Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co Je To THCA (Kyselina Tetrahydrokanabinolová)?

Čtěte dále a zjistěte více informací o vlivu THCA, jeho vedlejších účincích, výzkumu a legálním statutu.

Co je to THCA?

Kyselina Tetrahydrokanabinolová (THCA) je kanabinoidem, který můžeme nalézt u rostlin druhu Cannabis sativa. Jedná se o kyselou, ne-psychotropní sloučeninu, který vzniká biosyntézou prekurzoru CBGA. Jakmile je THCA vystavena teplu, přijde o jednu karboxylovou skupinu a stane se THC, což je kanabinoid, který si každý spojuje s marihuanou.

Vedlejší účinky

Zdá se, že ve své kyselé formě nemá THCA žádné závažné vedlejší účinky. Nicméně THCA je nestabilní a přirozeně dekarboxyluje do psychotropního kanabinoidu THC.

Přehled vlastností kanabinoidu THCA

• Analog THC
• Ne-psychotropní
• Můžeme jej nalézt v živé konopné rostlině (listy)
• Nejvíce zastoupený ne-psychotropní kanabinoid
• Zdá se, že je agonistou receptorů TRPV
• Nemáme k dispozici mnoho studií

THCA a podpůrný výzkum

Obsáhlé studie a klinické testy, které se zabývaly možnými prospěšnými vlastnostmi THCA, jsou velice limitované. Existuje ale několik nápověd, že by tento kanabinoid mohl mít proti-zánětlivé a neuroprotektivní vlastnosti.

V roce 2011 publikovali vědci z Leiden University studii, která zkoumala interakce mezi THC, THCA, CBD, CBDA, CBG, a CBGA s cyklooxygenázními enzymy (COX-1 a COX-2). Tyto enzymy jsou důležité, jelikož ovlivňují produkci prostaglandinu, což je lipidová sloučenina, která je zapojena v zánětlivosti. Výsledky ukázaly, že všechny testované kanabinoidy ''inhibují cyklooxigenázovou aktivitu".

Neuroprotektivní vlastnosti THCA byly otestovány ve studii z roku 2012, která byla vypracovaná na zvířecím modelu a publikována v časopise Phytomedicine. V této studii byl zkoumán účinek THCA společně s THC a CBD proti neurotoxinu MPP+, což je organická chemická látka, která je zodpovědná za buněčnou smrt. Vědci svou studii uzavřeli tvrzením, že "THC a THCA chrání dopaminergní neurony".

Časopis British Journal of Pharmacology publikoval v roce 2013 studii, která zkoumala dopad jiných kanabinoidů než je THC na rakovinové buňky. Vědci se soustředili na ty kanabinoidy, které se neváží na kanabinoidní receptory a místo toho mají afinitu k TRP kanálům. Ukázalo se, že THCA je schopné inhibovat androgenní receptorové buňky, které jsou zapojeny do vzniku rakoviny prostaty.

Legální statut

I když není THCA součástí Úmluvy OSN o psychotropních látkách, vztahují se na tuto sloučeninu různé lokální regulace, a to kvůli chemické podobnosti s THC.

Jaký produkt potřebuji?