CBD Pro Zlepšení Paměti

Last updated:

Published:

Naše paměť je něco, co bereme jako samozřejmost. Postupem času ale stárneme a naše paměť s námi. Naše drahocenné vzpomínky jsou tím pádem ještě cennější. I když se vám občas stane, že doma zapomenete peněženku, je pravděpodobné, že si stále pamatujete, s kým jste před třiceti lety chodili do školy. Problém je, že tohle se také může změnit.

Naše mysl je nesmírně zajímavá a její schopnost zakódovat, uschovat a najít prakticky nekonečné množství dat je unikátní. Nicméně, pokud dojde ke zhoršení této schopnosti, může to mít devastující následky - ztráta paměti je onemocněním, které postihuje mnoho lidí po celém světě a často se tak stane bez předchozího varování.

Jak pochopit ztrátu paměti

Některé problémy spjaté s pamětí lze daleko snadněji diagnostikovat a léčit než jiné. Emoční a fyzické trauma, zneužívání jistých látek či dokonce nedostatek spánku - jedná se o problémy, které lze snadno určit a někdy i vyřešit. Nicméně, choroby jako je Alzheimerova choroba a symptomy demence jsou daleko hůře diagnostikovatelné a jejich průběh si vyžádá daleko vyšší cenu na pacientovi i na jeho okolí.

Nicméně, schopnost pamatovat si či vybavit si jisté momenty, předměty a detaily, je poškozena. Naneštěstí, jak stárneme, naše buňky stárnou s námi a přestávají efektivně pracovat a daleko pomaleji se regenerují. To může postihnout celé tělo a nejvíce si této změny začneme všímat tehdy, když postihne i způsob, jakým přemýšlíme. Ke změnám nedojde okamžitě, ale postupem času zjistíte, že zapomínáte na malé předměty, jako jsou klíčky od auta či si hned nevzpomenete, kde jste nechali nákupní seznam. Za jistých závažných okolností může být opakovaná či dlouhodobá ztráta paměti diagnostikována jako demence. Tento obecný termín označuje pokles mentálních schopností.

Alzheimerova choroba je momentálně nevyléčitelné onemocnění mozku. Jedná se o nejčastější typ demence. Toto onemocnění způsobuje ztrátu spojení mezi neurony v našem mozku. Naše neurony tak nemohou vysílat signály do částí našeho mozku, které jsou zodpovědné za pohyb či ukládání informací a dojde tak ke zhoršení mentálních a fyzických schopností. Smutným faktem je, že případy Alzheimerovy choroby jsou čím dál tím častější a vědci se tak snaží najít všechny možné způsoby, jakými by šlo zpomalit postup této choroby.

Účinky CBD na ztrátu paměti

Pokud zapomenete, kde jste nechali svou peněženku, tak vám to jistě pokazí den, ale neohrozí vás to na životě. V tomto případě je dopad ztráty paměti zanedbatelný. Ne všechny problémy spjaté s pamětí lze snadno vyřešit. Naštěstí, CBD je sloučenina, u které se aktivně snažíme objevit její potenciál. Jedním z těchto potenciálů by mohla být schopnost zvrátit rozpad neuronů, kvůli kterému dochází ke ztrátě paměti.

Studie provedená "in vivo" (uvnitř žijícího organismu) se snažila objevit důkaz, který by potvrdil možnost léčby Alzheimerovy choroby pomocí CBD. Použitím modelových zvířat pozorovali, jaké účinky bude CBD a kombinovaná terapie s THC mít na neurogenezi. Neurogeneze je biologický proces, který je zodpovědný za tvorbu nových neuronů. Vzhledem k tomu, že neurogeneze je nezbytná pro zlepšení funkce našeho mozku, mohly by výsledky této studie být prospěšné pro všechny, kteří trpí kognitivní poruchou bez ohledu na její závažnost.

Studie byla uzavřena tvrzením, že "CBD může zvrátit a předejít vývoji kognitivních deficitů". Dále uvedli, že CBD demonstrovalo schopnost "snížit gliózu a zánětlivou odpověď neuronů".

I když se výsledky tváří slibně, tvůrci této studie nezapomněli dodat, že je stále třeba důkladnějšího testování. Doporučili vypracování dalších studií, které se pokusí identifikovat správnou dávku CBD a rozdílné dávkování u mužů a žen.

Budoucnost paměťových onemocnění a CBD

Studie, které pozitivně podporují schopnost CBD zlepšovat kognitivní schopnost, jsou nadějí nejen pro lidi, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo demencí, ale i pro ty, kteří trpí ztrátou paměti. Povzbuzením může být fakt, že další studie se snaží identifikovat schopnost CBD jako neuroprotektivní látky. Podle těchto výsledků může CBD podpořit růst nových neuronů a také ochránit ty, které byly poškozeny užíváním různých látek, například alkoholu.

Bez ohledu na okolnosti, ztráta paměti je neskutečně frustrujícím symptomem. Ať už je výsledkem závažného onemocnění a nebo je způsobena nedávným fyzickým a nebo emočním traumatem, CBD by mohlo být novou léčebnou metodou pro budoucí pacienty. Zmíněné studie nám ukazují, že CBD má schopnost opravit a ochránit důležité cesty v našem mozku a ovlivnit tak kvalitu života pacientů, kteří se ze ztrátou paměti musejí vyrovnávat.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?