Jak zvýšit libido u žen?

Published:

Pochopení toho, jak zvýšit libido u žen, může být složitým, ale zásadním aspektem udržení zdravého a uspokojivého sexuálního života. Na ženské libido a vzrušení může mít vliv celá řada prvků, a to jak psychických, tak fyzických. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat různými přístupy, které mohou pomoci zlepšit sexuální funkce a zvýšit libido u žen.

Budeme diskutovat o důležitosti zvládání úzkosti a stresu pomocí relaxačních technik, jako jsou meditace, jóga a cvičení všímavosti. Dále prozkoumáme bylinné doplňky, jako je Avlimil, spolu s dalšími přírodními prostředky, které by mohly potenciálně pomoci při zvyšování ženského libida, a zároveň zvážíme jejich bezpečnostní opatření.

Vliv antidepresiv na nízkou sexuální touhu je dalším zásadním tématem, kterému se budeme věnovat, a to pochopením účinků různých léků na libido a prozkoumáním alternativních možností, jako je například bupropion. Kromě toho se budeme zabývat úlohou spánkové hygieny při zvyšování sexuální touhy spolu s tipy na vytvoření zdravých návyků před spaním.

Nakonec se zaměříme na hormonální nerovnováhu a náhradní terapie, včetně léčby estrogenem a testosteronem, vliv cvičení na řízení tělesné hmotnosti a problémy se sebeúctou, jakož i na způsoby, jak posílit intimitu prostřednictvím komunikace a propojení ve vztazích - to vše jsou klíčové složky při učení, jak zvýšit libido u žen.

Řízení úzkosti pro zvýšení libida

Úzkost může mít významný vliv na sexuální apetit ženy, což často vede k nízkému libidu a sníženému sexuálnímu uspokojení. Pro ženy, u nichž dochází ke snížení libida vyvolanému úzkostí, je zásadní, aby se svou úzkostí zabývaly a účinně ji zvládaly. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je poradenství nebo terapie, které mohou pomoci zlepšit libido zmírněním problémů souvisejících s úzkostí.

Úloha poradenství při řešení nízké úrovně libida vyvolané úzkostí

Poradenství poskytuje bezpečný prostor pro jednotlivce nebo páry, aby vyjádřili své obavy týkající se intimity a sexuální touhy, které lze řešit pomocí CBT. Poradenství nabízí možnost proniknout do možných zdrojů sníženého libida, jako je napětí, vztahové problémy nebo neřešené psychické obavy.

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) se ukázala jako účinná při léčbě různých duševních poruch, včetně úzkostných poruch, které negativně ovlivňují sexuální apetit.
 • Kvalifikovaný terapeut s vámi bude pracovat na identifikaci negativních myšlenkových vzorců souvisejících s vašimi sexuálními touhami a naučí vás strategie, jak tyto myšlenky efektivněji zvládat.
 • V některých případech mohou být vedle CBT předepsány také léky, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), pokud to váš lékař považuje za nezbytné.

Výhody kognitivně behaviorální terapie pro zlepšení sexuálního zájmu

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT), používaná samostatně nebo v kombinaci s léky, jako jsou SSRI, se ukázala jako účinná při pomoci jednotlivcům lépe zvládat příznaky spojené s hypoaktivní poruchou sexuální touhy. Mezi některé přínosy patří:

 • Zlepšení sebevědomí a sebedůvěry, což může vést ke zvýšení sexuální touhy.
 • Schopnost lépe konverzovat, což umožňuje snadněji vyjádřit svá přání a potřeby s partnerem.
 • Snížení hladiny úzkosti, což umožňuje uvolněnější stav mysli během intimních chvil.

Kromě poradenství nebo terapie existují i další způsoby, jak mohou ženy zvládnout úzkost a zvýšit tak své libido. Patří mezi ně:

 1. Cvičení relaxačních technik, jako jsou hluboká dechová cvičení, progresivní svalová relaxace nebo meditace všímavosti.
 2. Udržování zdravého životního stylu vyváženou stravou, pravidelným pohybem a dostatečným spánkem každou noc.
 3. Vyhledejte podporu u přátel nebo členů rodiny, kteří rozumí vašim problémům s úzkostí a nízkou sexuální touhou; mohou vám nabídnout cenné rady nebo prostě jen poskytnout empatické ucho, když je to nejvíce potřeba.

Pro ženy, které mají snížené libido v důsledku stresových faktorů, je zásadní podniknout proaktivní kroky ke zvládnutí úzkosti. Vyhledáním odborné pomoci prostřednictvím poradenství nebo terapeutických sezení a současným začleněním pozitivních změn životního stylu do každodenní rutiny je možné nejen zmírnit příznaky spojené s nízkou sexuální touhou, ale také výrazně zlepšit celkové duševní zdraví a pohodu.

Zvládnutí nervozity je zásadním krokem směrem ke zvýšení sexuální apetit, a kognitivní léčba chování může být velkým přínosem pomoci dosáhnout tohoto. Přírodní metody, jako jsou bylinné doplňky nebo zanechání kouření, jsou také účinnými způsoby, jak zvýšit ženské libido.

Význam spánkové hygieny pro udržení zdravé úrovně libida

Dobrá spánková hygiena hraje zásadní roli při udržování zdravé úrovně libida, protože špatná kvalita spánku je spojena s nízkou sexuální touhou. Aplikace RISE pomáhá jednotlivcům pochopit jejich jedinečné spánkové potřeby a zároveň sledovat spánkový režim toho druhého pro páry, které chtějí lépe pochopit, jak odpočinek ovlivňuje dynamiku jejich vztahu.

Jak špatná kvalita spánku ovlivňuje sexuální touhu žen

Špatná kvalita spánku může mít škodlivý vliv na sexuální touhu žen, protože přispívá k únavě, podrážděnosti a stresu - což jsou všechno faktory, které mohou negativně ovlivnit sexuální apetit. Studie totiž ukázaly, že ženy trpící nespavostí nebo jinými poruchami spánku častěji uvádějí sníženou sexuální funkci a uspokojení. Nedostatek spánku může narušit hormonální rovnováhu a ubrat energii, což snižuje vzrušení a zájem o sex.

Pro zlepšení celkové pohody a přirozené zvýšení libida je důležité upřednostnit správnou spánkovou hygienu, jako jsou:

 • Udržování důsledného režimu před spaním;
 • Vyhýbání se stimulantům, jako je kofein, před spaním;
 • Vytvoření relaxačního prostředí před spaním omezením času stráveného u obrazovky před spaním;
 • Zařazení relaxačních technik, jako jsou hluboká dechová cvičení nebo meditace, do nočního režimu.

Použití aplikace RISE pro lepší pochopení individuálních spánkových potřeb

Aplikace RISE nabízí cenné informace o individuálních spánkových návycích na základě analýzy dat z nositelných zařízení, jako jsou fitness trackery. Aplikace poskytuje personalizovaná doporučení na základě jedinečných spánkových návyků uživatelů a může tak pomoci párům lépe pochopit, jak jejich odpočinek ovlivňuje celkové zdraví i sexuální uspokojení.

Mezi výhody používání aplikace RISE ke sledování spánku patří:

 • Identifikace vzorců, které mohou přispívat ke špatné kvalitě spánku;
 • Přijímání personalizovaných návrhů na zlepšení režimu před spaním;
 • Hlubší pochopení toho, jak spánkové návyky vašeho partnera ovlivňují dynamiku vašeho vztahu, včetně úrovně intimity.

Kromě využívání technologií, jako je aplikace RISE, je pro páry zásadní otevřeně komunikovat o svých individuálních potřebách, pokud jde o odpočinek. Pokud spolu partneři budou diskutovat o případných obavách nebo problémech souvisejících se spánkovou hygienou, mohou společně pracovat na vytvoření prostředí příznivého pro zdravý spánek - což v konečném důsledku povede ke zlepšení úrovně libida a zlepšení sexuálních prožitků.

Kroky k lepší hygieně spánku

Pro zajištění optimální sexuální touhy a celkové pohody by ženy měly upřednostňovat správnou spánkovou hygienu ve spojení s dalšími faktory, jako je pravidelné cvičení, otevřená komunikace ve vztazích a správné zvládání stresu. Řešením těchto aspektů komplexně prostřednictvím změny životního stylu a vyhledáním odborného poradenství, pokud je to nutné (např. konzultací s lékařem nebo terapeutem), mohou ženy zažít zvýšenou sexuální touhu a zároveň si užívat celkově zdravějšího života.

Dobrý spánek je pro udržení libida zásadní. Pravidelná fyzická aktivita a udržování tělesné hmotnosti pod kontrolou mohou být klíčem ke zvýšení sexuální touhy žen.

Vliv cvičení a regulace tělesné hmotnosti na sexuální apetit

Pravidelné cvičení a udržování mírné tělesné hmotnosti jsou důležitými faktory, které přispívají ke zlepšení sexuální touhy jedince. Společné pohybové aktivity navíc posilují pouto mezi partnery a vedou k větší intimitě vyplývající ze společných zážitků.

Přínos pravidelného cvičení pro sexuální touhu žen

Výzkum ukázal, že častá fyzická aktivita může být pro sexuální apetit ženy prospěšná, protože zlepšuje krevní oběh, posiluje vitalitu, snižuje napětí a zvyšuje sebevědomí. Jedna studie dokonce zjistila, že fyzicky aktivní ženy vykazují vyšší libido ve srovnání se sedavými ženami. Kromě toho mohou některé druhy cvičení, jako je jóga nebo pilates, pomoci zlepšit flexibilitu a svalovou sílu, což může zvýšit sexuální uspokojení při pohlavním styku.

 • Zvyšte průtok krve: Zlepšení krevního oběhu vede k lepšímu vzrušení pohlavních orgánů mužů i žen.
 • Zvyšte hladinu energie: Zvýšená vytrvalost umožňuje příjemnější sexuální setkání bez příliš rychlé únavy.
 • Snižte stres: Snížení hladiny kortizolu vede ke snížení úzkosti v intimních situacích a zároveň podporuje uvolnění nezbytné pro optimální sexuální funkce.
 • Zvyšte si sebevědomí: Pocit sebejistoty ohledně svého tělesného vzhledu hraje významnou roli v celkové touze po intimitě s ostatními.

Cvičení pro páry podporující silnější citové vazby

Kromě přímých účinků na ženské libido může společné cvičení v páru posílit citové vazby díky společným zážitkům. Účast na společném cvičení podporuje týmovou spolupráci a zároveň poskytuje příležitost vzájemně podporovat své fitness cíle. Toto vzájemné povzbuzování a motivace se může promítnout do uspokojivějšího sexuálního života, protože partneři se cítí být jeden druhému bližší a více propojení.

Zde je několik nápadů na cvičení pro páry, které mohou pomoci zlepšit intimitu:

 1. Partnerská jóga: Jógové pozice určené pro dva lidi umožňují párům fyzicky, mentálně a emocionálně se propojit a zároveň zlepšit flexibilitu a sílu.
 2. Taneční kurzy: Společné učení se novým tanečním pohybům podporuje nejen fyzickou kondici, ale také zlepšuje koordinaci, komunikační dovednosti a důvěru mezi partnery.
 3. Venkovní aktivity: Společná turistika nebo jízda na kole umožňuje párům užívat si přírody a zároveň si zábavným způsobem zvýšit tepovou frekvenci, což nepůsobí jako tradiční cvičení.
 4. Silový trénink s partnerskými cviky: Cvičení s využitím váhy těla druhého partnera nebo odporových pásů pomáhá budovat svalovou hmotu, která je nezbytná pro udržení zdravé hladiny testosteronu, jenž je zodpovědný za sexuální touhu u mužů i žen.

Zařazení pravidelného cvičení do každodenní rutiny spolu se společnými fyzickými aktivitami v páru může výrazně zvýšit ženské libido tím, že podpoří celkové zdraví, pohodu, emocionální spojení a budování důvěry mezi partnery, což vede ke zvýšení úrovně intimity vyplývající z těchto pozitivních zkušeností.

Udržování aktivního životního stylu může přispět ke zvýšení sexuální touhy, proto je důležité zůstat fyzicky fit a udržovat tělesnou hmotnost. Pro zvýšení intimity mezi partnery je také zásadní otevřená komunikace v rámci vztahu; otevřený rozhovor o sexuálních problémech pomáhá budovat důvěru ve vztahu.

Otevřená komunikace ve vztazích posilující intimitu

Pro větší sexuální uspokojení partnerů je nezbytné, aby mezi nimi panovala atmosféra otevřené komunikace a důvěry. Když se obě strany cítí dobře, když mohou mluvit o svém intimním životě, mohou se zabývat obavami ze sníženého libida bez obav z odsouzení nebo nepochopení. To podporuje budování důvěry a podporuje silné partnerství, které v konečném důsledku vede ke zlepšení sexuální touhy.

Důležitost diskuse s partnerem o obavách z intimity

Otevřený rozhovor o intimních problémech umožňuje párům společně hledat řešení všech problémů, se kterými se mohou potýkat. Pochopením vzájemných potřeb, preferencí a přání mohou partneři činit informovaná rozhodnutí o tom, jak nejlépe zlepšit svůj sexuální život. Pokud například jeden z partnerů pociťuje nízké libido, může být pro něj užitečné probrat se svým protějškem možné příčiny, jako je stres nebo hormonální nerovnováha.

 • Vytvořte bezpečný prostor: Vyberte si vhodný čas a místo, kde se oba budete cítit uvolněně a kde se vám bude dobře diskutovat o citlivých tématech.
 • Buďte upřímní: Sdílejte své pocity otevřeně a bez zábran; pomůže to vybudovat důvěru mezi vámi dvěma.
 • Projevte empatii: Zkuste se vžít do jeho situace, abyste lépe pochopili, co prožívá.
 • Vyhněte se obviňování: Soustřeďte se na společnou práci na hledání řešení, nikoli na ukazování prstem, kdo je zodpovědný za problémy, které se během intimních schůzek vyskytnou.

Budování důvěry prostřednictvím otevřené komunikace

Posilování důvěry ve vztazích zahrnuje vzájemnou zranitelnost a sdílení osobních myšlenek a emocí týkajících se sexuality. Tato otevřenost umožňuje partnerům lépe pochopit potřeby, touhy a hranice toho druhého. Například diskuse o případných sexuálních dysfunkcích nebo nejistotách může oběma stranám pomoci najít způsob, jak tyto problémy společně řešit.

Otevřená komunikace navíc umožňuje párům prozkoumat nové sexuální zážitky, které by mohly zvýšit úroveň jejich intimity. To může zahrnovat zkoušení různých sexuálních hraček, experimentování s různými formami předehry, jako je genitální vzrušování nebo techniky orálního sexu, a dokonce i vyhledání odborného poradenství kvalifikovaného sexuálního terapeuta.

Zařazení pravidelných rozhovorů o intimním životě do vztahu nejen posiluje důvěru, ale také pomáhá udržovat trvalý dialog o sexuálním uspokojení. Otevřeným rozhovorem lze rychle odhalit potenciální problémy a najít řešení přizpůsobená individuálním potřebám páru.

Otevřená komunikace hraje klíčovou roli při posilování intimity ve vztahu, protože podporuje budování důvěry mezi partnery, kteří se cítí pohodlně a otevřeně diskutují o svých obavách souvisejících se sníženou úrovní libida bez obav z odsouzení nebo nepochopení. To v konečném důsledku vede ke zlepšení sexuální touhy a celkové spokojenosti v milostném životě.

Otevřená komunikace ve vztazích je klíčem k posílení intimity a budování důvěry. Porozumíme-li hormonální léčbě, která je k dispozici ženám s výkyvy libida, můžeme lépe a smysluplně podpořit jejich potřeby.

Hormonální léčba pro ženy s výkyvy libida

Ženám, u nichž dochází ke kolísání libida v důsledku změn hormonů během menopauzy nebo perimenopauzy, může hormonální léčba nabídnout vhodné možnosti. Tyto léčby pomáhají řešit stavy, které negativně ovlivňují vzrušení a uspokojení při pohlavním styku. Konzultace s lékařem před vyzkoušením těchto léčebných postupů zajistí správné pokyny ohledně podávání a dávkování podle konkrétních potřeb.

Úloha estrogenové substituční terapie při zlepšování ženského libida

Náhradní estrogenová terapie (ERT ) je jednou z možností, jak řešit sníženou sexuální funkci způsobenou nízkou hladinou estrogenu, která se často vyskytuje u žen po menopauze. ERT může pomoci snížit vaginální suchost, která může vést k nepohodlí při pohlavním styku a snížení libida, tím, že obnoví hladinu estrogenu. Obnovením hladiny estrogenů může ERT zlepšit celkové sexuální zdraví a zvýšit libido.

 • Perorální tablety: Perorální estrogenové tablety jsou dostupné na lékařský předpis a užívají se denně k udržení stálé hladiny hormonů.
 • Záplaty: Transdermální náplasti, které se aplikují přímo na kůži, uvolňují kontrolované množství estrogenu do krevního oběhu v průběhu času.
 • Gely nebo krémy: Lokální gely nebo krémy obsahující estrogen se aplikují přímo na kůži a vstřebávají se do krevního oběhu.

Upozorňujeme, že ERT nemusí být vhodná pro každého; před zahájením jakékoli formy hormonální léčby je nezbytné probrat s lékařem vaši anamnézu. Mezi možné nežádoucí účinky patří mimo jiné zvýšené riziko vzniku krevních sraženin, mrtvice, srdečních onemocnění, rakoviny prsu a rakoviny děložní sliznice.

Lubrikanty jako pomůcka pro zlepšení sexuálních prožitků

Další možností pro ženy, u nichž došlo ke snížení libida v důsledku hormonálních změn, je použití lubrikantů. Tyto přípravky mohou pomoci zmírnit vaginální suchost a nepohodlí během pohlavního styku, zpříjemnit sex a potenciálně zvýšit sexuální touhu. Lubrikanty jsou k dispozici v různých formách, včetně variant na bázi vody, silikonu a oleje.

 • Maziva na vodní bázi: Lubrikanty na vodní bázi, které se snadno vstřebávají pokožkou a jsou kompatibilní s většinou kondomů, jsou oblíbenou volbou mnoha párů.
 • Maziva na bázi silikonu: Silikonové lubrikační gely jsou ideální pro delší sezení nebo při používání sexuálních hraček vyrobených z jiných materiálů než silikon.
 • Maziva na bázi oleje: Produkty na bázi oleje, které mají hustší konzistenci a vydrží déle než jiné typy lubrikantů, nemusí být vhodné pro použití s latexovými kondomy, protože mohou oslabit materiál a vést k jeho porušení.

Kromě těchto léčebných postupů lze pod lékařským dohledem zvážit i hladinu testosteronu. Ačkoli je testosteron často spojován s hladinou mužských hormonů, hraje zásadní roli i v ženské sexuální funkci. Před zahájením jakéhokoli léčebného plánu zahrnujícího doplňování testosteronu je však třeba pečlivě zvážit možné nežádoucí účinky oproti jeho přínosům. Ke zlepšení sexuálních funkcí a zvýšení libida mohou přispět také bylinné doplňky, sexuální terapie a sexuální výchova. Ženy, které pociťují nevolnost nebo jiné nežádoucí účinky hormonální léčby, mohou mít prospěch z vaginálního DHEA, který může zlepšit genitální vzrušení a sexuální uspokojení.

Hormonální léčba může být pro ženy s kolísavým libidem přínosná, ale je důležité zaměřit se také na budování vztahů a péči o sebe. Abychom toto téma dále prozkoumali, podívejme se na to, jak může plánování pravidelných večerních schůzek nebo společných intimních chvil a také zdůrazňování důležitosti péče o sebe sama pomoci zlepšit sexuální prožitky.

Pečující vztahy a péče o sebe pro zlepšení libida

Vyhrazení si kvalitního času s partnerem plánováním nočních schůzek nebo intimnějšími aktivitami, jako jsou doteky, líbání, používání sexuálních hraček a orální sex, pomáhá zlepšit sexuální prožitky a v konečném důsledku zvyšuje hladinu libida. Při řešení nízké touhy způsobující osobní potíže je zásadní upřednostňovat péči o sebe.

Plánování pravidelných společných rande nebo intimních chvil

Plánování pravidelných večerních schůzek může pomoci oživit romantiku mezi partnery a zároveň vytvořit příjemný prostor pro zkoumání tužeb toho druhého. Ať už se jedná o vyzkoušení nových restaurací, společnou procházku nebo prostě večer strávený doma sledováním filmů - tyto chvíle umožňují párům navázat citové i fyzické spojení. Začlenění aktivit, které posilují intimitu, jako jsou masáže nebo společné koupele, může navíc ještě více posílit pouto mezi partnery, což vede k většímu sexuálnímu uspokojení.

 • Vytvořte romantickou atmosféru: Připravte chutné jídlo a vytvořte příjemné prostředí, které podporuje sblížení.
 • Buďte přítomni: Odložte elektronická zařízení, abyste se mohli plně soustředit na svého partnera bez jakéhokoli rozptylování.
 • Projevte uznání: Vyjádřete partnerovi vděčnost za jeho úsilí při udržování vztahu tím, že mu složíte poklonu nebo mu dáte drobný projev náklonnosti.

Zdůraznění významu péče o sebe sama

Při řešení problému sníženého libida je zásadní upřednostnit péči o sebe, protože stresory každodenního života mohou negativně ovlivnit sexuální apetit. Péče o duševní a tělesné zdraví má zásadní význam pro zlepšení celkové pohody i povzbuzení sexuálního apetitu. Některé postupy péče o sebe, které mohou pomoci zvýšit libido, zahrnují:

 • Pravidelné cvičení: Pravidelná fyzická aktivita, jako je jóga, běh nebo plavání, pomáhá uvolňovat endorfiny - hormony dobré nálady, které zlepšují náladu a snižují hladinu stresu.
 • Meditace a všímavost: Praktikování meditačních technik, jako jsou hluboká dechová cvičení nebo řízené představy, může pomoci zmírnit úzkost a zároveň podpořit relaxaci, což v konečném důsledku zlepší sexuální apetit. Aplikace Headspace nabízí řadu řízených meditací přizpůsobených různým potřebám.
 • Výživa: Konzumace vyvážené stravy bohaté na základní živiny podporuje hormonální rovnováhu, která hraje důležitou roli při udržování zdravé úrovně libida. Předpokládá se, že potraviny bohaté na zinek, jako jsou ústřice, a zdroje omega-3 mastných kyselin, například losos, mají pozitivní vliv na sexuální zdraví.
 • Hygiena spánku: Jak již bylo zmíněno, dobrá kvalita spánku je zásadní pro udržení optimální úrovně libida, a proto by mělo být prioritou zavedení důsledného režimu před spaním a vytvoření pohodlného prostředí pro spánek.

Začlenění těchto postupů péče o sebe do každodenní rutiny nejenže zlepšuje celkovou pohodu, ale také vytváří základ pro lepší sexuální spokojenost ve vztazích tím, že řeší faktory přispívající k nízkému libidu.

Časté dotazy týkající se Jak zvýšit libido u žen

Jak může žena výrazně zvýšit své libido?

Žena může výrazně zvýšit své libido tím, že zvládne úzkost prostřednictvím poradenství nebo kognitivně-behaviorální terapie, bude dodržovat správnou spánkovou hygienu, pravidelně cvičit, otevřeně komunikovat s partnerem o intimních problémech a v případě potřeby zváží hormonální léčbu. Ke zlepšení sexuální touhy může navíc přispět i začlenění postupů péče o sebe a pečujících vztahů.

Mohu zvýšit své ženské libido?

Ano, své ženské libido můžete zvýšit přijetím různých změn životního stylu, jako je snížení úrovně stresu, zlepšení kvality spánku pomocí aplikací, jako je RISE, pravidelné cvičení včetně cvičení pro páry, které posiluje citové vazby, a praktikování otevřené komunikace ve vztazích. Hormonální rovnováhu mohou podpořit také bylinné doplňky stravy, jako je Avlimil.

Co pohání ženské libido?

Ženské libido závisí na kombinaci faktorů, mezi něž patří fyzické zdraví (kardiovaskulární kondice), duševní pohoda (zvládání stresu), hormonální rovnováha (hladina estrogenu), citové spojení s partnerem (důvěra a komunikace) a celková spokojenost ve vztahu. Udržování těchto aspektů přispívá ke zdravé sexuální touze žen.

Co jsou přírodní Libido Builders pro ženy?

Přírodní způsoby, jak zvýšit ženské libido, zahrnují:

 • Dodržování správné spánkové hygieny
 • Zařazení pravidelného cvičení do denního režimu
 • Vyvážená strava bohatá na živiny, které podporují tvorbu hormonů.
 • Užívání bylinných doplňků, jako je Avlimil, pro další podporu
 • upřednostňování aktivit péče o sebe, jako je meditace nebo jóga, pro snížení stresu.

Závěr

Souhrnně lze říci, že ke zvýšení ženského libida lze použít různé strategie. Zvládání úzkosti a stresu pomocí meditace a cvičení všímavosti může zlepšit sexuální funkce. Bylinné doplňky, jako je Avlimil, mohou pomoci při příznacích GSM, ale při užívání přírodních prostředků je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Antidepresiva mohou negativně ovlivnit sexuální apetit, ale existují alternativní možnosti léků, jako je například Bupropion. Při zvyšování libida hraje roli také spánková hygiena, cvičení, regulace tělesné hmotnosti, problémy se sebevědomím, hormonální nerovnováha a substituční terapie. V neposlední řadě je pro udržení intimity zásadní otevřená komunikace a spojení s partnerem.

Pokud hledáte vysoce kvalitní produkty CBD, které mohou pomoci zlepšit vaše sexuální zdraví bez vedlejších účinků jiných výše uvedených léčebných postupů nebo léků - podívejte se na Cibdol. Nabízejí širokou škálu bezpečných a účinných CBD olejů, které by mohly být prospěšné pro ty, kteří chtějí přirozeně zvýšit své libido.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?