Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Kyselina Kanabigerolová (CBGA): Vše, Co Potřebujete Vědět

Co je to CBGA?

CBGA je také známé pod jménem "mateřský kanabinoid", jelikož se jedná o prekurzor všech kanabinoidů. Jeho role v biosyntéze kanabinoidů není však jediná vlastnost, kterou se CBGA může pochlubit. CBGA může mít využití i v lidském organismu. V našem článku se tomu budeme věnovat více.

Co je to CBGA?

CBGA, neboli kyselina kanabigerolová, hraje důležitou roli v tvorbě všech kanabinoidů, které se nachází v konopí. Také se často označuje jako "mateřský kanabinoid", jelikož kanabinoidy, jako je CBD, CBC a THC, by bez této ní neexistovaly. Ve skutečnosti by bez CBGA neexistovaly žádné kanabinoidy!

Nicméně role CBGA v biosyntéze kanabinoidů byla objevena až po dlouhém výzkumu. Odhalení role CBGA přišlo až v 90. letech po téměř 30 letech od odhalení této sloučeniny a podařilo se to týmu japonských vědců.[1] Stále si ale asi říkáte, jak může jedna sloučenina dát vzniknout více než stovce dalších kanabinoidů?

Kde se CBGA vzalo?

Původ CBGA je v nejrannějších fázích vývoje konopné rostliny. Prostřednictvím několika chemických reakcí vytváří konopné trichomy kyselinu olivetolovou (OA) a geranyl difosfát (GPP), kdy jsou tyto molekuly poté přeměněny na CBGA.

Jakmile je CBGA syntetizováno, tak jej lze přeměnit na několik kanabinoidních kyselin v závislosti na tom, jaký enzym katalyzuje tuto reakci. THCA syntáza, CBDA syntáza a CBCA syntáza pomáhají přeměnit CBGA v THCA, CBDA a CBCA.

Nicméně CBGA lze také přeměnit v kanabinoid CBG, pokud nastanou správné podmínky. Pokud je tato sloučenina vystavena teplu, tak dojde k oddělení karboxylové skupiny od molekuly. Tento proces se nazývá dekarboxylace a dává tak vzniknout CBG z CBGA.

CBGA také hraje důležitou roli v konopné rostlině. Jedná se o sekundární metabolit a pomáhá nasměrovat zdroje do květů, díky čemuž dochází k produkci pryskyřice a semínek. CBGA tohoto dosáhne tím, že podporuje apoptózu v buňkách, které jsou umístěny v listech, což uvolní potřebnou energii.

Jaký je rozdíl mezi CBGA a CBG?

CBGA a CBG se liší po chemické stránce a CBGA je přítomná pouze v surovém rostlinném materiálu, zatímco CBG je dekarboxylované. Nicméně signifikantní rozdíly mezi těmito kanabinoidy zde končí, alespoň pro teď. Výzkum zabývající se CBG a CBGA stále probíhá a momentálně toho nevíme o těchto sloučeninách mnoho.

Vzhledem k tomu, že vědci odhalili roli CBGA v biosyntéze kanabinoidů až v roce 1996, tak toho nevíme o této sloučenině mnoho. Co ale víme je fakt, že CBGA i CBG interagují s lidským tělem prostřednictvím endokanabinoidního systému (EKS) a jeho různými receptory. Zatím ale nevíme, na jaké receptory se tyto sloučeniny mohou přesně vázat.

Obě dvě sloučeniny nejsou psychotropní, což znamená, že nenanovzují pocit zhulenosti. Nedostatek informací ale znamená, že zatím nevíme, zda tyto kanabinoidy interagují s léky. Prvotní důkazy naznačují, že CBGA a CBG nejsou škodlivé látky, ale prozatím toho o těchto sloučeninách nevíme tolik, abychom na 100% mohli potvrdit jejich bezpečnost.[2]

Jak CBGA funguje?

I když toho o CBGA víme poměrně málo, tak můžeme využít dostupný výzkum k poodhalení toho, jak CBGA funguje v našem těle:

• Některé prvotní studie naznačují, že CBG má unikátní vztah s adrenoceptory a receptory 5-HT, což indikuje podobnou interakci s CBGA.[3]

• Předpokládá se, že CBG je slabým či částečným agonistou receptorů CB1 a CB2[4], ale tento vztah ještě nebyl plně objasněn.

• CBGA hraje důležitou roli v synergickém efektu, což je fenomén, kdy kombinovaný potenciál kanabinoidů, terpenů a dalších sloučenin obsažených v konopí je silnější, než když jsou sloučeniny použity jednotlivě. Například full-spectrum produkty obsahující kanabinoidy využívají tento fenomén pro zvýšení celkového vlivu na zdraví jedince.

Co je to CBGA?

Jaké účinky má CBGA?

Výzkum zabývající se CBGA je silně limitovaný a k dispozici je pouze několik málo studií:

• CBGA a cukrovka: Studie publikovaná v časopise Fitoterapia sledovala účinky konopné odrůdy s vysokým obsahem CBGA na enzym aldózoreduktáze, což je molekula, která je spojována s cukrovkou.[5]

• CBGA a metabolismus: Studie z roku 2019, která byla publikovaná v časopise Biochimica et Biophysica Acta detailně popisuje buněčný výzkum, který naznačuje, že tato sloučenina se může navázat na receptory aktivované peroxisomovým proliferátorem (PPAR), které jsou asociovány s metabolismem.[6]

• CBGA a rakovina: Izraelský výzkum testoval "tepelně nezpracované konopné extrakty (C2F), frakci 7 (F7) a frakci 3 (F3)" na buňkách rakoviny tlustého střeva.[7]

• CBGA a COVID-19: Dvě oregonské univerzity společně testovaly účinnost kanabinoidů proti viru SARS-CoV-2.[8]

I když se může zdát, že je o CBGA limitovaný zájem, nedostatek výzkumu má svůj důvod. Vzhledem k tomu, že kyselina kanabigerolová je prekurzorem všech kanabinoidů, tak je velice těžko izolovatelná.

Nicméně s aktuálním zájmem o CBGA díky výzkumu COVID-19 je jasné, že v budoucnosti uvidíme vyšší zájem o praktické využití této sloučeniny.

Pokud chcete vyzkoušet full-spectrum produkty, které naplno využívají synergický efekt, tak si prohlédněte obchod společnosti Cibdol. Pokud se chcete dozvědět více o kanabinoidních kyselinách a chemických reakcích, ke kterým v konopí dochází, tak navštivte naši CBD Encyklopedii pro více informací.

FAQ

Je CBGA legální?
Jelikož se jedná o nepsychotropní kanabinoidní kyselinu, tak je CBGA legální v zemích, kde je legální i CBD. CBG se získává z odrůd, které obsahují nízké množství THC a které jsou legální ve Spojených Státech a v mnoha evropských zemích.
Je CBGA identické s CBG?
CBGA je prekurzor CBG, což znamená, že jeho účinky na lidské tělo se mohou lišit. Vědecký výzkum se momentálně snaží určit klíčové rozdíly mezi těmito dvěma sloučeninami.

Zdroje

[1] Taura F, Morimoto S, Shoyama Y. Purification and characterization of cannabidiolic-acid synthase from Cannabis sativa L.. Biochemical analysis of a novel enzyme that catalyzes the oxidocyclization of cannabigerolic acid to cannabidiolic acid. The Journal of Biological Chemistry. 1996;271(29):17411-17416. doi:10.1074/jbc.271.29.17411 [Zdroj]

[2] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Zdroj]

[3] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Zdroj]

[4] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Zdroj]

[5] Smeriglio A, Giofrè SV, Galati EM, et al. Inhibition of aldose reductase activity by Cannabis sativa chemotypes extracts with high content of cannabidiol or cannabigerol. Fitoterapia. 2018;127:101-108. doi:10.1016/j.fitote.2018.02.002 [Zdroj]

[6] D’Aniello E, Fellous T, Iannotti FA, et al. Identification and characterization of phytocannabinoids as novel dual PPARα/γ agonists by a computational and in vitro experimental approach. Biochimica Et Biophysica Acta General Subjects. 2019;1863(3):586-597. doi:10.1016/j.bbagen.2019.01.002 [Zdroj]

[7] Nallathambi R, Mazuz M, Namdar D, et al. Identification of Synergistic Interaction Between Cannabis-Derived Compounds for Cytotoxic Activity in Colorectal Cancer Cell Lines and Colon Polyps That Induces Apoptosis-Related Cell Death and Distinct Gene Expression. Cannabis and Cannabinoid Research. 2018;3(1):120-135. doi:10.1089/can.2018.0010 [Zdroj]

[8] van Breemen RB, Muchiri RN, Bates TA, et al. Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants. Journal of Natural Products. Published online January 10, 2022. doi:10.1021/acs.jnatprod.1c00946 [Zdroj]

Zdroje

[1] Taura F, Morimoto S, Shoyama Y. Purification and characterization of cannabidiolic-acid synthase from Cannabis sativa L.. Biochemical analysis of a novel enzyme that catalyzes the oxidocyclization of cannabigerolic acid to cannabidiolic acid. The Journal of Biological Chemistry. 1996;271(29):17411-17416. doi:10.1074/jbc.271.29.17411 [Zdroj]

[2] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Zdroj]

[3] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Zdroj]

[4] Nachnani R, Raup-Konsavage WM, Vrana KE. The Pharmacological Case for Cannabigerol. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2021;376(2):204-212. doi:10.1124/jpet.120.000340 [Zdroj]

[5] Smeriglio A, Giofrè SV, Galati EM, et al. Inhibition of aldose reductase activity by Cannabis sativa chemotypes extracts with high content of cannabidiol or cannabigerol. Fitoterapia. 2018;127:101-108. doi:10.1016/j.fitote.2018.02.002 [Zdroj]

[6] D’Aniello E, Fellous T, Iannotti FA, et al. Identification and characterization of phytocannabinoids as novel dual PPARα/γ agonists by a computational and in vitro experimental approach. Biochimica Et Biophysica Acta General Subjects. 2019;1863(3):586-597. doi:10.1016/j.bbagen.2019.01.002 [Zdroj]

[7] Nallathambi R, Mazuz M, Namdar D, et al. Identification of Synergistic Interaction Between Cannabis-Derived Compounds for Cytotoxic Activity in Colorectal Cancer Cell Lines and Colon Polyps That Induces Apoptosis-Related Cell Death and Distinct Gene Expression. Cannabis and Cannabinoid Research. 2018;3(1):120-135. doi:10.1089/can.2018.0010 [Zdroj]

[8] van Breemen RB, Muchiri RN, Bates TA, et al. Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants. Journal of Natural Products. Published online January 10, 2022. doi:10.1021/acs.jnatprod.1c00946 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?