Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co Je To CBDA?

Co Je To CBDA?

CBDA je jedním ze 100 kanabinoidů, které můžeme nalézt v konopné rostlině. Tato molekula je prekurzorem k CBD, ale nejspíše má i sama o sobě nějaké terapeutické vlastnosti. Momentálně neprobíhá příliš mnoho výzkumů zabývajících se touto sloučeninou. Výsledky, které však máme k dispozici, vypadají slibně. Pojďte se s námi dozvědět více o tomto kanabinoidu.

Co je to CBDA?

CBDA, také známá jako kyselina kanabidiolová, začíná svůj život v podobě "mateřské molekuly" CBGA. Eventuálně se tato sloučenina spojí s enzymem CBDA syntázou, která katalyzuje reakci, při které se CBGA změní v CBDA. CBDA je prekurzorem CBD (kanabidiolu) a v CBD se změní tehdy, kdy je CBDA vystavené teplu.

V surových konopných květech nenalezneme téměř žádné CBD. CBDA je přeměněno v CBD tehdy, když je CBDA vystaveno dostatečně vysokým teplotám, v průběhu vaporizace, vaření či extrakce. Tento proces je také známý jako dekarboxylace. "Kyselá" složka CBDA se v této sloučenině nachází ve formě karboxylové skupiny. Tato molekula je tvořena jedním uhlíkem, jedním vodíkem a dvěma atomy kyslíku. Z tohoto důvodu je CBDA známo jako karboxylová kyselina. V průběhu dekarboxylace je tato skupina odstraněná z molekuly a zůstane nám tak pouze samostatné CBD.

Někteří považují CBDA za "neaktivní" formu CBD, která se stane "aktivní" až po dekarboxylaci. Nyní víme, že tohle není tak úplně pravda. Vědcům se daří objevovat terapeutický potenciál CBDA. Kvůli tomu se uživatelé konopí začínají zajímat i o "surové" konopné produkty, které jsou právě zdrojem CBDA.

Co Je To CBDA?

Vedlejší účinky CBDA

Momentálně nejsou vedlejší účinky CBDA tak dobře prozkoumány. Nicméně jedna studie na zvířecím modelu, která byla publikovaná v časopise Psychopharmacology tvrdí, že CBDA je velice dobře tolerované a nemá žádné sedativní vedlejší účinky. CBDA může mít podobné vedlejší účinky, které má CBD, díky jejich podobné molekulární struktuře. Mezi tyto vedlejší účinky patří suchost v ústech, nízký krevní tlak, malátnost a interakce s určitými léky na předpis.

Využití CBDA: Momentální výzkum

Nedostatek klinických testů ztěžuje určení účinnosti CBDA u lidí. Nicméně existuje několik studií vypracovaných na zvířecích modelech a buňkách, které nám dávají nějaký přehled o tom, jak by tato molekula mohla být potenciálně využita.

Podobně jako CBD, CBDA také nepůsobí přímo na receptory CB1 a CB2 v endokanabinoidním systému. Místo toho působí na další místa, jako jsou například serotoninové receptory a TRPV receptory. Tato kanabinoidní kyselina se také váže na receptor GRP55, což je nově objevený kanabinoidní receptor.

Prvotní studie naznačují, že by CBDA mohlo být účinné v léčbě úzkosti. CBD způsobuje úlevu u lidí trpících sociální úzkostí, a to částečně díky tomu, že se váže na serotoninový receptor 5-HT1A. Léky, které jsou navrženy tak, aby cílili na tento receptor, pomáhají od úzkosti a napomáhají předejít závažným vedlejším účinkům stresu a pomáhají se zbavit strachu. Zajímavé je, že CBDA se na tento receptor váže se 100x vyšší afinitou než CBD.

Vysoká afinita CBDA na serotoninové receptory by také mohla být zodpovědná za jeho účinky, které pomáhají proti nevolnosti. Výzkum publikovaný v časopise British Journal of Pharmacology zjistil, že CBDA je efektivní v redukování zvracení způsobeného toxiny a pohybem u rejsků a v redukování nevolnosti u myší. Ve skutečnosti byla tato molekula efektivnější v léčbě těchto onemocnění než CBD. Vědci tvrdí, že CBDA by mohlo být slibnou léčbou nevolnosti a zvracení.

CBDA by také mohlo pomoci se zánětlivostí. Tento faktor přispívá ke vzniku mnoha onemocnění. CBD je známé pro své proti-zánětlivé vlastnosti, ale CBDA by mohlo na zánětlivost cílit prostřednictvím unikátního mechanismu. Výzkum publikovaný v časopise Drug Metabolism & Disposition zjistil, že CBDA inhibuje zánětlivý enzym známý jako COX-2. CBDA je podobné nesteroidním proti-zánětlivým lékům (NSAID), a to sice v tom, že má ve své chemické struktuře karboxylovou skupinu. Pokud vědci odstranili tuto vlastnost prostřednictvím methylace, tak CBDA ztratilo svou schopnost cílit na COX-2. Vědci tedy tvrdí, že celá struktura CBDA je důležitá pro svou proti-zánětlivou funkci. Tato vlastnost by mohla odlišit CBDA od CBD v léčbě zánětlivosti u lidí.

Další studie publikovaná v časopise Psychopharmacology testovala vliv několika kanabinoidů na akutní zánět u hlodavců. Vědci zjistili, že CBDA bylo schopné navodit proti-zánětlivé a analgetické účinky. Vědci také zjistili, že CBDA navodilo silnější analgetické účinky než CBD při podání stejných dávek.

CBDA vykazuje smíšené výsledky při testování jeho účinnosti na různé rakovinové buňky. Výzkum publikovaný v časopise Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics zkoumal vliv různých kanabinoidů na nádorové buňky. Vědci zjistili, že CBD bylo nejúčinnější v inhibici růstu nádoru, zatímco CBDA bylo nejméně účinné. Nicméně novější výzkum ukázal, že CBDA je schopné inhibovat migraci vysoce invazivní linie buněk rakoviny prsu. Budoucí výzkum nám odkryje přesné účinky CBDA v možné léčbě rakoviny.

Legální statut CBDA

Na rozdíl od psychotropního kanabinoidu THC neexistují žádné restrikce, které by se vztahovaly k CBDA. Tudíž se tento kanabinoid objevuje v legálních produktech ve většině Evropy a Spojených Státech. Prakticky platí fakt, že kde je legální CBD, tam je legální CBDA.

Jaký produkt potřebuji?