Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co je to CBCA?

Co je to CBCA?

CBCA je chemickým prekurzorem CBC, což je jeden z více než stovky kanabinoidů, které můžeme nalézt v konopné rostlině. Bohužel nemáme k dispozici dostatek studií, které by prozkoumaly kompletní potenciál CBCA. Nicméně stejně jako další kanabinoidy, i tato molekula vypadá slibně pro budoucnost kanabinoidního výzkumu.

Přehled CBCA

CBCA (kyselina kanabichromenová) je kanabinoidní kyselinou, která je prekurzorem "aktivovaných" kanabinoidů. Jaký je rozdíl mezi kanabinoidní kyselinou a kanabinoidem? Kanabinoidní kyselina má ve své struktuře karboxylovou skupinu, díky které může v našem těle navozovat odlišné účinky.

Stejně jako většina kanabinoidů, které jsou vytvořeny prostřednictvím enzymatických reakcí, CBCA také pochází z "mateřského kanabinoidu" CBGA. Specializovaný enzym, který se jmenuje syntáza kyseliny kanabichromenové (CBCAS), katalyzuje tuto reakci a přemění CBGA v CBCA. Tato kanabinoidní kyselina poté slouží jako prekurzor dalších dvou kanabinoidů.

Dekarboxylace, neboli proces odstranění karboxylové skupiny prostřednictvím tepla, přemění CBCA v kanabinoid CBC. Pokud CBCA vystavíme UV záření, pak dojde k přeměně na kyselinu kanabicyklickou (CBLA). Oba dva tyto produkty se později mohou přeměnit v kanabicyklol[1] (CBL) prostřednictvím podobných procesů.

I když je CBC produktem této reakce, vědcům se podařilo identifikovat tento kanabinoid před prekurzorem a to v roce 1966. K chemické izolaci CBCA došlo až o dva roky později. CBC společně s THC, CBD a CBG se řadí mezi hlavní fytokanabinoidy. Nicméně každá zmíněná sloučenina je v konopné rostlině produkována v odlišném množství.

Zajímavé je, že CBC se v konopí začne tvořit ještě předtím, než vůbec dojde ke kvetení. Nejvyšší hladina CBC je v rostlině krátce po fázi semenáčku, což znamená, že enzymatická přeměna CBCA v CBC nastává krátce po začátku růstového cyklu. Nicméně ve většině odrůd množství CBC zřídka přesahuje 0,2 - 0,3% hmotnosti sušiny[2] a to i v čase, kdy má rostlina největší obsah CBC.

Sloučeniny, které jsou podobné CBC, můžeme nalézt i v jiných rostlinách. Sloučeniny s extrémně podobnou molekulární strukturou byly identifikovány v tradiční čínské rostlině[3]Rhododendron anthopogonoides.

Co je to CBCA?

Vedlejší účinky

Vědci se ve svých studiích příliš nezabývali vedlejšími účinky CBCA a to nejspíše z důvodu nízkého obsahu tohoto kanabinoidu v konopných odrůdách. Nicméně investovali svůj čas k prozkoumání vlastností CBC.

Momentálně neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že CBC má vedlejší účinky. Nicméně si budete muset počkat na další studie, které toto trvzení potvrdí i u CBCA.

Studie zabývající se možným využitím CBCA

Vědci již prozkoumali mnoho kanabinoidů a také se věnovali jejich potenciálním účinkům u lidí. Nicméně CBCA moc pozornosti neobdrželo. Očekáváme však, že v budoucnu se to změní, obzvláště po publikaci slibných výsledků studií, které se zabývaly CBDA a THCA.

Pokud chceme zjistit, jaké účinky by CBCA mohlo mít, tak se musíme podívat na studie zabývající se CBC. Předběžný výzkum naznačuje, že tento kanabinoid by mohl mít slibné vlastnosti.


CBC může navodit své účinky[4] díky interakci s receptorem CB2 a také díky interakci s TRP kanály. CBC má slabou afinitu s receptorem CB1 a tudíž nenavozuje žádné psychoaktivní vedlejší účinky. Je pravděpodobné, že CBCA také nemá psychoaktivní účinky.

Legální statut

Většina zákonů zabývajících se drogami si nevšímá CBCA. Momentálně totiž neexistují žádné komerční produkty s CBC a nebo odrůdy, které by produkovaly veliké množství CBC. Nicméně legalita CBCA bude v budoucnu záviset na legalitě technického konopí a marihuany. Úmluva Organizace spojených národů o psychotropních látkách - mezinárodní smlouva, která má za úkol kontrolovat určité látky a substance - nezmiňuje CBCA.

Zdroje

[1] Degenhardt, F., Stehle, F., & Kayser, O. (2017). The Biosynthesis of Cannabinoids. Handbook of Cannabis and Related Pathologies, 13–23. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800756-3.00002-8 [Zdroj]

[2] Pollastro, F., Caprioglio, D., del Prete, D., Rogati, F., Minassi, A., Taglialatela-Scafati, O., Munoz, E., & Appendino, G. (2018). Cannabichromene. Natural Product Communications, 13(9), 1934578X1801300. https://doi.org/10.1177/1934578x1801300922 [Zdroj]

[3] Iwata, N., & Kitanaka, S. (2011). New Cannabinoid-Like Chromane and Chromene Derivatives from Rhododendron anthopogonoides. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 59(11), 1409–1412. https://doi.org/10.1248/cpb.59.1409 [Zdroj]

[4] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Zdroj]

Zdroje

[1] Degenhardt, F., Stehle, F., & Kayser, O. (2017). The Biosynthesis of Cannabinoids. Handbook of Cannabis and Related Pathologies, 13–23. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800756-3.00002-8 [Zdroj]

[2] Pollastro, F., Caprioglio, D., del Prete, D., Rogati, F., Minassi, A., Taglialatela-Scafati, O., Munoz, E., & Appendino, G. (2018). Cannabichromene. Natural Product Communications, 13(9), 1934578X1801300. https://doi.org/10.1177/1934578x1801300922 [Zdroj]

[3] Iwata, N., & Kitanaka, S. (2011). New Cannabinoid-Like Chromane and Chromene Derivatives from Rhododendron anthopogonoides. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 59(11), 1409–1412. https://doi.org/10.1248/cpb.59.1409 [Zdroj]

[4] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?