Jakých je 5 fází vědomí v józe?

Published:

Jóga je starobylá praxe, která přesahuje rámec fyzických pozic. Ve své podstatě je jóga cestou duchovního růstu a rozšířeného vědomí. Důležitým pojmem v jógové filozofii je pět kleš neboli pět stupňů vědomí.

Pochopení těchto pěti kléš je klíčem k pokroku na jógové cestě. Jak budete ve své praxi postupovat, můžete tyto různé úrovně vědomí pozorovat z první ruky. Při oddaném cvičení vám jóga pomůže projít těmito stupni a dosáhnout vyšších stavů vědomí.

Co přesně je pět kleš neboli pět stupňů vědomí v józe? Pojďme si je rozebrat.

5 klesh filosofie jógy

5 klesh filosofie jógy

Pět kleš je základním pojmem tradiční filozofie jógy. Jsou to:

 1. Avidja - nevědomost
 2. Asmita - Egoismus
 3. Raga - Přílohy
 4. Dvesha - Averze
 5. Abhinivesha - Strach ze smrti

Těchto pět trápení představuje různé úrovně vědomí a zdroje utrpení. Cílem jógy je pomoci nám překonat tato omezení a najít svobodu.

Pochopení pěti kléš nám dává mapu k prozkoumání krajiny mysli. Díky tomuto rámci můžeme zkoumat své vlastní myšlenky, zvyky a vzorce chování.

Stupeň 1: Avidja - nevědomost

Avidja znamená v překladu "nevědomost" nebo "nedostatek moudrosti". Ve filozofii jógy je avidja kořenovou kléšou, která dává vzniknout ostatním.

Co přesně je avidja? Odkazuje na omezený pohled a nedostatek porozumění naší pravé přirozenosti. Je to neschopnost vidět za povrchní zdání a spojit se s naší božskou podstatou.

Na stupni avidja pracujeme na povrchní úrovni vědomí. Věříme, že naše identita vychází z vnějších faktorů, jako je jméno, rodina, zaměstnání, majetek, vzhled atd.

Z této nevědomosti se honíme za nesprávnými zdroji štěstí. Neustále se snažíme budovat své ego a zajistit si svou omezenou identitu.

Klíčem k překonání avidji je získání moudrosti o našem pravém Já. Jóga a meditace pomáhají tento závoj nevědomosti odstranit.

Fáze 2: Asmita - Egoismus

Asmita označuje postižení egoismem. V této fázi se silně ztotožňujeme s "jástvím" nebo pocitem vlastního já.

Když je ego narušeno nebo ohroženo, reagujeme intenzivními emocemi. Toužíme po pozitivním posílení, abychom se cítili dobře.

Cvičení pokory a uvědomování si svědectví nám pomáhá odpoutat se od ztotožňování se s vlastním egem. Když si uvědomíme svou božskou přirozenost, přestaneme být vázáni na světské potvrzení.

Jógové pozice, které rozvíjejí odevzdanost a vnitřní sílu, také odbourávají ego. Když si uvědomíme, že jsme duchovní bytosti na lidské cestě, povzneseme se nad požadavky ega.

Fáze 3: Raga - Připojení

Třetí klesha je raga neboli připoutanost. V této fázi lpíme na předmětech, zážitcích a lidech v naději, že nám přinesou trvalé naplnění.

Duši však nemůže uspokojit nic vnějšího. Naše připoutanost tak neustále vede ke zklamání a utrpení.

Ve filozofii jógy osvobození nastává, když odvedeme pozornost od vnějších objektů. Čím více meditujeme o božském Já, tím méně jsme závislí na světských vazbách.

Kultivace nepřipoutanosti neboli vairagja je stěžejní praxí na jógové cestě. Uvolnění připoutanosti nám umožňuje plně žít v přítomném okamžiku.

Fáze 4: Dvesha - Averze

Čtvrtá klesha je dvesha neboli averze. Je to odvrácená strana připoutanosti.

V této fázi nás ovládají silné zášti, nenávisti a strachy. Odmítáme nepříjemné zážitky a vytěsňujeme "negativní" emoce.

To vytváří nekonečný koloběh honby za potěšením a vyhýbání se bolesti. Dvesha vede k nesmírnému boji a toxicitě.

Jóga nás učí přijímat všechny zkušenosti s vyrovnaností. Cvičením v neposuzování nacházíme rovnováhu.

Pohled na život jako na nestranného svědka nás osvobozuje ze sevření averze. Otevíráme se dokonalosti toho, co je, tady a teď.

Fáze 5: Abhinivesha - strach ze smrti

Poslední klesha je abhinivesha, což je strach ze smrti. V této fázi nás myšlenka na smrt a smrtelnost naprosto děsí.

Abychom se s tímto strachem vyrovnali, neustále lpíme na světském životě. Toužíme po věčném mládí, stálosti a nesmrtelnosti.

Podstatou abhiniveshy je ztotožnění se s omezeným tělem a myslí. Z duchovního hlediska je naší pravou podstatou věčná duše.

Meditací o tomto nekonečném a nesmrtelném Já můžeme překonat strach ze smrti. Pochopení, že naše dočasná fyzická podoba je jen jednou z fází životní cesty, přináší osvobození.

Postup skrze 5 klesh

Každý z nás prochází pěti klešami v jiném rytmu. Neexistuje přímý lineární postup od jedné fáze ke druhé.

Může se stát, že některé kléši se v různých obdobích objevují silněji, což je dáno životními okolnostmi. Vrstvy se také složitě prolínají.

Pravidelným cvičením jógy a samostudiem se však můžete postupně zbavit negativních návyků v myšlení a bytí.

Když se objeví náročné emoce, vzpomeňte si na kleši. Pojmenujte to, co se objevuje, přijměte to se soucitem a vraťte se do svého středu.

Postupem času se vaše porozumění prohloubí. Budete se méně spoléhat na vnější potvrzení, budete méně odsuzovat, reagovat s menším hněvem nebo úzkostí.

Chvíle klidu a radosti budou častěji přicházet zevnitř. Budete se cítit více propojeni se svým pravým Já.

Jak jóga pomáhá překonat 5 kleš

Účelem jógy je spálit tento závoj kleš a odhalit náš přirozený stav míru a celistvosti. V sadě jógových nástrojů je mnoho nástrojů, které nám na této cestě pomáhají. Zde jsou některé z těch nejmocnějších:

Ásany - jógové pozice

Cvičení fyzických jógových pozic neboli ásan je mimořádně účinné při odstraňování pěti kleš. Ásany pomáhají očistit systém mysli a těla a rozvíjet vědomí.

Zde je několik příkladů, jak ásany řeší jednotlivé potíže:

 • Avidya - Pozice, které posilují soustředění a pozornost. Držení náročných rovnováh nás vyzývá k přítomnému okamžiku.
 • Asmita - Pokorné pozice, které zpřístupňují vnitřní sílu oproti egu. Pozice jako Dětská pozice učí odevzdanosti.
 • Raga - Flow sekvence, které vyžadují nepřipoutanost. Vinyasa vyžaduje neustálé uvolňování.
 • Dvesha - Cvičení v uvědomování si odsuzujících myšlenek, které se objevují v souvislosti s pozicemi nebo tělesnými pocity.
 • Abhinivesha - pozice, které vyžadují odvahu a sebepřijetí, jako jsou záklony a rovnováha paží.

Pránájáma - práce s dechem

Pránájáma je cvičení ovládání dechu, které ovlivňuje energii a mysl. Když zklidníme dech, zklidníme mysl a rozšíříme vědomí.

Hluboké jógové dýchání zvyšuje uvědomění a uzemnění. Dech je vždy k dispozici jako dokonalá kotva, když se objeví kleš.

Pratyahara - stažení smyslů

Pratjáhára je praxe zaměřená dovnitř a spočívající v odpoutání pozornosti od vnějších smyslových podnětů. Umožňuje nám tiše sedět sami se sebou.

Když vypneme neustálý přísun informací, zábavy a hluku, můžeme se ponořit do hlubších stavů meditace.

Dharana - Koncentrace

Dhárana znamená soustředěné soustředění a jednobodové vědomí. Cvičení rozvíjí schopnost věnovat pozornost jako laser.

Tato úroveň koncentrace odstraňuje rozptýlení a otupělost a odhaluje naši zářivou vnitřní podstatu.

Dhyana - Meditace

Dhjána znamená hlubokou meditaci nebo pohroužení. Při meditaci překračujeme svou omezenou ego-vědomí a prožíváme vyšší stavy vědomí.

Opakovaným vstupováním do tohoto hlubokého klidu se přeorientujeme na svobodu a blaženost Já.

Samádhi - Jednota

Samádhi je čistá blaženost vědomí jednoty. V tomto stavu se zbavujeme všech iluzí oddělenosti a splýváme s posvátným zdrojem.

Každý okamžik zde odhaluje hluboké pravdy o naší vzájemné propojenosti. To je nejvyšší cíl jógy.

Jóga nabízí osvobození od 5 kleš

Kleshy objasňují, proč je lidský život naplněn tolika utrpením a nerovnováhou. Následováním osmiramenné cesty jógy si vypěstujeme moudrost a vyrovnanost, abychom se nad tyto nástrahy povznesli.

Tato cesta vyžaduje odvahu, soucit a oddanost vlastnímu vnitřnímu světlu. Když se ponoříme do hloubky, abychom nalezli pravdu, a jednáme z tohoto místa autenticity, inspirujeme své okolí.

Jak se více lidí probouzí, vytváříme pozitivní vlnový efekt vědomí. Kéž všichni nalezneme svobodu od kleš a naplníme tento svět světlem jógy!

Stručná zmínka o CBD a jeho výhodách

Při zkoumání rozšířeného vědomí prostřednictvím jógy někteří cvičící shledávají konopí a CBD jako užitečné doplňky.

CBD je jednou z účinných látek obsažených v rostlině konopí. Nabízí potenciální léčebné účinky, aniž by způsobovala intoxikaci.

CBD se prodává v různých formách, včetně cbd olejů, tinktur, cbd kapslí, lokálních přípravků, žvýkaček a dalších. Je důležité kupovat vysoce kvalitní CBD od důvěryhodných značek.

Při rozumném užívání může olej CBD podpořit vnitřní klid mezi jednotlivými lekcemi jógy. Rozvoj vědomí však nakonec vychází zevnitř. Žádná vnější látka nemůže udělat práci za vás!

Důsledné cvičení jógy osvětluje cestu ke svobodě a blaženosti. Postupem přes kléši se vracíme domů ke své pravé přirozenosti mimo všechna omezení. To je klenot, který hledáme.

Kleshy jsou klíčovým pojmem jógové filozofie. Níže jsou uvedeny podrobné odpovědi na časté otázky týkající se těchto pěti neduhů, které omezují vědomí. Pochopení kléš poskytuje návod, jak rozvíjet vědomí prostřednictvím jógy.

Jakých je 5 kleš?

Pět kléš, jak je popsáno ve starých jógových textech, je následujících:

 • Avidja - nevědomost, nedostatek moudrosti
 • Asmita - Egoismus, jáství
 • Raga - Přílohy
 • Dvesha - Averze, odpor
 • Abhinivesha - Strach ze smrti

Ty představují překážky bránící jasnému vnímání reality. Jóga poskytuje nástroje k překonání kleš a k uvolnění vyšších stavů bytí.

Jak souvisí 5 kleš s myslí?

Kleshy odrážejí vzorce mysli, které filtrují naše vnímání a zkreslují realitu. Například ego promítá do světa naše strachy a touhy. Připoutanost způsobuje, že lpíme na určitých představách o tom, jak by věci "měly" vypadat. Averze nás nutí odhánět nežádoucí zkušenosti.

Když se tyto potíže objeví, uvízneme v omezených rámcích myšlení. Kleshy omezují naše vědomí a brání nám v jasném vidění. Cílem jógy je zbavit se negativních mentálních návyků prostřednictvím praktik, jako je meditace.

Co způsobuje vznik pěti kleš?

Na základní úrovni jsou kléši důsledkem iluze oddělenosti. Když zapomeneme na svou božskou přirozenost, ztrácíme kontakt s dokonalostí přítomného okamžiku.

Mylně se domníváme, že štěstí pochází z vnějších zdrojů. Proto se neustále honíme za materiálními věcmi a vztahy. Když dojde k nevyhnutelné změně, zažíváme strach a utrpení.

Kleshy mají také kořeny ve zkušenostech z dětství, které ovlivnily náš pohled na svět. Nezhojená citová zranění mohou tyto škodlivé vzorce časem zakořenit.

Jak vedou kleši k utrpení?

Kleshy zasévají semínka utrpení několika klíčovými způsoby:

 • Zkreslují realitu a drží nás v pasti iluzí.
 • Brání nám žít naplno v přítomnosti
 • Vedou k honbě za nenaplněnými touhami.
 • Vytvářejí cykly negativní emoční reaktivity.
 • Oddělují nás od vnitřního klidu a radosti

Toto utrpení přetrvává, dokud se hluboce nezajímáme o kořenové kléši. Poté si musíme prostřednictvím duchovní praxe vypěstovat nové mentální návyky.

Jaký je vztah mezi 5 klešami?

Kleshy jsou vzájemně propojené. Avidja neboli nevědomost o naší pravé povaze je příčinou ostatních trápení.

Asmita pramení z povrchního vnímání sebe sama, které vede k raga (připoutanosti) a dvesha (averzi), protože se honíme za potěšením a odmítáme bolest.

Abhinivesha (strach ze smrti) pochází z ohrožení tohoto omezeného ega. Pokrok na jógové cestě spočívá v odkrývání vrstev, které odhalí Pravdu.

Jak mohu ve svém životě dodržovat 5 kleš?

Začněte tím, že se naučíte klíčové atributy každé kleshy. Když si všimnete myšlenek, emocí nebo chování souvisejících s nevědomostí, egoismem, připoutaností, averzí nebo strachem, pojmenujte tento problém.

Zjistěte, kdy a jak kléša narušuje vaše myšlení. Jak ovlivňuje vaši řeč a jednání? Jaké utrpení nebo konflikt způsobuje?

Postupem času toto uvědomění rozbíjí navyklé vzorce myšlení a odhaluje hlubší moudrost. Zpočátku to může být nepříjemné, ale vede to ke svobodě.

Jaký je účel pěti kleš v józe?

Kleshy poskytují rámec pro pochopení fungování lidského vědomí. Vysvětlují příčiny utrpení a nedobrých činů.

Tato mapa je vodítkem pro jogínské sebepoznání a růst. Pěstujeme soucit s těmito tendencemi jako součást univerzální lidské zkušenosti. Zkoumáním vlastní mysli postupujeme k jasnosti.

Jak může jóga pomoci překonat 5 kleš?

Osmistupňová cesta jógy nabízí mnoho nástrojů k transformaci vědomí a ukončení utrpení.

Meditace například rozvíjí vhled, který umožňuje proniknout skrze mylné vnímání. Ásana nás činí více přítomnými a odpoutanými. Pratyahara stahuje pozornost dovnitř. Dhárana posiluje soustředění uprostřed rozptýlení.

Zpívání súter přetváří mysl. Skutky služby snižují egoismus. Náš pohled se vyvíjí postupně s oddanou praxí.

Co se stane, když překonáte 5 kleš?

Slábne vliv kleš a my se častěji vyrovnáváme se svou božskou podstatou. Bezpodmínečně přijímáme všechny zážitky a zároveň zůstáváme soustředění.

Vnější události již neovlivňují náš vnitřní stav. Vidíme realitu jasně a jednáme moudře. Ztotožnění s egem se rozplývá.

Mír, radost a jednota se přirozeně rozšiřují. Sloužíme nejvyššímu dobru namísto osobních přání. To je konečný cíl klasické jógy.

Jsou kleši špatné nebo škodlivé?

Kleshy nejsou ve své podstatě špatné, jsou jen projevem nevědomí, které je v určité míře přítomno u všech lidí. Když se probudíme, naučíme se s těmito omezujícími energiemi soucitně pracovat a zároveň ctít jejich účel.

Potlačování potíží se často vymstí. Abychom mohli rozvinout dovednou transformaci, musíme se s klešemi setkat s otevřeností a trpělivostí. Toto pochopení zabraňuje tvrdému sebeodsuzování.

Dokážete zcela zničit 5 kleš?

Klasická jógová moudrost říká, že trápení můžeme zcela vykořenit prostřednictvím dlouhodobého a oddaného cvičení. Moderní psychologie však nabízí diferencovanější pohled.

Možná se nám podaří uvolnit kleši natolik, že už nebudou ovládat náš život a způsobovat utrpení. Ale vzorce zakořeněné po desetiletí nemohou zmizet přes noc, pokud vůbec někdy zmizí.

Cílem není dokonalost, ale zvýšení povědomí. S bdělostí mají i hluboce zakořeněné kléši malý vliv na naše myšlenky, slova a činy.

Jsou kléši univerzální nebo osobní?

Pět kleš odráží tendence, které jsou v člověku pevně zakořeněny. Všichni v různé míře prožíváme avidju, asmitu, ragá, dvešu a abhinivešu.

To, jak se kléši konkrétně projevují, však závisí na naší individuální psychice a životních zkušenostech. Můžeme být například náchylnější k určitým trápením, jako je připoutanost nebo averze.

Je třeba osobního uvědomění a úsilí, abychom mohli pozorovat, jak kléši působí jedinečným způsobem skrze nás. Aktivní sebedotazování nám umožňuje tyto jemné dynamiky odhalit.

Mohu pracovat s klešemi sám, nebo potřebuji učitele?

Kleshy je možné zkoumat samostatně prostřednictvím bdělé pozornosti, sebereflexe a důsledné jógové praxe. Zkušený učitel vám však může poskytnout neocenitelné vedení.

Zkušený instruktor si všimne vzorců klesha, které přehlížíte, a nabídne vám zpětnou vazbu. Učení se filozofii jógy poskytuje základní pochopení mapy. Interakce s komunitou také podporuje vývoj.

Nikdo však nemůže udělat práci za vás. Pravidelná individuální praxe je pro transformaci vědomí nezbytná. Vnější podpora doplňuje vnitřní úsilí.

Jak se mohu podělit o to, co jsem se naučil, abych pomohl ostatním, kteří bojují s klešemi?

Nejlepším způsobem, jak pomáhat druhým, je neustále růst ve vědomí. Když ztělesňujete mír a svobodu, lidé se inspirují.

Můžete vysvětlit základní rámec klesha a jak jóga pomáhá. Podělte se o praktiky, které se vám osvědčily. Cesta je však pro každého člověka jiná.

Vycházejte lidem vstříc tam, kde jsou, a soucítíte s nimi. Neodsuzujte jejich tempo ani jim nevnucujte "řešení". Vaše vyrovnanost je nakažlivá a povznášející.

Souhrn

Jógová filozofie popisuje pět kléš neboli trápení, která omezují vědomí: avidja (nevědomost), asmita (ego), raga (připoutanost), dveša (averze) a abhiniveša (strach ze smrti). Tyto nevědomé vzorce způsobují utrpení tím, že zkreslují realitu, posilují egoistické touhy a vytvářejí reaktivitu. Avidja neboli nedostatek sebepoznání je základem ostatních kléš. Jóga nabízí praktiky, jako je meditace, sebedotazování, dechová cvičení a mantry, které pomáhají uvolnit negativní mentální návyky a překonat kleshy. S oddanou sádhanou můžeme dosáhnout vyšších stavů bytí, které tyto překážky překonávají. Kleshy však nejsou "špatné" nebo takové, které je třeba potlačovat. Jsou to vrozené lidské sklony, kterým musíme čelit se soucitem. Zatímco klasická jóga říká, že kléši můžeme zcela vykořenit, moderní psychologie naznačuje, že jejich vliv můžeme pouze oslabit prostřednictvím bdělé pozornosti. Ať tak či onak, zvýšené uvědomění nám umožňuje duchovní pokrok a moudré jednání. Tato cesta vyžaduje aktivní úsilí, ale zároveň přijetí toho, kde se právě nacházíme.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?