Jak se vypořádat s nesnesitelnou úzkostí?

Last updated:

Published:

Vypořádat se s nesnesitelnou úzkostí může být zdrcující a náročné. Existuje však několik strategií a technik, které vám mohou pomoci zvládnout vaše příznaky a zlepšit vaši celkovou pohodu.

Pochopte svou úzkost

Prvním krokem při řešení nesnesitelné úzkosti je pochopit, co prožíváte. Úzkost je normální reakcí na stres, ale když se stane nadměrnou a trvalou, může narušit každodenní život.

Příznaky úzkosti mohou zahrnovat:

 • Neustálé obavy nebo strach
 • Neklid nebo podrážděnost
 • potíže se soustředěním
 • Poruchy spánku
 • Fyzické příznaky, jako je bušení srdce, pocení nebo třes.

Rozpoznání těchto příznaků vám pomůže zjistit, kdy se vaše úzkost stává nesnesitelnou, a podniknout kroky k jejímu odstranění.

Cvičení relaxačních technik

Relaxační techniky mohou být účinným nástrojem pro zvládání nesnesitelné úzkosti. Tyto techniky pomáhají zklidnit mysl i tělo a snížit intenzitu příznaků.

Mezi účinné relaxační techniky patří:

Zařaďte tyto techniky do své každodenní rutiny, abyste mohli průběžně zvládat úzkost.

Vyzrajte na negativní myšlenky

Úzkost často zahrnuje negativní nebo iracionální myšlenky, které mohou podporovat vaše příznaky. Pokud se naučíte tyto myšlenky zpochybňovat, můžete snížit jejich dopad a úzkost lépe zvládnout.

Zeptejte se sami sebe:

 • Je tato myšlenka založena na faktech, nebo na domněnkách?
 • Jaké mám důkazy na podporu nebo vyvrácení této myšlenky?
 • Existuje jiný způsob, jak se na tuto situaci dívat?

Zpochybněním negativních myšlenek si můžete vytvořit vyváženější a realističtější pohled na věc, což vám pomůže snížit úzkost.

Pečujte o své fyzické zdraví

Vaše fyzické zdraví může mít významný vliv na vaši duševní pohodu, včetně úrovně úzkosti. Péče o vaše tělo vám může pomoci lépe zvládat nesnesitelnou úzkost.

Mezi klíčové aspekty péče o sebe patří:

 • Dostatek spánku
 • Vyvážená a výživná strava
 • Pravidelné cvičení
 • Omezení konzumace kofeinu a alkoholu

Pozitivní změny v životním stylu vám mohou pomoci podpořit celkovou pohodu a snížit intenzitu příznaků úzkosti.

Zvažte CBD jako doplňkový přístup

CBD neboli kanabidiol je přírodní sloučenina obsažená v rostlině konopí, která si získala pozornost díky svému potenciálu pomáhat zvládat úzkost. I když je zapotřebí dalšího výzkumu, některé studie naznačují, že olej CBD může mít anxiolytické vlastnosti a mohl by být užitečným doplňkovým přístupem k řešení nesnesitelné úzkosti.

Pokud máte zájem vyzkoušet CBD proti úzkosti, zvažte následující:

 • Vybírejte vysoce kvalitní produkty CBD testované třetí stranou
 • Začněte s nízkou dávkou a postupně ji zvyšujte podle potřeby.
 • Poraďte se se zdravotníkem, zejména pokud užíváte léky nebo máte již existující zdravotní potíže.

Nezapomeňte, že CBD nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc nebo léčbu. Při zvládání nesnesitelné úzkosti je nezbytné spolupracovat s kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

Vyhledejte odbornou pomoc

Pokud se vaše úzkost stává nepřekonatelnou a výrazně ovlivňuje váš každodenní život, je nezbytné vyhledat odbornou pomoc. Odborník na duševní zdraví, například terapeut nebo poradce, vám může poskytnout individuální strategie a podporu při zvládání úzkosti.

Mezi účinné možnosti léčby úzkosti patří:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (CBT)
 • Expoziční terapie
 • Léky, jako jsou léky proti úzkosti nebo antidepresiva.

Pokud se potýkáte s nesnesitelnou úzkostí, neváhejte vyhledat pomoc. Se správnou podporou a zdroji se můžete naučit zvládat své příznaky a zlepšit kvalitu svého života.

Podtrženo, sečteno

Zvládání nesnesitelné úzkosti může být náročný a trvalý proces, ale existuje mnoho strategií a zdrojů, které vám pomohou se s ní vyrovnat. Porozuměním své úzkosti, cvičením relaxačních technik, zpochybňováním negativních myšlenek, péčí o své fyzické zdraví, zvážením doplňkových přístupů, jako je CBD, a vyhledáním odborné pomoci v případě potřeby můžete vytvořit komplexní plán pro zvládání úzkosti a zlepšení své pohody.

Pamatujte, že na této cestě nejste sami. S trpělivostí, soucitem se sebou samým a správnou podporou se můžete naučit zvládat nesnesitelnou úzkost a vést plnohodnotný život.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou běžné spouštěče nesnesitelné úzkosti?

Mezi nejčastější spouštěče nesnesitelné úzkosti patří:

 • stresující životní události, jako je ztráta zaměstnání nebo problémy ve vztahu.
 • Traumatické zážitky
 • Zdravotní problémy
 • Finanční starosti
 • Společenské situace nebo veřejné vystupování

Identifikace konkrétních spouštěčů vám pomůže vytvořit cílené strategie pro zvládání úzkosti.

Jak mohu podpořit svého blízkého, který se potýká s nesnesitelnou úzkostí?

Podpora blízké osoby, která se potýká s nesnesitelnou úzkostí:

 • Naslouchejte bez odsuzování a nabízejte empatii
 • Povzbuďte je, aby vyhledali odbornou pomoc
 • Pomozte jim s nácvikem relaxačních technik
 • nabídnout praktickou pomoc, například doprovod na schůzky.
 • Vzdělávejte se o úzkosti, abyste lépe porozuměli jejich zkušenostem.

Nezapomeňte se starat také o svou vlastní pohodu, protože podporovat někoho s úzkostí může být emočně náročné.

Může změna životního stylu pomoci zvládnout nesnesitelnou úzkost?

Ano, změna životního stylu může hrát významnou roli při zvládání nesnesitelné úzkosti. Mezi užitečné změny patří:

 • Zavedení pravidelného spánkového režimu
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • cvičení technik zvládání stresu, jako je hluboké dýchání nebo meditace.
 • Omezení příjmu kofeinu a alkoholu
 • Udržování zdravé a vyvážené stravy

Zařazení těchto změn do každodenního režimu může pomoci snížit intenzitu a četnost příznaků úzkosti.

Je normální pociťovat nesnesitelnou úzkost?

I když je normální, že v reakci na stres nebo náročné situace pociťujete určitou míru úzkosti, nesnesitelná úzkost, která výrazně ovlivňuje váš každodenní život, není typická a může svědčit o skryté úzkostné poruše. Pokud vám úzkost připadá zdrcující a přetrvávající, je nezbytné vyhledat odbornou pomoc.

Za jak dlouho začne léčba úzkosti fungovat?

Časový rámec účinnosti léčby úzkosti se liší v závislosti na jednotlivci a konkrétním léčebném přístupu. Někteří lidé mohou zaznamenat zlepšení během několika týdnů, zatímco jiní mohou potřebovat několik měsíců soustavné léčby.

Je důležité být trpělivý a věnovat se léčebnému procesu, protože může trvat nějakou dobu, než najdete správnou kombinaci strategií, které vám budou vyhovovat.

Může se CBD vzájemně ovlivňovat s léky na úzkost?

Ano, CBD může potenciálně interagovat s některými léky na úzkost, zejména s těmi, které se metabolizují v játrech. Pokud užíváte nějaké léky na úzkost nebo jiné zdravotní potíže, je nezbytné se před užíváním CBD poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče, abyste se ujistili, že je bezpečné a vhodné pro vaši individuální situaci.

Jak mohu najít odborníka na duševní zdraví, který mi pomůže s nesnesitelnou úzkostí?

Vyhledání odborníka na duševní zdraví, který se specializuje na léčbu úzkosti:

 • Požádejte svého lékaře primární péče o doporučení.
 • Seznam odborníků na duševní zdraví v síti získáte u svého poskytovatele pojištění.
 • Prohledejte online katalogy, například Psychology Today nebo Anxiety and Depression Association of America.
 • Požádejte důvěryhodné přátele nebo členy rodiny o doporučení

Při výběru odborníka na duševní zdraví zvažte jeho zkušenosti, přístup k léčbě a úroveň vašeho osobního komfortu.

Shrnutí:

Zvládání nesnesitelné úzkosti může být náročné, ale existují strategie a techniky, které pomáhají zvládat příznaky a zlepšovat pohodu. Porozumění úzkosti, včetně jejích příznaků a spouštěčů, je prvním krokem k jejímu účinnému řešení. Praktikování relaxačních technik, jako je hluboké dýchání, meditace všímavosti a jóga, může pomoci zklidnit mysl i tělo a snížit intenzitu příznaků úzkosti.

Dalším klíčovým aspektem zvládání nesnesitelné úzkosti je zpochybnění negativních myšlenek a vytvoření vyváženějšího pohledu na věc. Péče o fyzické zdraví prostřednictvím správného spánku, výživy, pohybu a omezení konzumace kofeinu a alkoholu může rovněž podpořit duševní pohodu a snížit úroveň úzkosti.

Zvažování doplňkových přístupů, jako je CBD olej, může být pro některé jedince užitečné, ale je nezbytné vybírat vysoce kvalitní produkty, začít s nízkou dávkou a poradit se s odborníkem, zejména pokud užíváte léky nebo máte již existující zdravotní potíže.

Vyhledání odborné pomoci je zásadní, když se úzkost stane nepřekonatelnou a výrazně ovlivňuje každodenní život. Účinnou léčbou může být terapie, například kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nebo expoziční terapie, a medikace. Podpora blízkých s nesnesitelnou úzkostí zahrnuje naslouchání bez odsuzování, povzbuzování k odborné pomoci a pomoc s relaxačními technikami.

Pamatujte, že zvládání nesnesitelné úzkosti je trvalý proces, který vyžaduje trpělivost, soucit se sebou samým a správnou podporu. Pochopením úzkosti, zavedením strategií zvládání, zvážením doplňkových přístupů, jako je CBD, a vyhledáním odborné pomoci v případě potřeby se mohou jednotlivci naučit zvládat své příznaky a zlepšit kvalitu svého života.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?