Má CBD Neuroprotektivní Vlastnosti?

Last updated:

Published:

Bližší pohled na neurony

Pokud prozkoumáte, jak vnitřek našeho těla funguje, tak naleznete svět plný sofistikovaných mechanismů. I když naši schopnost se hýbat, přemýšlet a myslet bereme za samozřejmou, nic z toho by nebylo možné bez neuronů. Neuron lze definovat jako "buňku, která je schopná přijímat elektrické signály a pomocí specializovaných spojení zvaných synapse, komunikovat s jinými buňkami". Synapse možná zní trochu komplikovaně, ale jedná se o struktury, které umožní jedné nervové buňce předat chemický či elektrický signál jiné nervové buňce.

"Akce" může být cokoliv. Například jednoduché kliknutí na myši. Ve zlomku sekundy vyšle vaše tělo tisíce signálů (díky neuronům) k uskutečnění této akce. A nyní si představte, že dojde k poškození neuronů a nebo k jejich degradaci. Rázem je snadné pochopit, jak něco tak jednoduchého, jako pouhé kliknutí na myši, může být složité a nebo v nejhorším případě - nemožné.

Naneštěstí, zánět a oxidativní stres mohou zničit a nebo vážně poškodit neurony a jejich schopnost zpracovávat elektrické signály. Huntingtonova choroba, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba jsou všechno příklady nemocí, které souvisejí s rozkladem neuronů, co vede k poškození paměti, motorických a dalších funkcí. Tato onemocnění sdílejí jednu vlastnost - jedná se o neurodegenerativní onemocnění. Ochrana našich neuronů je nezbytná nejen k prevenci, ale také k obnově poškozených neuronů.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Jak funguje CBD

Možná si říkáte, jak by mohlo CBD hrát roli ve vývoji a ochraně nových neuronů. Tato otázka je předmětem několika studií, které ještě nejsou dokončeny. Nejprve bychom jsme se měli podívat na to, jak funguje náš endokanabinoidní systém (EKS) a jaký dopad má CBD na produkci endokanabinoidů.

Interakce mezi CBD a EKS je odlišná od jiných prominentních kanabinoidů. Místo toho, aby se přímo navázalo na CB receptory, které se nacházejí v celém našem těle, volí CBD spíše nepřímou strategii. Nicméně, CBD i tak může ovlivnit receptory CB1 a CB2.

CBD hraje důležitou kontrolní roli v údržbě EKS a zaručuje, že tento regulační systém funguje na 100 procent (tedy v ideálním stavu homeostáze). Článek, který byl publikován v Transitional Psychology nám nastiňuje, jak CBD pomáhá v podpoře produkce anandamidu (AEA). K této podpoře dochází tak, že CBD blokuje enzymy, které AEA inhibují. Endokanabinoid, jako je právě AEA, může podle některých vědců hrát přímou roli v buněčné signalizaci u onemocnění, jako je právě Parkinsonova a Alzheimerova choroba.

Co dalšího naznačuje výzkum o CBD a ochraně nervů?

Již jsme to lehce zmínili, ale jedním z hlavních mechanismů, který je zodpovědný za rozklad neuronů, je oxidativní stres. K oxidativnímu stresu dochází tehdy, je-li v našem těle nerovnováha mezi volnými radikály a antioxidanty. Ve studii, která byla publikována v Journal of Neurochemistry se můžeme dozvědět, že vědci se snažili pochopit, jaký dopad mělo CBD na oxidativní stres.

Výsledky jsou slibné a ukázaly nám, že CBD vykazuje "kombinaci neuroprotektivních, antioxidativních a anti-apoptických účinků". Nicméně je důležité poznamenat, že in vitro studie (mimo žijící organismus) jsou užitečné v získání přehledu o základních interakcích, ale nemohou napodobit komplexitu experimentů, které se vypracovávají na myším modelů či na lidském modelu v rámci klinické studie.

Dalším významným přispívatelem k neurodegeneraci je zánět. I když menší záněty jsou nezbytnou součástí naší imunitní odpovědi, chronický zánět může poškodit či úplně zničit buňky. CBD vykazuje protizánětlivou schopnost a může tak snížit nadbytek prozánětlivých cytokinů - poslů, kteří jsou převážně zodpovědní za zánětlivou odpověď.

A co dál? Je potřeba dalšího výzkumu!

Ať už jde o vliv CBD na náš endokanabinoidní systém a nebo o jeho účinky na oxidativní stres a zánět, vědci se shodují, že výsledky naznačují, že má CBD neuroprotektivní potenciál. Výzvou však je zjistit, jak přesně tento vliv probíhá a jak by se dal využít. Naneštěstí, jakmile objevíme nějakou možnou interakci, přidají se nám do mixu i nové proměnné a bude tedy ještě nějakou chvíli trvat, než objevíme a pochopíme všechny tyto interakce.

Bez ohledu na momentální výsledky vědeckých studií je třeba vypracovat ještě další komplexnější studie, které nám přinesou jistý závěr. Někde mezi CBD, EKS, CB receptory a endokanabinoidy leží odpověď na mnoho vědeckých otázek.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?