V kterou denní dobu je libido u mužů a žen nejvyšší?

Published:

Libido neboli sexuální touha se během dne mění a je ovlivněna řadou biologických, psychologických a sociálních faktorů. Zjištění, kdy je libido na vrcholu, může poskytnout náhled na optimalizaci intimity a sexuálního uspokojení. Podívejte se, v kterou denní dobu bývá libido u mužů a žen nejvyšší.

V kterou denní dobu je libido u mužů a žen nejvyšší?

Morning Glory: Proč je ranní libido běžné

U mnohých lidí se touha probouzí hned po ránu. Odhaduje se, že 50 % mužů se probouzí s erekcí. Proč je ranní libido tak časté? Zde je několik důvodů, proč může být libido po probuzení zvýšené:

 • Hormonální cykly - Hladina testosteronu dosahuje u mužů vrcholu brzy ráno kolem osmé hodiny. Toto zvýšení hormonů se může projevit zvýšeným sexuálním zájmem. U žen dosahují estrogeny a testosteron vrcholu také ráno.
 • Dobře odpočatý - Po nočním spánku se doplní energie, což může zvýšit libido. Únava a stres mají tendenci touhu tlumit.
 • Cirkadiánní rytmus - vnitřní denní cykly regulující spánek, hladinu hormonů a další, které probíhají 24 hodin denně, souvisejí se vzrušením.
 • Močový měchýř - Plný močový měchýř běžně vede k ranní erekci u mužů, protože tlačí na nervy a cévy, které vyvolávají vzrušení.

Takže když to shrneme, obnovená hladina energie, vrcholící testosteron a určité biologické procesy po probuzení se u mnoha lidí projevují zvýšenou touhou brzy ráno.

Polední ponor: Proč se libido často snižuje odpoledne?

Na rozdíl od ranních vrcholů má podle výzkumu libido tendenci klesat odpoledne kolem 14. až 16. hodiny. Proč touha v této době klesá? Ve hře je několik faktorů:

 • Energetický propad po obědě - Trávicí proces odvádí krev z pohlavních orgánů, což může snížit vzrušení. Někdo v potravinovém kómatu?
 • Hromadění stresu - pracovní a životní nároky se během dne hromadí, což vede k duševní nesoustředěnosti a zaujatosti.
 • Denní rytmus kortizolu - hladina kortizolu přirozeně klesá později během dne, což může narušovat vzrušení.
 • Duševní únava - rozhodování a soustředění odčerpávají odpoledne duševní energii, která by jinak mohla podpořit libido.

Takže pomalost, kterou mnozí pociťují v odpoledních hodinách, se promítá i do poklesu libida. Vzrušující ranní produktivita ustupuje únavě a rozptylu energie.

Vášeň v hlavním vysílacím čase: Proč se večer u mnoha lidí zvyšuje libido?

Ačkoli odpoledne může libido na chvíli ochabnout, večer se sexuální touha často obnoví. Proč je čas před spaním optimální pro vzrušení? Zvažte následující faktory:

 • Stmívání světel - Tma u obou pohlaví spouští produkci testosteronu, který zvyšuje libido.
 • Dekomprese - uvolnění z pracovního dne a relaxace uvolní napětí, které brání vzrušení.
 • Sladění rutinních činností - Když pracovní den končí, je pravděpodobnější, že se páry budou nacházet v těsné blízkosti a budou moci navázat kontakt.
 • Hormony intimity - před spaním se zvyšuje hladina oxytocinu, který podporuje sbližování a sexuální spojení.
 • Lepší spánek - Orgasmus uvolňuje prolaktin a další hormony, které zlepšují kvalitu spánku.

Takže se snoubí faktory stmívající se oblohy, denní rutiny a biologie před spaním, aby se večer stal hlavním "časem na hraní".

Rozdíly mezi pohlavími: Rozdílné vzorce libida

I když se vzestupy a poklesy libida u obou pohlaví řídí podobným denním rytmem, existují mezi nimi určité rozdíly:

Muži

 • Ranní vrchol - ráno dochází k prudkému nárůstu testosteronu a vzrušení, což u většiny mužů vede k výraznému rannímu vyvrcholení touhy.
 • Rychlé vzestupy - Muži často mohou rychle přecházet z nízké na vysokou sexuální touhu, pokud mají dostatek podnětů.
 • Vizuální spouštěče - Vizuální podněty, jako jsou erotické obrázky, mohou u mužů rychle zvýšit libido.
 • Vyšší četnost - Muži v průměru uvádějí, že pociťují touhu častěji než ženy.

Ženy

 • Noční vrchol - Ženské libido má tendenci narůstat postupně během dne a vrcholu dosahuje večer.
 • Pomalejší vzrušení - Psychické a emocionální zapojení má tendenci zvyšovat touhu žen pomaleji.
 • Celé tělo - smyslnost celého těla a doteky často vzbuzují u žen větší vzrušení než samotný vizuální vjem.
 • Cyklická povaha - změny během menstruačního cyklu ovlivňují vzestup a pokles libida.

Zatímco muži se často rychleji vzruší a mají vyšší základní libido, touha žen bývá proměnlivější a vrcholí v různých obdobích.

Další vlivy na vzorce libida

Kromě cirkadiánních faktorů ovlivňují denní libido i další klíčové proměnné:

 • Věk - Sexuální apetit klesá s věkem u obou pohlaví, ale u mužů je pokles často drastičtější.
 • Fyzické zdraví - zdravotní stav, léky, strava a životní návyky ovlivňují vzrušivost.
 • Duševní zdraví - stres, deprese, trauma a úzkost narušují libido.
 • Vztahové faktory - citová intimita, důvěra, komunikace a spokojenost modulují touhu.
 • Sexuální historie - minulé zkušenosti, přesvědčení o sexu a sebepojetí ovlivňují libido.

Libido tedy existuje v rámci složité souhry bio-psychosociálních faktorů. Ačkoli dochází k přirozeným denním vrcholům a poklesům, významnou roli hrají také individuální rozdíly.

Využití optimálního načasování

Chcete využít přirozený rytmus libida svého těla pro lepší sex? Zvažte následující tipy:

 • Intimita po probuzení - využijte ranní vzrušení prostřednictvím mazlení, orálních hrátek nebo rychlovek.
 • Naplánujte si sexuální schůzky - naplánujte si večerní prolínání, kdy se obnoví energie.
 • Snižte stres - Proti duševní roztržitosti se můžete bránit cvičením všímavosti a společným večerním odpočinkem.
 • Nálada - ztlumte světla, pusťte hudbu, používejte vůně a omezte používání přístrojů v noci, abyste rozproudili smysly.
 • Komunikujte - Sdílejte optimální denní dobu a signály, které ovlivňují vzrušení.

Synchronizace s tělesnými hodinami a zároveň pochopení jedinečných potřeb může pomoci dosáhnout vášnivé rovnováhy.

Závěr: Libido se mění v průběhu dne

Libido není statické, ale spíše dynamické, které prochází vrcholy a údolími v souladu s biologickými rytmy. Touha má tendenci stoupat ráno a večer v důsledku změn hormonů, hladiny energie a denních cyklů. Vzrušivost však ovlivňuje také životní styl, vztahy, zdraví a individuální rozdíly. Využití přirozených rytmů při respektování jedinečných potřeb může optimalizovat požitek a intimní spojení.

Často kladené otázky o denních vzorcích libida

Stále máte otázky týkající se přílivu a odlivu sexuální touhy během dne? Zde jsou odpovědi na některé často kladené otázky.

Proč se někdy probouzím vzrušený?

Ranní erekce a vzrušení jsou vyvolány stoupající hladinou testosteronu, cirkadiánními rytmy a plným močovým měchýřem, který tlačí na nervy a cévy. Tato normální "ranní sláva" postihuje asi 80 % mužů a je známkou zdravé funkce.

Je normální, že můj partner nemá ráno chuť na sex?

Rozhodně. Zatímco u mužů dosahuje testosteron vrcholu v ranních hodinách, u žen je průběh libida proměnlivější. Respektujte partnerovy preferované časy a neberte si nezájem osobně.

Proč moje vzrušení odpoledne slábne?

Za poledním úbytkem libida stojí biologické procesy, jako je pokles hladiny kortizolu, odklon krve z pohlavních orgánů a hromadící se psychická/fyzická únava. Tato refrakterní fáze je velmi častá.

Jsem na sex v noci příliš unavená, co mám dělat?

Pokud vám ubývá energie, zkuste přesunout intimní čas na dobu hned po večeři, dát si zdřímnutí nebo omezit stres z pracovního dne, abyste se večer nabudili. Upřednostněte také spánek.

Jak může nedostatek spánku ovlivnit libido?

Odpočinek je pro optimální sexuální funkce zásadní. Příliš málo spánku narušuje hladinu hormonů, odčerpává energii a snižuje vzrušivost. Spěte 7-9 hodin denně.

Mění menopauza vzorce ženského libida?

Ano, pokles estrogenu během menopauzy může snížit sexuální touhu a způsobit vaginální suchost. Komunikujte se svým partnerem a lékařem; léčba může výrazně pomoci.

Proč můj partner zřídkakdy iniciuje sex?

Ve hře může být proměnlivé libido, problémy s tělesnou vizáží nebo problémy ve vztazích. Většina žen uvádí, že k pocitu vzrušení potřebuje citovou intimitu. Udržujte otevřenou komunikaci a předehru.

Jak léky ovlivňují denní libido?

Mnoho běžných léků na předpis, jako jsou antidepresiva, léky na krevní tlak a perorální antikoncepce, může narušovat vzorce vzrušení. V takovém případě se poraďte s lékařem o alternativách.

Každodenní přílivy a odlivy touhy jsou silně ovlivněny naší biologií. Klíčová je však také podpora intimity prostřednictvím otevřené komunikace, zvládání stresu a míry únavy, upřednostňování spánku a porozumění potřebám partnera.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?