem k vyjádření lásky.

Tento posun k citové intimitě obvykle zlepšuje sex u monogamních párů. Vášeň pramení z osobního spojení.

Trpělivost a požitek z předehry se zvyšuje

Vzrušení z mladistvého sexu se často soustředí na rychlost - naléhavou snahu dosáhnout orgasmu a rychlého vyvrcholení.

Se zkušenostmi však přichází i sebedůvěra a muži se učí vychutnávat si sexuální zážitky a oddalovat uspokojení.

Trpělivost umožňuje mužům plně si vychutnat předehru - pomalé budování očekávání a vzrušení pro větší uspokojení. Starší muži nechávají milence určovat tempo.

Neuspěchané zkoumání vytváří hlubší intimitu a potěšení. I když erekce rychleji odezní, muži nacházejí hodnotu ve smyslném spojení.

Méně soustředění na sebe, více pozornosti k potřebám partnera

Se zralostí se zvyšuje nesobeckost a touha uspokojit intimní partnery.

Mladší muži mají větší sklon upřednostňovat své vlastní zájmy - upřednostňují osobní potěšení, rychlost a cíle před potřebami partnerky. Jejich zaměření na sebe může znamenat zanedbávání ženských preferencí.

Starší muži však více spolupracují, aby sladili své sexuální plány a vyvážili své vlastní a partnerčino uspokojení. Díky svým zkušenostem jsou také pozornějšími milenci.

Toto plnější zapojení do vztahu s druhým zvyšuje kvalitu, ne-li atletičnost jejich milování.

Spokojenost s tělem a vzhledem - silné i slabé stránky

Obraz těla ovlivňuje sexuální potěšení a funkce v každém věku. S věkem se však vnímání sebe sama často stává pozitivnějším.

Mladí muži pociťují velký tlak na dosažení kulturních ideálů mužské krásy a machismu. Jejich sebevědomí trpí, když realita zaostává.

Se zralostí přichází i přijetí přirozeného stárnutí a nedokonalostí - ustupující linie vlasů, trochu vyšší váha, mírné problémy s erekcí. Ty jsou považovány za normální, nikoliv za trapné.

Tím, že milují svá méně zpevněná, ale zkušená těla, se starší muži osvobozují a mohou se bez zábran věnovat intimnostem.

Menší zaměření na sexuální výkon a úspěchy

Kulturní scénáře vyžadují, aby mladí muži byli stále žhavými hřebci, a vyvíjejí na ně tlak na výkon. Obavy z nedostatečnosti jsou velké.

S přibývajícím věkem se muži často zbavují nereálných představ o sexuální zdatnosti a výdrži. Na frekvenci záleží méně než na kvalitě.

Bez tlaku na výkony jako u pornohvězd se cílem stává smyslné potěšení a citové spojení, a ne dobývání nebo vytrvalostní výkony.

Životní zkušenosti dodávají milování chuť a novost

Pravdivé je rčení, že starší milenci "vědí, co dělají".Zkušenosti dodávají starším mužům sexuální sebedůvěru a kreativitu.

Ložnicové dovednosti se sbírají léty praxe. Rozmanité techniky a erotický repertoár snižují závislost na mladistvých atributech.

Také sexuální vzpomínky a představy koření milování. Celoživotní dobrodružství, fantazie a úchylky vše okoření.

Komunikační dovednosti zvyšují intimitu a potěšení

Jednou z nejcennějších dovedností, kterou věk předává, je komunikace - sdělování přání, stanovování hranic, vzájemné vedení partnera.

Mladým mužům často chybí jemné erotické komunikační dovednosti. Verbální i neverbální vedení partnerů však prohlubuje intimitu a uspokojení.

Sexuální komunikace starších mužů, ať už prostřednictvím slov, dotyků, zvuků nebo řeči těla, je mnohem bohatší.

Větší ocenění celého já partnera

Se zralostí přichází uvědomění, že smyslné uspokojení závisí na tom, zda si partnera vážíme jako plnohodnotného člověka.

Mladí muži mají často zaslepený pohled, objektivizují partnerky a oceňují pouze jejich povrchní vlastnosti. Úzké zaměření však omezuje intimitu.

Moudrost starších mužů zahrnuje partnerovu podstatu - jeho charakter, zvláštnosti, intelekt, hodnoty. Celostní ocenění podporuje opravdovou intimitu.

Trpělivost s přirozenými vzestupy a pády dlouhodobých vztahů

Říká se, že známost plodí pohrdání. Starší muži se však během dlouhých vztahů naučí trpělivě snášet vzestupy a pády.

Vášně se střídají. Touhy se rozcházejí a vyrovnávají. Frustrace vzplanou a odezní. Ale zralí milenci se s těmito změnami vyrovnávají.

Místo toho, aby se vykašlali na romantiku, když ochabne, mají víru, že přečkají období sucha a znovu se spojí, až přijde ten správný čas.

Tato vytrvalost udržuje partnerské vztahy - a sexuálně se vyplatí, když se plameny znovu rozhoří.

Hlubší intimita založená na letech společné historie

Dlouhodobé vztahy získávají hloubku intimity, která posiluje sex. Vztahy se prohlubují společným prožíváním životních zkušeností.

Roste základ důvěry, empatie a zranitelnosti. Partneři pozorují vývoj toho druhého, v dobrém i zlém.

Těžce nabyté znalosti - o podstatě milenců, jejich původu a snech - se nemohou rovnat mladickým záletům. Díky tomu je sex ve středním věku jedinečně hluboký.

Závěr: Sexuální schopnosti se mění, ale s věkem neklesají

Obecné přesvědčení, že muži s věkem nevyhnutelně sexuálně upadají, je příliš zjednodušené. Ve skutečnosti se sexuální potenciál jednoduše vyvíjí - mění se směrem k větší smyslové a emocionální smyslnosti.

Se zkušenostmi přichází zvýšené zaměření na partnerovo uspokojení, trpělivost, všímavost a komunikaci, která uvolňuje potěšení. Tyto lekce posilují důvěru a prohlubují intimitu.

Zatímco mládí nabízí vitalitu a novost, muži v každém věku maximalizují partnerskou spokojenost tím, že využívají svých silných mileneckých stránek - především vášně, velkorysosti a oddanosti.

Často kladené otázky

V jakém věku jsou muži nejvíce sexuálně aktivní?

Muži bývají sexuálně nejaktivnější v pozdním dospívání a po dvacítce. Hladina testosteronu v tomto období dosahuje vrcholu, což podporuje sexuální touhu a aktivitu. S přibývajícím věkem frekvence sexuální aktivity postupně klesá.

Snižuje se s věkem sexuální apetit mužů?

Ano, sexuální apetit a hladina testosteronu u mužů obecně klesají s věkem po 30. nebo 40. roce života. Sexuální apetit je však složitý a závisí na mnoha faktorech - včetně fyzického zdraví, sexuálních zkušeností, spokojenosti ve vztahu a sebevědomí. Aktivní sexuální život si lze udržet i ve vyšším věku.

Mění se erekce s přibývajícím věkem?

U většiny mužů zůstává erektilní funkce poměrně stabilní až do věku kolem 50 let. Po padesátce už erekce nemusí být tak pevná a trvalá. Problémy, jako je erektilní dysfunkce, se stávají častějšími v důsledku nižší hladiny testosteronu, ucpání cév a zdravotních potíží. Udržování kardiovaskulárního zdraví však pomáhá zachovat erektilní funkci.

Je pro starší muže těžší dosáhnout orgasmu?

Některé studie naznačují, že schopnost orgasmu s věkem klesá, zatímco jiné neprokázaly žádný rozdíl. Ženy často uvádějí, že starším partnerům trvá vyvrcholení déle. Starší muži však obecně mají fyzickou kapacitu pro uspokojivé orgasmické uvolnění, zejména při orální nebo manuální stimulaci, pokud se snížila erektilní funkce.

Zlepšují se muži s přibývajícím věkem v sexu?

Obecně ano. Sexuální dovednosti, emoční intimita, komunikace a znalost toho, jak potěšit partnera, se často zlepšují s přibývajícími zkušenostmi. Starší muži mohou lépe rozumět ženskému tělu a touhám. Také sebedůvěra bývá vyšší. S věkem tedy přicházejí určité kompromisy, ale také větší smyslnost a vyladěné milostné dovednosti.

Jaký je nejlepší věk pro sex u mužů?

Žádný věk není pro mužskou sexualitu nejlepší. Mladší muži mohou mít větší výdrž a frekvenci, ale starší muži mají více zkušeností s uspokojováním partnerek. Různé věkové kategorie mají odlišné výhody v závislosti na životní fázi, zdraví, vztazích a osobních prioritách. Naplňující sex si lze užít v každém dospělém věku.

Myslí muži s přibývajícím věkem méně na sex?

Frekvence sexuálních myšlenek u mužů s věkem poněkud klesá. To však do značné míry závisí na zdravotním stavu, stavu vztahu, kultuře a osobní psychologii. Mnoho mužů si udržuje silný zájem o sex i v seniorském věku. Citová intimita se často stává větší prioritou než fyzické uvolnění.

Měli by starší muži užívat doplňky na podporu sexuální touhy?

Doplňky testosteronu se obecně nedoporučují, s výjimkou hypogonadálních mužů s abnormálně nízkou hladinou. Některé doplňky jako zinek, DHEA a byliny mohou mírně zvýšit libido. Existují však bezpečnostní rizika. Starší muži by se pro optimální sexuální fungování měli zaměřit spíše na zdravý životní styl než na doplňky stravy.

Jaké jsou příznaky toho, že mužská sexuální zralost již pominula?

Neexistuje žádný univerzální sexuální "primát". Problémy jako erektilní dysfunkce, nízká energie, potíže s dosažením orgasmu, nedostatečná citlivost pohlavních orgánů a problémy ve vztazích však mohou signalizovat změny v sexuální reakci. Sexualitu ovlivňují také hormonální změny. Pozorovatelé by si však měli dát pozor na stereotypy týkající se stárnutí. Muži si mohou užívat uspokojivého sexu v každém věku.

Potřebují starší muži sexuální pomůcky, aby si užili sex?

Ne nutně, ale sexuální pomůcky mohou být užitečné. Lubrikanty pomáhají při suchosti a tření. Léky na erektilní dysfunkci, jako je Viagra, zlepšují erekci. Páry mohou prozkoumat hračky, masážní oleje nebo bondage pomůcky pro novinku. Pro skvělý sex v každém věku je však nejdůležitější sexuální kreativita a pozornost.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?