Měl Bych Užívat CBD S Jídlem Nebo Bez Jídla?

Published:

CBD a jídlo: Jaká je situace?

Vzpomeňte si, kdy jste si naposledy vzali CBD. Bylo to s jídlem nebo bez jídla? Pokud máte klasickou práci od devíti do pěti, děti a normální život, pak nejspíše užíváte CBD několikrát denně a to sice při probuzení, s obědem a před spaním. Ve všech těchto situacích užíváme CBD za různých podmínek. Ráno si jej bereme na lačno, při obědě je to s jídlem a dávku před spaním si nejčastěji bereme po vydatné večeři.

Až donedávna jsme museli spoléhat na neoficiální tvrzení, abychom mohli porozumět, zda se CBD v našich tělech chová jinak v závislosti na jídle. Naštěstí nové vědecké studie by nám mohly přinést odpověď na často kladenou otázku: "Měl bych užívat CBD s jídlem či bez jídla?".

Měli byste užívat CBD s jídlem?

Pokud vezmeme v potaz to, co víme, pak existuje dobrý důvod k užívání CBD s jídlem. Abychom pochopili, proč se zdá, že CBD má rychlejší absorpci, když jej užíváme s jídlem, tak musíme nejdřív porozumět dvěma konceptům - biologické dostupnosti a metabolismu prvního průchodu. Biologická dostupnost je definována jako "množství léku či jiné látky, které při vstupu do těla vstoupí do oběhové soustavy a může tak aktivně ovlivnit tělo". Laicky řečeno, biologická dostupnost udává kolik a jak rychle vstoupí CBD do krevního oběhu.

Zlepšení biologické dostupnosti je nezbytné - čím nižší biologická dostupnost, tím více účinné látky musíte užít k navození podobných účinků jako při užívání biologicky dostupnějších alternativ. Pokud můžeme zlepšit biologickou dostupnost CBD tím, že jej budeme užívat s jídlem, pak se jedná o jednoduchý krok, který může mít obrovský dopad.

A to nás přivádí k druhému důležitému konceptu, a to sice k metabolismu prvního průchodu. Důvod, proč má orálně užívané CBD relativně nízkou biologickou dostupnost (nízkou rychlost absorpce a ne všechny molekuly se dostanou do krevního řečiště) je ten, jelikož CBD potřebuje čas, než se dostane skrze všechny trávicí enzymy do jater.

V játrech je sloučenina rozložena na základní složky pomocí enzymů, které nazýváme cytochrom P450 (CYP450). To, co do jater vstoupí jako molekula CBD, je ve skutečnosti rozloženo na 100 různých metabolitů. Naneštěstí mnoho z těchto metabolitů je zpracováno a vyloučeno předtím, než se mohou dostat do krevního oběhu a díky tomu je snížená celková biologická dostupnost CBD.

Co říká věda na užívání CBD s jídlem

Podle nejnovějších studií by užívání CBD společně s jídlem mohlo pomoci obejít metabolismus prvního průchodu a zlepšit tak biologickou dostupnost. Neberte nás ale za slovo a raději si pozorně prostudujte tento výzkum.

Studie publikovaná University of Minnesota si dala za úkol sledovat, jak je CBD ovlivněno jídlem u "dospělých pacientů s epilepsií". Osm pacientů, kteří již měli předepsané CBD k léčbě záchvatů, obdrželo "jednu dávku 99% čistého CBD v kapsli" a dostali instrukce ji užít "na lačno (bez snídaně) a po jídle (jídlo s vysokým obsahem tuku 840-860 kalorií)". K změření množství CBD v krevním oběhu byla odebrána krevní plasma ihned po užití a také o několik dní později.

Výsledky ukázaly, že pokud se CBD užilo s tučnými jídly, bylo množství CBD v těle čtyřnásobně zvýšeno v porovnání s CBD, které bylo užito na lačno. I když se jedná o velice malý vzorek, jsou tato zjištění podpořena našimi znalostmi o rychlosti absorpce tuků a olejů.

Studie vypracovaná na Harvard Medical School probírala biologickou funkčnost mastných kyselin (triglyceridů s dlouhým a středním řetězcem). Zjistili, že konvenční tuky a oleje fungují jako "zdroje rychlé a dostupné energie". Jejich závěr potvrzuje výsledky dříve zmíněné studie.

Tučná jídla jsou tělem snadněji absorbována a část z nich se tedy vyhne rozkladu způsobenému metabolismem prvního průchodu. Naštěstí, CBD je přirozeně hydrofobní sloučenina a snadno se tak váže k olejům či tukům a odpuzuje vodu. Díky tomu se některé CBD molekuly navážou na triglyceridy s dlouhými řetězci a nejsou zpracovány cytochromem P450.

K zamyšlení

Všechny tyto informace mohou být příliš náročné. Pojďme si je tedy zrekapitulovat.

V malé klinické studii se přišlo na to, že CBD má lepší biologickou dostupnost, pokud je užíváno společně s jídlem či po jídle. Mezi jídla, která tuto dostupnost zvyšují, patří tučná jídla, jako jsou například ryby, avokádo, oříšky, červené maso a kokosový olej. Zvýšená biologická dostupnost znamená, že více CBD se dostane do cílového místa a také rychleji. Pokud užíváte CBD ráno na lačno, pak byste možná chtěli změnit svůj přístup.

Nicméně je vhodné zmínit, že velikost vzorku v této studii byla opravdu malá a i když jsou výsledky slibné, nebyly potvrzeny větší studií. Pokud chcete užívat CBD a nebo změnit své stravovací návyky, vždy tyto změny proberte se svým lékařem.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?