Cviky na obličej : pro mladistvý vzhled

Published:

Mladší nadšenci obličejových cviků budou nadšeni, když se dozvědí o vědecky podložených metodách a technikách, které jim mohou pomoci dosáhnout mladistvějšího vzhledu. Jak naše obličejové svaly s věkem slábnou a stávají se méně pružnými, může to mít za následek tvorbu vrásek a povadlé kůže. Se správným režimem cílených cviků však můžete s těmito příznaky stárnutí účinně bojovat.

V tomto obsáhlém příspěvku na blogu pronikneme do vědeckých poznatků o cvičení obličeje a prozkoumáme různé techniky zaměřené na lícní svaly, čelo a oční okolí, jakož i na posílení čelistí a krku. Probereme také, jak sledovat své pokroky prostřednictvím fotografie, a to provedením úvodního hodnocení před zahájením cvičení, kontrolou v osmém týdnu pro vyhodnocení pokroku v polovině cvičení a závěrečným hodnocením po 20 týdnech.

Dále se budeme zabývat realistickými očekáváními ve srovnání s kosmetickými zákroky, jako je botox nebo výplně - porovnáme přínosy přirozených metod s umělými prostředky a zároveň zvážíme dlouhodobou udržitelnost obou přístupů. Nakonec vám poskytneme návod, jak zařadit cvičení obličeje do každodenní rutiny tím, že si každý den vyhradíte čas na cvičení spolu s kombinací těchto cviků s dalšími aktivitami, jako je meditace nebo jóga. Tímto způsobem si můžete udržet motivaci a zároveň sledovat své pokroky na cestě k dosažení mladšího vzhledu obličeje prostřednictvím důsledného cvičení obličejových cviků.

Facial Exercises

Věda o obličejových cvicích

Nedávný výzkum ukázal, že pravidelné cvičení obličeje může již po 20 týdnech omladit až o tři roky. Tato cvičení posilují svaly těsně pod kůží, což vede k plnějším horním a dolním tvářím. Tento efekt je podobný tomu, jak cvičení jiných částí těla, jako jsou bicepsy nebo kvadricepsy, zlepšuje svalový tonus a vzhled.

Tonizace svalů pro mladistvý vzhled

Oslabení obličejových svalů časem vede ke ztrátě pružnosti a pevnosti, což má za následek povislou kůži a vrásky. S přibývajícím věkem tyto svaly ztrácejí svou sílu, což vede k povadlé kůži a vráskám. Cíleným cvičením obličeje můžete tomuto přirozenému procesu stárnutí čelit tím, že zpevníte základní svalstvo obličeje.

Boj s gravitací pomocí cvičení

Vydavatelství Harvard Health Publishing vysvětluje, že gravitace si s přibývajícím věkem vybírá svou daň na našem obličeji, nicméně cvičení obličejových svalů pomáhá poskytnout pokožce oporu zespodu - podobně jako nošení vnitřního korzetu. Výsledkem je vypnutější vzhled a méně viditelných známek stárnutí, jako jsou například propadlá oční víčka.

Krevní průtok podporuje zdraví pokožky

  • Zvyšte krevní oběh: Stejně jako jiné cvičení zaměřené na různé oblasti těla (např. ruce nebo nohy), i cvičení obličeje podporuje zvýšený průtok krve v celé oblasti obličeje, což dodává základní živiny potřebné pro zdravý vzhled pleti;
  • Okysličování: Se zvýšeným průtokem krve se zvyšuje i přísun kyslíku do kožních buněk. To pomáhá udržovat zářivý a mladistvý vzhled;
  • Produkce kolagenu: Pravidelné cvičení obličeje může stimulovat tvorbu kolagenu - základní bílkoviny, která je zodpovědná za udržení pružnosti a pevnosti pokožky.

Zařazení těchto cviků do každodenní rutiny přináší nejen okamžité výhody, ale přispívá také k dlouhodobému zlepšení celkového vzhledu, protože podporuje zdravější a živější vzhled pleti.

Studie prokázaly, že pravidelné provádění obličejových cviků může vést ke zmenšení vrásek a zlepšení pleti. Pokud přejdeme k režimu cvičení obličeje, je k dispozici několik technik zaměřených na konkrétní oblasti obličeje.

Cvičení na obličej

Dr. Murad Alam a jeho tým výzkumníků spolupracovali s Garym Sikorskim z Happy Face Yoga, aby pro účastníky studie vytvořili komplexní cvičební režim pro obličej. Tento program se skládá z 32 různých cviků, které jsou zaměřeny na různé obličejové svaly, což časem vede ke zlepšení celkového vzhledu. Prozkoumejme některé techniky zaměřené na lícní svaly, čelo a oční okolí a také na posílení čelistí a krku.

Techniky zaměřené na lícní svaly

Chcete-li dosáhnout plnějších tváří pomocí obličejových cviků, zkuste zapojit pohyby, které různými způsoby zapojují obličejové svaly. Jednou z účinných technik je "zvedání tváří", které spočívá v úsměvu při zavřených rtech a následném zvedání tváří směrem k očím pouze pomocí svalové síly. Dalším užitečným cvikem je "rybí obličej", při kterém nasáváte tváře jako ryba a zároveň se snažíte usmívat.

Cvičení zaměřená na čelo a oční okolí

Vrásky na čele mohou způsobit, že vypadáme starší, než jsme; specifické cviky však mohou pomoci snížit jejich výraznost. Při cvičení "vyhlazování čela" je třeba položit obě ruce na obě strany čela s roztaženými prsty a zároveň vyvíjet jemný tlak směrem vzhůru proti gravitaci - tento postup pomáhá vyhladit vrásky způsobené mračením nebo mžouráním. Pro omlazení unaveně vypadajících očí cvičte cvik zvaný "V". Správné provedení tohoto pohybu: položte oba ukazováčky na vnější koutky obočí a poté jemně zatlačte dolní víčka, dokud se nesetkají s horními; chvíli vydržte v této poloze a poté napětí postupně uvolněte a vraťte se do výchozí polohy.

Posílení čelistí a krku

  • Uvolnění čelistí: Sedět nebo stát s rovným držením těla. Zhluboka se nadechněte a s jazykem přitisknutým k zadní straně dolních zubů při výdechu pomalu otevřete ústa. Pokračujte v hlubokém nádechu a výdechu v poloze s otevřenými ústy po dobu 5 až 10 sekund a poté čelist uvolněte.
  • Zvednutí krku: Lehněte si na záda a podložte si hlavu polštářem. Přitáhněte bradu k hrudníku a mírně zvedněte hlavu nad zem; chvíli vydržte v této pozici a pak ji opět jemně vraťte dolů na zem - tento postup opakujte několikrát denně.

Zařazením těchto cviků na obličej do každodenní rutiny lze dosáhnout znatelného zlepšení vzhledu, díky němuž mohou lidé vypadat až o tři roky mladší již po 20 týdnech soustavného cvičení. Posilování obličejových svalů pomocí obličejových cviků může také pomoci zlepšit pružnost pokožky a snížit výskyt vrásek. Začněte tedy s cvičením obličeje ještě dnes a užívejte si výhod mladistvějšího vzhledu.

Cvičení na obličej je účinný způsob, jak se zaměřit na obličejové svaly a posílit je, což vede k mladšímu vzhledu pleti. Sledováním pokroku prostřednictvím fotografie můžeme vyhodnotit účinnost cvičebního režimu v průběhu času.

Sledování pokroku prostřednictvím fotografií

K měření účinnosti obličejových cvičení použili výzkumníci fotografie, které dokumentovaly viditelné zlepšení vzhledu účastníků. Pořizováním snímků ve třech různých intervalech během studie - na začátku, v osmém a dvacátém týdnu - mohli tyto fotografie porovnat vedle sebe a zjistit, zda důsledné provádění předepsaných obličejových cvičení vedlo k viditelným změnám.

Úvodní posouzení před zahájením cvičení

Prvním krokem při sledování pokroku bylo pořízení výchozích fotografií předtím, než účastníci začali s cvičením obličeje. Tyto počáteční snímky sloužily jako referenční bod pro hodnocení následných změn svalového tonu a celkového vzhledu v průběhu studie. Pro jednotlivce, kteří se vydávají na vlastní cestu cvičení obličeje, je nezbytné pořídit si také snímky "před", aby mohli přesně posoudit své pokroky v průběhu času.

Kontrola pokroku v polovině osmého týdne

Přibližně v polovině 20týdenního programu si účastníci nechali pořídit další sadu fotografií. To jim i výzkumníkům umožnilo posoudit, jak dobře reagují na každodenní cvičení obličeje. Pro ty, kteří tato cvičení zařazují do svého režimu mimo výzkumné prostředí, je důležité nejen vizuálně sledovat pokroky, ale také být trpělivý s výsledky; výrazné změny se mohou projevit až po několika týdnech nebo dokonce měsících.

Závěrečné hodnocení po ukončení 20týdenního programu

Poslední kolo fotografování proběhlo po absolvování všech 20 týdnů předepsaných cvičení. V tomto okamžiku mohli výzkumníci učinit definitivní závěry o tom, zda pravidelné cvičení vedlo k hmatatelnému zlepšení při porovnání konečných fotografií s původními fotografiemi pořízenými před zahájením této cesty k přirozenému mladšímu vzhledu prostřednictvím cíleného cvičení zaměřeného na obličej.

Pro každého, kdo chce mít z cvičení obličeje podobný prospěch, je důležité, aby zůstal důsledný v každodenním cvičení a pořizoval si fotografie v pravidelných intervalech po celou dobu své cesty. To jim umožní nejen vidět dosažené pokroky, ale poslouží jim to i jako motivace k dalšímu úsilí o dosažení požadovaných výsledků. Pravidelné cvičení těchto cviků může pomoci zpevnit a posílit obličejové svaly, což vede k mladistvějšímu vzhledu.

Sledování pokroku prostřednictvím fotografie může být skvělým způsobem, jak vyhodnotit účinnost obličejových cvičení a pomoci vám motivovat na vaší cestě. Je však důležité si uvědomit, že ve srovnání s kosmetickými zákroky, jako je botox nebo výplně, existují realistická očekávání.

Realistická očekávání vs. kosmetické zákroky

Cvičení na obličej může výrazně zlepšit vzhled, je však nutné si uvědomit rozdíly mezi přirozenými metodami a kosmetickými zákroky. Podle doktorky Larisy Geskinové je při zvažování zákroků, jako jsou výplně nebo jiné kosmetické procedury, zásadní stanovit si realistická očekávání.

Přínosy přírodních metod oproti umělým prostředkům

Přírodní metody, jako jsou obličejová cvičení, nabízejí neinvazivní přístup ke zlepšení vzhledu. Důsledným cvičením mohou jedinci posílit obličejové svaly, což vede k plnějším tvářím a celkově mladistvějšímu vzhledu. Na druhou stranu umělé prostředky, jako jsou výplně, poskytují okamžité výsledky, ale vzhledem k jejich dočasné povaze mohou časem vyžadovat údržbu.

Výzkum ukázal, že účastníci, kteří dodržovali 20týdenní program cvičení obličeje, vypadali o tři roky mladší než před zahájením programu. Přírodní techniky sebepéče mohou nabízet potenciální výhody, přičemž studie ukázaly, že ti, kteří dodržovali 20týdenní program obličejových cvičení, vypadali mladší než předtím.

Dlouhodobá udržitelnost mezi dvěma přístupy

Oba přístupy mají své výhody i nevýhody, pokud jde o dlouhodobou udržitelnost. Cvičení obličeje vyžadují pro dosažení viditelných výsledků soustavné úsilí a odhodlání, nicméně po úspěšném začlenění do každodenní rutiny mohou potenciálně přinést trvalé účinky bez jakýchkoli dalších nákladů nebo rizik spojených s invazivními postupy.

Kosmetické zákroky, jako jsou výplně, mohou přinést okamžité výsledky, ale často jsou dražší a mohou mít vedlejší účinky nebo komplikace. Navíc vzhledem k tomu, že tyto zákroky jsou ze své podstaty dočasné(trvají šest měsíců až dva roky), může se stát, že jedinci budou muset podstoupit opakované zákroky, aby si udrželi požadovaný vzhled.

Nalezení správné rovnováhy pro vaše potřeby

Rozhodování mezi cvičením obličeje a kosmetickými zákroky závisí na osobních preferencích, rozpočtových omezeních a individuálních cílech. Pro ty, kteří dávají přednost přirozenějšímu přístupu nebo váhají s podstoupením invazivních zákroků, může být zařazení obličejových cvičení do každodenní rutiny účinným způsobem, jak časem dosáhnout mladšího vzhledu.

Naopak, pokud jsou pro vás prioritou okamžité výsledky nebo jste ochotni investovat do průběžných udržovacích sezení pro výplně nebo jiné kosmetické procedury, může tato cesta lépe vyhovovat vašim potřebám. Před jakýmkoli rozhodnutím o kosmetických vylepšeních je nezbytné poradit se s certifikovaným plastickým chirurgem, abyste se ujistili, že zvolená metoda odpovídá vašim jedinečným okolnostem a očekáváním.

Při cvičení obličeje jsou klíčová realistická očekávání. Přirozené metody mohou být dlouhodobě udržitelnější a přinášejí větší výhody než kosmetické zákroky. Zařazení obličejových cviků do každodenní rutiny je proto důležitým krokem k dosažení požadovaných výsledků.

Časté dotazy týkající se obličejových cvičení Younger

Mohou vám obličejová cvičení skutečně pomoci vypadat mladší?

Ano, cviky na obličej vám mohou pomoci vypadat mladší, protože posilují a tonizují svaly v obličeji. To vede ke zlepšení krevního oběhu, snížení ochablosti a mladistvějšímu vzhledu. Studie publikovaná v časopise JAMA Dermatology zjistila, že u účastníků, kteří prováděli obličejová cvičení po dobu 20 týdnů, došlo k výraznému zlepšení vzhledu obličeje.

Stárnou obličejové cviky?

Ne, pokud se obličejové cviky provádějí správně a důsledně, nestárnou. Ve skutečnosti mohou pomoci udržet svalový tonus a pružnost pokožky. Je však nezbytné cvičit správnou techniku, abyste se vyhnuli zbytečnému napětí nebo vráskám způsobeným opakovanými pohyby. Pro dosažení optimálních výsledků je také důležité kombinovat tato cvičení se zdravým životním stylem a péčí o pleť.

Závěr

Pomocí obličejových cviků lze účinně zpevnit obličejové svaly, zlepšit vzhled pokožky a podpořit mladistvý vzhled. Pravidelným zaměřováním se na konkrétní oblasti, jako jsou tváře, čelo, oči, čelist a krk, pomocí různých technik a cviků v průběhu času můžete vést k viditelnému zlepšení.

Cvičení obličeje sice nepřináší okamžité výsledky jako kosmetické zákroky, ale nabízí dlouhodobou udržitelnost bez vedlejších účinků. Udělat si každý den čas na obličejová cvičení je jednoduché, ať už jim věnujete několik minut, nebo je začleníte do jiných aktivit.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?