V jakém věku mají muži nejvíce sexu?

Published:

Sex je přirozenou součástí života, kterou si mnoho lidí užívá. Pokud jde o muže, frekvence sexu se s věkem často mění. V jakém věku mají tedy muži nejvíce sexu?

Klíčové faktory, které ovlivňují mužský sexuální apetit

Na libido a sexuální aktivitu muže má v průběhu života vliv mnoho různých faktorů. Zde jsou některé z klíčových prvků, které ovlivňují sexuální apetit muže:

V jakém věku mají muži nejvíce sexu?

Hladiny hormonů

Testosteron je hlavním pohlavním hormonem u mužů. Hladina testosteronu dosahuje vrcholu v období dospívání a rané dospělosti, což vede k vysokému sexuálnímu zájmu v těchto letech. Po 30. roce věku se hladina testosteronu postupně snižuje přibližně o 1 % ročně. Nižší hladina testosteronu vede u mnoha mužů s přibývajícím věkem k poklesu sexuální touhy.

Další hormonální změny, jako je snížená produkce štítné žlázy a zvýšená hladina prolaktinu a estrogenu, které přicházejí se stárnutím, mohou také negativně ovlivnit mužské libido.

Fyzické zdraví

Chronická onemocnění, jako jsou srdeční choroby, cukrovka a obezita, jsou s přibývajícím věkem stále častější. Tyto stavy často narušují sexuální funkce a způsobují pokles sexuální touhy.

Muži, kteří si udržují dobré fyzické zdraví a kontrolují rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak, mají větší šanci udržet si sexuální vitalitu.

Léky

Užívání léků na předpis se zvyšuje s věkem. Mnoho běžných léků má sexuální vedlejší účinky, které snižují libido, jako jsou antidepresiva, léky na krevní tlak a léky na zvětšenou prostatu. Čím více léků muž užívá, tím vyšší je riziko sexuálních problémů.

Duševní zdraví a úroveň stresu

Úzkost, deprese, problémy se spánkem a vysoký stres jsou spojeny se sexuální dysfunkcí. Emocionální a duševní problémy se u některých mužů v pozdějším věku stávají častějšími a potlačují sexuální touhu a aktivitu.

Vztahové faktory

Kvalita intimních vztahů muže výrazně ovlivňuje jeho zájem o sex. U ženatých mužů může snížená citová blízkost nebo manželský konflikt časem snížit sexuální aktivitu. Vdovci a rozvedení muži rovněž uvádějí nižší míru sexuálního zájmu.

Životní návyky

Nezdravé životní návyky, jako je kouření, nadměrné pití alkoholu a nedostatek pohybu, urychlují proces sexuálního stárnutí. Muži, kteří o sebe pečují správnou výživou, spánkem, zvládáním stresu a cvičením, si mohou lépe udržet sexuální funkce.

Fyziologie, psychologie a životní situace se prolínají a určují úroveň sexuální touhy a aktivity muže v daném věku. Jaký je však celkově vrcholný čas, kdy mají muži tendenci mít nejvíce sexu?

Dospívání a počátek dvacátých let: Sexuální touha vrcholí

U většiny mužů je nejvyšší sexuální aktivita na konci dospívání a na začátku 20. let. Vysoké libido a častý sex v této fázi života pohání některé klíčové faktory:

 • Zvýšená produkce testosteronu - Produkce testosteronu se během puberty dramaticky zvyšuje a zůstává vysoká až do 20. roku života, než začne pomalu klesat. Vysoká hladina testosteronu má za následek velmi silný sexuální apetit.
 • Zvýšená produkce spermií - V období dospívání a mladé dospělosti se zvyšuje také produkce spermatu, což dále zvyšuje libido.
 • Více příležitostí - mladí muži mají často větší přístup k potenciálním sexuálním partnerkám a méně povinností. Střední škola a vysoká škola poskytují spoustu příležitostí k seznámení s potenciálními milenci.
 • Experimentování - Sexuální zkoumání a riskantní chování dosahuje vrcholu v období pozdního dospívání a počátku 20. let. Mladí muži mají větší sklon vyhledávat nové sexuální zkušenosti.
 • Vlivy médií - kulturní vlivy, jako je hudba, filmy a reklama, často zdůrazňují sexualitu a živost v mládí. Mladí muži pociťují větší společenský tlak, aby byli sexuálně aktivní.

V těchto letech je většina mužů na svém fyzickém vrcholu i z hlediska sexuální výkonnosti. Jejich erekce je nejsilnější a nejspolehlivější a mohou snadněji dosáhnout několikanásobného orgasmu během krátké doby. Pro kombinaci intenzivní touhy a optimální výkonnosti tak bývá mládí a raná dospělost věkem, kdy muži mají nejvyšší míru pohlavního styku a nejčastější nebo každodenní sex.

Třicátníci a čtyřicátníci: rovnováha mezi touhou a životním stylem

Většina výzkumů ukazuje, že po dosažení vrcholu ve 20. letech začíná mužská sexuální touha a sexuální aktivita pomalu klesat v průběhu 30. a 40. let. K této změně přispívají mimo jiné tyto faktory:

 • Mírný pokles hladiny testosteronu - Hladina testosteronu se po 30. roce věku začíná snižovat, což u některých mužů vede k poněkud nižší sexuální touze.
 • Zvýšená zodpovědnost - Během třicátých a čtyřicátých let má mnoho mužů více povinností v práci i doma, takže mají méně času a energie na sex. Ženitba a narození dětí jsou běžnými životními milníky v tomto věkovém období, které také snižují možnosti sexu.
 • Současné zdravotní problémy - onemocnění jako obezita, cukrovka a hypertenze se u mužů začínají častěji vyskytovat po 40. roce života. Tyto zdravotní problémy mohou narušovat sexuální funkce.

Existují však také faktory, které i nadále podporují aktivní sexuální život mužů po třicítce a čtyřicítce:

 • Větší důraz na kvalitu - Někteří muži uvádějí, že zatímco kvantita sexu se trochu snižuje, kvalita se zlepšuje díky lepšímu pochopení jejich potřeb a preferencí.
 • Obecně dobrý zdravotní stav - Přestože po čtyřicítce stoupá počet onemocnění, většina mužů si v těchto desetiletích stále udržuje dobrý zdravotní stav a sexuální schopnosti.
 • Vyšší sebedůvěra - Sebevědomí a emocionální zralost často vzrostou po dosažení rané dospělosti, což mužům umožní lépe komunikovat s partnerkami o sexu.

V této fázi má většina mužů nadále zájem o pravidelný sex, ale necítí nutně potřebu mít sex denně nebo několikrát denně. Více se zaměřují na kvalitu sexuálního života než na kvantitu. Sex jednou nebo dvakrát týdně zůstává pro mnoho mužů uspokojivý po celou dobu jejich třicítky a čtyřicítky.

Padesátá, šedesátá a další léta: Změny pokračují

Po padesátém roce věku dochází u mužů k dalšímu poklesu sexuální aktivity a touhy. K tomu přispívají tyto faktory:

 • Pokračující pokles testosteronu -Testosteron klesá přibližně o 1 % ročně, což vyžaduje větší stimulaci k dosažení vzrušení.
 • Nemoci související s věkem -Zvyšuje se počet zdravotních potíží, jako je cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a poruchy prostaty, což ovlivňuje sexuální funkce.
 • Užívání léků - více léků znamená více možných sexuálních vedlejších účinků.
 • Osobní vztahy - Sexuální problémy jsou častější u ovdovělých nebo rozvedených mužů.
 • Pomalejší vzrušení - S přibývajícím věkem trvá mužům často déle, než se vzruší a dosáhnou erekce.

Existují však i některé potenciální výhody:

 • Menší důraz na výkon - Někteří muži uvádějí, že s přibývajícím věkem se snižuje úzkost a očekávání v oblasti sexu.
 • Více intimity - rozvíjení citové blízkosti s dlouhodobým partnerem může být důležitější než samotný sex.
 • Zkoumání alternativ - Alternativy jako orální sex, hračky a smyslná masáž poskytují další formy potěšení.

Ačkoli frekvence sexuálních styků stále klesá, mnoho mužů si zachovává zájem o intimitu a sexuální aktivitu i v pozdějším věku. Jejich úroveň závisí na celkovém zdravotním stavu a stavu vztahů daného jedince. Zůstat sexuálně aktivní s přibývajícím věkem je spojeno s lepším fyzickým zdravím, kognitivními funkcemi, náladou a dlouhověkostí. Otevřenost k přizpůsobení sexuální rutiny a komunikace o měnících se potřebách jsou důležité dovednosti, které si muži mohou osvojit, aby si udrželi uspokojivou sexualitu po celý život.

Klíčové poznatky

 • Mužská sexuální touha je nejvyšší v pozdním dospívání a vrcholí na začátku 20. let, kdy jsou hladiny hormonů, produkce spermatu a fyzická vitalita na nejvyšší úrovni. Většina mladých mužů má každodenní nebo velmi častý sex.
 • Sexuální touha a aktivita začíná pomalu klesat po třicítce a čtyřicítce, ale u většiny zdravých mužů zůstává poměrně silná díky sebedůvěře, lepší sexuální komunikaci a obecně dobrému zdraví v této fázi.
 • Po padesátce dochází ke zpomalení sexuální aktivity v důsledku nižšího testosteronu, dalších zdravotních problémů a užívání léků. Zůstat sexuálně aktivní je však i nadále důležité pro zdraví a kvalitu života.
 • Mužská sexualita se vyvíjí v průběhu celého života, přičemž na změny touhy má vliv mnoho různých biologických a zkušenostních faktorů. Dobré fyzické a emocionální zdraví maximalizuje sexuální vitalitu v každém věku.

Cesta před námi

Stárnutí má na každého člověka jiný dopad. Pochopením typických změn se mohou muži lépe přizpůsobit své vlastní vyvíjející se sexualitě. Zde je několik tipů pro muže, kteří si chtějí udržet sexuální zdraví a spokojenost v průběhu let:

 • Udržujte si dobré fyzické zdraví pomocí stravy, cvičení, spánku a zvládání stresu. Kontrolujte rizikové faktory, jako je obezita a vysoký krevní tlak.
 • Komunikujte s poskytovateli zdravotní péče o problémech týkajících se sexuality a vyhledejte léčbu sexuálního zdraví, abyste optimalizovali své fungování.
 • Otevřeně si s partnerem promluvte o změnách sexuálních potřeb a preferencí. Klíčové je vzájemné porozumění.
 • Zůstaňte intimní prostřednictvím láskyplných doteků, i když sex není možný nebo žádoucí. Fyzická blízkost podporuje sbližování.
 • Prozkoumejte kreativní sexuální aktivity podle toho, jak se mění vaše touhy nebo schopnosti. Zaměřte se více na kvalitu než na kvantitu.
 • Řešte problémy s duševním zdravím, které mohou bránit sexuální touze, jako je neléčená deprese nebo úzkost. Zvažte poradenství.
 • Smiřte se s tím, že sex může být časem méně častý, ale zůstaňte otevřeni intimnímu vztahu, který se bude vyvíjet.

Zatímco testosteron a mužnost dosahují vrcholu v mládí, uspokojivý sexuální život nemusí skončit v pozdějším věku. Díky přizpůsobivosti, komunikaci a dobrým návykům mohou muži pokračovat v intimních vztazích s partnerkami a zachovat si láskyplné vztahy i při změně sexuálního projevu.

Často kladené otázky: V jakém věku mají muži nejvíce sexu?

Sexuální touha a sexuální aktivita se může v průběhu života člověka hodně měnit. Ke kolísání libida a frekvence sexu přispívají hormony, zdraví, vztahy a životní návyky. Zde jsou odpovědi na některé časté otázky mužů týkající se vlivu stárnutí na sexualitu:

V jakém věku vrcholí sexuální touha muže?

Většina výzkumů ukazuje, že mužská sexuální touha dosahuje vrcholu na konci dospívání a na začátku 20. let, tedy ve věku 18-25 let. Faktory, jako je stoupající hladina testosteronu, vysoká produkce spermatu, zvýšené sexuální zkoumání a optimální sexuální funkce, vytvářejí u většiny mužů v této životní etapě velmi silné libido.

Mají muži po třicítce stále vysoký sexuální apetit?

Zatímco sexuální apetit začíná po vrcholu dospívání pomalu klesat, většina mužů si udržuje poměrně silné libido po celou třicítku. Hladina testosteronu je stále blízko celoživotního maxima. Dobrý zdravotní stav, vyšší sebevědomí a zvýšené zaměření na kvalitu sexuálního života pomáhají mužům po třicítce pokračovat v aktivním sexuálním životě.

Jak moc klesá sexuální apetit po čtyřicítce?

U průměrného zdravého muže klesá sexuální apetit mírně během 40. let. Testosteron začíná po 30. roce věku klesat přibližně o 1 % ročně, což přispívá k určitému poklesu libida. Více povinností a zdravotní potíže také poněkud brzdí sex. Sex však zůstává pro většinu mužů důležitý po celou čtyřicítku. Frekvence se může snížit, ale kvalita se může zlepšit.

V jakém věku se u většiny mužů objevuje erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce (ED) se stává častější, když muži dosáhnou 50. a 60. roku života. Odhady se různí, ale určitý stupeň ED má asi 10 % mužů po padesátce, zatímco po šedesátce je to asi 40 % mužů. K tomu, že ED s věkem narůstá, přispívají nemoci, léky, nižší hladina testosteronu a psychologické faktory.

Mohou být muži po sedmdesátce a osmdesátce stále sexuálně aktivní?

Ano, muži mohou často zůstat sexuálně aktivní až do svých 70 a 80 let, zejména pokud jsou v dobrém fyzickém a emocionálním zdraví. I když touha stále slábne, mnoho starších mužů si zachovává schopnost dosáhnout erekce a navázat intimní vztah. Přizpůsobení sexuálních zvyklostí, komunikace, předehry a lékařské péče může pomoci překonat změny související s věkem.

Mají ženatí muži s přibývajícím věkem více sexu než svobodní?

Většina výzkumů ukazuje, že ženatí muži mají s přibývajícím věkem větší tendenci k trvalému sexu než svobodní muži. Citová blízkost a možnost pravidelné sexuální aktivity v manželství pomáhá udržovat sexuální funkce. Vdovci a rozvedení muži často uvádějí, že po ztrátě manželky dochází k výraznému poklesu sexu.

Jak mohou muži s přibývajícím věkem maximalizovat svou sexuální vitalitu?

Dobrý celkový zdravotní stav, zvládání chronických onemocnění, otevřená komunikace s partnerem, udržování náklonnosti a intimity, snížení stresu a pozitivní životní návyky, jako je správná výživa, cvičení a spánek, mohou mužům pomoci zachovat si sexuální vitalitu i ve vyšším věku. Pomáhá také přizpůsobení sexuálních aktivit a řešení problémů s duševním zdravím.

Zajišťuje užívání testosteronu nebo viagry dobré sexuální funkce u starších mužů?

Náhrada testosteronu a léky, jako je Viagra, mohou některým mužům pomoci překonat sexuální úpadek související s věkem. Velkou roli však hraje také životní styl, vztahy a psychologické faktory. Samotné léky nemusí nutně obnovit vrcholnou mladistvou sexuální vitalitu. U většiny mužů nejlépe funguje holistický přístup.

Má zachování sexuální aktivity ve stáří nějaké zdravotní výhody?

Ano, výzkumy ukazují, že sexuální aktivita v pozdějším věku má mnoho výhod, například lepší náladu, kognitivní funkce, kardiovaskulární zdraví, zdraví prostaty, imunitu a dlouhověkost. Ačkoli se tedy frekvence sexuálních styků může s věkem snižovat, zachování intimního života v rámci možností přináší výhody pro duševní, emocionální i fyzické zdraví.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?