Vytvoření rutinní péče o sebe

Published:

Život může být náročný a stresující, takže je snadné zanedbávat péči o sebe. Zavedení důsledné péče o sebe vám může pomoci snížit stres, zvýšit hladinu energie, zlepšit soustředění a celkově se cítit vyrovnaněji. Tento komplexní průvodce vás provede tím, jak si vytvořit rutinní péči o sebe na míru vašim potřebám.

Důležitost péče o sebe

Péče o sebe znamená jednoduše věnovat čas věcem, které vás fyzicky, psychicky a emocionálně vyživují. Péče o sebe vám pomůže doplnit energii, abyste mohli být sami sebou. Nároky práce, rodiny, vztahů a dalších povinností mohou vaši nádrž vyprázdnit, pokud ji pravidelně nedoplňujete.

Důsledná péče o sebe sama přináší řadu výhod, včetně:

 • Snížení stresu a úzkosti
 • Větší štěstí a životní spokojenost
 • Více energie a lepší soustředění
 • Posílení imunitního systému a celkového zdraví
 • Zlepšení sebevědomí a sebedůvěry
 • Zvýšení produktivity a kreativity
 • Posílený smysl pro cíl a význam

Bez dostatečné péče o sebe sama je větší pravděpodobnost, že dojde k vyhoření, vyčerpání, podráždění a snížení radosti ze života. Vyhraďte si čas na činnosti, které vám poskytnou klid, pohodlí, potěšení a obnovu. Považujte to za stisknutí pauzy, abyste vyživili svou mysl, tělo a ducha.

Součásti rutinní péče o sebe sama

Účinná péče o sebe zahrnuje činnosti ze čtyř klíčových oblastí:

Fyzická péče o sebe - činnosti, které podporují vaše fyzické zdraví, jako je dostatek spánku, zdravá strava, cvičení a návštěvy lékařů.

Psychologická péče o sebe - činnosti, které vyživují vaši mysl, jako je cvičení mindfulness, psaní deníku, čtení knih, přestávka od sociálních médií a odmítání nechtěných povinností.

Emoční péče o sebe - činnosti, které vás duchovně a kreativně naplňují, jako je pobyt v přírodě, poslech hudby, umělecká tvorba, smích a kontakt s ostatními.

Profesionální péče o sebe - činnosti, které snižují stres spojený s prací, jako jsou přestávky během dne, stanovení hranic se spolupracovníky a neodpovídání na pracovní e-maily po pracovní době.

Snažte se do své rutiny zařadit jednu nebo více aktivit z každé kategorie.

Vytvoření rutiny péče o sebe

Postupujte podle následujících kroků a vytvořte si rutinní péči o sebe, která vám vydrží:

Krok 1: Zjistěte své potřeby

Začněte tím, že se zamyslíte nad svými současnými problémy a stresory. Napište si seznam toho, jak se chcete cítit - například klidně, odpočatě, propojeně, kreativně, soustředěně atd. Poté zvažte, jaké činnosti vám pomohou tyto pocity zažít. Pokud si nejste jisti, experimentujte s různými aktivitami péče o sebe a věnujte pozornost tomu, jak ovlivňují vaši náladu.

Krok 2: Stanovte si cíle v oblasti péče o sebe

Vypracujte si realistické a konkrétní cíle v oblasti péče o sebe, jako například:

 • Spěte 7-8 hodin denně
 • Jezte 2-3 výživná jídla denně
 • Každé ráno si udělejte desetiminutovou přestávku na meditaci
 • Omezte sociální média na 30 minut denně
 • Strávit 30 minut venku 3x týdně

Zvolte si zvládnutelné cíle, kterých se můžete dlouhodobě držet. Nemusíte všechno změnit najednou. Malé důsledné kroky vedou k trvalým změnám.

Krok 3: Naplánujte si péči o sebe do svého dne

Plánování aktivit péče o sebe do kalendáře zvyšuje pravděpodobnost, že je budete dodržovat. Ke schůzkám v oblasti péče o sebe přistupujte se stejnou důležitostí, jakou přikládáte pracovním schůzkám nebo jednáním. Naplánujte si konkrétní časové bloky pro vybrané činnosti.

Rozdělujte je po celý týden, nejen o víkendech. Klíčem je důslednost. Určete si také denní dobu, kdy máte nejvíce energie a motivace k určitým činnostem, jako je cvičení, psaní deníku atd.

Krok 4: Vytvoření připomínek a odpovědnosti

Když je život plný práce, je snadné zapomenout na plány péče o sebe. Nastavte si telefonní budíky nebo připomenutí naplánovaných aktivit v kalendáři. Řekněte o svém programu někomu z rodiny nebo přátel a požádejte ho, aby zkontroloval vaše pokroky. Když vás někdo bude mít na starosti, zvýší to vaši motivaci.

Krok 5: Pozorujte, jak se cítíte

Věnujte pozornost tomu, jak se vaše mysl, tělo a emoce cítí po zavedení postupů péče o sebe. Máte více energie? Cítíte se méně vystresovaní? Lépe spíte? Zjistěte, které konkrétní činnosti jsou pro vás nejvíce vyživující, abyste se jim mohli věnovat častěji.

Krok 6: Přizpůsobení a úprava

Je normální, že se vaše potřeby v péči o sebe časem mění. Některé činnosti již nemusí mít odezvu. Mohou se objevit nové výzvy, které vyžadují další podporu. Často přehodnocujte své rutinní činnosti a podle potřeby je upravujte.

Buďte flexibilní a ochotní zkoušet nové přístupy k péči o sebe, abyste zjistili, co funguje nejlépe. Jde o proces, ne o dokonalost.

Ukázkové nápady na aktivity v oblasti péče o sebe

Zde jsou příklady činností péče o sebe, které můžete vyzkoušet:

Fyzická stránka

 • Vezměte si teplou koupel
 • Procházka venku
 • Protahování nebo cvičení jógy
 • Tanec
 • Nechte si udělat masáž
 • Zdřímněte si
 • Chodit na roční prohlídky

Psychologický

 • Meditujte nebo cvičte hluboké dýchání
 • Pište si do deníku
 • Přečtěte si inspirativní knihu
 • Poslouchejte povzbuzující hudbu nebo podcasty.
 • Dělejte něco kreativního, jako je umění, řemesla nebo kutilské projekty.
 • Strávit čas učením se něčeho nového
 • Vypínání elektroniky na určitý časový úsek
 • Řekněte ne nechtěným závazkům

Emocionální

 • Trávit čas s pozitivně naladěnými blízkými
 • Mazlení s domácím mazlíčkem
 • Vyrazte do přírody
 • Poslechněte si oblíbenou hudbu nebo se podívejte na komedii.
 • Cvičení vděčnosti
 • Dělejte dobrovolnickou práci
 • Vyzkoušejte si nový koníček, který vás bude bavit

Profesionální

 • Vezměte si všechno placené volno
 • Nastavení hranic se spolupracovníky
 • Vytvořte si ergonomičtější a uvolněnější pracovní prostor
 • Dělejte si během pracovního dne pravidelné přestávky
 • Zjistěte, které projekty vás nabíjejí, a dělejte jich více.
 • Obědvat mimo kancelář
 • Nechte práci v práci a odpojte se večer a o víkendech.

Péče o sebe se stává celoživotním návykem

Nejdůležitější je experimentovat a zjistit, jaké postupy péče o sebe nejlépe vyhovují vašim jedinečným potřebám a časovému rozvrhu. Buďte trpěliví při zavádění rutinních postupů do svého života. Trvá nějakou dobu, než se nové návyky uchytí. Námaha však stojí za to, protože vám přinese výhody.

Zde je několik posledních tipů, jak z péče o sebe udělat trvalý zvyk:

 • Začněte po malých krocích - přidávejte postupně jednu novou činnost péče o sebe, dokud se nestane automatickou, a teprve pak přidávejte další. Malé kroky vedou k trvalým změnám.
 • Naplánujte si je - Označte si aktivity péče o sebe v kalendáři a považujte je za schůzky, abyste je lépe dodržovali. Plánujte dopředu.
 • Propojte jej s již existujícím návykem - Propojte nový návyk péče o sebe se stávajícím návykem, abyste jej posílili, například meditací hned po ranní kávě.
 • Nahraďte, nepřidávejte - Pokud jste velmi zaneprázdněni, vyměňte stávající návyk za novou činnost péče o sebe, místo abyste si přidávali další.
 • Očekávejte neúspěchy - budou se vyskytovat vzestupy a pády. Pokud některé dny vynecháte péči o sebe, nezatracujte se a nevzdávejte se. Prostě se další den vraťte na správnou cestu. Klíčem je pokrok, nikoli dokonalost.
 • Zapojte ostatní - Přizvěte přátele a rodinu, aby se k vám připojili při zdravých aktivitách a poskytli si vzájemnou zodpovědnost a povzbuzení.
 • Buďte důslední - Péči o sebe si stanovte jako prioritu, kterou budete praktikovat trvale, ne jen když budete mít čas nebo chuť. Důslednost je klíčem k vytvoření návyků.
 • Sledujte to - Zaznamenávejte si aktivity v oblasti péče o sebe do deníku nebo aplikace, abyste mohli sledovat pokroky a sledovat, jak se pozitivní účinky hromadí.
 • Podle potřeby upravujte - Pravidelně kontrolujte, zda vaše rutina nepotřebuje aktualizovat na základě životních okolností, úrovně energie, potěšení a výsledků.

Péče o sebe sama vám umožní ukázat se ostatním v tom nejlepším světle a žít vyrovnanější a smysluplnější život. Časová investice se vyplatí. Po několika pokusech a omylech najdete konkrétní rituály, které vám vyhovují. Pozitivní přínosy se začnou stupňovat, jakmile se péče o sebe stane vaší druhou přirozeností.

Závěr

Vytvoření důsledné rutiny péče o sebe s činnostmi, které vás skutečně baví, je jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat pro svou celkovou pohodu. Postupujte podle následujících kroků: zjistěte své potřeby, stanovte si cíle v oblasti péče o sebe, naplánujte si aktivity do svého dne, vytvořte si připomenutí, pozorujte jejich přínos a v případě potřeby svůj přístup upravte. Z péče o sebe si udělejte celoživotní návyk tím, že začnete v malém, propojíte ji se stávajícími rutinními činnostmi, zapojíte do ní ostatní, zůstanete důslední, budete sledovat své pokroky a pravidelně upravovat své rutinní činnosti. Když budete pečovat sami o sebe, budete zdravější, šťastnější a lépe připraveni pečovat o ostatní. Stojíte za to do sebe investovat.

Zdroje použité k napsání tohoto článku

Americká psychologická asociace. (2022). Budování rutiny péče o sebe sama. Převzato z https://www.apa.org/topics/self-care.

Cherry, K. (2020). Význam péče o sebe sama. Verywell Mind. Převzato z https://www.verywellmind.com/the-importance-of-self-care-3145067.

Průvodce nápovědou. (2022). Přínosy péče o vlastní duševní zdraví. Převzato z https://www.helpguide.org/articles/mental-health/the-mental-health-benefits-of-self-care.htm.

Mind Body Green. (2021). Jak si vytvořit rutinu péče o sebe, kterou budete skutečně dodržovat. Převzato z https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-build-a-self-care-routine.

Národní ústavy zdraví. (2021). Sestavení plánu sebepéče. Převzato z https://www.nih.gov/health-information/self-care-plans.

Smith, M. & Segal, J. (2022). Význam péče o sebe sama. HelpGuide. Převzato z https://www.helpguide.org/articles/stress/the-importance-of-self-care.htm.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?