Zlepšuje CBG olej paměť?

Published:

Bystrá a funkční paměť je pro každodenní život klíčová. Různé zdravotní potíže však mohou paměť zhoršovat a ztěžovat uchovávání nových informací, přístup ke znalostem nebo vybavování si minulých událostí. Farmaceutické přípravky na paměť mají omezenou účinnost a rizika. To vyvolalo zájem o přírodní možnosti, jako je například CBG olej získaný z konopí. Může však CBG olej skutečně zlepšit paměť a funkci mozku?

Tento článek obsahuje přehled důkazů o CBG oleji pro paměť a klíčové úvahy o jeho použití.

Zlepšuje olej CBG paměť?

Co způsobuje ztrátu paměti?

Abychom pochopili, zda olej CBG může zlepšit paměť, je třeba nejprve vědět, proč paměť selhává. Mezi hlavní příčiny zhoršení paměti patří:

 • Alzheimerova choroba - Tato progresivní neurologická porucha ničí oblasti mozku související s pamětí. Tvoří 60-80 % případů demence.
 • Vaskulární demence - poškození cév v mozku způsobené mrtvicí nebo aterosklerózou může způsobit vaskulární demenci ovlivňující paměť.
 • Demence s Lewyho tělísky - Abnormální depozita bílkoviny alfa-synukleinu zvaná Lewyho tělíska poškozují oblasti mozkové kůry a limbického systému, které se podílejí na tvorbě paměti.
 • Traumatické poranění mozku - poranění způsobená údery/úrazy způsobují trvalé problémy s pamětí u 15-30 % pacientů.
 • Poruchy spánku - Nedostatek regeneračního hlubokého spánku narušuje konsolidaci a vybavování paměti.
 • Psychiatrické poruchy - stavy jako deprese, úzkost, posttraumatická stresová porucha a schizofrenie negativně ovlivňují funkci paměti.
 • Léky - Léky s anticholinergními účinky, jako jsou benzodiazepiny, antihistaminika a tricyklická antidepresiva, mohou zatemňovat paměť.
 • Zneužívání návykových látek - chronický alkoholismus, užívání opioidů a zneužívání stimulantů poškozuje paměťové sítě.
 • Nedostatek vitaminů - nedostatek vitaminů skupiny B, vitaminu D, kyseliny listové a dalších živin zhoršuje funkci neuronů a paměti.

Demence, mozková traumata, psychiatrické poruchy, léky a špatná výživa tedy narušují paměť jak strukturálními, tak funkčními změnami mozku. Mohl by olej CBG působit proti některým z těchto účinků a zlepšit tak paměť?

Co je CBG olej a jak může zlepšit paměť?

CBG je zkratka pro kanabigerol, což je nejedovatá sloučenina, která se nachází v rostlinách konopí, jako je například konopí. První výzkumy naznačují, že CBG má neuroprotektivní vlastnosti a interaguje s receptory, které se podílejí na paměti a učení, jako např:

 • CB1 - hojně se vyskytuje v hipokampu a frontální kůře, což jsou oblasti důležité pro paměť.
 • CB2 - moduluje imunitní faktory, které mohou poškodit paměťové funkce
 • 5-HT1A - zvyšuje hladinu serotoninu, který zlepšuje konsolidaci paměti.
 • α2 - snižuje nadbytek noradrenalinu, který zhoršuje vybavování paměti

Díky cílení na tyto receptory může olej CBG zlepšovat paměť prostřednictvím:

 • Zvýšení acetylcholinu - CBG může inhibovat enzym acetylcholinesterázu, což vede k většímu množství acetylcholinu, neurotransmiteru důležitého pro kódování vzpomínek.
 • Neuroprotekce - CBG chrání mozek před neurozánětem a oxidačním stresem, který ničí neurony a synapse nezbytné pro paměť.
 • Neurogeneze - Studie ukazují, že CBG stimuluje růst nových mozkových buněk v hipokampu, čímž pomáhá obnovovat a budovat paměťové obvody.
 • Rozšíření cév - CBG uvolňuje cévy, čímž zvyšuje průtok krve mozkem, který je potřebný k zásobování paměťových center kyslíkem a živinami.

Teoreticky tedy může olej CBG prostřednictvím těchto mechanismů zvyšovat kapacitu a funkci paměti. Co však ukazuje současný výzkum o reálné účinnosti?

Výzkum CBG oleje pro zlepšení paměti

Bohužel studií, které by konkrétně testovaly CBG olej u lidí pro zlepšení paměti, je stále velmi málo. Nicméně některé slibné první výzkumy zahrnují:

 • Studie z roku 2020 zjistila, že jediná dávka oleje CBG u zdravých dobrovolníků okamžitě zlepšila paměť na vybavování a rozpoznávání.
 • Studie na myších ukazují, že podávání CBG zvyšuje tvorbu a přežívání nových neuronů v hipokampu.
 • Studie na zvířatech také naznačují, že CBG pomáhá udržovat hladinu acetylcholinu inhibicí acetylcholinesterázy, což má vliv na paměť.
 • V přehledu bylo uvedeno, že CBG při zvýšené hladině u pacientů s Alzheimerovou chorobou blokuje proteiny, které zhoršují vybavování paměti.
 • Studie z roku 2018 ukázala, že CBD chrání neurony před toxicitou amyloidu beta spojenou s úbytkem kognitivních funkcí u Alzheimerovy choroby. CBG jako příbuzný kanabinoid může mít podobné přínosy pro paměť.

Ačkoli je tedy údajů o lidech minimum, předklinické studie ukazují, že olej CBG má vlastnosti, které by teoreticky mohly vést ke zlepšení paměti u osob s poruchou. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, abychom zjistili, zda se přínosy projeví i klinicky.

Potenciální paměťové výhody užívání CBG oleje

Na základě mechanismů a omezeného předběžného výzkumu mohou potenciální přínosy oleje CBG pro zlepšení paměti zahrnovat:

 • Lepší kódování a rychlejší zapamatování nově naučených informací.
 • Zlepšená krátkodobá/pracovní paměť důležitá pro každodenní fungování
 • Zvýšená konsolidace dlouhodobé paměti a její obnovení
 • Zvýšená pozornost, soustředění a koncentrace na duševní úkoly
 • Ochrana před zhoršováním paměti a demencí související s věkem
 • Snížení úzkosti blokující paměť a závodění s myšlenkami
 • Zvýšený průtok krve, který aktivuje více nervových obvodů souvisejících s pamětí.
 • Odstranění poruch paměti způsobených traumatickým poraněním mozku, mrtvicí a nedostatkem živin.

Rozsáhlé studie na lidech, které by tyto přínosy potvrdily, zatím chybí. První poznatky o oleji CBG se však zdají být slibné pro optimalizaci paměti.

Potenciální rizika a úvahy při používání CBG oleje

Ačkoli je olej CBG zajímavý pro paměť, stále s sebou nese některá rizika a nejistoty, včetně:

 • Nedostatečný výzkum dlouhodobé bezpečnosti u lidí, optimálního dávkování a lékových interakcí.
 • Možné nežádoucí účinky, jako je průjem, únava, sucho v ústech a změny chuti k jídlu.
 • CBG olej může zvyšovat sedaci u některých léků, jako jsou benzodiazepiny a morfin.
 • CBG olej pravděpodobně přímo neléčí základní příčiny poruch paměti, jako je Alzheimerova choroba. Neměl by nahrazovat léky předepisované na tyto stavy.
 • Zlepšení paměti může být jen mírné a u jednotlivých osob se značně liší v závislosti na typu a závažnosti poruchy.
 • Přílišná závislost na CBG oleji pro paměť namísto praktikování mentální stimulace, fyzické aktivity a mnemotechnických technik.

Zájemci o vyzkoušení CBG oleje při problémech s pamětí by měli nejprve s lékařem důkladně probrat možné nevýhody a realistická očekávání. Důležité je také pečlivé sledování vedlejších účinků.

Užívání CBG oleje pro paměť: Dávkování a bezpečnost

Pokud se spolu s lékařem rozhodnete, že CBG olej stojí za vyzkoušení pro podporu paměti, uveďte několik tipů pro bezpečné užívání:

 • Poraďte se se svým lékařem, abyste určili vhodné dávkování CBG oleje a časový rozvrh podle svého zdravotního stavu. Důsledně dodržujte jeho pokyny k dávkování.
 • Začněte s velmi nízkou dávkou, např. 2-5 mg CBG oleje jednou nebo dvakrát denně po dobu prvních 1-2 týdnů, a v průběhu měsíců ji postupně zvyšujte podle pokynů a snášenlivosti.
 • Vybírejte si vysoce kvalitní a renomované produkty s olejem CBG, které jsou testovány nezávislou třetí stranou. Vyhněte se netestovaným produktům CBD, které by mohly obsahovat nadbytek THC nebo kontaminující látky.
 • Veďte si deník příznaků, abyste se mohli s lékařem podělit o informace o tom, zda se při užívání CBG oleje zlepšuje paměť a zda jste zaznamenali nějaké vedlejší účinky. Na základě této zpětné vazby může upravit režim léčby.
 • Nikdy se nepokoušejte nahradit farmaceutickou léčbu, zejména u Alzheimerovy choroby, aniž byste se nejprve poradili s lékařem. CBG olej by měl být vnímán jako doplňková možnost.

Při používání nového doplňku, jako je olej CBG, pro zlepšení paměti je nezbytné řádné lékařské vedení a pečlivé sledování.

Změny životního stylu, které mohou také zlepšit paměť

Zatímco výzkum CBG oleje se stále vyvíjí, mezi osvědčené způsoby, jak zlepšit paměť prostřednictvím životního stylu, patří:

 • Aerobní cvičení a posilování pro zvýšení objemu hipokampu a růstových faktorů, které podporují konsolidaci paměti.
 • Mentální stimulace prostřednictvím hádanek, řešení problémů, učení se novým dovednostem, které posilují nervová spojení.
 • zvládání stresu pomocí meditace, poradenství, jógy nebo tai-či, aby se minimalizoval kortizol, který blokuje paměť.
 • Pravidelný kvalitní spánek, který umožňuje konsolidaci paměti během hlubokých fází spánku.
 • Stravování podle středomořské diety bohaté na antioxidanty a zdravé tuky, které chrání mozek.
 • Udržování hydratace a vyhýbání se nadměrné konzumaci alkoholu, který je pro paměťové obvody toxický.
 • Sociální zapojení, které poskytuje kognitivní výzvy a snižuje dopad izolace na paměť.

Osvojení si návyků pro zdravý mozek poskytuje pevný základ pro paměť, zatímco CBG olej může mít doplňkové účinky.

Sekce faktů

Zde jsou některá důležitá fakta o paměti, oleji CBG a zlepšování funkce mozku:

 • Více než 16 milionů Američanů trpí nějakou formou kognitivní poruchy, která ovlivňuje paměť.
 • Mezi hlavní příčiny patří Alzheimerova choroba, vaskulární demence, psychiatrické poruchy, léky, špatný spánek a zneužívání návykových látek.
 • CBG je neintoxická sloučenina v rostlinách konopí, která může zlepšovat paměť díky zvýšenému množství acetylcholinu, neuroprotekci, lepšímu průtoku krve a neurogenezi.
 • Výzkum na zvířatech ukazuje, že podávání CBG může stimulovat růst nervových kmenových buněk v hipokampu a zachovat hladinu acetylcholinu.
 • Studie na lidech zjistila, že jediná dávka oleje CBG u dobrovolníků okamžitě zlepšila paměť na vybavování a rozpoznávání.
 • Mezi potenciální výhody patří rychlejší zapamatování, lepší pozornost a soustředění, zvýšený průtok krve mozkem a ochrana před ztrátou paměti související s věkem.
 • Rizika a omezení zahrnují nedostatečný výzkum, vedlejší účinky a mírné/měnlivé zlepšení.
 • Zdraví paměti podporují také přístupy k životnímu stylu, jako je cvičení, kognitivní trénink, snížení stresu, správný spánek a výživa.
 • Zájemci o CBG olej při problémech s pamětí by měli se svým lékařem důkladně prodiskutovat možná rizika a přínosy a pečlivě je sledovat.
 • K potvrzení účinků je ještě třeba provést rozsáhlejší studie na lidech, které by se týkaly konkrétně CBG oleje pro paměť.

Zlepšuje olej CBG paměť? Závěr

Ztrátu paměti způsobuje nesčetné množství faktorů, jako je Alzheimerova choroba, vaskulární demence, léky, psychiatrické poruchy, špatný spánek a úrazy. Výzkum naznačuje, že konopná sloučenina CBG olej může přispět ke zlepšení paměti díky zvýšenému množství acetylcholinu, stimulaci regenerace neuronů v hipokampu, zlepšení průtoku krve a neuroprotekci.

Studie na zvířatech ukazují slibné účinky podávání CBG na růst nových neuronů a zachování acetylcholinu. V malé studii na lidech bylo zjištěno, že olej CBG okamžitě zlepšil zapamatování a rozpoznávání. Potenciální přínosy zahrnují lepší soustředění/pozornost, rychlejší zapamatování, ochranu před úpadkem paměti a zlepšení poznávání při poranění mozku nebo nedostatku živin.

Rozsáhlé studie potvrzující tyto účinky u lidí však chybí. Existují rizika, jako jsou vedlejší účinky a interakce s léky. Zájemci o vyzkoušení CBG oleje na paměť by měli s lékařem důkladně probrat možné nevýhody a realistická očekávání. Pro podporu zdraví mozku a výkonnosti paměti je také rozhodující pečlivé sledování a přístupy k životnímu stylu, jako je cvičení, kognitivní trénink, zvládání stresu a strava. Závěrem lze říci, že CBG olej vykazuje do doby, než bude proveden další výzkum, potenciál pro zlepšení paměti, ale mělo by se k němu přistupovat opatrně a pod lékařským dohledem.

Zdroje použité k napsání tohoto článku

Pro příčiny ztráty paměti:

Informace o tom, jak CBG funguje:

Pro studie o CBG a paměti:

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?