Je jóga zasvěcena Bohu?

Published:

Jóga je starobylá praxe, která se v moderní době stala nesmírně populární. Díky svému zaměření na fyzické pozice, dechové techniky a meditaci poskytuje jóga mnoho výhod pro tělo i mysl. Má však jóga náboženské kořeny? Je cvičení jógy zasvěceno nějakému konkrétnímu bohu nebo božstvu?

Je jóga zasvěcena Bohu?

To jsou časté otázky těch, kteří se s jógou setkávají poprvé. Jóga vznikla v Indii před tisíci lety, a proto je často spojována s hinduismem. Záměry jógy se však v průběhu staletí vyvíjely a praxe se rozšířila do celého světa.

Je tedy jóga náboženská? Znamená cvičení jógy, že musíte konvertovat k hinduismu? Uctíváte při provádění jógových pozic nějaké indické božstvo? Pojďme toto téma prozkoumat do hloubky.

Historie a původ jógy

Počátky jógy sahají více než 5000 let do starověké Indie. Slovo "jóga" pochází ze sanskrtského slova "yuj", což znamená spojit, sjednotit nebo spoutat. To odráží cíl této praxe, kterým je sjednocení těla, mysli a ducha.

První základy jógy byly vytvořeny v civilizaci Indus-Sarasvati v severní Indii. Archeologové objevili kamenné pečetě s vyobrazením postav v jógových pozicích z doby 3000 let před naším letopočtem. Mezi posvátné texty obsahující učení o józe patří Védy, Upanišady a Bhagavadgíta.

Ve svých počátcích byla jóga skutečně součástí staroindické spirituality. Původně však nebyla určena k uctívání jednoho konkrétního božstva. Byla to spíše cesta k pochopení sebe sama a ke spojení s univerzální kosmickou energií.

Jóga sútry, které sepsal mudrc Pataňdžali kolem roku 400 n. l., popisují osm končetin jógy. Pouze tři z nich se zaměřují na fyzické pozice. Ostatní se zabývají spíše etickými disciplínami a stavem vnitřního ducha.

V průběhu mnoha staletí se v hinduismu, buddhismu a džinismu vyvinuly různé školy jógy. V nedávné době, koncem 19. století, přinesli mistři jógy svou praxi na Západ. Významná osobnost, Svámí Vivekánanda, představil jógu v USA. Zdůrazňoval jógu spíše jako prostředek ke zlepšení zdraví a pohody než jako náboženskou praxi.

To odstartovalo hnutí, které se více zaměřilo na fyzické pozice a sekvence, díky čemuž se jóga stala stále populárnější po celém světě. Jóga se rozšířila daleko za své duchovní kořeny a stala se mainstreamovým systémem zdraví a kondice.

Je moderní jóga náboženská?

Vzhledem k jejímu původu je pochopitelné, že někteří mohou jógu považovat za náboženskou praxi spojenou s hinduistickými božstvy. A pro některé jedince si jóga skutečně uchovává hluboký duchovní význam. Moderní kurzy jógy však nemají za cíl indoktrinovat účastníky do hinduistické víry.

Lekce jógy nabízené v místní tělocvičně nebo komunitním centru jsou zaměřené na propojení mysli a těla. Obvykle se skládají ze tří částí:

 • Ásany: Jsou to jógové pozice a sekvence určené ke zvýšení síly a flexibility. Například pozice bojovníka, pes tváří dolů a pozice stromu.
 • Pránájáma: Dýchací techniky zaměřené na kontrolu dechu, zvýšení životní energie a podporu vědomí. Například střídavé dýchání nosními dírkami a břišní dýchání.
 • Dhjána: Dhyana: Meditace a relaxace pro zklidnění mysli. Na konci hodiny se často cvičí šavásana neboli mrtvolná pozice.

Kromě hinduismu zahrnuje tyto tři prvky v určité formě mnoho dalších náboženství a filozofií. Samotné lekce jógy tedy nejsou zamýšleny jako náboženské rituály, i když mohou být pro účastníky duchovním zážitkem.

Některé specifické styly jógy si však zachovávají silnější vazby na starobylé duchovní kořeny. Hatha, Bhakti a Tantra jóga jsou některé z nich, které mají zřetelnější hinduistické vlivy. I v rámci těchto stylů se však lekce běžně zaměřují spíše na využití pozic a meditativních aspektů ke zlepšení zdraví, snížení stresu a zvýšení uvědomění.

Celkově se cvičení jógy do značné míry vyvinulo v osobní zdravotní a wellness systém. Přestože instruktoři jógy mohou zahrnout některé z jejích původních duchovních nauk, většina účastníků chápe, že mají různé náboženské zázemí a cíle.

K tomu, abyste získali výhody jógy, nemusíte konvertovat k jinému náboženství nebo uctívat hinduistické bohy. Lekce nabízejí způsob, jak se hýbat, relaxovat a být pozornější, který je dostupný pro každého. Pokud vám vyhovuje pouze fyzická složka, většina instruktorů vám vyhoví a vyhne se otevřeně duchovnímu jazyku. Sdělte své osobní potřeby a hranice.

Zmiňuje se celá jóga o hinduistických bozích?

Vzhledem k hinduistickým kořenům jógy to znamená, že všechny lekce jógy zahrnují uznávání hinduistických božstev? Ne nutně. Většina nenáboženských lekcí jógy se vyhýbá zjevným duchovním prvkům. Struktura lekcí se zaměřuje na fyzické pohyby, dechové techniky a meditaci.

Existují však některé tradiční hinduistické termíny a pojmy, které ovlivňují přípravu učitelů jógy a strukturu lekcí. Můžete se setkat s některými z nich:

 • Namaste - znamená "klaním se ti" nebo "klaním se ti". Obvykle se říká na konci hodiny s dlaněmi přitisknutými k sobě blízko srdce. Může jednoduše signalizovat úctu mezi učitelem a studentem.
 • Mandala - sanskrtský výraz pro kruh. Představuje vesmír. Symbolizuje jednotu.
 • Čakry - energetická centra v těle. Hlavní čakry odpovídají nervovým pletencům podél páteře.
 • Prána - Životní síla nebo energie, která existuje ve všech živých bytostech. Ovládá se pomocí dechových technik pránájámy.
 • Guru - duchovní učitel. Instruktor jógy se někdy nazývá guru.
 • Ohm/Aum - hinduistický posvátný symbol a zvuk představující vesmír. Může se zpívat na začátku nebo na konci hodiny.
 • Namaskar/Anjali Mudra - Přiblížení dlaní k sobě. Používá se spolu s úklonou nebo namaste.
 • Bija mantry - posvátné zvuky semen používané ve zpěvu/mantrách (např. Óm).

Většina instruktorů jógy uvádí tyto pojmy v kontextu zaměřeném na dech, pohyb a wellness. Významy jsou upraveny tak, aby odpovídaly moderní světské praxi. Například zdůrazňování toho, jak dýchání pránájáma zvyšuje hladinu energie, spíše než duchovní prvky.

Slyšet mnoho hinduistických termínů však nemusí být pro někoho příjemné. Mnoho lekcí jógy se vyhýbá otevřenému používání duchovních výrazů. Pokud se mu raději vyhýbáte, hledejte instruktory inzerující sekulární, na tělo zaměřené lekce. Vysvětlete své preference. Zvažte také možnost vyzkoušet lekce hatha jógy, které bývají méně duchovní.

Musíte se během lekcí jógy účastnit hinduistických zpěvů nebo rituálů? Rozhodně ne. Můžete se s úctou zdržet jakýchkoli složek, které vám nejsou příjemné. Většina instruktorů se snaží vytvořit přívětivý prostor pro studenty z různých prostředí.

Může být jóga v rozporu s jinými náboženstvími?

Vzhledem k tomu, že většina lekcí jógy je zaměřena na fyzické cvičení, dechové cvičení a meditaci, jsou slučitelné se všemi náboženstvími. Pokud však vyznáváte víru, která zakazuje uctívat jiné bohy nebo modly, mohou vás duchovní kořeny jógy přimět k zamyšlení.

Cílem jógy není přimět účastníky k uctívání hinduistických bohů. Někteří však tvrdí, že zpívání Óm znamená, že uznáváte hinduistický koncept Brahmanu jako nejvyššího univerzálního ducha.

Jiní poukazují na to, že pozdravy slunci a pozice bojovníka napodobují rituály zasvěcené slunečnímu bohu Súrjovi. Pokud vaše náboženství zakazuje vzdávat úctu jiným božstvům, může to představovat problém. Totéž platí pro čerpání z hinduistických spisů, jako je Bhagavadgíta.

Individuální lekce jógy však nemusí zahrnovat žádnou z těchto složek. Většina z nich se vyhýbá otevřeně náboženským prvkům a používá názvy pozic, jako je Pozdrav slunci, pro čistě popisné účely. Komunikujte s instruktory, abyste se ujistili, že lekce neobsahují žádný jazyk nebo rituály, které považujete za nevhodné. Zaměřte se na jógu spíše jako na formu duševní a tělesné pohody než na spiritualitu.

Pokud patříte k víře, která jógu kvůli jejímu původu zcela zakazuje, vězte, že některé církve a denominace vytvořily alternativy křesťanské jógy. Ty odstraňují veškeré hinduistické prvky a zahrnují čtení z Písma a křesťanskou hudbu. Jógu nemusíte cvičit v její původní podobě, abyste získali tělesné a duševní výhody. Přizpůsobte si ji tak, aby vyhovovala vaší komfortní zóně.

Měli byste se vyhýbat vyrovnávání čaker?

Součástí výuky jógy je studium systému čaker. Čakry označují sedm energetických center od základny páteře až po temeno hlavy. Každé z nich odpovídá hlavnímu nervovému pletenci, endokrinní žláze a aspektu vědomí.

Ačkoli je koncept energetických center v těle spojen s hinduismem a dalšími indickými náboženstvími, není specifický pro jednu víru. Mnoho starověkých kultur mělo podobné chápání energie vířící ve fyzickém těle. Někteří považují otevření čaker za zásadní pro duchovní osvícení, jiní je považují za prostředek k dosažení rovnováhy nervového systému.

Většina lekcí jógy se teorii čaker příliš nevěnuje. Někteří instruktoři však do cvičení vnášejí myšlenku vyrovnávání a otevírání čaker. Je to podpora hinduistické spirituality? To záleží na kontextu, v jakém je to prezentováno.

Přemýšlení o pohybu energie v různých částech těla při cvičení jógových pozic nemusí být v rozporu s náboženským přesvědčením. Pokud se však každé čakře přisuzuje podrobný duchovní význam, může to být pro někoho nepříjemné.

Pokud se kvůli svému náboženskému přesvědčení raději vyhýbáte jazyku čaker, informujte o tom svého instruktora jógy. Stále existují způsoby, jak se vnitřně soustředit a řídit pohyb prostřednictvím různých svalových skupin a kloubů, aniž by se výslovně odkazovalo na čakry. Najděte si alternativy, které vám vyhovují. Většina instruktorů se snaží o inkluzivní prostředí.

Musí být jóga náboženská?

Ne - jóga nemusí být náboženská, pokud nechcete. Vzhledem ke svým kořenům má jóga ve svých historických podobách samozřejmě duchovní a náboženské asociace. Ale s tím, jak tato praxe celosvětově vzkvétala, se záměry, které se za jógou skrývají, nesmírně rozšířily.

Jógová studia jsou sice místem, kde se lidé scházejí k jednotnému pohybu a často podporují komunitu, ale nejsou podobná místům bohoslužeb. Samotné cvičení jógy nemusí být o nic více náboženské než cvičení, které můžete provádět v tělocvičně nebo sportovat na hřišti.

Duchovní stránky jógy musí hrát roli pouze u jedinců, kteří je aktivně přijímají a rezonují s nimi. Pokud jste agnostici nebo vyznáváte jiné náboženství, můžete jógu snadno vnímat jako formu fyzické kondice a duševního zdraví.

Nezapomeňte, že jóga znamená sjednocení. Zatímco hinduismus se zaměřuje na sjednocení sebe sama s božstvím, jóga může znamenat také prosté sjednocení těla, dechu a mysli. Pokud se raději vyhýbáte hinduistickým prvkům, existují způsoby, jak cvičení sekularizovat:

 • Zaměřte se na jógové pozice a dýchání, ale ne na duchovní aspekty, jako je zpěv.
 • Vybírejte si instruktory, kteří vyučují jógu jako cvičení a wellness pro tělo a mysl. Vyhněte se těm, kteří zdůrazňují hinduistickou filozofii.
 • Přepracujte pojmy jako prána a čakry vědeckyji v souvislosti s dechem a fyziologií.
 • Použijte jógu jako pohybovou meditaci, ale nahraďte ji frázemi ze své víry.
 • Požádejte vyučující, aby se vyhnuli náboženské terminologii, která vám není příjemná.

Nejdůležitější je léčebný pohyb a duševní přínos. Díky otevřené komunikaci a správnému vedení mohou z jógy profitovat lidé z různých prostředí. Zůstaňte věrni své osobní spiritualitě a zároveň se s respektem učte ze starobylých moudrých tradic.

Mohu kombinovat jógu s náboženstvím?

Rozhodně! Neexistuje žádný důvod, proč by cvičení jógy mělo být v rozporu s jakoukoli vírou, kterou někdo vyznává. Jóga může náboženství doplňovat, aniž by ho musela nahrazovat.

Lidé z mnoha hlavních světových náboženství považují jógu za zcela slučitelnou se svými základními přesvědčeními. Například křesťanská jóga odstraňuje zjevné hinduistické prvky a zahrnuje učení zaměřené na Ježíše Krista. Cvičení posiluje tělo, aby lépe sloužilo Bohu.

Zde je několik příkladů, jak může jóga fungovat v různých náboženstvích:

 • Křesťanství - Cvičte uctívající pohyb, studujte úryvky z Písma během savany a zasvěťte cvičení jógy Ježíši.
 • Judaismus - Zaměřte se na jógu jako formu cvičení a léčení. Vyhněte se zpěvu a pozdravu slunci.
 • Islám - Používejte jógu jako formu oddanosti Alláhovi a vyhněte se nevhodným rituálům. Modlete se k Alláhovi spíše než zpívejte. Dívejte se směrem od slunce.
 • Buddhismus - Přijměte jógu jako formu meditace všímavosti a cestu k ukončení utrpení snížením touhy a připoutanosti.

Náboženské aspekty jógy musí hrát roli pouze tehdy, pokud jsou v souladu s vaším přesvědčením. V opačném případě vnímejte jógové pozice jako jakoukoli formu terapeutického pohybu, práce s dechem a meditace. Hledejte učitele, kteří respektují vaši víru, a nevnucují vám aspekty, které jsou s ní v rozporu.

Pokud má vaše náboženství specifické zákazy, vyhněte se formám jógy zdůrazňujícím hinduistickou spiritualitu. Místo toho ji přetvořte na cvičení se studiem Písma a modlitbami z vaší vlastní tradice. Přínosy jógy mohou posílit jakoukoli víru.

Shrnutí

 • Jóga vznikla před více než 5 000 lety ve starověké Indii a byla součástí hinduistických duchovních tradic, ale od té doby se výrazně vyvinula.
 • Dnes se jóga zaměřuje především na fyzické pozice, dechové techniky a meditaci s cílem sjednotit mysl a tělo.
 • Většina lekcí jógy se vyhýbá otevřeným náboženským prvkům, i když některé tradiční hinduistické termíny se stále používají.
 • Cílem individuální praxe jógy není přimět lidi, aby konvertovali k hinduismu nebo uctívali konkrétní bohy.
 • Některá konzervativní náboženství však mohou jógu stále zakazovat kvůli jejímu pozadí.
 • Chcete-li se vyhnout konfliktu, sdělte učitelům jógy své hranice, sekularizujte praxi a upravte ji tak, aby odpovídala vašemu přesvědčení.
 • Jóga může svým přínosem pro fyzické i duševní zdraví doplnit každé náboženství, pokud je praktikována s rozvahou.

Shrňme tedy, že ačkoli má jóga duchovní kořeny, nemusí být nutně zasvěcenou náboženskou praxí. Základní složky jógy slouží ke sjednocení mysli, dechu a těla, z čehož mohou těžit lidé všech vyznání i bez vyznání. Vezměte si to, co vám osobně vyhovuje, a upravte nebo se vyhněte aspektům, které nejsou v souladu s vaší spiritualitou. S otevřeným a inkluzivním přístupem může být jóga pro každého.

Je jóga cvičení nebo náboženský kult?

Jóga se v posledních desetiletích stala velmi oblíbenou formou cvičení a duševní pohody. Vzhledem k tomu, že má jóga starobylé kořeny v hinduistické spiritualitě, se však někteří lidé ptají, zda je její cvičení náboženským uctíváním. Je provádění pozdravů slunci a zpívání "om" projevem oddanosti hinduistickým bohům a víře?

To je pochopitelná otázka pro ty, kteří neznají původ jógy. Odpověď však do značné míry závisí na osobním záměru. Zatímco některé formy jógy si zachovávají silnější duchovní prvky, jóga se široce adaptovala do světské sféry. Pro většinu účastníků představují lekce jógy spíše formu fyzické kondice a propojení mysli a těla než náboženský kult.

Osoby pocházející z náboženského prostředí, které zakazuje uctívání "falešných idolů", však mohou jógu stále považovat za neslučitelnou se svou vírou. Některé školy jógy kladou důraz na hinduistickou filozofii a rituály. Zda je jóga náboženstvím, nebo cvičením, záleží tedy na hranicích a míře pohodlí každého člověka.

Původ jógy v hinduismu

Abychom se mohli zabývat otázkou, zda je moderní jóga náboženská, je třeba pochopit její původ. Jóga vyrostla ze starověkých duchovních praktik v Indii, jejichž cílem bylo propojit mysl a tělo. Sanskrtské slovo jóga znamená v překladu "sjednocení", což odráží její účel sjednotit tělo a ducha.

Hinduismus hrál v počátcích vývoje jógy klíčovou roli. Texty popisující filozofii jógy jsou staré více než 5 000 let. Patří mezi ně upanišady a Pataňdžaliho Jóga sútry, které definují osm údů jógy. Pouze tři z nich se zaměřují na fyzické ásany neboli pozice. Ostatní údy předepisují etické disciplíny a kroky k transcendenci.

V rámci hinduismu se po tisíce let vyvíjely různé školy jógy. Hatha jóga vznikla v 10. století a kladla důraz na tělesnou očistu a pozice. Dodnes je jedním z nejoblíbenějších stylů, které se praktikují. Náboženské prvky však ustoupily, když se jóga rozšířila na Západ.

Zachovává si moderní jóga hinduistické vazby?

Koncem 19. století představili vlivní mistři jógy toto cvičení v Evropě a Severní Americe. Jedním z hlavních propagátorů byl Svámí Vivekánanda, který v roce 1893 na Parlamentu náboženství v Chicagu představil jógu jako formu ozdravení mysli a těla.

Tím začal proces sekularizace, aby se jóga stala přístupnější a přijatelnější jako cvičení. Některé hinduistické pojmy a myšlenky sice zůstaly, ale duchovní aspekty byly potlačeny. Důraz se přesunul na blahodárné účinky jógy na fyzické a duševní zdraví. Tento rostoucí zájem připravil půdu pro rozmach popularity jógy v posledních desetiletích.

Dnes mnoho lidí cvičí jógu čistě kvůli cvičení, tréninku flexibility a zvládání stresu bez náboženského záměru. Jóga má však široký záběr a některé školy si zachovávají silnější vazby na hinduistickou spiritualitu než jiné.

Styly jako Kundaliní a Bhakti jóga jsou více nábožensky zaměřené. Lekce hatha a vinjása ve vašem místním studiu však pravděpodobně nebudou zahrnovat duchovní uctívání. Než se přihlásíte, zeptejte se na filozofii učitele a strukturu lekcí, abyste zjistili, zda se shoduje s vašimi osobními hranicemi.

Je zpívání Óm aktem uctívání?

Častou otázkou je, zda je zpívání "om", tradičního hinduistického posvátného symbolu a prvotního zvuku vesmíru, během lekce jógy aktem náboženské oddanosti.

Z hinduistického pohledu představuje om božskou energii prostupující veškerou existenci. Zpívání om může znamenat sladění se s tímto božským vědomím.

Někteří však tvrdí, že om se přeneslo i do světských sfér jako mantra, která má vyvolat bdělost. Zpívání om může jednoduše sloužit ke zklidnění nervového systému. Význam závisí na osobních zkušenostech a názorech každého praktikujícího.

Pokud je vám zpívání nepříjemné kvůli náboženským zákazům, můžete se vždy rozhodnout a místo toho zpívat alternativní afirmaci, která s vámi duchovně rezonuje. Nebo se soustřeďte na vibrační vjemy a zdravotní účinky bez přisuzování posvátného významu.

Záleží na názvech jógových pozic?

Protože jóga pochází z Indie, má mnoho jógových pozic názvy z hinduistické kultury, jako např.:

 • Garuda (bájný pták)
 • Hanuman (opičí bůh)
 • Symbol OM
 • Ganéš (sloní bůh)

Znamená oslovování póz těmito hinduistickými jmény během vyučování, že uctíváte tyto bohy a postavy?

Většina moderních instruktorů jógy používá tradiční názvy spíše z praktických důvodů pro identifikaci pozic než pro jejich duchovní význam. Názvy se stávají druhořadými ve srovnání s hmatatelnými fyzickými a duševními přínosy.

Pokud vám však některé pozice připadají vzhledem k vaší víře nevhodné, hledejte alternativy. Mnohé pozice mají anglické popisné názvy, například Warrior nebo Tree, které můžete nahradit. Podělte se o své obavy s učiteli.

Může jóga doplňovat jiná náboženství?

Přestože hinduistické kořeny jógy vyvolávají určité obavy, tato praxe se rozšířila a doplňuje mnohá náboženství, pokud se k ní přistupuje s rozvahou. Cílem jógy není přimět lidi, aby se vzdali své stávající víry nebo uctívali nové bohy.

Je jóga náboženství? Často kladené otázky

Původ jógy ve staroindické spiritualitě často vyvolává u moderních cvičenců otázky ohledně jejích náboženských asociací. Zde jsou odpovědi na některé často kladené otázky.

Jaká je historie jógy?

 • Jóga vznikla před více než 5 000 lety ve starověké Indii.
 • Nejstarší učení o józe se nachází v hinduistických textech, jako jsou Védy a Upanišady.
 • V průběhu staletí se v hinduismu, buddhismu a džinismu vyvinuly různé školy jógy. V Jóga sútrách je popsáno osm končetin jógy.
 • Koncem 19. století přinesli mistři jógy toto cvičení do Evropy a Severní Ameriky a kladli důraz na fyzický přínos před náboženskými aspekty.

Je jóga uctíváním hinduistických bohů nebo bůžků?

 • Cílem jógy není přimět lidi k uctívání hinduistických bohů nebo božstev.
 • V józe se však dodnes používají některé tradiční hinduistické symboly, pojmy a terminologie, které některá náboženství zakazují.
 • Většina moderních lekcí jógy se vyhýbá otevřeným náboženským prvkům. Zaměřují se na fyzická cvičení a dechovou práci.
 • Některé styly, jako například bhakti jóga, zahrnují silnější hinduistické rituály, které mohou někomu připadat nevhodné.

Mohu cvičit jógu, pokud ji moje náboženství zakazuje?

 • Většina náboženství nezakazuje jógu jako takovou, ale spíše uctívání falešných bohů nebo nevhodné rituály.
 • Abyste předešli konfliktům, sdělte učiteli jógy své hranice. Požádejte ho, aby se vyhnul jakémukoli jazyku nebo složkám, které jsou ve vaší víře zakázané.
 • Přepracujte jógu v rámci svého systému víry, vyhněte se tomu, co není v souladu s vaším náboženstvím, a zároveň zachovejte fyzickou praxi.

Je zpívání Óm během jógy uctíváním hinduistického boha Brahman?

 • Zpívání Óm má kořeny v rozpoznávání nejvyššího univerzálního hinduistického ducha Brahman.
 • Učitelé jógy však často zamýšlejí zpívat Óm jako meditační nástroj ke zklidnění nervového systému bez náboženského významu.
 • Pokud je vám zpívání Óm nepříjemné, můžete se ho vzdát a použít jinou mantru nebo modlitbu ze své víry.

Musím používat hinduistické názvy pro pozice, jako je pes směrem dolů?

 • Většina instruktorů používá tradiční názvy póz z praktických, nikoli náboženských důvodů.
 • Pokud vám některá jména připadají nevhodná, mnoho póz má také popisná anglická jména, například warrior, která si můžete vyžádat místo nich.

Může jóga doplnit mé náboženství, jako je křesťanství nebo islám?

 • Ano, jóga nemusí být v rozporu s většinou náboženství a může je dokonce doplňovat.
 • Některá náboženství přizpůsobila jógu své víře, například křesťanská jóga.
 • Zaměřte se na fyzická cvičení a vyhněte se aspektům, které jsou v rozporu s vašimi náboženskými zásadami a doktrínou.

Jaké jsou rozdíly mezi duchovní a neduchovní jógou?

 • Některé styly, jako například kundaliní a bhakti jóga, si zachovávají více zjevných duchovních hinduistických prvků.
 • Lekce hatha a vinjása ve většině moderních jógových studií se zaměřují na cvičení a práci s dechem bez duchovnosti.
 • Ujistěte se, že učitel ví, že vaše záměry jsou světské. Vyhněte se studiím, která vyžadují zpěv nebo jiné povinné duchovní prvky.

Jaké jsou přínosy jógy pro fyzické a duševní zdraví?

 • Po fyzické stránce jóga zlepšuje flexibilitu, rovnováhu, sílu, uvědomění si těla a úroveň stresu.
 • Mentálně jóga pomáhá snižovat úzkost a depresi, zlepšuje spánek a podporuje všímavost.
 • Přínosy plynou ze cvičení, meditace a dechové práce bez ohledu na duchovní asociace.

Může být jóga technicky vzato vlastním "náboženstvím"?

 • Jóga sice vychází z hinduismu, ale v mnoha ohledech se od institucionalizovaných náboženství liší.
 • Neexistují žádné posvátné jógové texty, které by se rovnaly svatým písmům, žádné hlavní postavy jógy, které by se uctívaly, ani žádné závazné doktríny nebo etický kodex.
 • Jógu nakonec definuje ten, kdo ji cvičí. Stejným praktikám lze přisoudit náboženský nebo světský význam.

Jógu lze praktikovat mnoha způsoby, které se přizpůsobují náboženským prvkům nebo se jim vyhýbají, a to podle toho, jak vám to vyhovuje. Přínosy pro fyzické a duševní zdraví nezávisí na víře nebo spiritualitě. Díky otevřené diskusi a vzájemnému porozumění mohou učitelé jógy přizpůsobit hodiny studentům z různých náboženských prostředí.

Souhrn

Jóga vznikla před více než 5 000 lety v rámci starověké indické hinduistické spirituality jako cesta k jednotě mysli a těla a k duchovnímu osvícení. V průběhu staletí se v rámci hinduismu, buddhismu a džinismu vyvinuly různé školy jógy. Ačkoli je jóga původem náboženská, v moderní době se její cvičení rozšířilo po celém světě. Když koncem 19. století přinesli mistři jógy své učení na Západ, začali se více zaměřovat na fyzická cvičení a meditace, zatímco duchovní složky často bagatelizovali. Díky tomu si jóga získala širokou popularitu jako sekulární forma zdraví a kondice. Většina moderních lekcí jógy zachovává některé tradiční hinduistické termíny a rituály, jako je například zpívání "Óm", ale vyhýbá se otevřenému uctívání. Některé styly však stále obsahují silnější hinduistické filozofické prvky. To může u cvičenců z jiných náboženských prostředí vyvolávat otázky, zda jóga nepředstavuje náboženskou oddanost, která je v rozporu s jejich vírou. Mnozí však tvrdí, že cílem jógy není uctívat konkrétní bohy nebo obracet lidi na hinduismus. Hodně záleží na osobním záměru a hranicích. Stejná cvičení mohou mít pro různé účastníky duchovní nebo světský význam. Nakonec učitelé jógy mohou upravit hodiny a vyhnout se specifickému jazyku nebo rituálům, pokud jsou studentům nepříjemné kvůli náboženským zákazům. Díky komunikaci a vzájemnému porozumění lze přínosy jógy zpřístupnit lidem většiny vyznání.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?