Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co Jsou To Flavonoly?

Co Jsou To Flavonoly?

Flavonoly jsou skupinou molekul, které patří do větší skupiny "flavonoidů". Moderní věda studovala flavonoly poměrně důkladně a poslední studie se věnovaly kaempferolu, quercetinu, myricetinu a fisetinu.

Společně s kanabinoidy, terpeny a dalšími sloučeninami přispívají flavonoly nejvíce k celkovému terapeutickému potenciálu konopné rostliny. Flavonoly se vyskytují i v dalších rostlinách, včetně ovoce, zeleniny a bylinek a také hrají důležité biologické role[1].

Barva

Flavonoly jsou také důležitými rostlinnými pigmenty. Jejich zbarvení je často citrónově žluté[2] a často stojí za zbarvením určitých květů rostlin v kombinaci s dalšími pigmenty, jako jsou karotenoidy a antokyany. Tato zářivě žlutá barva se využívá jako barvivo již od nepaměti.

Kde je dále můžeme nalézt

Flavonoly můžeme ve vysokých koncentracích nalézt v:

• Cibuli
• Jarní cibulce
• Kapustě
• Brokolici
• Jablkách
• Lesních plodech
• Čajích
• Červeném víně

Tyto rostliny produkují veliké množství[3] těchto molekul ve svých listech, květech, kůře a slupce. Pouze malé množství se nachází v podzemních částí rostlin (výjimku tvoří cibule).

Kvůli jejich obsahu v běžných potravinách spotřebuje většina lidí nějaké množství flavonolů každý den. Nicméně tato spotřeba se měří velice obtížně kvůli různým stravovacím návykům jednotlivých lidí.

 Co Jsou To Flavonoly?

Podpůrný výzkum

Směs buněčných, zvířecích a klinických studií se detailně věnovala terapeutickým účinkům flavonolů. Nicméně výsledky těchto studií jsou často předběžné a je tedy obtížné z nich brát jasné závěry. Momentální data nám však poskytují přehled účinků těchto molekul.

Momentální výzkum naznačuje, že flavonoly by mohly mít následující potenciální terapeutické účinky:

• Antioxidační
• Protinádorové
• Mohou pomoci s prevencí vůči kardiovaskulárním onemocněním
• Prevence cukrovky

Pojďme se nyní podívat na to, co nám vědecké studie říkají o jednotlivých potenciálních účincích.

• Antioxidační účinky

Studie[4] publikovaná v časopise World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences detailně studovala antioxidační účinky flavonolu quercetinu. Tato studie popisuje schopnost tohoto flavonolu minimalizovat oxidaci tuků a tudíž pomoci s prevencí kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění.

Autoři této studie také naznačili, že quercetin pomohl snížit zánět a poškození DNA díky odstranění volných radikálů. Dále také flavonoly pomohly snížit vysokou hladinu zánětlivých proteinů, kterou můžeme nalézt u pacientů s chronickými záněty.

• Protinádorové účinky

Antioxidační účinky quercetinu také naznačují možné protinádorové účinky této molekuly. Těchto účinků částečně dosahuje díky schopnosti ochránit buňky proti oxidativnímu stresu, který je způsoben vysoce reaktivním kyslíkem.

Zdá se, že tato molekula také produkuje protinádorové účinky díky inhibici proteinů teplotního šoku v buňkách u maligní rakoviny prsu, leukémie a rakoviny tlustého střeva. Proteiny teplotního šoku umí zlepšit šanci na přežití rakovinové buňky.

Quercetin také vykazuje protinádorové účinky na zvířecích modelech. Tento flavonol zvýšil délku života o 20% u myší, kterým byly do těla vpraveny nádorové buňky. Tato molekula také signifikantně inhibuje růst nádoru u myší s břišními nádory a také potlačila růst nádoru u myší s buňkami rakoviny prsu.

• Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Epidemiologický výzkum[5] publikovaný v časopise The Lancet naznačuje, že zvýšená konzumace flavonolů může snížit riziko úmrtí způsobené koronárním srdečním onemocněním. Flavonoly také inhibují oxidaci nízkodenzitního lipoproteinu (LDL). Tento fenomén přispívá ke vzniku koronárního srdečního onemocnění, arterosklerózy a ischemické mrtvice. Nicméně vědci potřebují vypracovat více studií, které by potvrdily jejich objevy.

• Prevence cukrovky

Velká případová studie[6], které se zúčastnilo 16 835 lidí bez cukrovky a 12 043 pacientů s cukrovkou naznačuje, že konzumace flavonoidů (v množství přesahující 608,1 mg/den) snížilo riziko vzniku cukrovky o 10%. Ti, kteří užili vyšší množství flavonolů, měli snížené riziko vzniku cukrovky.

Bezpečnost a vedlejší účinky

Jelikož se jedná o běžnou součást stravy, tak jsou flavonoly obecně považovány za bezpečné. Nicméně tento výzkum[7] naznačuje možné vedlejší účinky flavonolů, mezi které patří například průjem, nedostatek železa, migrény, dermatitidy a další problémy.

Zdroje

[1] Pollastri, S., & Tattini, M. (2011). Flavonols: old compounds for old roles. NCBI. Published. https://doi.org/10.1093/aob/mcr234 [Zdroj]

[2] Alihosseini, F., & Sun, G. (2011). Antibacterial colorants for textiles. Functional Textiles for Improved Performance, Protection and Health, 376–403. https://doi.org/10.1533/9780857092878.376 [Zdroj]

[3] Aherne, S., & O’Brien, N. M. (2002). Dietary flavonols: chemistry, food content, and metabolism. Nutrition, 18(1), 75–81. https://doi.org/10.1016/s0899-9007(01)00695-5 [Zdroj]

[4] Shrivastava, N. (2012). A review of quercetin: Antioxidant and anticancer properties. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/267333748_A_review_of_quercetin_Antioxidant_and_anticancer_properties [Zdroj]

[5] Hertog, M. G., Feskens, E. J., & Kromhout, D. (1997). Antioxidant flavonols and coronary heart disease risk. The Lancet, 349(9053), 699. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)60135-3 [Zdroj]

[6] Higdon, J. (2005). Flavonoids. Oregon State University. https://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/flavonoids [Zdroj]

[7] Martinez, S. E., Davies, N. M., & Reynolds, J. K. (2012). Toxicology and Safety of Flavonoids. FLAVONOID PHARMACOKINETICS, 249–280. https://doi.org/10.1002/9781118468524.ch6 [Zdroj]

Zdroje

[1] Pollastri, S., & Tattini, M. (2011). Flavonols: old compounds for old roles. NCBI. Published. https://doi.org/10.1093/aob/mcr234 [Zdroj]

[2] Alihosseini, F., & Sun, G. (2011). Antibacterial colorants for textiles. Functional Textiles for Improved Performance, Protection and Health, 376–403. https://doi.org/10.1533/9780857092878.376 [Zdroj]

[3] Aherne, S., & O’Brien, N. M. (2002). Dietary flavonols: chemistry, food content, and metabolism. Nutrition, 18(1), 75–81. https://doi.org/10.1016/s0899-9007(01)00695-5 [Zdroj]

[4] Shrivastava, N. (2012). A review of quercetin: Antioxidant and anticancer properties. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/267333748_A_review_of_quercetin_Antioxidant_and_anticancer_properties [Zdroj]

[5] Hertog, M. G., Feskens, E. J., & Kromhout, D. (1997). Antioxidant flavonols and coronary heart disease risk. The Lancet, 349(9053), 699. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)60135-3 [Zdroj]

[6] Higdon, J. (2005). Flavonoids. Oregon State University. https://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/flavonoids [Zdroj]

[7] Martinez, S. E., Davies, N. M., & Reynolds, J. K. (2012). Toxicology and Safety of Flavonoids. FLAVONOID PHARMACOKINETICS, 249–280. https://doi.org/10.1002/9781118468524.ch6 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?