Jak těžká by měla být zátěžová deka?

Published:

Při výběru ideální zátěžové deky je jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba zvážit, jak těžká by zátěžová deka měla být. Tento prvek je klíčový pro to, abyste z nákupu získali co nejvíce.

V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se budeme zabývat vědeckými poznatky o zátěžových dekách a jejich schopnosti zlepšovat spánek prostřednictvím stimulace hlubokým dotykem. Abyste si mohli vybrat tu nejlepší deku pro své potřeby, poradíme vám, jak určit ideální hmotnost zátěžové deky podle věkové skupiny.

Při používání těchto terapeutických nástrojů je nejdůležitější bezpečnost, proto se budeme zabývat také možnými riziky spojenými s nesprávným používáním u malých dětí a některými zdravotními stavy, které mohou ovlivnit vhodnost použití. Kromě toho naše zkoumání přesahuje rámec zlepšení spánku, protože zkoumáme, jak těžká by měla být zátěžová deka pro snížení úrovně stresu u dospělých s autismem nebo pro úlevu při syndromu neklidných nohou.

Vzhledem k tomu, že volba materiálu výrazně ovlivňuje uživatelský komfort a životnost nákupu, prozkoumáme běžné výplňové materiály používané při výrobě těchto produktů a poradíme vám, jak vybrat vhodné potahové materiály. Pro zajištění správné péče a údržby vašeho cenného majetku jsou zahrnuty pokyny pro praní přizpůsobené různým typům přikrývek a také odborné rady pro prodloužení jejich životnosti.

Zátěžové deky

Věda o zátěžových přikrývkách

Zátěžové přikrývky si v posledních letech získaly oblibu, protože pomáhají uživatelům lépe spát, snižují stres a zlepšují relaxaci. Tajemství těchto výhod spočívá v aplikaci hlubokého dotykového tlaku (Deep Touch Pressure - DTP), což je smyslová intervence, která má prokazatelně uklidňující účinky na nervový systém.

Jak zátěžové deky zlepšují spánek

Zátěžová deka je navržena tak, aby byla hmotnost rovnoměrně rozložena po celé ploše, čehož se obvykle dosahuje použitím malých skleněných kuliček nebo plastových pelet jako výplňového materiálu. Když je deka přetažena přes tělo, působí jemným tlakem v různých bodech dotyku - podobně jako uklidňující objetí nebo pocit zavinutí. Tento tlak stimuluje produkci serotoninu a melatoninu a zároveň snižuje hladinu kortizolu, což vede ke zlepšení nálady a klidnějšímu spánku.

Úloha hlubokého dotykového tlaku v intervencích založených na smyslovém vnímání

DTP se široce používá v terapeutické praxi u osob s poruchami autistického spektra, ADHD, úzkostnými problémy a dalšími okolnostmi, které zahrnují potíže se smyslovým zpracováním. Důsledným poskytováním hmatových podnětů prostřednictvím hluboké tlakové stimulace může DTP pomoci regulovat úroveň vzrušení v nervové soustavě - podporuje pocity klidu a bezpečí.

Kromě zlepšení celkové kvality spánku u zdravých jedinců, kteří se snaží o lepší relaxaci během spánku(zdroj), výzkum naznačuje, že začlenění DTP prostřednictvím zátěžových přikrývek může také přinést úlevu od příznaků spojených se specifickými zdravotními stavy, jako je porucha pozornosti a pozornosti (zdroj) nebo ADHD(zdroj).

Účinnost zátěžových přikrývek při poskytování DTP závisí na výběru vhodné hmotnosti pro každého uživatele. Ačkoli podle obecných pokynů by měla deka vážit přibližně 10 % tělesné hmotnosti jedince, je při rozhodování o této váze nutné vzít v úvahu faktory, jako je věk a fyzické schopnosti. V následujících kapitolách se budeme zabývat tím, jak určit ideální hmotnost pro různé věkové skupiny, bezpečnostními hledisky u zátěžových přikrývek a dalšími výhodami kromě zlepšení spánku.

Stanovení ideální hmotnosti pro různé věkové skupiny

Při výběru zátěžové deky je důležité zohlednit faktory, jako je věk a fyzické schopnosti. Obvykle by deka měla dosahovat přibližně jedné desetiny tělesné hmotnosti člověka; toto vodítko však nemusí vždy vyhovovat starším nebo mladým osobám, které z bezpečnostních důvodů potřebují menší hmotnost.

Jak těžká by měla být zátěžová deka pro batolata?

Batolata mohou mít prospěch z používání zátěžových přikrývek při přechodu z postýlky do postele a při změnách spánkového režimu. Je však nutné vybrat vhodnou zátěž, která nepředstavuje žádné riziko. Pro batolata ve věku od dvou let volte lehkou variantu o hmotnosti mezi 3-5 kg. Je také nezbytné zajistit, aby se vaše batole mohlo pod dekou volně pohybovat, aniž by se cítilo omezené.

Vhodné hmotnosti pro děti používající zátěžové deky

U dětí školního věku (6-12 let) se doporučené rozmezí hmotnosti pohybuje mezi 5-10 % jejich tělesné hmotnosti plus jedno nebo dvě kila navíc. Tím je zajištěno, že tlak vyvíjený přikrývkou zůstane jemný, ale účinný při poskytování pohodlí během spánku. Před zavedením zátěžové deky se vždy poraďte s pediatrem vašeho dítěte.

 • Věk 6-8 let: Vyberte si deky o hmotnosti přibližně 7-9 kg.
 • Věk 9-11 let: Vybírejte možnosti v rozmezí 10-12 liber.
 • Věk 12+ :Vyberte si těžší varianty do cca 15 kg.

Výběr správné hmotnosti pro dospělé a páry

Dospělí by se měli řídit obecnou zásadou, že si mají vybrat zátěžovou deku, která odpovídá přibližně 10 % jejich tělesné hmotnosti. Při určování ideální hmotnosti však mohou hrát roli i osobní preference. Někteří jedinci mohou preferovat o něco těžší nebo lehčí deky v závislosti na úrovni svého pohodlí.

U párů sdílejících lůžko je při výběru vhodné zátěžové přikrývky nutné zohlednit individuální potřeby a preference obou partnerů. Můžete zvolit buď dvě samostatné deky se zátěží přizpůsobenou každé osobě, nebo se rozhodnout pro jednu větší deku, která vyhovuje kombinované hmotnosti obou uživatelů (přibližně 7,5 % celkové tělesné hmotnosti). To zajistí optimální pohodlí a zároveň se přizpůsobí různým spánkovým vzorcům a polohám během noci.

Bezpečnostní hlediska u zátěžových přikrývek

Při výběru zátěžové deky by měla být nejvyšší prioritou bezpečnost, zejména u malých dětí. Kojenci, miminka a některá batolata by se těmto výrobkům měli vyhnout kvůli svým omezeným motorickým schopnostem, které jim mohou zabránit deku v případě potřeby sundat. Dospělí s určitými zdravotními problémy, jako jsou dýchací potíže nebo špatný krevní oběh, by se měli před použitím deky poradit s poskytovateli zdravotní péče.

Rizika spojená s nesprávným používáním u malých dětí

Zátěžové deky nejsou vhodné pro všechny věkové skupiny, zejména pro kojence a menší batolata. Riziko udušení se zvyšuje, pokud dítě není schopno deku samostatně sundat. Podle Americké pediatrické akademie (AAP) mohou měkké materiály na lůžkoviny, jako jsou těžké přikrývky, představovat pro kojence mladší 12 měsíců značné nebezpečí, protože nejsou schopni zvednout nebo odsunout předměty z obličeje.

 • Nepoužívejte zátěžové deky pro kojence: Kojenci mladší jednoho roku by nikdy neměli používat zátěžové deky, protože nemají dostatečnou sílu a koordinaci potřebnou pro bezpečné používání.
 • Batolata potřebují dohled: U batolat ve věku 1-3 roky je nezbytné, aby rodiče své dítě při používání zátěžové deky pečlivě sledovali a zajistili, aby jim nezakrývala hlavu ani nijak neomezovala dýchání.
 • Zvolte vhodnou hmotnost: To pomáhá minimalizovat rizika spojená s nadměrným tlakem na malé tělo.

Zdravotní stavy, které mohou ovlivnit vhodnost

Kromě věkových omezení může být používání zátěžových přikrývek doporučeno také osobám trpícím určitými zdravotními potížemi. Pokud máte nějaké obavy, je nutné se před zařazením zátěžových přikrývek do běžného režimu poradit s lékařem.

 1. Respirační problémy: Lidé s astmatem, spánkovou apnoe nebo jinými dýchacími potížemi by měli být při používání zátěžových přikrývek opatrní, protože zvýšený tlak na hrudník může příznaky zhoršit.
 2. Špatný krevní oběh: Tlak vyvíjený zátěžovou dekou by mohl mít negativní vliv na zdraví osob, které trpí špatným krevním oběhem nebo onemocněním, jako je cukrovka. V takových případech je nutná konzultace s lékařem.
 3. Omezení pohyblivosti: Osoby s omezenou pohyblivostí z důvodu věku, zranění nebo nemoci musí zvážit, zda mohou zátěžovou deku bezpečně používat a sundávat bez pomoci. Pokud ne, je lepší se jim z bezpečnostních důvodů zcela vyhnout.

Závěrem lze říci, že při výběru zátěžové deky je důležité brát v úvahu především bezpečnost. Řiďte se výše uvedenými pokyny, abyste zajistili, že si vy i vaši blízcí budete moci bezpečně užívat výhod zátěžové deky.

Výhody kromě zlepšení spánku

Výzkumy naznačují, že kromě podpory lepší kvality spánku může používání zátěžových přikrývek prospívat i osobám se specifickými poruchami, jako jsou poruchy autistického spektra, protože snižuje úroveň stresu. Výrobci také uvádějí potenciální přínosy v případech, jako je syndrom neklidných nohou (RLS), ačkoli důkazy, které by to potvrzovaly, jsou omezené.

Snížení hladiny stresu u dospělých s autismem

Studie prokáz aly, že hluboký dotykový tlak (DTP) poskytovaný zátěžovými dekami může pomoci snížit úzkost a zlepšit náladu dospělých osob s autismem. Jemný tlak působící na tělo stimuluje produkci serotoninu a oxytocinu, hormonů zodpovědných za štěstí a uvolnění. Tento účinek může být zvláště prospěšný pro autisty, kteří často zažívají zvýšenou hladinu stresu kvůli smyslové citlivosti nebo potížím se zpracováním emocí.

 • Serotonin: Serotonin, známý jako hormon "dobré nálady", pomáhá regulovat náladu, chuť k jídlu a spánek. Zvýšení hladiny serotoninu může vést k větší spokojenosti a radosti.
 • Oxytocin: Oxytocin, často označovaný jako "hormon lásky", hraje klíčovou roli při vytváření sociálních vazeb, budování důvěry a regulaci emocí. Bylo zjištěno, že při uvolňování během fyzického doteku nebo blízkého kontaktu s druhými lidmi podporuje uvolnění.

Potenciální úleva od syndromu neklidných nohou

RLS je onemocnění, které způsobuje nekontrolovatelnou touhu hýbat nohama v klidovém stavu. Ačkoli v současné době neexistuje žádný lék na RLS, někteří nemocní uvádějí, že díky uklidňujícím účinkům na nervový systém nacházejí úlevu při používání zátěžové deky (zdroj). Jemný tlak, který deka vyvíjí, může pomoci zmírnit příznaky RLS, jako jsou pocity brnění nebo lezení v nohách. K prokázání jednoznačné souvislosti mezi zátěžovými dekami a úlevou od příznaků RLS je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Před použitím zátěžové deky při jakémkoli zdravotním stavu, včetně poruch autistického spektra nebo syndromu neklidných nohou, je nutné poradit se s lékařem. Mohou vám nabídnout individuální rady na základě vašich konkrétních potřeb a zajistit, abyste při používání těchto výrobků dodržovali příslušná bezpečnostní opatření.

Materiálové a konstrukční faktory

Zátěžové přikrývky se dodávají v různých velikostech, od velikosti dvojčat až po královské velikosti vhodné pro páry, které spolu sdílejí lůžko v nočních hodinách, kdy oba partneři potřebují dodatečnou oporu během spánku.

Typy běžně používaných výplňových materiálů

Mezi nejběžnější typy výplňových materiálů, které se vyskytují v zátěžových přikrývkách, patří skleněné kuličky, plastové pelety a ocelové kuličky. Skleněné kuličky jsou malé hladké kuličky, které zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti a zároveň jsou hypoalergenní a šetrné k životnímu prostředí. Skleněné kuličky jsou nejvíce hypoalergenní a ekologicky šetrnou volbou, která nabízí rovnoměrné rozložení hmotnosti; plastové pelety však nemusí být tak odolné. Ocelové brokové kuličky nabízejí vyšší hmotnost, ale při vystavení vlhkosti mohou časem zrezivět.

 • Skleněné korálky: Hypoalergenní a ekologické s rovnoměrným rozložením hmotnosti.
 • Plastové pelety: Oblíbená volba, ale méně šetrná k životnímu prostředí než skleněné kuličky.
 • Ocelové broky: Těžší na omak, ale náchylné ke korozi, pokud jsou vystaveny vlhkosti.

Výběr správného krycího materiálu pro vaše potřeby

Kromě typu výplňového materiálu použitého uvnitř samotné přikrývky byste měli věnovat pozornost také látkovému potahu, který ji obklopuje. Ideální potahový materiál bude záviset na osobních preferencích, pokud jde o strukturu a úroveň tepla požadovanou během spánkových sezení nebo relaxačních chvil strávených pod těmito terapeutickými pomůckami určenými speciálně pro zlepšení celkové pohody uživatelů, kteří si je vybírají moudře na základě individuálních potřeb/preferencí.

Mezi oblíbené krycí materiály patří:

 1. Bavlna: Bavlna je prodyšná a přírodní tkanina, která je měkká na dotek. Bavlněné potahy jsou vhodné pro ty, kteří mají tendenci spát v horku nebo žijí v teplejším podnebí, protože umožňují lepší cirkulaci vzduchu. Podívejte se na tohoto průvodce výběrem nejlepšího bavlněného povlečení.
 2. Tkanina Minky: Tento plyšový polyesterový materiál poskytuje příjemný a hřejivý pocit, takže je vynikající volbou pro osoby, které hledají dodatečné teplo v chladnějších měsících, nebo pro ty, kteří se rádi přitulí k něčemu měkkému na kůži.
 3. Bambusová viskóza: Bambusová viskóza je známá svými vlastnostmi odvádět vlhkost a je ideální, pokud máte tendenci se během spánku potit. Tato tkanina má také přirozené antibakteriální vlastnosti, které mohou pomoci udržet vaši zátěžovou deku déle svěží mezi praními. Přečtěte si více o výhodách používání sady bambusového povlečení.

Závěrem lze říci, že při výběru zátěžové přikrývky je třeba pečlivě zvážit materiály výplně i potahové látky na základě osobních preferencí, jako je požadovaná úroveň rozložení hmotnosti spolu s možnou citlivostí na alergeny, a dalších faktorů, které přímo souvisejí s individuálními požadavky na pohodlí po celou dobu používání těchto uklidňujících zařízení, která jsou dnes navržena speciálně pro zlepšení celkové pohody uživatelů po celém světě.

Správná péče a údržba

Abyste zajistili optimální životnost a zároveň zachovali celkovou funkčnost, je nezbytné se o zátěžovou deku řádně starat. To zahrnuje dodržování příslušných pokynů pro praní a provádění tipů, které prodlouží životnost vaší deky. V této části se budeme zabývat tím, jak čistit zátěžovou deku pomocí nastavení šetrného praní v teplé nebo studené vodě s následným sušením při nízkých teplotách. To pomůže zabránit poškození vzniklému při pravidelném používání, aniž by se snížila její účinnost.

Pokyny pro praní různých typů přikrývek

Různé typy zátěžových přikrývek mohou mít specifické pokyny pro péči v závislosti na materiálu a konstrukci. Zde je několik obecných pokynů pro čištění různých druhů:

 • Bavlněné potahy: Lze prát v pračce ve studené vodě na šetrný cyklus; používejte jemné prací prostředky a vyhněte se změkčovadlům nebo bělidlům; sušte v bubnové sušičce na nízkou teplotu nebo na vzduchu.
 • Obaly Minky: Používejte jemný prací prostředek bez bělidel a změkčovadel, sušte zavěšené nebo v sušičce bez ohřevu.
 • Obaly z bambusové viskózy: Používejte jemné prací prostředky bez bělidel, chlóru, enzymů, fosfátů, parfémů a barviv.
 • Výplně ze skleněných perlí: Místo toho se rozhodněte pro bodové čištění, pokud je to možné, pomocí vlhkého hadříku/houbičky namočené v mýdlovém roztoku, který poté důkladně opláchněte a nechte ošetřenou plochu zcela vyvětrat před opětovným návratem do normálních provozních podmínek (nepoužívejte přímé zdroje).

Tipy, jak prodloužit životnost zátěžové deky

Zde je několik praktických tipů, které vám pomohou prodloužit životnost a zachovat účinnost vaší zátěžové deky:

 1. Použijte povlak na přikrývku: Chraňte přikrývku snímatelným povlakem na peřinu, který lze snadno prát a udržovat. Snížíte tak opotřebení vlastní zátěžové části a udržíte ji déle čistou.
 2. Vyhněte se častému praní: Minimalizujte frekvenci praní a skvrny čistěte, kdykoli je to možné. Nadměrné praní může způsobit poškození potahů i vnitřních výplní použitých v rámci samotného konstrukčního procesu, čímž se časem sníží celkové výkonnostní schopnosti výrobku v důsledku opakovaného vystavení drsnějším metodám ošetření používaným při těchto postupech (např. prací cykly v pračce).

Kromě těchto pokynů k péči se vždy řiďte také konkrétními pokyny výrobce nebo prodejce, u kterého jste zátěžovou deku zakoupili. Správnou péčí o svou investici si můžete užívat její výhody po mnoho let a zároveň zachovat její optimální funkčnost při pravidelném používání, aniž by se snížila její účinnost při podpoře relaxace a zlepšení kvality spánku.

Časté dotazy týkající se toho, jak těžká by měla být zátěžová deka

Jak těžká by měla být zátěžová deka?

Zátěžové deky jsou v posledních letech stále oblíbenější díky své schopnosti poskytovat uklidňující a uklidňující účinek. Výběr ideální hmotnosti zátěžové deky však může být náročný úkol. Zde je několik věcí, které je třeba vzít v úvahu při výběru správné hmotnosti pro vaše potřeby.

Jaká je doporučená hmotnost zátěžové deky?

Doporučená hmotnost zátěžové deky závisí na tělesné hmotnosti uživatele. Obecně platí, že u dětí a dospělých by se měla pohybovat kolem 10 % tělesné hmotnosti jedince plus jedno nebo dvě kila. Pokud například vážíte 150 kg, vhodná zátěžová deka by měla mít přibližně 15-17 kg. Před použitím zátěžové deky pro konkrétní zdravotní stav je vždy nejlepší poradit se s odborníkem.

Je deka se zátěží 12 liber příliš těžká?

12 liber vážící deka nemusí být nutně příliš těžká; záleží na vaší tělesné hmotnosti. Pokud vážíte mezi 100 a 120 kg, pak by to pro vás mohla být vhodná volba. Pokud je však vaše tělesná hmotnost výrazně nižší než toto rozmezí, zvažte volbu lehčí varianty, abyste zajistili bezpečnost a pohodlí.

Je deka se zátěží 40 liber příliš těžká?

Rozhodně. Deka o hmotnosti 40 liber je považována za příliš těžkou a představuje potenciální riziko i pro větší jedince. Překračuje doporučené doporučení vybírat deky o hmotnosti přibližně 10 % celkové tělesné hmotnosti plus jedno nebo dvě kila.

Je 30 liber vážící deka příliš?

Ve většině případů ano - pokud ovšem někdo neváží kolem 300 liber. Obecným pravidlem je volit přikrývky, které jsou zhruba 10 % vaší tělesné hmotnosti plus jedno nebo dvě kila. Pro osoby vážící méně než 300 liber by byla 30librová zátěžová deka pravděpodobně příliš těžká a nepohodlná.

Závěr

Jejich účinnost spočívá ve vědeckém poznatku o hlubokém dotykovém tlaku, který stimuluje uvolňování serotoninu a melatoninu, hormonů podporujících relaxaci a lepší spánek.

Určení ideální hmotnosti zátěžové deky pro různé věkové skupiny je zásadní pro zajištění bezpečnosti a maximálního přínosu. Zatímco batolatům mohou prospět lehčí deky o hmotnosti 2-5 kg, dospělí mohou používat deky o hmotnosti až 30 kg v závislosti na své tělesné hmotnosti. Je důležité si uvědomit, že nejtěžší zátěžová deka není vždy tou nejlepší volbou.

Zátěžové deky poskytují pocit pohodlí a bezpečí, podobně jako hřejivé objetí. Tlak deky může také pomoci snížit neklid a zlepšit soustředění. Používání příliš těžké zátěžové deky však může způsobit nepohodlí a dokonce vést k dýchacím potížím.

Ideální váhu pro vaše tělesné rozmezí vám pomůže určit hmotnostní tabulka zátěžových přikrývek. Obecně platí, že doporučená hmotnost zátěžové deky je přibližně 10 % tělesné hmotnosti uživatele. Například osoba vážící 150 kg by měla používat deku o hmotnosti 15 kg.

Pokud hledáte těžší přikrývku, je důležité vybrat takovou, která odpovídá vaší tělesné hmotnosti. Pro ty, kteří dávají přednost větší velikosti a hmotnosti, může být dobrou volbou zátěžová deka velikosti královny.Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?