Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Kyselina Kanabidiolová (CBDA): Vše, Co Musíte Vědět

Co je to CBDA?

CBDA je jedním ze stovky kanabinoidů, které můžeme nalézt v konopných rostlinách. Tato sloučenina je prekurzorem CBD, ale to neznamená, že sama o sobě nemá žádné účinky. V našem článku se detailněji podíváme na tento méně známý kanabinoid.

Co je to CBDA?

CBDA, neboli kyselina kanabidiolová, se nachází v konopných rostlinách. Jedná se o přirozeně se vyskytující sloučeninu pouze v žijících rostlinách a pokud je vystavená teplu, tak dochází k její přeměně na CBD (více o této interakci později). I když jste o CBDA možná moc neslyšeli, tak věřte, že tato sloučenina má co nabídnout.

Bez kyseliny kanabidiolové bychom neměli CBD, což je neskutečně všestranná sloučenina, kterou všichni milujeme. Kde přesně se ale CBDA bere a proč o něm mnoho lidí neví? Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, tak se nejprve musíme podívat na kanabinoidy jako takové.

Kde se CBDA bere?

Uvnitř konopné rostliny nalezneme více než stovku různých kanabinoidů. Nemusíme si dělat starosti o extrakci všech těchto kanabinoidů, jelikož tyto sloučeniny nejsou přítomny v jeden okamžik či nejsou obsaženy v podobných koncentracích. Místo toho začínají všechny kanabinoidy svůj život jako jedna sloučenina, CBGA, a to během nejrannějších fází života konopné rostliny.

Jakmile je rostlina starší, tak se CBGA naváže na katalyzátor, díky kterému se přemění na tři různé kanabinoidy. A v tento okamžik se můžeme poprvé setkat s CBDA, CBCA a THCA. V tuto chvíli stále můžeme v konopné rostlině narazit na zbytková množství CBGA, ale většina této sloučeniny byla již přeměněna na tyto tři kanabinoidy.

Dekarboxylace CBDA

Jakmile začne naše konopná rostlina dospívat, tak se stává kandidátem pro výrobu CBD oleje. Nicméně v surových konopných květech se nachází velice malé množství CBD. Místo toho musíme nejprve přeměnit CBDA v CBD, a to prostřednictvím procesu dekarboxylace, ke kterému dochází tehdy, pokud je CBDA vystaveno vysokým teplotám.

CBDA obsahuje karboxylovou skupinu, která se skládá z jednoho uhlíku, jednoho vodíku a dvou atomů kyslíku a jedná se tak o karboxylovou kyselinu. Během procesu dekarboxylace je tato skupina odstraněna a zůstane tak CBD.

Co je to CBDA?

Jaký je rozdíl mezi CBDA a CBD?

Bez CBDA by neexistovalo CBD, ale CBDA má i vlastní účinky. Pojďme se nyní podívat na podstatné rozdíly mezi těmito dvěma kanabinoidy:

• Jak jsme již zmínili, CBDA je obsaženo ve vysokých koncentracích v surovém rostlinném materiálu.

• CBDA i CBD interagují s endokanabinoidním systémem, ale momentálně toho víme více o využití CBD.

• Na trhu nalezneme daleko více CBD produktů, jelikož extrakce CBDA je poměrně náročná. Některé full-spectrum konopné extrakty mohou obsahovat stopová množství CBDA.

• Co se chemické struktury týče, tak je CBD stabilnější sloučenina (jelikož nemá karboxylovou skupinu), což znamená, že vysoce kvalitní CBD produkty jsou trvanlivější. Na druhou stranu CBDA je méně stálé, a to bez ohledu na kvalitu produktu.

• Prvotní výzkum naznačuje, CBDA má daleko vyšší vazebnou afinitu k serotoninovým receptorům v porovnání s CBD. CBDA může také interagovat s receptory COX-2, o kterých se předpokládalo, že interagují pouze s CBD. Obě dvě sloučeniny také částečně aktivují TRP kanály.

Jak CBDA funguje?

Nyní víme, kde se CBDA bere a čím se liší od CBD. Je čas se podívat na mechanismus účinku této sloučeniny.[1]

CBDA primárně interaguje s naším tělem prostřednictvím endokanabinoidního systému (EKS) a jeho receptorů. Nicméně vědci stále plně nerozumí potenciálu těchto interakcí. Naneštěstí studie, které se zabývají těmito sloučeninami, jsou stále v plenkách a vzhledem k tomu, že CBDA je karboxylovou kyselinou, tak se velice těžko izoluje ve větším množství. Nicméně níže se podíváme na to, co zatím víme o mechanismu účinku této sloučeniny.

CBDA: aktivace receptorů a inhibice enzymů

Rané studie naznačují, že CBDA vykazuje vazebnou afinitu pro různé receptory v našem těle. Tato sloučenina může mít daleko vyšší afinitu pro serotoninové receptory 5-HT1A než CBD (až 100x vyšší), což jsou receptory, které ovlivňují naši paměť, spánek, nevolnost apod.[2]

Další důležitá interakce je potenciál CBDA inhibovat enzym COX-2. Cyklooxygenáza-2 je enzymem, který je spjatý s procesem zánětlivosti v našem těle.

Jaké jsou účinky CBDA?

Opět bychom měli zmínit, že výzkum zabývající se CBDA je v prvotních fázích a stále toho musíme ještě mnoho zjistit o potenciálním vlivu a praktických aplikacích této sloučeniny. Nicméně CBDA se testuje v následujících oblastech:

• CBDA a úzkost: Léky, které jsou navrženy tak, aby cílily na receptory 5-HT, mohou pomoci ovlivnit řadu duševních poruch. Zajímavé je, že CBDA se nejspíše umí navázat až 100x silněji na receptory 5-HT1A než CBD.[3]

• CBD a nevolnost: Výzkum publikovaný v časopise British Journal of Pharmacology porovnával vliv CBDA na zvracení vyvolané kinetózou a na nevolnost u hlodavců.[4]

• CBDA a zánět: Výzkum publikovaný v časopise Drug Metabolism & Disposition sledoval vliv na zánětlivý enzym známý jako COX-2.[5] Jakmile však vědci odstranili karboxylovou skupinu prostřednictvím metylace, tak CBDA přišlo o svůj potenciál cílit na COX-2. Z tohoto důvodu vědci přišli na to, že celá struktura CBDA je důležitá, což je vlastnost, která může CBDA odlišit od CBD.

• CBDA a rakovina: Výzkum publikovaný v časopise Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics testoval různé kanabinoidy, včetně CBDA, proti různým rakovinným buňkám.[6] Studie z roku 2012 zase zkoumala potenciální vztah mezi CBDA a invazivními buňkami rakoviny prsu. Nicméně vědci uznávají, že k odhalení přesných účinků CBDA je potřeba dalšího výzkumu.[7]

• CBDA a COVID-19: V roce 2021 proběhla in-vitro (mimo lidské tělo) studie, která testovala vliv CBDA a CBGA proti "vstupu živého viru SARS-CoV-2 do buněk". Vědci doufají, že by tyto kanabinoidy mohly "navodit zhoršené prostředí pro vir SARS-CoV-2".[8]

Jak si můžete všimnout, tak zájem o CBDA je signifikantní, a to se jedná pouze o studie, ze kterých již máme nějaké výsledky. Další studie nám mohou objasnit mnoho dalších věcí. Doufáme, že se již blíží den, kdy zájem o výzkum kanabinoidů bude celosvětový.

Pokud chcete vyzkoušet potenciální vliv CBDA na vlastní kůži, tak si prohlédněte nabídku společnosti Cibdol, kde naleznete širokou škálu full-spectrum produktů. Pokud se chcete dozvědět více o kanabinoidech, tak navštivte naši CBD Encyklopedii pro více informací.

FAQ

Je CBDA legální?
Na rozdíl od psychotropního kanabinoidu THC, neexistují žádné přímé restrikce sloučeniny CBDA. Díky tomu je tento kanabinoid přítomen v legálních produktech v mnoha evropských státech a také ve Spojených státech amerických.
Je CBDA identické s CBD?
CBDA a CBD se liší nejen na molekulární úrovni, ale také tím, jakým způsobem ovlivňují receptory a enzymy v lidském těle.
Zdroje

[1] Formato M, Crescente G, Scognamiglio M, et al. (‒)-cannabidiolic acid, a still overlooked bioactive compound: An introductory review and preliminary research. Molecules (Basel, Switzerland). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7321064/. Published June 5, 2020. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[2] Russo EB. Cannabis therapeutics and the future of neurology. Frontiers in integrative neuroscience. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6200872/. Published October 18, 2018. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[3] Russo EB. Cannabis therapeutics and the future of neurology. Frontiers in integrative neuroscience. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6200872/. Published October 18, 2018. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[4] Pertwee RG, Rock EM, Guenther K, et al. BPS Publications. British Pharmacological Society | Journals. https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.14073. Published December 5, 2017. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[5] K; TSMKYIW. Cannabidiolic acid as a selective cyclooxygenase-2 inhibitory component in Cannabis. Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18556441/. Published 2008. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[6] Ligresti A, Moriello AS, Starowicz K, et al. Antitumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. https://jpet.aspetjournals.org/content/318/3/1375. Published September 1, 2006. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[7] Takeda S, Okajima S, Miyoshi H, et al. Cannabidiolic acid, a major cannabinoid in fiber-type cannabis, is an inhibitor of MDA-MB-231 breast cancer cell migration. Toxicology Letters. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378427412012854?via%3Dihub. Published September 7, 2012. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[8] van Breemen RB;Muchiri RN;Bates TA;Weinstein JB;Leier HC;Farley S;Tafesse FG; R. Cannabinoids block cellular entry of SARS-COV-2 and the emerging variants. Journal of natural products. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35007072/. Published 2022. Accessed January 18, 2022. [Zdroj]

Zdroje

[1] Formato M, Crescente G, Scognamiglio M, et al. (‒)-cannabidiolic acid, a still overlooked bioactive compound: An introductory review and preliminary research. Molecules (Basel, Switzerland). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7321064/. Published June 5, 2020. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[2] Russo EB. Cannabis therapeutics and the future of neurology. Frontiers in integrative neuroscience. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6200872/. Published October 18, 2018. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[3] Russo EB. Cannabis therapeutics and the future of neurology. Frontiers in integrative neuroscience. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6200872/. Published October 18, 2018. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[4] Pertwee RG, Rock EM, Guenther K, et al. BPS Publications. British Pharmacological Society | Journals. https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.14073. Published December 5, 2017. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[5] K; TSMKYIW. Cannabidiolic acid as a selective cyclooxygenase-2 inhibitory component in Cannabis. Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18556441/. Published 2008. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[6] Ligresti A, Moriello AS, Starowicz K, et al. Antitumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. https://jpet.aspetjournals.org/content/318/3/1375. Published September 1, 2006. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[7] Takeda S, Okajima S, Miyoshi H, et al. Cannabidiolic acid, a major cannabinoid in fiber-type cannabis, is an inhibitor of MDA-MB-231 breast cancer cell migration. Toxicology Letters. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378427412012854?via%3Dihub. Published September 7, 2012. Accessed January 17, 2022. [Zdroj]

[8] van Breemen RB;Muchiri RN;Bates TA;Weinstein JB;Leier HC;Farley S;Tafesse FG; R. Cannabinoids block cellular entry of SARS-COV-2 and the emerging variants. Journal of natural products. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35007072/. Published 2022. Accessed January 18, 2022. [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?