Jaké jsou 4 části mysli v józe?

Last updated:

Published:

Jóga je starobylá praxe, která přesahuje rámec fyzických pozic. Ve své podstatě je jóga o sjednocení mysli, těla a ducha. Důležitým pojmem v jógové filozofii jsou čtyři části mysli. Porozumění těmto čtyřem částem je klíčem k ovládnutí mysli a dosažení vnitřního klidu.

Přehled 4 částí mysli

Přehled 4 částí mysli

Čtyři části mysli v józe jsou:

 • Manas - smyslová mysl
 • Buddhi - racionální, rozlišující mysl
 • Ahamkara - Ego, pocit jáství.
 • Čitta - paměťová banka mysli

Podívejme se na každou z těchto čtyř částí podrobněji.

Manas: Smyslová mysl

Manas je naše smyslová mysl. Neustále přijímá a zpracovává podněty z našich pěti smyslů - zraku, zvuku, čichu, chuti a hmatu.

Manas je důležitou součástí mysli, protože nám umožňuje vnímat vnější svět. Bez manas by naše smysly nefungovaly a my bychom nebyli schopni vnímat nic, co se kolem nás děje.

Přestože je však manas užitečná, může být také nestálá a nestálá. Naše smyslová mysl rychle přelétá od jednoho podnětu k druhému. Snadno se rozptýlí a má problémy se soustředěním.

Proto je hlavním cílem jógy trénovat smyslovou mysl, aby byla více zaměřená a soustředěná. Meditační techniky pomáhají časem manas zostřit.

Buddhi: Buddhi: racionální, rozlišující mysl

Jestliže manas je smyslová mysl, buddhi je její opak - racionální, rozlišující mysl. Buddhi uplatňuje logiku a rozhoduje se na základě intelektu. Analyzuje vstupy ze smyslů a vytváří úsudky.

Buddhi si můžete představit jako část mysli, která uvažuje, chápe a určuje, co je správné a co ne. Je to ta část vašeho já, která říká: "Hmm, neměl bych jíst tu obrovskou hromadu sladkostí, protože příliš mnoho cukru je nezdravé." To je ta část vašeho já, která říká: "Hmm, neměl bych jíst tu obrovskou hromadu sladkostí, protože příliš mnoho cukru je nezdravé".

Buddhi, která je očištěná a zbavená tužeb založených na egu, vede k moudrosti. Čím čistší je vaše buddhi, tím lépe jste schopni volit činy, které jsou v souladu s vaším nejvyšším dobrem.

Ahamkara: Ahamkara: Ego, smysl pro jáství

Třetím aspektem mysli je ahamkara, naše ego neboli pocit vlastního já. Ahamkara je ta část mysli, která vás identifikuje jako jedinečného jedince, odděleného od všeho a všech ostatních. Poskytuje mysli identitu a formu.

Bohužel ahamkara je také zdrojem zkresleného myšlení, pokud je příliš rozvinutá. Nerovnovážné ego vede k myšlenkám nadřazenosti, podřízenosti, oprávněnosti a připoutanosti. Uvězní vás ve vzorcích "já, já a moje".

Cvičení jógy pomáhá uvolnit ego. Když je ahamkara v rovnováze, zachováváte si vyrovnanost a nadhled. Už nezakládáte celé své sebepojetí na pomíjivých titulech, majetku nebo zkušenostech.

Chitta: Čitta: paměťová banka mysli

Poslední částí mysli je čitta, kterou lze chápat jako paměťovou banku nebo skladiště mysli.

V čittě jsou uloženy všechny minulé dojmy, touhy, vzpomínky, obavy a nashromážděné znalosti. V čittě žije každá zkušenost, kterou jste kdy prožili, ať už si ji pamatujete vědomě, nebo je pohřbená v podvědomí.

Zde jsou uloženy všechny "samskary", otisky, které v mysli zanechaly zkušenosti z celého života.

Cílem jógy a meditace je uklidnit a ztišit toto skladiště mysli. Když je čitta klidná, může prosvítat vaše skutečné já - puruša neboli tichý svědek.

Jak vám při cvičení jógy pomůže pochopení 4 částí mysli?

Nyní, když jsme se seznámili se čtyřmi hlavními aspekty mysli, si řekneme, jak tyto znalosti posílí vaši jógovou praxi.

Pochopení čtyř částí mysli vám umožní objektivně pozorovat vaše mentální vzorce. Můžete si všimnout: "Aha, tady manas přeskakuje z jednoho smyslového podnětu na druhý. Teď se do toho zapojuje buddhi a analyzuje situaci." To je velmi důležité.

Tento typ sebepozorování vám pomůže získat vládu nad myslí. Jste schopni sledovat, jak myšlenky vznikají a zanikají, aniž byste se jimi nechali strhnout.

Znalost těchto čtyř částí vám také umožní zjistit, kde může být vaše mysl nevyvážená. Můžete si například všimnout, že vaše manas neboli smyslová mysl je příliš aktivní, zatímco vaše buddhi neboli rozlišovací schopnosti jsou slabé.

Na základě tohoto pozorování můžete upravit své cvičení jógy tak, abyste zklidnili své smysly a získali jasnou mysl. Můžete věnovat více času dechovým cvičením pránájáma nebo se zaměřit na pozice podporující koncentraci.

Celkově vám model čtyř částí mysli poskytuje plán, jak pochopit, jak vaše mysl funguje. Díky tomuto vhledu máte možnost mysl regulovat a usměrňovat ji do stavu klidu. Vaše meditační a jógová praxe se prohlubuje.

Uvádění mysli do rovnováhy prostřednictvím jógy

Všechny čtyři části mysli hrají nedílnou roli. V ideálním případě však všechny čtyři části harmonicky spolupracují.

Když jsou tyto čtyři části mysli v rovnováze, vytvářejí vnitřní klid a mír. Jste schopni ustoupit a sledovat činnost mysli bez připoutanosti. To přináší svobodu.

Zde je několik příkladů, jak pomocí jógy kultivovat čtyři části mysli:

Pro Manas

 • Cvičte sekvence ásan zaměřené na smyslový ústup, jako jsou záhyby vpřed nebo restorativní jóga. Tyto pozice zklidňují smyslové podněty přicházející do manas.
 • Provádějte další dechová cvičení pránájáma, abyste zklidnili mysl. Dlouhé výdechy zapojují parasympatický nervový systém.

Pro Buddhi

 • Studujte jógové texty a uplatňujte jejich principy ve svém životě. Během savásany přemýšlejte o tom, co jste se naučili.
 • Praktikujte etický život a buďte svědky toho, jak vaše činy přinášejí ovoce. To posiluje rozlišování.

Pro Ahamkara

 • Zbavte se lpění na tom, jak vaše jógové pozice vypadají. Obětujte každé cvičení něčemu většímu, než je vaše ego.
 • Když se objeví negativní emoce, oddělte své pravé Já od těchto dočasných pocitů. Pozorujte je, aniž byste se s nimi ztotožňovali.

Pro Chitta

 • Rozvíjejte pravidelnou meditační praxi, abyste zklidnili neklidné myšlenkové vzorce uložené v čittě.
 • Opakováním manter a meditací japa mala pročistíte a stabilizujete mysl.

Celkově

 • Pozorujte během jógy jakékoli duševní výkyvy, aniž byste na ně reagovali nebo je hodnotili. Vnímejte je jako dočasné jevy.
 • Cvičte se v přijímání a vyrovnanosti vůči všem zkušenostem. Jóga nás učí přijímat životní vzestupy a pády.

Hledání rovnováhy uvnitř vytváří rovnováhu vně

Mezi naším vnitřním stavem a vnější realitou existuje úzká vazba. Když je mysl chaotická, odráží se to i ve vnějším světě. Když je vaše mysl v klidu, svět se zdá být harmoničtější.

Vyrovnáním čtyř částí vlastní mysli prostřednictvím jógy vytváříte pozitivní vlnové efekty i navenek. Vaše interakce s ostatními lidmi se stanou svobodnějšími od ega, soucitnějšími a moudřejšími. Přispíváte ke své komunitě a životnímu prostředí uvědomělejším způsobem.

Velký mudrc Pataňdžali v Jóga sútrách popisuje jógu jako "čitta vritti nirodah" neboli zastavení kolísání mysli. Zvládnutí čtyř částí mysli vede k tomuto konečnému stavu vnitřního klidu.

I když tato úroveň mistrovství vyžaduje odhodlání a čas, samotná cesta přináší obrovské výhody. Důsledným cvičením dosáhnete jasnosti, překonáte škodlivé mentální vzorce a uvolníte svůj největší potenciál.

Úloha CBD v holistickém wellness a józe

Kromě tradičních jógových praktik mohou některým lidem pomoci podpořit vnitřní rovnováhu a pohodu také doplňky stravy, jako je olej CBD.

CBD, zkratka pro kanabidiol, je přírodní sloučenina, která se nachází v rostlinách konopí. Na rozdíl od THC je CBD nepsychoaktivní a nezpůsobuje "sjetí".

Výzkum ukazuje, že CBD má řadu terapeutických účinků. Patří mezi ně snížení úzkosti, zlepšení kvality spánku, snížení zánětu a zmírnění chronické bolesti.

Z těchto důvodů někteří lidé zařazují CBD do své péče o sebe spolu s jógou, meditací a výživou. CBD není všelék, ale někteří zjistili, že pomáhá podpořit jejich cvičení následujícími způsoby:

 • Zklidnění úzkostných myšlenek, které vycházejí z manas a čitty.
 • Podpora klidného spánku k vyrovnání nervového systému
 • Umožňuje tělu volnější pohyb v ásanách.
 • Zlepšení soustředění během pránájámy a meditace

Při nákupu CBD je důležité vybírat vysoce kvalitní produkty renomovaných značek. Hledejte CBD oleje, kapsle a poživatiny vyrobené z organického konopí. Dávkování se liší v závislosti na jednotlivci. Nejlepší je začít s nízkou dávkou a pomalu ji zvyšovat, abyste našli optimální množství pro vás.

CBD samozřejmě nikdy nenahradí důkladnou jógovou a meditační praxi. Někteří jogíni však mají pocit, že jim pomáhá při hledání všímavosti a vnitřního klidu. Stejně jako u každého doplňku stravy se o užívání CBD poraďte se svým lékařem, aby zhodnotil, zda je pro vás vhodný.

Klíčem je najít přirozené způsoby, jak zklidnit mysl a tělo a zároveň kultivovat vědomí. Každodenní meditace, jógové ásany, pránájáma, zpívání manter, pobyt v přírodě a konzumace výživných potravin a bylin - to vše pomáhá vyrovnávat čtyři části mysli.

Shrnutí

Podle jógové tradice má mysl čtyři hlavní aspekty: manas (smysly), buddhi (rozum), ahamkara (ego) a čitta (paměť). Pochopení tohoto modelu vám umožní nahlédnout do fungování vaší vlastní mysli.

S těmito znalostmi můžete objektivně pozorovat své mentální vzorce a podniknout kroky k regulaci mysli. Mysl, která méně poskakuje, vás přiblíží ke klidu a vnitřnímu míru, které jóga slibuje.

Vyvážení těchto čtyř částí se děje prostřednictvím oddané praxe jógy a meditace. Když dosáhnete mistrovství nad myslí, uvědomíte si svou pravou podstatu, která přesahuje pomíjivé výkyvy mysli. Vytvoření rovnováhy v sobě samém se promítá do vytváření rovnováhy ve světě kolem vás.

Jaké jsou techniky na zklidnění manas (smyslové mysli)?

Mezi účinné způsoby, jak neklidný manas zklidnit, patří:

 • Cvičení pratyahary (stažení smyslů) během jógových ásan.
 • Minimalizace rušivých vlivů v prostředí před meditací
 • Soustředěné techniky pránájámy, jako jsou dlouhé výdechy nebo střídavé dýchání nosními dírkami.
 • Meditace s pohledem, jako je trataka, které trénují oči, aby se uklidnily.
 • Opakování manter, které dává smyslové mysli jeden bod soustředění.

Jak poznáte, že buddhi (intelekt) není v rovnováze?

Mezi příznaky, že vaše buddhi potřebuje posílit, patří:

 • Potíže se soustředěním nebo špatná krátkodobá paměť
 • potíže s řešením základních problémů nebo rozhodováním.
 • Problémy s rozpoznáním důsledků potenciálních akcí
 • Snadné zmatení nebo zahlcení složitými myšlenkami.
 • Obtíže s určením účinných řešení, když čelíte výzvám.

Co jsou maly a jak pomáhají udržovat rovnováhu mysli?

Malá korálky se používají při meditaci džapa, aby pomohly soustředit mysl a posílit jasnost mysli. Maly mají obvykle 108 korálků a jeden korálek gurua, který představuje duchovního učitele.

Opakovaným zpíváním mantry při pohybu po korálcích se mysl ponoří do praxe. To uklidňuje manas, buduje intelekt buddhi a pomáhá očistit mentální dojmy čitta.

Proč není ve filozofii jógy ideální mít silný pocit sebe sama neboli ahamkara?

Základní pocit individuální identity je sice nezbytný, ale příliš rozvinuté ego neboli ahamkara vede k utrpení. Když se příliš ztotožníme se svým sebeobrazem, připoutáme se k určitým pomíjivým rolím, titulům a majetku. Bráníme toto křehké ego-já, místo abychom si uvědomili svou pravou přirozenost.

Opuštění identifikace s egem nám umožňuje procházet životem s pružností, otevřeností a vyrovnaností. Okolnosti, které ohrožují "mě a moje", už nepovažujeme za krizi. Místo toho vnímáme události jako dočasné a sami sebe jako duchovní bytosti, které mají lidskou zkušenost.

Jaké jsou účinné způsoby zvládání náročných vzpomínek nebo samskár uložených v čittě?

Když traumatické vzpomínky vycházejí z čitty, můžeme:

 • Cvičit se v soucitu se sebou samým a trpělivosti na naší cestě.
 • Připomeňte si, že se jedná pouze o mentální otisky, nikoli o současnou realitu.
 • Pomocí opakování manter můžete mysli vštípit nové pozitivní vzorce.
 • Deník nebo diskuse s terapeutem o minulých zkušenostech.
 • Cvičení všímavosti, abyste zůstali v přítomném okamžiku.

Jak dlouho trvá zvládnout mysl pomocí jógy?

K dosažení mistrovství nad myslí je zapotřebí soustavné a dlouhodobé praxe. Neexistuje žádný pevně stanovený časový rámec, protože praxe každého člověka se vyvíjí jiným tempem. Klíčem je vynaložit upřímné úsilí a pak přijmout a ocenit, kde se na cestě nacházíte.

Zůstat v přítomnosti při cvičení je důležitější než se posuzovat podle mistrů jógy. Pokroky budou přicházet po částech. Během let praxe se ohlédnete zpět a uvidíte, jak daleko jste se dostali v rovnováze čtyř částí mysli. Jóga je však nakonec celoživotní cestou sebepoznání.

Proč je důležité vyrovnávat všechny čtyři části mysli a ne jen posilovat intelekt buddhi?

Silná buddhi je sice důležitá, ale pokud budete rozvíjet pouze intelekt a ignorovat ostatní aspekty, vaše mysl se stane jednostrannou. Pro skutečnou harmonii je třeba regulovat smysly manas, vyprázdnit ego a vyčistit zakalenou čittu. Přílišný důraz na buddhi může vést k citovému odloučení, chladné logice bez soucitu nebo intelektuální aroganci. Rovnováha vychází z péče o všechny části nás samých.

Existují nějaká rizika nebo vedlejší účinky cvičení jógy pro vyrovnání mysli?

Pokud se jóga a meditace učí pod vedením kvalifikovaného učitele, jsou obvykle velmi bezpečné. Hlavními "vedlejšími účinky" jsou zvýšení pozornosti, snížení stresu a zlepšení pohody! Osoby s duševním onemocněním by však měly své cvičení jógy konzultovat s terapeutem, aby nedošlo ke zhoršení příznaků. Pomalý pohyb a naslouchání svému tělu pomáhá předcházet zraněním.

Jak zjistím, na které konkrétní jógové cviky se mám zaměřit, aby vyhovovaly mým jedinečným potřebám v oblasti mysli a těla?

Pravidelně se kontrolujte prostřednictvím deníku nebo sebedotazování. Jaké mentální a emocionální vzorce se objevují? Jak se cítíte fyzicky? Které oblasti se cítí mimo rovnováhu? Otevřeně komunikujte se svým učitelem, aby mohl přizpůsobit doporučení vašim potřebám. Čím lépe se znáte, tím lépe se můžete podpořit jógovými praktikami, které vytvářejí harmonii.

Souhrn

Jógová filozofie popisuje čtyři hlavní části mysli: manas (smyslová mysl), buddhi (intelekt), ahamkara (ego) a čitta (paměť). Pochopení tohoto modelu pomáhá zlepšit sebeuvědomění během jógové praxe. Manas zpracovává smyslové informace, ale je nestálá. Buddhi uplatňuje logiku a rozlišování. Ahamkara zajišťuje identitu, ale přebujelé ego způsobuje zkreslené myšlení. V čittě se nacházejí vzpomínky, touhy a samskary. Vyvážení těchto čtyř částí vede k vyrovnanosti. Techniky jako meditace, pránájáma, zpívání manter a studium duchovních textů pomáhají regulovat mysl. K příznakům nerovnováhy patří roztěkaná manas, slabé buddhi a ztotožnění se s egem. Harmonii vytvoříte tréninkem smyslů, budováním rozlišování, vyprazdňováním ega a zklidněním čitty. K tomu je zapotřebí důsledné, celoživotní praxe bez odsuzování. Zvládnutí mysli vede k vnitřnímu klidu a pozitivně ovlivňuje vztahy a prostředí. Někteří zjišťují, že doplňky stravy, jako je CBD, při současném užívání s jógou rovněž podporují duševní rovnováhu. Dosažení klidu vyžaduje nalezení přirozených způsobů, jak pečovat o všechny čtyři části mysli.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?