Jak pomocí meditace přepojit mozek?

Published:

Napadlo vás někdy, že byste mohli změnit fungování svého mozku? Ano, skutečně můžete svůj mozek přeprogramovat tak, aby byl klidnější a soustředěnější. Tajemstvím je meditace.

Meditací všímavosti se váš mozek může hodně změnit. Za pouhých 8 týdnů cvičení, 30 minut denně, uvidíte velké změny. Vaše mozkové struktury, které pomáhají s myšlením a s tím, jak věci chápete, se hodně zlepší.

Začátek této meditační cesty přináší spoustu dobrých věcí. Pomáhá paměti, umožňuje lépe porozumět sobě i druhým a snižuje stres. Navíc zvyšuje vaše schopnosti při vytváření plánů a řešení problémů1.

Jak pomocí meditace přepojit mozek

Všímavost také pomáhá při učení a zapamatování. Díky ní si lépe uvědomíte sebe i druhé a budete soucitnější. Časem můžete dokonce pocítit hluboký pocit klidu a spojení se světem2.

Klíčové jeseznámit se s vědeckými poznatky o meditaci a získat pomoc odborníků. Pomůže vám lépe využívat mysl pro dobré duševní zdraví a štěstí. Jste tedy připraveni vydat se na úžasnou cestu sebepoznání a změny mozku? Pojďme se společně ponořit do úžasného světa meditace.

Klíčové poznatky

 • Meditace dokáže díky neuroplasticitě změnit nastavení mozku, vytvářet nová nervová spojení a přizpůsobovat se novým zkušenostem.
 • Pouhých 8 týdnů meditace po dobu 30 minut denně může vést k významným změnám ve struktuře a hustotě mozku.
 • Meditace všímavosti vede k měřitelným změnám v oblastech mozku spojených s pamětí, vnímáním sebe sama, empatií a stresem.
 • Zvýšená hustota šedé hmoty v prefrontálním laloku zlepšuje výkonné funkce, jako je plánování, řešení problémů a regulace emocí.
 • Meditace může pomoci napojit se na životní sílu, což vede k pocitům klidu, blaženosti a jednoty.

Síla všímavosti a meditace

Dnes mnozí hledají způsoby, jak se cítit lépe psychicky i fyzicky. Mindfulness a meditace pomáhají mnoha lidem. Přinášejí mnoho dobrých věcí, které jsou podloženy mnoha výzkumy. V roce 2015 trpělo 16,1 milionu Američanů závažnou depresí3. Tyto praktiky jsou jako světlo pro ty, kteří se potýkají s duševními problémy.

Definice bdělosti a meditace

Všímavost znamená soustředění se na přítomnost a klidné vnímání myšlenek a pocitů. Je to jednoduché, ale velmi hluboké. Můžete se ji naučit prostřednictvím meditace. Studií o mindfulness skutečně přibylo, což ukazuje, že lidé se zajímají o její přínosy3.

Meditace pomáhá vaší mysli uvolnit se a zůstat čistá. Existuje mnoho druhů, všechny mají různé způsoby a cíle. Pomáhá při IBS, fibromyalgii a dalších onemocněních3. Je tedy skvělou volbou pro mnoho zdravotních problémů.

Přínosy cvičení všímavosti

Mindfulness posiluje mysl i tělo. Postupem času mění váš mozek v dobrém slova smyslu. Při zdravotních problémech, jako jsou deprese a bolesti, všímavá meditace velmi pomáhá3.

Nepomáhá to jen vaší mysli. Posílí i vaše tělo. Pomáhá vašemu imunitnímu systému a udržuje vaši váhu v rovnováze. Meditace vám také pomůže lépe zvládat stres4.

Pokud meditujete, mozek se může změnit k lepšímu. Ukazují to snímky. Účinky na mozek jsou patrné, i když nemeditujete. To naznačuje trvalé zlepšení díky všímavosti a meditaci3.

Důkazů o všímavosti stále přibývá. Studie se zabývají tím, jak pomáhá lidem s depresí. Zjišťují reakci mozku na meditaci3. To nám pomůže lépe pochopit, jak nám mindfulness prospívá. NCCIH tuto práci podporuje3.

Užívání všímavosti není o tom, že zastavíte své myšlenky. Jde o to, abyste si je uvědomovali a klidně je řídili. Při pravidelném cvičení se budete cítit duševně čistší. Začít můžete třeba jen desetiminutovou meditací denně4. Díky tomu se lépe propojíme se světem i sami se sebou.

Vědecké poznatky o všímavosti a přepínání mozku

Nervový systém člověka řídí činnost těla. Zahrnuje centrální nervový systém a periferní nervový systém. Centrální nervový systém tvoří převážně bílá a šedá hmota. Šedá hmota představuje asi 40 % mozku. Je to tmavá tkáň, ve které se zpracovávají informace. Tato část mozku se stará o emoce, paměť, řeč a ovládání svalů.

Studie ukazují, že praktikování meditace všímavosti může změnit strukturu a funkci mozku. To zahrnuje oblasti související s neuroplasticitou a přepojováním mozku. V roce 2015 trpělo závažnou depresí přibližně 16,1 milionu Američanů3. Počet studií využívajících mindfulness vzrostl z několika málo na konci 90. let na 216 v letech 2013-20153. Tyto studie odhalily přínosy pro zdravotní problémy, jako je úzkost, deprese a posttraumatická stresová porucha3.

Neuroplasticita: Jak se mozek mění

Neuroplasticita je schopnost mozku přizpůsobovat se novým zkušenostem. Vytváří nová spojení a posiluje nebo oslabuje stará. Meditace všímavosti posiluje neuroplasticitu. Studie prokázaly, že může pomoci lidem s depresí, chronickou bolestí a úzkostí3.

V jedné studii byly u lidí, kteří meditovali dva měsíce, pozorovány změny v mozkové aktivitě, zejména v amygdale3. MBCT pro léčbu deprese se zabývá snímky mozku před a po osmitýdenním kurzu. Srovnává aktivitu mozku při cvičení mindfulness s kontrolní skupinou, která dělala něco jiného3. Studie začala v roce 2014 a jejím cílem je zjistit, jak mindfulness ovlivňuje mozek pacientů s depresí3.

Šedá hmota a její role ve fungování mozku

Šedá hmota je důležitá pro zpracování informací a adaptaci. Mindfulness zvyšuje hustotu šedé hmoty v klíčových oblastech mozku. To vede k lepší funkci mozku a duševnímu zdraví. Klíčovým příkladem je osmitýdenní kurz snižování stresu založený na všímavosti. Zahrnuje skupinová sezení, individuální práci a retreaty3. Tento kurz je dobře prozkoumán a ukazuje, jak mindfulness dokáže posílit mozek.

Oblast mozku Funkce Vliv všímavosti
Prefrontální kůra Výkonné funkce, rozhodování, emoční regulace Zvýšená hustota šedé hmoty, lepší emoční regulace a kognitivní kontrola.
Hippocampus Učení, paměť, prostorová navigace Zvýšená hustota šedé hmoty, lepší učení a paměť
Amygdala Zpracování emocí, reakce na strach Snížená aktivita a velikost, snížená reaktivita na stresory

Pochopení všímavosti a jejích účinků nám pomáhá vidět její potenciál pro zapojení mozku. Jak se dozvídáme více, je nám jasnější, jaký přínos má pro duševní zdraví. Výzkum probíhá. Stále ukazuje, jak meditace všímavosti posiluje mozek a celkové zdraví.

Mindfulness a prefrontální kůra

Prefrontální kůra je klíčová pro výkonné funkce, jako je plánování, a miluje všímavost. Studie ukazují, že praktikování meditace všímavosti zvětšuje prefrontální lalok. To vede k lepšímu plánování a schopnosti řešit problémy1.

Je to vzrušující, protože prefrontální lalok je klíčový pro myšlení. Více než 40 % našeho mozku tvoří tato "šedá hmota". Zvýšení hustoty šedé hmoty díky všímavosti je velkou výhrou pro lepší myšlení1.

Lepší plánování a řešení problémů

Pravidelné cvičení mindfulness může zlepšit vaše plánování a řešení problémů. Po meditaci se vaše prefrontální kůra mozková zesílí5. Díky tomu můžete být bystřejší v tom, jak přemýšlíte a rozhodujete.

Studie z časopisu J Neurosci z roku 2012 ukazuje, jak může všímavost změnit váš mozek k lepšímu. Mindfulness pomáhá prefrontálnímu kortexu lépe pracovat při zvládání úkolů a řešení problémů6.

Zlepšená regulace emocí

Mindfulness vám nepomůže jen lépe myslet, ale také ovládat své pocity. Prefrontální kůra mozková hraje velkou roli při zvládání emocí. Mindfulness vám může zabránit, abyste stále mysleli špatně, a ve skutečnosti vás posiluje při zvládání těžkých pocitů a situací5.

V časopise Neuroimage 2016 Doll a další vědci zjistili, že soustředění se na dýchání během všímavosti může skutečně zkrotit vaše emoce. Díky bdělému dýchání dochází k lepšímu propojení dvou částí mozku, amygdaly a prefrontální kůry. To dokáže vytočit emoční náboj, který nám přinášejí určité myšlenky nebo pocity6.

Všímavost šíří laskavost vůči sobě i ostatním. Je to jako dárek pro vaši mysl a srdce. Trénink soucitu mění to, jak jsme laskaví a jak náš mozek reaguje na bolesti druhých6. Pro lidi, kteří se potýkají s úzkostí nebo se cítí sklesle, může být mindfulness velkou pomocí. Je dobré k tomu, aby problémy s emocemi nebyly tak intenzivní a abychom se cítili laskavěji15.

Oblast mozku Účinek všímavosti Benefit
Prefrontální kůra Zvýšená hustota šedé hmoty Zlepšené výkonné funkce, plánování a řešení problémů.
Amygdala Snížená aktivita a konektivita s prefrontální kůrou Zlepšení regulace emocí a snížení úzkosti

Stále více studií ukazuje, jak mindfulness mění mozek. To nám ukazuje, že můžeme změnit své myšlení a žít lépe. Mindfulness nám pomáhá využívat schopnost našeho mozku přizpůsobovat se k dobrému. Je to praxe, která přináší skutečné, trvalé změny v naší mysli a srdci.

Všímavost a hipokampus

Mindfulness pomáhá hipokampu, důležité části mozku pro učení a paměť. Studie MRI ukázala změny ve struktuře mozku po 8týdenním programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). To znamená, že mindfulness může změnit náš mozek způsobem, který pomáhá paměti a učení7.

Dospělí mohou změnit svůj mozek prostřednictvím tréninku. To zahrnuje činnosti, jako je získávání nových informací, učení se novým dovednostem a cvičení. Mozek formuje také mindfulness, která zlepšuje naši paměť a dovednosti7.

Zlepšení učení a paměti

Mindfulness zvětšuje velikost hipokampu. To je dobré pro učení a zapamatování. Může pomoci studentům a pracovníkům dosahovat lepších výsledků a lépe si pamatovat.

Hipokampus je poškozen na počátku Alzheimerovy choroby. Mindfulness může pomoci chránit paměť a zastavit demenci. Je klíčem k dobrému stárnutí.

Studie meditačních tradic, jako je insight, zen a tibetský buddhismus, odhalily změny v oblastech mozku, jako je pravá přední insula, hipokampus a fusiformní gyrus7.

Program MBSR mění hipokampus. Má osmitýdenní sezení a v šestém týdnu celodenní sezení. Je určen lidem, kteří chtějí snížit svůj stres7.

Oblast mozku Funkce Účinek všímavosti
Hippocampus Učení a paměť Zvýšená hustota šedé hmoty
Zadní cingulární kůra Zpracování emocí a autoreferenční myšlení Zvýšená koncentrace šedé hmoty
Temporo-parietální spojení Teorie mysli a empatie Zvýšená koncentrace šedé hmoty
Cerebellum Motorické řízení a kognitivní funkce Zvýšená koncentrace šedé hmoty

S všímavostí rostou i další části mozku. Patří mezi ně zadní cingulární kůra, temporo-parietální spojení a mozeček. Mindfulness má velký vliv na mnoho oblastí mozku7.

Mindfulness může zlepšit učení, paměť a stárnutí. Každodenní zapojení do života udržuje mysl silnou a bystrou. Je to klíč k celoživotnímu zdraví mozku.

Mindfulness a amygdala

Amygdala je jako malý mandl hluboko v našem mozku. Stará se o naše pocity, zejména o stres a obavy. Neustále vyhlíží nebezpečí a spouští reakci "bojuj, nebo uteč". Mindfulness dokáže amygdalu zklidnit. To nám pomáhá soustředit se, lépe se soustředit a zůstat v klidu.

Studie ukazují, jak mocná je všímavost. Již po dvou měsících meditace se při skenování mozku snížila aktivita amygdaly3. To dokazuje, že náš mozek se může díky všímavosti změnit.

Mindfulness má mnoho výhod. Když jsme v přítomnosti, lépe se soustředíme a udržujeme si jasnou mysl. To nám pomáhá dělat věci dobře, snadno zvládat problémy a dělat chytrá rozhodnutí.

"Mindfulness není o odstranění stresu nebo úzkosti, ale spíše o změně našeho vztahu k těmto prožitkům. Když se naučíme pozorovat své myšlenky a emoce bez posuzování, můžeme snížit jejich moc nad námi a reagovat na životní výzvy s větším přehledem a odolností." - Jon Kabat-Zinn, průkopník výzkumu všímavosti.

Všímavost je pro duševní zdraví klíčová. V roce 2015 se 16,1 milionu Američanů potýkalo s těžkou depresí3. Každodenní praktikování mindfulness zlepšuje emoční rovnováhu. Pomáhá nám vyrovnat se s depresí, bolestí a úzkostí.

Pro začátek si každý den najděte čas na všímavost. Využijte meditaci, hluboké dýchání nebo pozorování myšlenek. Všímejte si napětí v těle a jemně se soustřeďte zpět, když se vaše mysl odchýlí.

Všímavost mění nás i naše okolí. Přináší vnitřní klid a silné vztahy.

Cvičení všímavosti Účinky na amygdalu
Pravidelná meditace Snižuje reaktivitu amygdaly a posiluje spojení s prefrontální kůrou.
Rozumné dýchání Uklidňuje amygdalu a podporuje stav uvolnění.
Meditace skenování těla Zvyšuje povědomí o tělesných vjemech a snižuje aktivaci amygdaly související se stresem.

Všímavost přináší klid v rušném světě. Snižuje stres a pomáhá nám naplno rozvinout náš potenciál. I když to může být těžké, výhody jsou nekonečné.

Další výhody všímavosti pro zdraví mozku a těla

Meditace všímavosti přináší mnoho výhod pro fyzické zdraví. Bojuje proti chronickým onemocněním, snižuje vysoký krevní tlak a zpomaluje stárnutí. Skutečně pozoruhodným způsobem proměňuje naši mysl a tělo.

Zlepšení příznaků chronických onemocnění

Mindfulness pomáhá lidem s onemocněním, jako je revmatoidní artritida, IBD a astma. Snižuje také hladinu cukru v krvi a zmírňuje příznaky cukrovky8. Studie ukazují, že funguje i u mnoha dalších onemocnění, včetně IBS, fibromyalgie, lupénky, úzkosti, deprese a posttraumatické stresové poruchy3.

Snížení rizika vysokého krevního tlaku

Mindfulness snižuje riziko vysokého krevního tlaku. Tento běžný problém může vést k vážným problémům. Podporuje relaxaci, snižuje stres a udržuje krevní tlak zdravý.

Zpomalený proces stárnutí

Výzkumy ukazují, že pravidelné věnování pozornosti může zpomalit stárnutí na buněčné úrovni. Snižuje oxidační stres a záněty, čímž zpomaluje nemoci související s věkem. Mysl a tělo tak zůstávají mladé a odolné.

Mindfulness pomáhá také v oblasti duševního zdraví. Zlepšuje příznaky deprese u více než 3 500 dospělých8. Studie podporují jeho použití při depresi, chronické bolesti a úzkosti3. Metaanalýza meditace zjistila, že snižuje úzkost, zejména u osob s vyšší úrovní úzkosti8.

Krása všímavosti spočívá v její přístupnosti a přizpůsobivosti. Ať už hledáte úlevu od chronické bolesti, snažíte se snížit riziko vysokého krevního tlaku, nebo jen usilujete o elegantnější stárnutí, začlenění všímavosti do každodenní rutiny vám může pomoci dosáhnout vašich cílů a zlepšit vaši celkovou pohodu.

Počet studií o všímavosti se v průběhu let značně zvýšil a v letech 2013-20153 dosáhl 216. Stále více důkazů ukazuje na její široký přínos. Žijeme-li všímavě, můžeme dosáhnout svého plného fyzického i duševního potenciálu. To vede ke šťastnějšímu a zdravějšímu životu.

Jednoduché způsoby, jak začlenit mindfulness do každodenního života

Přidat do našich dnů všímavost je snadné. Nevyžaduje to mnoho času ani úsilí. Zařazením jednoduchých úkolů můžeme být více v přítomnosti. To nám pomáhá v mnoha ohledech, například se cítíme lépe po psychické i fyzické stránce. Většinu toho, co děláme, děláme automaticky, aniž bychom o tom přemýšleli9. Díky všímavosti však můžeme žít záměrně, nikoli podle zvyku.

Soustředění na dech

Začněte tím, že si budete všímat svého dechu. Každý den si najděte chvilku času a sledujte svůj dech. Nesnažte se ho měnit. Tento malý krok vám může pomoci uvolnit se. Přesune vaši pozornost od stresu ke klidu. Také nastaví dobrý tón pro celý den. Tímto způsobem můžete lépe zvládat věci a mít příjemnější vztahy s lidmi9.

Praktikování vědomého stravování

Rozumné stravování může skutečně změnit váš pohled na jídlo. Jezte po malých soustech, pomalu a vychutnávejte si vzhled, chutě a vůně jídla. Díky tomu se z jídla stane lepší zážitek. Pomáhá vám to také jíst tak akorát. Začněte jídlo hlubokým nádechem, abyste naslouchali svému hladu. To vám může pomoci při výběru zdravějšího jídla9. Je to dobré pro udržení nadbytečných kil a posílení imunitního systému.

Vyzkoušejte meditaci při chůzi. Buďte při chůzi plně přítomni. Vnímejte každý svůj krok. Tento způsob chůze může snížit váš stres a učinit vás méně smutnými. Být při cvičení pozorný propojuje vaše tělo, mysl a nervy. To vám pomůže lépe se soustředit a dělat věci efektivněji9.

Cvičení všímavosti může změnit váš mozek k lepšímu9. Držte se těchto jednoduchých kroků každý den. Zjistíte, že jste více pohromadě, soustředění a šťastní. Chcete se dozvědět více o tom, jak do svého života zařadit všímavost? Navštivte stránku 5 jednoduchých praktik pro každodenní život na Mindful.org, kde najdete další tipy.

Jak pomocí meditace přepojit mozek

Meditace je úžasný způsob, jak změnit mozek k lepšímu. Zlepšuje strukturu a funkci vašeho mozku. Její každodenní provádění posiluje váš mozek v oblastech, jako je soustředění a šťastné myšlení. To vede k tomu, že se každý den cítíte lépe ve své mysli. Mění některé části mozku, které souvisejí s pamětí, empatií a pociťováním stresu1.

Pravidelné cvičení posiluje nervové dráhy

Časté provádění meditace je nezbytné. Pomáhá změnit mozek a získat vše dobré z toho, že jste pozorní. Časté meditování posiluje dráhy v mozku, které se zabývají sebeuvědoměním a laskavostí. Tuto změnu lze pozorovat v částech mozku, které nám pomáhají učit se a lépe poznat sebe sama. To vše díky tomu, že jsme každý den všímaví1.

Snížení stresu a úzkosti

Meditace je skvělá pro snížení stresu a obav. Dokáže zmenšit amygdalu, část mozku, která se bojí. Vytváří také méně spojení s přední částí mozku. Tato změna znamená, že v těžkých chvílích můžete zůstat klidní a lépe dávat pozor. Jde o to méně reagovat a jasněji myslet1.

Zlepšení sebeuvědomění a propojení s tělem

Meditace také těsněji propojuje mysl a tělo. Díky ní poznáváte sami sebe a cítíte, co se děje uvnitř vás. Pozorování svých myšlenek a pocitů, aniž byste je hodnotili, vám pomůže pochopit, kdo jste. To vede k lepšímu ovládání vašich pocitů a myšlení.

Podpora pozitivních vzorců myšlení

Časté praktikování meditace vám pomůže cítit dobré věci, jako je porozumění, naděje a mír. Díky ní se necítíte tak vystrašení a naučíte se pozitivně zvládat těžké chvíle. Tato změna v myšlení může mít velký vliv na to, jak se cítíte a jak se vyrovnáváte s životními vzestupy a pády.

Zařadit do svého dne meditaci je chytrý krok. Je to snadný způsob, jak učinit svůj mozek šťastnějším a silnějším. Můžete si vybrat ze spousty způsobů, například pomocí aplikací nebo prostým ztišením. Pokud ji budete provádět často, může to mít velký vliv na vaše vnímání světa. Další chytré tipy, jak si pomocí všímavosti přepojit mozek, najdete v příspěvku na blogu Neurotrition.

Začínáme s všímavostí a meditací

Začít s všímavostí a meditací je nyní snadné. K dispozici je mnoho aplikací a průvodců. Najděte si čas na každodenní cvičení a vmíchejte mindfulness do svého života. Uvidíte, že meditace změní fungování vašeho mozku.10

Důslednost v meditaci je klíčová. Pouhých 20 minut denně může zlepšit fungování vašeho mozku v oblasti vztahů. Nervové dráhy pro soustředění a udržení pozitivního naladění jsou silnější. To vede k vašemu duševnímu zdraví.

Začněte krátkými meditacemi a postupně je prodlužujte. Posaďte se na příjemné místo, zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Tato jednoduchá technika je velmi účinná. 11.

Když začnete meditovat, buďte k sobě laskaví a trpěliví. Nevadí, když se vaše mysl bude toulat. Problémy se soustředěním poskytují lekce. Každé cvičení posiluje mozková spojení. Naučíte se lépe zvládat stres12.

Pomoc odborníků a aplikace MindLabs vám mohou pomoci. Poskytují mnoho způsobů, jak zlepšit své duševní zdraví. Pomáhají se spánkem, úzkostí a stresem z peněz11.

Přínos meditace Popis
Zvýšené zaměření Cvičení meditace zlepšuje vaše soustředění a pozornost.11.
Zlepšení spánku Pravidelná meditace může zlepšit váš spánek.11.
Snížená reaktivita Díky tomu méně reagujete na stres.11.
Vylepšená přítomnost Pomáhá vám to lépe si uvědomit přítomnost.11.

Začátek této cesty přináší změny, které přesahují rámec vašich vztahů. Posílí váš imunitní systém, budete bystřejší a zpomalíte stárnutí mozku. Budete-li denně meditovat s otevřeným srdcem, pocítíte výhody, které vám změní život.

Závěr

Síla všímavosti a meditace je zřejmá. Mění náš mozek k lepšímu. Učíme se z vědeckých poznatků o plasticitě mozku. Meditace snižuje stres, zvyšuje soustředění a rozjasňuje život. Studie ukazují, že pomáhá při úzkosti, depresi a bolesti13.

Dokonce i čtyři dny tréninku všímavosti nás mohou učinit bystřejšími.13 Také pouhých 27 minut denně, kdy se věnujeme všímavosti, nám zvětšuje šedou kůru mozkovou. To pomáhá v paměti, sebeuvědomění a větší lásce k druhým13.

Meditace je prospěšná i pro vaše tělo. Snižuje krevní tlak a posiluje imunitní systém13. Zlepšuje se vaše intuice a zpomaluje se stárnutí mozku10. Mění mozkové vlny, takže jste klidnější a chytřejší13. Děje se tak díky neuroplasticitě, která umožňuje našemu mozku lépe se učit a pamatovat si13.

Klíčové je přidat do našich dnů všímavost a pravidelně meditovat. Pouhých dvacet minut denně může změnit fungování vašeho mozku. Posílí důležité mozkové struktury pro vztahy10. Meditace vám pomůže lépe porozumět pocitům a zvládat je. Díky tomu jsou naše vztahy lepší a zdravější10. Začít tuto cestu je snadné a přináší mnoho odměn. Výhody meditace a všímavosti může využívat každý.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jak meditace mění nastavení mozku?

Meditace mění mozek prostřednictvím neuroplasticity. To znamená, že se na základě zkušeností reorganizuje. Soustředěním se na přítomnost se náš mozek zbavuje negativních myšlenek. Díky tomu je náš mozek časem zdravější.

Co je to všímavost a jak prospívá duševnímu zdraví?

Všímavost je věnování pozornosti přítomnosti. Pomáhá vám vidět pocity a myšlenky bez posuzování. To snižuje stres, úzkost a depresi. Zlepšuje také to, jak chápeme a zvládáme své emoce.

Jakou roli hraje šedá hmota ve fungování mozku?

Šedá hmota je pro fungování mozku nezbytná. Umožňuje nám vybavovat si vzpomínky, ovládat svaly a cítit emoce. Mindfulness může zvýšit tloušťku šedé hmoty. To zlepšuje duševní zdraví a funkce.

Jak mindfulness ovlivňuje prefrontální kortex?

Mindfulness posiluje prefrontální kůru mozkovou. To pomáhá při plánování a zvládání emocí. Tím omezuje negativní myšlenky. Omezuje také špatné pocity z těžkých emocí nebo bolesti.

Může všímavost a meditace zlepšit učení a paměť?

Ano, mohou. Posilují hipokampus, který je spojen s pamětí. Vědomé přestávky mohou zlepšit způsob, jakým se učíme a pamatujeme si. Je to také dobré pro udržení ostré paměti, když stárneme.

Jak mindfulness ovlivňuje amygdalu a hladinu stresu?

Mindfulness zmenšuje amygdalu. To zmírňuje strach a úzkost. Oslabuje také spojení se stresem. Díky tomu se náš mozek lépe soustředí, než aby reagoval na strach.

Jaké jsou jednoduché způsoby, jak začlenit všímavost do každodenního života?

Chcete-li být denně pozornější, můžete se soustředit na svůj dech. Pozorujte ho, aniž byste ho měnili. Můžete také jíst pomalu a všímat si chuti a struktury jídla. Dalším způsobem je meditace při chůzi. Vnímejte každý krok a to, jak se vaše tělo pohybuje.

Jak mohu začít s všímavostí a meditací?

Začít je snadné díky aplikacím a online průvodcům. Skvělým začátkem je aplikace MindLabs. Při každodenním cvičení zaznamenáte pozitivní změny. Pomoc zkušených učitelů může vaši cestu ještě zlepšit.

Odkazy na zdroje

 1. https://neurotrition.ca/blog/rewire-your-brain-mindfulness
 2. https://medium.com/age-of-awareness/how-i-rewired-my-brain-with-meditation-and-stepped-into-the-flow-life-f2f6e5c6fd28
 3. https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/04/harvard-researchers-study-how-mindfulness-may-change-the-brain-in-depressed-patients/
 4. https://themindfulsteward.com/mental-health/the-transformative-power-of-meditation-rewiring-your-brain-and-emotions/
 5. https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/what-does-mindfulness-meditation-do-to-your-brain/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10026337/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3004979/
 8. https://www.healthline.com/nutrition/12-benefits-of-meditation
 9. https://www.mindful.org/take-a-mindful-moment-5-simple-practices-for-daily-life/
 10. https://marshalucasphd.com/how-does-re-wiring-your-brain-using-mindfulness-meditation-help-your-relationships-part-1/
 11. https://medium.com/thrive-global/how-meditation-can-help-rewire-the-brain-886650dd1af
 12. https://www.mindful.org/a-basic-mindfulness-practice-to-strengthen-neural-connections/
 13. https://feraacademy.com/rewiring-the-brain-the-science-behind-meditations-impact/

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?